03.09.2014 Views

pagal 2012 m. gruodžio 3 d. duomenis Savivaldybės 2007–2013 m ...

pagal 2012 m. gruodžio 3 d. duomenis Savivaldybės 2007–2013 m ...

pagal 2012 m. gruodžio 3 d. duomenis Savivaldybės 2007–2013 m ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

transporto autobusų<br />

Rezervinis<br />

įsigijimas Kauno mieste (II<br />

etapas)<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

46.621.300,00 38.530.000,00 32.750.500,00 0,00 5.779.500,00 0,00 5.779.500,00 0,00 0,00 8.091.300,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Troleibusų kontaktinio tinklo<br />

statyba Kariūnų, Kurtinių,<br />

Rezervinis<br />

Volungių gatvėmis Kauno<br />

mieste<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

1.476.200,00 1.220.000,00 1.037.000,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 256.200,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Rezervinis<br />

Troleibusų įsigijimas Kauno<br />

mieste<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

24.321.000,00 20.100.000,00 17.085.000,00 0,00 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00 0,00 0,00 4.221.000,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių infrastruktūros<br />

plėtra Kauno mieste: Nėries<br />

krantinės–Sargėnų dviračių<br />

Rezervinis<br />

tako ir mažosios<br />

infrastruktūros prie jo<br />

įrengimas<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

3.000.570,00 3.000.570,00 2.107.838,00 0,00 892.732,00 0,00 892.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių infrastruktūros<br />

plėtra Kauno mieste: keturių<br />

Rezervinis<br />

miesto parkų sujungimas<br />

įrengiant dviračių taką<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

2.471.001,00 2.471.001,00 1.735.828,00 0,00 735.173,00 0,00 735.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Rezervinis<br />

Klaipėdos miesto autobusų<br />

parko atnaujinimas (II etapas)<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

14.933.169,00 12.341.462,00 10.490.242,00 0,00 1.851.220,00 0,00 1.851.220,00 0,00 0,00 2.591.707,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių pėsčiųjų tako<br />

Danės upės slėnio teritorijoje<br />

Rezervinis<br />

dalies įrengimas nuo Biržos<br />

tilto iki Liepų g. tilto<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

6.208.701,00 6.208.701,00 5.277.395,00 0,00 931.306,00 0,00 931.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

transporto autobusų<br />

Rezervinis<br />

įsigijimas Panevėžio mieste<br />

(II etapas)<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

7.407.763,00 6.122.118,00 5.203.800,00 0,00 918.318,00 0,00 918.318,00 0,00 0,00 1.285.645,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių infrastruktūros<br />

Rezervinis modernizavimas Panevėžio<br />

mieste (II etapas)<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

1.944.520,00 1.944.520,00 1.652.842,00 0,00 291.678,00 0,00 291.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Viešojo transporto paslaugų<br />

Rezervinis sistemos modernizavimas (II<br />

etapas)<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

9.320.000,00 9.320.000,00 7.922.000,00 0,00 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

transporto autobusų<br />

Rezervinis<br />

įsigijimas Šiaulių mieste (II<br />

etapas)<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

9.389.600,00 7.760.000,00 6.596.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 0,00 1.629.600,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Rezervinis<br />

Troleibusų įsigijimas<br />

Vilniaus mieste (II etapas)<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

33.275.000,00 27.500.000,00 23.375.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų autobusų<br />

Planuojama<br />

įsigijimas Vilniaus mieste (II<br />

s<br />

etapas)<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

2013.01.07 <strong>2012</strong> 2k. 19 17.242.500,00 14.250.000,00 12.112.500,00 0,00 2.137.500,00 0,00 2.137.500,00 0,00 0,00 2.992.500,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Troleibusų kontaktinio tinklo<br />

Planuojama statyba Parodos ir<br />

s K.Petrausko gatvėse Kauno<br />

mieste<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

<strong>2012</strong>.11.05 2010 4k 40 3.700.180,00 3.058.000,00 2.599.300,00 0,00 458.700,00 0,00 458.700,00 0,00 0,00 642.180,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Viešojo transporto eismo<br />

Planuojama<br />

juostų įrengimas Savanorių<br />

s<br />

prospekte Kauno mieste<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

<strong>2012</strong>.12.31 2011 1k 35 417.450,00 417.450,00 293.250,00 0,00 124.200,00 0,00 124.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių infrastruktūros<br />

Planuojama<br />

modernizavimas Panevėžio<br />

s<br />

mieste (I etapas)<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

<strong>2012</strong>.12.31 2011 3k 30 2.218.680,00 2.218.680,00 1.885.878,00 0,00 332.802,00 0,00 332.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Viešojo transporto<br />

Planuojama infrastruktūros ir dviračių<br />

s tako Tilžės g., Šiauliuose,<br />

modernizavimas<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

2013.06.15 2010 4k 36 4.706.987,00 4.706.987,00 4.000.939,00 0,00 706.048,00 0,00 706.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių tako Neries<br />

Planuojama<br />

krantinė–Jotvingių g.<br />

s<br />

įrengimas<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

2013.02.13 2011 3k 30 2.065.000,00 2.065.000,00 1.755.250,00 0,00 309.750,00 0,00 309.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Planuojama Klaipėdos miesto autobusų<br />

s parko atnaujinimas<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

2013.05.30 2011 1k 24 11.069.000,00 9.264.680,00 7.874.978,00 0,00 1.389.702,00 0,00 1.389.702,00 0,00 0,00 1.804.320,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

Įgyvendina transporto autobusų<br />

mas įsigijimas Šiaulių mieste (I<br />

etapas)<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

2011.08.24 <strong>2012</strong>.02.14 <strong>2012</strong>.03.30 1F-37 2010.11.25 2013.02.28 7.500.790,00 5.899.000,00 5.014.150,00 0,00 884.850,00 0,00 884.850,00 0,00 0,00 1.601.790,00 0,00 5.005.650,00 99,8% 5.005.650,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

Įgyvendina transporto autobusų<br />

mas įsigijimas Kauno mieste (I<br />

etapas)<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

2011.10.21 2011.12.01 2011.12.22 1F-256 2011.11.04 <strong>2012</strong>.07.31 23.961.233,12 19.788.672,00 14.951.047,00 0,00 4.837.625,00 0,00 4.837.625,00 0,00 0,00 4.172.561,12 0,00 14.951.047,00 100,0% 14.951.047,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų viešojo<br />

Baigtas transporto autobusų<br />

įgyvendinti įsigijimas Panevėžio mieste<br />

(I etapas)<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

<strong>2012</strong>.01.31 <strong>2012</strong>.03.19 <strong>2012</strong>.04.27 1F-59 <strong>2012</strong>.01.03 <strong>2012</strong>.06.28 7.291.215,58 5.976.798,00 4.793.465,00 0,00 1.183.333,00 0,00 1.183.333,00 0,00 0,00 1.314.417,58 0,00 4.793.465,00 100,0% 4.793.465,00 0,00<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Dviračių pėsčiųjų tako dalies<br />

Įgyvendina nuo Biržos tilto iki Klaipėdos<br />

mas g. tilto įrengimas Danės upės<br />

slėnio teritorijoje<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

<strong>2012</strong>.02.14 <strong>2012</strong>.06.28 <strong>2012</strong>.07.31 1F-179 <strong>2012</strong>.06.14 2014.08.31 8.429.959,89 7.087.522,89 6.000.000,00 0,00 1.087.522,89 0,00 1.087.522,89 0,00 0,00 1.342.437,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2010-12-01<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Ekologiškų autobusų<br />

Įgyvendina<br />

įsigijimas Vilniaus mieste (I<br />

mas<br />

etapas)<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

<strong>2012</strong>.03.01 <strong>2012</strong>.05.14 <strong>2012</strong>.06.29 1F-152 <strong>2012</strong>.03.09 2013.04.30 16.599.900,00 13.500.000,00 11.475.000,00 0,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 3.099.900,00 0,00 1.147.500,00 10,0% 1.147.500,00 0,00<br />

redakcija)


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP3-3.3-<br />

SM-01-V<br />

Viešojo transporto<br />

Įgyvendina infrastruktūros<br />

mas modernizavimas Šiaulių<br />

mieste<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2010-12-01<br />

įsakymu Nr. 3-705<br />

(<strong>2012</strong>-04-06<br />

įsakymo Nr. 3-252<br />

redakcija)<br />

<strong>2012</strong>.05.30 <strong>2012</strong>.08.09 <strong>2012</strong>.09.26 1F-230 2011.02.02 2014.09.30 2.580.823,96 2.490.372,00 2.116.816,00 0,00 373.556,00 0,00 373.556,00 0,00 0,00 90.451,96 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Elektrėnų rekreacinės<br />

turistinės zonos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

(Energolendo) viešoji<br />

Baigtas infrastruktūra<br />

įgyvendinti (SUSISIEKIMAS).<br />

(Elektrėnų miesto<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.04.02 2009.08.13 2009.09.02 1F-91 2008.12.10 2011.05.31 2.700.347,69 2.164.815,52 1.840.093,20 227.305,63 97.416,69 0,00 97.416,69 0,00 0,00 535.532,17 0,00 2.067.398,83 100,0% 1.840.093,20 227.305,63<br />

Draugystės ir Trakų gatvių<br />

rekonstrukcija ir plėtra)<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus miesto Santariškių<br />

Planuojama gatvės dalies rekonstrukcija<br />

s su požeminio pėsčiųjų<br />

tunelio įrengimu<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>-07-13 Nr.<br />

51/1S-128<br />

2013.02.28 2011.04.01 2011.12.31 4.000.000,00 4.000.000,00 3.400.000,00 420.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Projektinės dokumentacijos<br />

Baigtas parengimas vietinės reikšmės<br />

įgyvendinti keliams ir gatvėms<br />

rekonstruoti<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.05.29 2009.10.27 2009.11.24<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-157,<br />

2010-06-<br />

03<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-83<br />

2009.03.19 2010.07.26 522.249,05 522.249,05 272.806,00 33.699,56 215.743,49 0,00 215.743,49 0,00 0,00 0,00 0,00 306.505,56 100,0% 272.806,00 33.699,56<br />

1F-136;<br />

Trakų miesto Birutės ir<br />

Baigtas<br />

Mindaugo gatvių<br />

įgyvendinti<br />

rekonstravimas<br />

Trakų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.26 2009.10.07 2009.10.28<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2011-03-<br />

14<br />

pakeitimas<br />

2009.06.22 2011.08.29 2.473.652,39 2.348.976,04 1.996.632,13 246.639,85 105.704,06 0,00 105.704,06 0,00 0,00 124.676,35 0,00 2.243.271,98 100,0% 1.996.632,13 246.639,85<br />

Nr. 1F-52<br />

Ukmergės m. gatvių,<br />

šaligatvių, pėsčiųjų –<br />

Baigtas<br />

dviračių takų (Maironio g.,<br />

įgyvendinti<br />

Vienuolyno g. ir Kęstučio a.)<br />

rekonstrukcija<br />

Ukmergės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.11.30 2009.12.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-197;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2011-12-<br />

29 Nr. 1F-<br />

270<br />

2009.09.14 <strong>2012</strong>.07.31 4.901.128,96 4.056.002,52 3.447.602,15 425.880,26 182.520,11 175.887,27 6.632,84 0,00 0,00 845.126,44 0,00 3.873.482,41 100,0% 3.447.602,15 425.880,26<br />

Vietinės reikšmės kelio<br />

rekonstrukcijos techninės<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Baigtas<br />

nuo rajoninės reikšmės kelio<br />

įgyvendinti<br />

Nr. 5214 Bukiškis –<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-210 2009.09.25 2010.04.30 11.658,93 5.325,60 4.526,76 559,19 239,65 0,00 239,65 0,00 0,00 6.333,33 0,00 5.085,95 100,0% 4.526,76 559,19<br />

Maišiagala iki Draugystės g.,<br />

Bukiškio k., Avižienių sen.,<br />

Vilniaus rajono Bezdonių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

sen. vietinės reikšmės kelio<br />

Baigtas nuo Geležinkelio g.,<br />

įgyvendinti Bezdonių k. iki Ąžuolinės k.<br />

rekonstrukcijos techninės<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-214 2009.09.25 2010.04.30 16.522,43 10.189,10 8.660,74 1.069,85 458,51 0,00 458,51 0,00 0,00 6.333,33 0,00 9.730,59 100,0% 8.660,74 1.069,85<br />

dokumentacijos parengimas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus r. Zujūnų sen.<br />

Baigtas Čekoniškių k. Čekoniškių g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-211 2009.09.25 2010.04.30 11.635,13 5.301,80 4.506,53 556,69 238,58 0,00 238,58 0,00 0,00 6.333,33 0,00 5.063,22 100,0% 4.506,53 556,69<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus r., Mickūnų sen.,<br />

Baigtas Galgių k., Centrinės g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-213 2009.09.25 2010.04.30 18.275,83 11.942,50 10.151,13 1.253,96 537,41 0,00 537,41 0,00 0,00 6.333,33 0,00 11.405,09 100,0% 10.151,13 1.253,96<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Riešės sen.,<br />

Baigtas Didžiosios Riešės k., Molėtų<br />

įgyvendinti g. rekonstrukcijos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-216 2009.09.25 2010.04.30 18.300,00 12.105,00 10.289,25 1.271,03 544,72 0,00 544,72 0,00 0,00 6.195,00 0,00 11.560,28 100,0% 10.289,25 1.271,03


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Nemėžio sen.<br />

Baigtas Skaidiškių k. Sodų g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-215 2009.09.25 2010.04.30 17.764,50 11.569,50 9.834,08 1.214,79 520,63 0,00 520,63 0,00 0,00 6.195,00 0,00 11.048,87 100,0% 9.834,08 1.214,79<br />

Vilniaus rajono Nemėžio k.,<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baltarusių g ir Kuprioniškių<br />

Baigtas<br />

k. Vilties-Ilgosios g.<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcijos techninės<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.28 2009.12.16 2009.12.31 1F-212 2009.09.25 2010.04.30 36.699,30 24.309,30 20.662,91 2.552,47 1.093,92 0,00 1.093,92 0,00 0,00 12.390,00 0,00 23.215,38 100,0% 20.662,91 2.552,47<br />

dokumentacijos parengimas<br />

1F-32;<br />

Strūnaičio gatvės Švenčionių Švenčionių rajono<br />

Baigtas<br />

mieste rekonstrukcijos savivaldybės<br />

įgyvendinti<br />

techninio projekto parengimas administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.10.30 2010.01.20 2010.03.31<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-11-<br />

18<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2009.11.27 2011.02.14 62.900,00 57.000,00 48.450,00 5.985,00 2.565,00 0,00 2.565,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 54.435,00 100,0% 48.450,00 5.985,00<br />

211<br />

Švenčionių rajono<br />

Švenčionėlių miesto Vilniaus<br />

Baigtas gatvės, Pabradės miesto Upės<br />

įgyvendinti gatvės ir Švenčionių miesto<br />

Pakalnės gatvės<br />

rekonstrukcija<br />

Švenčionių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.29 2010.03.17 2010.04.26<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-62;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2011-02-<br />

14 Nr. 1F-<br />

31.<br />

2011-05-<br />

2010.02.17 2011.09.21 5.076.291,40 4.861.317,71 4.132.137,74 510.419,74 218.760,23 0,00 218.760,23 0,00 0,00 214.973,69 0,00 4.642.557,48 100,0% 4.132.137,74 510.419,74<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Širvintų miesto pietinio<br />

Baigtas kvartalo gatvių ir Igno<br />

įgyvendinti Šeiniaus gatvės<br />

rekonstrukcija<br />

Širvintų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.02.01 2010.04.12 2010.05.06 1F-72 2009.02.03 <strong>2012</strong>.01.31 10.442.033,30 9.183.072,02 6.910.641,90 853.651,05 1.418.779,07 0,00 1.418.779,07 0,00 0,00 1.258.961,28 0,00 7.764.292,95 100,0% 6.910.641,90 853.651,05<br />

N.Kietaviškių k. Šiltnamių<br />

kelio/gatvės atkarpos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

rekonstrukcija, įrengiant<br />

Baigtas<br />

pėsčiųjų, dviračių ir kito<br />

įgyvendinti<br />

bevariklio transporto takus ir<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.25 2010.06.04 2010.07.12 1F-107 2010.03.31 <strong>2012</strong>.02.02 967.664,73 948.051,78 805.844,02 99.545,44 42.662,32 0,00 42.662,32 0,00 0,00 19.612,95 0,00 905.389,46 100,0% 805.844,02 99.545,44<br />

įdiegiant kitas eismo<br />

saugumą gerinančias<br />

Vievio miesto Šviesos<br />

kelio/gatvės atkarpos,<br />

einančios nuo vaikų darželio<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

iki Vilniaus g.,<br />

Baigtas rekonstrukcija, įrengiant<br />

įgyvendinti pėsčiųjų, dviračių ir kito<br />

bevariklio transporto takus ir<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.25 2010.06.04 2010.07.12 1F-106 2010.03.24 2011.07.22 407.115,57 396.827,98 337.303,78 41.666,94 17.857,26 0,00 17.857,26 0,00 0,00 10.287,59 0,00 378.970,72 100,0% 337.303,78 41.666,94<br />

įdiegiant kitas eismo<br />

saugumą gerinančias<br />

priemones<br />

1F-265;<br />

Įgyvendina Šalčininkų miesto Krantinės<br />

mas gatvės asfaltavimas<br />

Šalčininkų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.07.30 2010.12.09 2010.12.31<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-07-<br />

18 Nr. 1F-<br />

2010.07.29 2013.06.30 2.507.987,52 2.374.061,23 2.017.952,04 249.276,43 106.832,76 0,00 106.832,76 0,00 0,00 133.926,29 0,00 1.983.551,50 87,5% 1.765.464,68 218.086,82<br />

174<br />

Ukmergės m. gatvių,<br />

šaligatvių, pėsčiųjų - dviračių<br />

Baigtas<br />

takų (Anykščių g., S.<br />

įgyvendinti<br />

Daukanto g. ir Vaižganto g.)<br />

rekonstrukcija<br />

Ukmergės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.11 2010.11.16 2010.12.15<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-240;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2011-12-<br />

29 Nr. 1F-<br />

269<br />

2010.07.29 <strong>2012</strong>.06.06 10.163.708,89 8.136.241,88 6.915.805,60 854.305,39 366.130,89 0,00 366.130,89 0,00 0,00 2.027.467,01 0,00 7.770.110,99 100,0% 6.915.805,60 854.305,39<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vievio miesto Kauno<br />

Baigtas<br />

kelio/gatvės rekonstrukcija,<br />

įgyvendinti<br />

pagerinant eismo saugumą<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.09.02 2010.11.09 2010.12.27 1F-251 2010.08.30 <strong>2012</strong>.12.31 506.050,85 438.857,07 373.028,51 46.079,99 19.748,57 0,00 19.748,57 0,00 0,00 67.193,78 0,00 419.108,50 100,0% 373.028,51 46.079,99<br />

Naujų gatvių tiesimas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

individualiųjų namų kvartale<br />

Baigtas tarp Raistinės g. ir Alinkos g.<br />

įgyvendinti Elektrėnų mieste (toliau –<br />

Naujų gatvių tiesimas<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.09.02 2010.11.09 2010.12.27 1F-252 2010.08.30 <strong>2012</strong>.12.31 505.750,71 486.786,88 413.768,85 51.112,62 21.905,41 0,00 21.905,41 0,00 0,00 18.963,83 0,00 464.881,47 100,0% 413.768,85 51.112,62<br />

Elektrėnų mieste)


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Švenčionių miesto A. Rymo<br />

Baigtas gatvės ir Partizanų gatvės<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Švenčionių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.11.18 2011.01.24 2011.02.19 1F-34 2010.09.16 2011.06.13 28.710,10 28.710,10 24.403,59 3.014,56 1.291,95 0,00 1.291,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27.418,15 100,0% 24.403,59 3.014,56<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Riešės sen.,<br />

Baigtas<br />

Didžiosios Riešės k., Molėtų<br />

įgyvendinti<br />

g. rekonstrukcija<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.07.29 1F-145 2009.08.25 <strong>2012</strong>.04.05 5.230.938,52 4.687.798,25 3.984.628,51 492.218,82 210.950,92 0,00 210.950,92 0,00 0,00 543.140,27 0,00 4.476.847,33 100,0% 3.984.628,51 492.218,82<br />

Vietinės reikšmės kelio<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

rekonstrukcija nuo rajoninės<br />

Baigtas reikšmės kelio Nr. 5214<br />

įgyvendinti Bukiškis-Maišiagala iki<br />

Draugystės g., Bukiškio k.,<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.07.29 1F-144 2009.08.25 <strong>2012</strong>.04.05 950.536,34 836.545,98 711.064,09 87.837,32 37.644,57 0,00 37.644,57 0,00 0,00 113.990,36 0,00 798.901,41 100,0% 711.064,09 87.837,32<br />

Avižienių sen., Vilniaus r.<br />

Vilniaus rajono Bezdonių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

sen. vietinės reikšmės kelio<br />

Baigtas<br />

nuo Geležinkelio g.,<br />

įgyvendinti<br />

Bezdonių k. iki Ąžuolinės k.<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.07.29 1F-143 2009.08.25 <strong>2012</strong>.02.15 1.615.933,93 1.437.637,36 1.221.991,76 150.951,92 64.693,68 0,00 64.693,68 0,00 0,00 178.296,57 0,00 1.372.943,68 100,0% 1.221.991,76 150.951,92<br />

rekonstrukcija<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Eišiškių miesto Jono<br />

Įgyvendina<br />

Pauliaus II-ojo gatvės<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Šalčininkų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.04.29 2011.07.13 2011.08.09 1F-160 2011.06.22 2013.10.31 1.303.435,24 1.213.875,41 1.031.794,10 127.456,91 54.624,40 0,00 54.624,40 0,00 0,00 89.559,83 0,00 1.052.323,67 90,8% 936.623,17 115.700,50<br />

1F-159;<br />

Šalčininkų miesto<br />

Įgyvendina individualių gyvenamųjų<br />

mas namų kvartalo (už ligoninės)<br />

gatvių asfaltavimas<br />

Šalčininkų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.04.29 2011.07.13 2011.08.09<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-07-<br />

18 Nr. 1F-<br />

2010.11.03 <strong>2012</strong>.12.31 4.086.071,05 3.944.020,95 3.352.417,81 414.122,20 177.480,94 0,00 177.480,94 0,00 0,00 142.050,10 0,00 3.136.605,63 83,3% 2.791.743,23 344.862,40<br />

173<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Mickūnų<br />

Įgyvendina<br />

sen. Galgių k. Centrinės g.<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.22 2011.09.30 2011.11.28 1F-226 2009.08.25 2013.03.31 3.604.504,02 3.565.935,95 3.031.045,56 374.423,27 160.467,12 0,00 160.467,12 0,00 0,00 38.568,07 0,00 3.146.257,93 92,4% 2.800.334,29 345.923,64<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Nemėžio<br />

Įgyvendina<br />

sen., Skaidiškių k., Sodų g.<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.22 2011.09.30 2011.11.28 1F-227 2009.08.25 2013.03.31 2.156.522,72 2.028.072,48 1.723.861,61 212.947,61 91.263,26 0,00 91.263,26 0,00 0,00 128.450,24 0,00 1.667.749,38 86,1% 1.484.384,27 183.365,11<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilniaus rajono Nemėžio<br />

Įgyvendina sen., Nemėžio k., Baltarusių<br />

mas g. ir Kuprioniškių k., Vilties-<br />

Ilgosios g. rekonstrukcija<br />

Vilniaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.22 2011.09.30 2011.11.28 1F-228 2009.08.25 2013.03.31 3.876.340,17 3.601.307,66 3.061.111,51 378.137,30 162.058,85 0,00 162.058,85 0,00 0,00 275.032,51 0,00 2.906.543,87 84,5% 2.586.976,22 319.567,65<br />

Elektrėnų savivaldybės<br />

vietinės reikšmės kelio<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kietaviškės (nuo Bažnyčios<br />

Įgyvendina g.)–Kloniniai Mijaugonys<br />

mas (iki sankryžos su rajoniniu<br />

keliu Nr. 1810 Kloniniai<br />

Elektrėnų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.09.30 2011.12.13 <strong>2012</strong>.03.29 1F-33 2011.09.19 2015.04.30 5.895.247,75 1.742.760,86 1.481.346,25 182.990,37 78.424,24 0,00 78.424,24 0,00 0,00 4.152.486,89 0,00 1.510.006,20 90,7% 1.343.984,14 166.022,06<br />

Mijaugonys–Elektrėnai)<br />

rekonstrukcija<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Švenčionių miesto A. Rymo<br />

Įgyvendina<br />

gatvės ir Partizanų gatvės<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Švenčionių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.11.30 <strong>2012</strong>.02.08 <strong>2012</strong>.03.29 1F-34 2010.09.16 2013.03.31 1.045.252,21 974.878,95 828.647,11 102.362,29 43.869,55 0,00 43.869,55 0,00 0,00 70.373,26 0,00 597.827,52 64,2% 532.097,79 65.729,73


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Lentvario miesto pietinės<br />

Įgyvendina dalies (Bažnyčios, Lauko ir<br />

mas Geležinkelio) gatvių<br />

rekonstravimas<br />

Trakų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.27 <strong>2012</strong>.07.12 <strong>2012</strong>.09.26 1F-228 <strong>2012</strong>.04.18 15-5-91 10.475.174,90 7.003.798,47 5.953.228,70 735.398,84 315.170,93 0,00 315.170,93 0,00 0,00 3.471.376,43 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Geležinio Vilko g. nuo A.<br />

Įgyvendina<br />

Goštauto iki M. K.<br />

mas<br />

Čiurlionio g. rekonstrukcija<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.01 <strong>2012</strong>.07.18 <strong>2012</strong>.09.26 1F-229 <strong>2012</strong>.05.31 2015.02.28 34.431.123,80 24.555.523,52 17.794.765,98 2.164.926,44 4.595.831,10 0,00 4.595.831,10 0,00 0,00 9.875.600,28 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Švenčionių miesto Vilniaus<br />

Paraiškos gatvės dalies šaligatvių ir<br />

vertinimas Strūnaičio gatvės<br />

rekonstrukcija<br />

Švenčionių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>-07-13 Nr.<br />

51/1S-128<br />

<strong>2012</strong>.10.26 2011.10.01 24 8.271.567,99 8.180.309,72 6.953.263,26 858.932,52 368.113,94 0,00 368.113,94 0,00 0,00 91.258,27 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Ukmergės m. gatvių,<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių<br />

Paraiškos<br />

takų (Bažnyčios g. ir J.<br />

vertinimas<br />

Basanavičiaus g.)<br />

Ukmergės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>-07-13 Nr.<br />

51/1S-128<br />

<strong>2012</strong>.11.06 2011.05.01 2013.06.01 6.958.327,01 4.930.860,00 4.191.231,00 517.740,30 221.888,70 0,00 221.888,70 0,00 0,00 2.027.467,01 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

rekonstrukcija<br />

Druskininkų miesto M.K.<br />

Čiurlionio gatvės atkarpos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

nuo įvažiavimo prie<br />

Planuojama<br />

gyvenamojo namo M. K.<br />

s<br />

Čiurlionio gatvėje Nr. 83 iki<br />

Druskininkų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2013.01.31 2013.05.01 2014.11.30 122.343,07 122.343,07 103.991,61 5.505,44 12.846,02 0,00 12.846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

įvažiavimo prie Pirminės<br />

sveikatos priežiūros centro<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Alytaus r. Pivašiūnų sen.<br />

Planuojama Jučionių k. Dvaro g.<br />

s rekonstrukcija ir Daugų m.<br />

Ežero g. šaligatvio įrengimas<br />

Alytaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2013.05.08 2013.09.01 2015.01.30 357.509,47 357.509,47 303.883,05 16.087,93 37.538,49 0,00 37.538,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Kelio Nr. 3-41 Šeštokų<br />

s seniūnijoje rekonstrukcija<br />

Lazdijų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2013.05.29 2013.06.01 2014.06.30 424.791,09 424.791,09 361.072,43 19.115,60 44.603,06 0,00 44.603,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Druskininkų miesto M.K.<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Čiurlionio gatvės atkarpos<br />

Baigtas nuo sankryžos su Liepų ir<br />

įgyvendinti Mizarų gatvėmis iki<br />

sankryžos su V. Kudirkos<br />

Druskininkų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.30 2009.09.25 2009.10.23 1F-134 2009.07.13 2011.01.11 1.666.873,37 1.630.791,63 1.386.178,81 171.226,88 73.385,94 0,00 73.385,94 0,00 0,00 36.081,74 0,00 1.557.405,69 100,0% 1.386.178,81 171.226,88<br />

gatve rekonstrukcija<br />

1F-159;<br />

Alytaus rajono savivaldybės<br />

Baigtas<br />

vietinės reikšmės kelio Alovė<br />

įgyvendinti<br />

– Ilgai rekonstrukcija<br />

Alytaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.07.31 2009.10.27 2009.11.24<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2011-03-<br />

25<br />

pakeitimas<br />

2009.09.18 2011.05.25 3.581.331,48 3.236.249,26 2.749.117,55 339.425,04 147.706,67 0,00 147.706,67 0,00 0,00 345.082,22 0,00 3.088.542,59 100,0% 2.749.117,55 339.425,04<br />

Nr. 1F-65<br />

Vytauto gatvės<br />

rekonstravimas Varėnos<br />

Baigtas mieste ir Senosios Varėnos<br />

įgyvendinti kaime II etapas I ruožas nuo<br />

Marcinkonių gatvės iki J.<br />

Basanavičiaus gatvės<br />

Varėnos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.14 2009.11.30 2009.12.22<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-183,<br />

2010-06-<br />

11<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-91<br />

2009.09.11 <strong>2012</strong>.09.30 2.707.258,53 2.540.161,07 2.159.136,91 266.716,91 114.307,25 0,00 114.307,25 0,00 0,00 167.097,46 0,00 2.118.601,48 87,3% 1.885.666,24 232.935,24<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Žuvinto ir Likiškėlių gatvių<br />

įgyvendinti sujungimas<br />

Alytaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.10.30 2010.01.20 2010.02.25 1F-8 2009.10.29 2011.09.12 3.989.152,34 3.381.338,08 2.874.319,87 354.848,33 152.169,88 0,00 152.169,88 0,00 0,00 607.814,26 0,00 3.229.168,20 100,0% 2.874.319,87 354.848,33<br />

1F-94;<br />

Alytaus rajono savivaldybės<br />

Baigtas vietinės reikšmės kelio<br />

įgyvendinti Pivašiūnai – Eigirdonys<br />

rekonstrukcija<br />

Alytaus rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.20 2010.05.07 2010.06.19<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2011-06-<br />

09<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2010.06.19 2011.08.08 3.020.835,21 2.887.147,91 2.375.866,40 293.263,11 218.018,40 0,00 218.018,40 0,00 0,00 133.687,30 0,00 2.669.129,51 100,0% 2.375.866,40 293.263,11<br />

108


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Lazdijų rajono savivaldybės<br />

Baigtas<br />

transporto infrastruktūros<br />

įgyvendinti<br />

modernizavimas ir plėtra<br />

Lazdijų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.04.30 2010.06.29 2010.08.13 1F-129 2010.05.19 2011.12.12 4.827.106,94 4.582.684,42 3.869.213,57 477.961,91 235.508,94 0,00 235.508,94 0,00 0,00 244.422,52 0,00 4.347.175,48 100,0% 3.869.213,57 477.961,91<br />

Druskininkų miesto M. K.<br />

Čiurlionio gatvės atkarpos<br />

nuo sankryžos su V.<br />

Baigtas<br />

Kudirkos gatve iki<br />

įgyvendinti<br />

įvažiavimo prie gyvenamojo<br />

namo M. K. Čiurlionio<br />

gatvės Nr. 83 rekonstrukcija<br />

Druskininkų<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.06.15 2010.08.17 2010.09.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-178;<br />

2011-10-<br />

25<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

203<br />

2010.06.29 2011.10.31 2.664.538,96 2.539.191,12 1.565.036,42 193.328,04 780.826,66 0,00 780.826,66 0,00 0,00 125.347,84 0,00 1.758.364,46 100,0% 1.565.036,42 193.328,04<br />

Vytauto gatvės<br />

rekonstravimas Varėnos<br />

mieste ir Senosios Varėnos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

kaime (III etapas I ruožas<br />

Įgyvendina<br />

nuo J. Basanavičiaus gatvės<br />

mas<br />

iki Savanorių gatvės ir IV<br />

Varėnos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.12.14 2011.02.24 2011.03.22 1F-55 2010.12.09 2013.07.31 4.616.374,80 4.359.323,71 2.165.155,00 267.460,00 1.926.708,71 0,00 1.926.708,71 0,00 0,00 257.051,09 0,00 1.610.398,79 66,2% 1.433.339,43 177.059,36<br />

etapas I ruožas nuo Alytaus<br />

gatvės iki Marcinkonių<br />

gatvės)<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Naujosios gatvės dalies II<br />

mas eilės įrengimas<br />

Alytaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.06 <strong>2012</strong>.05.25 <strong>2012</strong>.07.11 1F-163 <strong>2012</strong>.03.12 2014.01.31 8.752.275,93 4.221.903,69 3.588.618,13 443.299,89 189.985,67 0,00 189.985,67 0,00 0,00 4.530.372,24 0,00 2.703.436,78 67,1% 2.406.200,27 297.236,51<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Raseinių miesto Vilniaus<br />

s gatvės rekonstravimas<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.03<br />

Nr.51/2S-132<br />

2013.03.29 2013.06.01 2014.11.30 1.338.345,95 1.338.345,95 1.137.593,84 140.526,54 60.225,57 0,00 60.225,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Prienų rajono savivaldybės<br />

Planuojama vietinės reikšmės kelių<br />

s infrastruktūros objektų<br />

plėtros ketvirtasis etapas<br />

Prienų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.03<br />

Nr.51/2S-132<br />

<strong>2012</strong>.09.15 <strong>2012</strong>.07.01 2014.06.30 1.210.491,66 1.210.491,66 1.028.917,92 127.101,62 54.472,12 0,00 54.472,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Fabriko gatvės dalies<br />

s rekonstravimas<br />

Jonavos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.03<br />

Nr.51/2S-132<br />

2013.03.31 <strong>2012</strong>.05.01 2013.10.30 1.537.894,64 1.537.894,64 1.307.210,44 161.478,94 69.205,26 0,00 69.205,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Gatvės rekonstrukcija Kauno<br />

rajono savivaldybėje,<br />

Baigtas<br />

Ringaudų seniūnijoje,<br />

įgyvendinti<br />

Ringaudų kaime, Beržų<br />

gatvėje<br />

Kauno rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.08.03 2009.10.27 2009.11.27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-163;<br />

2011-05-<br />

31<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

100<br />

2009.08.12 <strong>2012</strong>.01.05 690.684,85 524.364,69 434.407,32 53.662,09 36.295,28 0,00 36.295,28 0,00 0,00 166.320,16 0,00 488.069,41 100,0% 434.407,32 53.662,09<br />

Gatvės važiuojamos dalies<br />

rekonstrukcija, apšvietimo<br />

bei šaligatvio ir lietaus<br />

Baigtas<br />

nuotekų tinklų įrengimas<br />

įgyvendinti<br />

Kauno rajono savivaldybėje,<br />

Garliavos seniūnijoje,<br />

Vasario 16-osios gatvėje<br />

Kauno rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.08.03 2009.10.27 2009.11.27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-162;<br />

2011-05-<br />

31<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

101<br />

2009.08.20 2011.11.08 1.134.630,52 1.071.490,52 882.773,35 109.048,47 79.668,70 0,00 79.668,70 0,00 0,00 63.140,00 0,00 991.821,82 100,0% 882.773,35 109.048,47<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Raseinių miesto Pušyno<br />

įgyvendinti gatvės įrengimas<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.10 2009.11.16 2009.12.03 1F-168 2009.10.06 2010.09.02 660.255,37 621.942,23 523.856,17 64.712,14 33.373,92 0,00 33.373,92 0,00 0,00 38.313,14 0,00 588.568,31 100,0% 523.856,17 64.712,14


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

1F-161;<br />

pakeitimai<br />

Rekonstrukcija kelio ruožo<br />

:<br />

nuo automagistralės A1<br />

2010-01-<br />

(Vilnius–Kaunas–Klaipėda) Kauno rajono<br />

VP2-4.4- Baigtas<br />

25 Nr. 1Fiki<br />

Naujųjų Muniškių Kauno savivaldybės ERPF Netaikoma 2009.08.03 2009.10.27 2009.11.27<br />

2009.08.20 2011.07.29 790.840,56 666.848,54 546.697,25 67.533,19 52.618,10 0,00 52.618,10 0,00 0,00 123.992,02 0,00 614.230,44 100,0% 546.697,25 67.533,19<br />

SM-02-R įgyvendinti<br />

17,<br />

rajono savivaldybėje,<br />

administracija<br />

2011-05-<br />

Užliedžių seniūnijoje,<br />

02 Nr. 1F-<br />

Naujųjų Muniškių kaime<br />

86,<br />

2011-05-<br />

1F-209,<br />

pakeitimas<br />

:<br />

Centrinės miesto dalies Jonavos rajono<br />

2010-06-<br />

VP2-4.4- Baigtas<br />

gatvių rekonstravimas<br />

savivaldybės ERPF Netaikoma 2009.10.02 2009.12.16 2009.12.31 11 Nr. 1F- 2009.09.03 2011.10.13 7.881.095,89 3.931.113,19 3.341.446,20 412.766,89 176.900,10 0,00 176.900,10 0,00 0,00 3.949.982,70 0,00 3.754.213,09 100,0% 3.341.446,20 412.766,89<br />

SM-02-R įgyvendinti<br />

(Kauno g. dalis ir Sodų g.) administracija<br />

90,<br />

2011-05-<br />

09 Nr. 1F-<br />

88<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Gatvių rekonstravimo<br />

Baigtas Birštono sav., Birštono<br />

įgyvendinti Vienkiemio kaime, I-as ir IIas<br />

etapai<br />

Birštono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.31 2010.04.07 2010.04.29<br />

1F-66,<br />

2010-07-<br />

13<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

111<br />

2009.10.02 <strong>2012</strong>.04.30 2.563.761,31 2.295.869,31 1.951.488,91 241.066,28 103.314,12 0,00 103.314,12 0,00 0,00 267.892,00 0,00 2.192.555,19 100,0% 1.951.488,91 241.066,28<br />

Baigtas<br />

Šėtos gatvės rekonstrukcija<br />

įgyvendinti<br />

Kėdainių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.01.29 2010.03.17 2010.04.23<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-59;<br />

2010-10-<br />

05<br />

2009.12.11 2011.12.06 10.159.177,03 9.190.567,78 2.684.530,11 331.618,42 6.174.419,25 0,00 6.174.419,25 0,00 0,00 968.609,25 0,00 3.016.148,53 100,0% 2.684.530,11 331.618,42<br />

Prienų rajono savivaldybės<br />

Baigtas vietinės reikšmės kelių<br />

įgyvendinti infrastruktūros objektų<br />

plėtros antras etapas<br />

Prienų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.10 2010.05.19 2010.07.16<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-118;<br />

2011-05-<br />

31<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-96<br />

2009.07.01 2011.10.11 2.587.653,38 2.213.389,51 1.881.381,08 232.405,90 99.602,53 0,00 99.602,53 0,00 0,00 374.263,87 0,00 2.113.786,98 100,0% 1.881.381,08 232.405,90<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Raseinių miesto<br />

Baigtas Bagdoniškės, Mindaugo,<br />

įgyvendinti Kalnujų ir Vilties gatvių<br />

rekonstravimas<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.06.10 2010.07.22 2010.08.12 1F-127 2010.06.01 2011.11.03 902.370,81 822.630,81 699.236,19 86.376,23 37.018,39 0,00 37.018,39 0,00 0,00 79.740,00 0,00 785.612,42 100,0% 699.236,19 86.376,23<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Centrinės miesto dalies<br />

Baigtas gatvių rekonstravimas<br />

įgyvendinti (Taikos, Vilniaus ir<br />

Klaipėdos g.): I dalis<br />

Jonavos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.07.01 2010.09.09 2010.10.06 1F-183 2010.04.01 2011.02.19 39.850,00 34.000,00 28.900,00 3.570,00 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 32.470,00 100,0% 28.900,00 3.570,00<br />

Baigtas Kaišiadorių rajono žvyrkelių<br />

įgyvendinti asfaltavimas, I etapas<br />

Kaišiadorių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.12 2010.10.22 2010.12.15<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-239;<br />

2011-09-<br />

23<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

187<br />

2010.11.02 <strong>2012</strong>.04.30 4.382.885,49 3.609.865,49 3.068.385,66 379.035,88 162.443,95 0,00 162.443,95 0,00 0,00 773.020,00 0,00 3.447.421,54 100,0% 3.068.385,66 379.035,88<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Raseinių miesto Vytauto<br />

Baigtas<br />

Didžiojo gatvės<br />

įgyvendinti<br />

rekonstravimas<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.09.24 2010.11.05 2010.11.23 1F-217 2009.10.09 2011.11.29 1.366.071,51 1.299.919,79 1.104.931,82 136.491,58 58.496,39 0,00 58.496,39 0,00 0,00 66.151,72 0,00 1.241.423,40 100,0% 1.104.931,82 136.491,58<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Tilto per Jiesią ir prietilčių<br />

Baigtas<br />

(privažiuojamųjų kelių) prie<br />

įgyvendinti<br />

jo rekonstravimas<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.11.03 2011.01.10 2011.01.31 1F-25 2010.10.04 <strong>2012</strong>.05.18 2.499.868,87 2.013.556,46 1.711.522,99 211.423,43 90.610,04 0,00 90.610,04 0,00 0,00 486.312,41 0,00 1.922.946,42 100,0% 1.711.522,99 211.423,43<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Kėdainių miesto Budrio<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Kėdainių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.11.05 2010.12.28 2011.01.24 1F-11 2010.08.27 <strong>2012</strong>.03.02 1.997.006,34 1.889.749,00 1.606.286,65 198.423,65 85.038,70 0,00 85.038,70 0,00 0,00 107.257,34 0,00 1.804.710,30 100,0% 1.606.286,65 198.423,65<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Kęstučio gatvės<br />

įgyvendinti rekonstrukcija<br />

Kėdainių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.11.05 2010.12.28 2011.01.24 1F-12 2010.08.02 <strong>2012</strong>.02.07 1.215.288,08 885.593,88 752.754,80 92.987,36 39.851,72 0,00 39.851,72 0,00 0,00 329.694,20 0,00 845.742,16 100,0% 752.754,80 92.987,36


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Raseinių miesto Stonų gatvės<br />

mas tęsinio rekonstrukcija<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.06.16 2011.08.29 2011.10.26 1F-202 2011.03.28 2013.03.31 1.901.451,45 1.814.479,95 1.542.307,96 190.520,39 81.651,60 0,00 81.651,60 0,00 0,00 86.971,50 0,00 425.684,93 24,6% 378.881,88 46.803,05<br />

1F-28;<br />

Įgyvendina A. Juozapavičiaus prospekto<br />

mas rekonstrukcija<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.08.01 <strong>2012</strong>.02.15 <strong>2012</strong>.03.28<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-07-<br />

17 Nr. 1F-<br />

2011.06.30 2014.06.30 43.582.022,95 36.579.993,15 22.546.586,23 2.785.167,07 11.248.239,85 0,00 11.248.239,85 0,00 0,00 7.002.029,80 0,00 13.188.300,82 52,1% 11.738.277,97 1.450.022,85<br />

168<br />

Gatvių važiuojamųjų dalių<br />

rekonstrukcija, šaligatvių,<br />

pėsčiųjų ir dviračių takų ir<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

lietaus nuotekų tinklų<br />

Įgyvendina<br />

įrengimas Kauno rajono<br />

mas<br />

savivaldybėje, Raudondvario<br />

Kauno rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.28 2011.10.20 2011.12.14 1F-243 2011.09.28 2014.02.28 6.408.133,91 5.635.559,46 4.790.225,54 591.733,74 253.600,18 0,00 253.600,18 0,00 0,00 772.574,45 0,00 2.704.904,34 50,3% 2.407.506,48 297.397,86<br />

seniūnijoje, Raudondvario<br />

kaime, Pilies, Didžiojoje ir<br />

Didvyrių gatvėse<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Kėdainių miesto Respublikos<br />

mas gatvės rekonstrukcija<br />

Kėdainių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.08.08 2011.10.20 2011.11.17 1F-217 2011.07.20 2013.03.31 3.580.037,51 3.497.513,95 2.972.886,86 367.238,96 157.388,13 0,00 157.388,13 0,00 0,00 82.523,56 0,00 2.675.000,76 80,1% 2.380.890,73 294.110,03<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Prienų rajono savivaldybės<br />

Įgyvendina vietinės reikšmės kelių<br />

mas infrastruktūros objektų<br />

plėtros trečiasis etapas<br />

Prienų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.09.15 2011.12.08 <strong>2012</strong>.02.21 1F-10 2011.09.15 2013.05.31 4.247.712,08 4.081.773,81 3.372.541,00 416.608,00 292.624,81 0,00 292.624,81 0,00 0,00 165.938,27 0,00 2.153.770,21 56,8% 1.916.968,25 236.801,96<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Centrinės miesto dalies<br />

Įgyvendina gatvių rekonstravimas<br />

mas (Taikos, Vilniaus ir<br />

Klaipėdos g.): II dalis<br />

Jonavos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.01.26 <strong>2012</strong>.03.20 <strong>2012</strong>.05.31 1F-139 2011.02.25 2013.08.31 4.629.932,87 3.541.916,89 3.010.629,36 371.901,27 159.386,26 0,00 159.386,26 0,00 0,00 1.088.015,98 0,00 3.088.638,88 91,3% 2.749.050,32 339.588,56<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Raseinių miesto Dubysos<br />

mas gatvės rekonstravimas<br />

Raseinių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.03.30 <strong>2012</strong>.05.25 <strong>2012</strong>.06.26 1G-148 <strong>2012</strong>.03.08 2013.12.31 2.444.179,00 2.343.238,85 1.991.753,02 246.040,08 105.445,75 0,00 105.445,75 0,00 0,00 100.940,15 0,00 888.428,68 39,7% 790.748,04 97.680,64<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Kėdainių miesto Gegučių<br />

mas gatvės rekonstrukcija<br />

Kėdainių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.27 <strong>2012</strong>.06.28 <strong>2012</strong>.08.13 1F-197 <strong>2012</strong>.04.25 2014.03.31 2.043.458,73 1.515.339,25 1.033.038,36 127.610,62 354.690,27 162.000,00 192.690,27 0,00 0,00 528.119,48 0,00 405.593,83 34,9% 360.999,75 44.594,08


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

Saulėtekio, Rožių gatvių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

dalių rekonstrukcija<br />

Įgyvendina<br />

Domeikavos kaime,<br />

mas<br />

Domeikavos seniūnijoje,<br />

Kauno rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.28 <strong>2012</strong>.08.30 <strong>2012</strong>.10.26 1F-274 <strong>2012</strong>.06.26 2014.08.31 6.283.852,64 5.064.340,54 4.304.689,46 531.755,76 227.895,32 0,00 227.895,32 0,00 0,00 1.219.512,10 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Kauno rajono savivaldybėje<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Pušyno gatvės<br />

mas rekonstravimas Birštone<br />

Birštono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.30 <strong>2012</strong>.10.11 <strong>2012</strong>.11.30 1F-301 2011.02.23 2014.05.31 2.590.991,42 2.429.076,81 982.622,10 121.382,71 1.325.072,00 1.226.527,23 98.544,77 0,00 0,00 161.914,61 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Paraiškos Kaišiadorių rajono žvyrkelių<br />

vertinimas asfaltavimas, II etapas<br />

Kaišiadorių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.03<br />

Nr.51/2S-132<br />

<strong>2012</strong>.10.05 <strong>2012</strong>.05.01 2014.08.30 3.834.131,19 3.061.111,19 2.601.944,51 321.416,68 137.750,00 0,00 137.750,00 0,00 0,00 773.020,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Paraiškos Parodos ir K. Petrausko g.<br />

vertinimas dalies rekonstrukcija<br />

Kauno miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.03<br />

Nr.51/2S-132<br />

<strong>2012</strong>.11.05 2010.09.01 <strong>2012</strong>.02.28 700.000,00 700.000,00 228.289,78 28.200,50 443.509,72 0,00 443.509,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Gargždų m. Aušros gatvės<br />

s rekonstravimas<br />

Klaipėdos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.08.01 Nr.<br />

51/S-53<br />

<strong>2012</strong>.12.28 <strong>2012</strong>.05.01 2013.10.30 1.105.393,27 1.105.393,27 939.584,28 116.066,29 49.742,70 0,00 49.742,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Naujo važiavimo kelio<br />

Planuojama (atkarpos) į Piliavietę ir<br />

s kruizinių laivų terminalą<br />

statyba<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.08.01 Nr.<br />

51/S-53<br />

<strong>2012</strong>.10.01 <strong>2012</strong>.01.01 2013.12.31 1.426.091,46 1.426.091,46 1.212.177,74 149.739,60 64.174,12 0,00 64.174,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilutės miesto Darbininkų<br />

Baigtas<br />

mikrorajono gatvių<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija. II etapas<br />

Šilutės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.04.30 2009.09.25 2009.10.21 1F-132 2008.08.18 2011.07.28 5.802.553,75 5.405.827,32 3.823.719,05 472.299,38 1.109.808,89 0,00 1.109.808,89 0,00 0,00 396.726,43 0,00 4.296.018,43 100,0% 3.823.719,05 472.299,38<br />

1F-106;<br />

Kretingos miesto pietinio<br />

Baigtas kvartalo Laisvės, Šiaulių ir<br />

įgyvendinti Šeduvos gatvių<br />

rekonstrukcija<br />

Kretingos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.01 2009.08.13 2009.09.18<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2010-11-<br />

18 Nr. 1F-<br />

210<br />

2009.06.04 2011.05.16 3.484.117,11 3.056.619,67 2.598.130,72 320.940,85 137.548,10 0,00 137.548,10 0,00 0,00 427.497,44 0,00 2.919.071,57 100,0% 2.598.130,72 320.940,85<br />

2011-03-<br />

1F-207;<br />

Klaipėdos rajono Gargždų<br />

Baigtas miesto Treniotos, Gargždės,<br />

įgyvendinti Vytauto gatvių ir Vytauto<br />

skersgatvio rekonstrukcija<br />

Klaipėdos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.30 2009.12.16 2009.12.31<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-12-<br />

30<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2009.10.01 2011.07.31 7.656.849,93 7.198.626,98 5.954.215,72 735.520,72 508.890,54 0,00 508.890,54 0,00 0,00 458.222,95 0,00 6.689.736,44 100,0% 5.954.215,72 735.520,72<br />

262<br />

Gatvių infrastruktūros<br />

sukūrimas Klaipėdos<br />

1F-65;<br />

daugiafunkcinio sporto ir<br />

Baigtas pramogų komplekso<br />

įgyvendinti teritorijoje (Merkio gatvės, I-<br />

os aptarnaujančios gatvės ir<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.15 2010.04.07 2010.04.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2011-06-<br />

30<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2008.02.29 2011.12.15 2.136.820,70 1.891.581,07 1.607.853,05 198.606,39 85.121,63 0,00 85.121,63 0,00 0,00 245.239,63 0,00 1.806.459,44 100,0% 1.607.853,05 198.606,39<br />

II-os aptarnaujančios gatvės<br />

121<br />

tiesimas)<br />

1F-57;<br />

Baigtas Skuodo rajono seniūnijų<br />

įgyvendinti kelių rekonstrukcija<br />

Skuodo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.30 2010.03.17 2010.04.22<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-10-<br />

28<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2010.02.08 2011.12.13 3.451.181,94 3.329.286,75 2.829.893,74 349.575,11 149.817,90 0,00 149.817,90 0,00 0,00 121.895,19 0,00 3.179.468,85 100,0% 2.829.893,74 349.575,11<br />

194<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Techninės dokumentacijos<br />

Baigtas parengimas Palangos miesto<br />

įgyvendinti Kęstučio gatvės<br />

rekonstrukcijos darbams<br />

Palangos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.02.26 2010.04.12 2010.05.13 1F-78 2010.01.13 2011.08.22 51.017,00 51.017,00 43.364,45 5.356,79 2.295,76 0,00 2.295,76 0,00 0,00 0,00 0,00 48.721,24 100,0% 43.364,45 5.356,79


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

Gatvių infrastruktūros<br />

sukūrimas Klaipėdos<br />

1F-167;<br />

daugiafunkcinio sporto ir<br />

Baigtas pramogų komplekso<br />

įgyvendinti teritorijoje (Dubysos gatvės<br />

atkarpos nuo Taikos<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.04.16 2010.08.17 2010.09.22<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-02-<br />

17 Nr. 1F-<br />

2010.05.14 <strong>2012</strong>.04.03 3.140.450,82 2.856.047,92 2.427.685,08 299.838,34 128.524,50 0,00 128.524,50 0,00 0,00 284.402,90 0,00 2.727.523,42 100,0% 2.427.685,08 299.838,34<br />

prospekto iki Minijos gatvės<br />

8<br />

rekonstrukcija)<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kretingos miesto J.Šimkaus,<br />

Baigtas J.Basanavičiaus, P.Paulaičio<br />

įgyvendinti ir Mėguvos gatvių<br />

rekonstrukcija<br />

Kretingos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.09.30 2010.12.09 2010.12.30 1F-263 2010.09.22 <strong>2012</strong>.07.31 4.909.873,49 3.176.796,77 2.700.312,07 333.527,00 142.957,70 0,00 142.957,70 0,00 0,00 1.733.076,72 0,00 3.033.839,07 100,0% 2.700.312,07 333.527,00<br />

1F-186;<br />

J. Chodkevičiaus, Klevų ir<br />

Baigtas<br />

Beržų gatvių rekonstrukcija,<br />

įgyvendinti<br />

įrengiant lietaus kanalizaciją<br />

Skuodo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.05.31 2011.08.08 2011.09.23<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-05-<br />

05 Nr. 1F-<br />

2011.07.04 <strong>2012</strong>.08.03 1.323.314,61 1.272.923,70 867.762,57 107.193,60 297.967,53 0,00 297.967,53 0,00 0,00 50.390,91 0,00 974.956,17 100,0% 867.762,57 107.193,60<br />

121<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilutės miesto Naujakurių<br />

Įgyvendina mikrorajono Komunarų ir<br />

mas Gluosnių gatvių<br />

rekonstravimas<br />

Šilutės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.28 2011.10.11 2011.10.28 1F-205 2011.05.09 2013.10.31 6.212.527,12 5.474.168,77 3.070.080,95 379.245,34 2.024.842,48 0,00 2.024.842,48 0,00 0,00 738.358,35 0,00 2.518.338,99 73,0% 2.241.453,52 276.885,47<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Palangos miesto Kęstučio<br />

mas gatvės rekonstrukcija<br />

Palangos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.10.28 2011.12.21 <strong>2012</strong>.03.28 1F-26 2011.10.26 2015.04.30 2.878.771,83 2.728.245,81 2.128.522,40 262.935,11 336.788,30 0,00 336.788,30 0,00 0,00 150.526,02 0,00 1.782.202,07 74,5% 1.586.253,16 195.948,91<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina J. Janonio gatvės dangų ir<br />

mas šaligatvių restauravimas<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.10 <strong>2012</strong>.06.28 <strong>2012</strong>.08.14 1F-198 <strong>2012</strong>.03.23 2014.01.31 4.536.934,00 3.047.182,82 2.590.105,39 319.954,20 137.123,23 0,00 137.123,23 0,00 0,00 1.489.751,18 0,00 1.028.770,89 35,4% 915.659,95 113.110,94<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Joniškės g. rekonstrukcija (I<br />

mas etapas)<br />

Klaipėdos miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.29 <strong>2012</strong>.08.30 <strong>2012</strong>.10.24 1F-272 <strong>2012</strong>.06.26 2014.03.31 9.914.815,11 8.593.796,67 7.304.727,17 902.348,65 386.720,85 0,00 386.720,85 0,00 0,00 1.321.018,44 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Paraiškos Pervalkos gatvės dalies<br />

vertinimas rekosntrukcija Neringoje<br />

Neringos<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.08.01 Nr.<br />

51/S-53<br />

<strong>2012</strong>.11.28 <strong>2012</strong>.08.01 2013.08.30 929.000,00 929.000,00 626.709,00 77.417,00 224.874,00 0,00 224.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šakių raj. savivaldybės<br />

Planuojama susisiekimo infrastruktūros<br />

s modernizavimas (II etapas).<br />

Darbai<br />

Šakių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.11 Nr.<br />

51/8S-26<br />

<strong>2012</strong>.11.20 <strong>2012</strong>.10.01 2013.12.31 3.471.701,00 3.471.701,00 2.950.946,00 364.529,00 156.226,00 0,00 156.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilkaviškio raj. vietinės<br />

Planuojama reikšmės kelių ir gatvių<br />

s rekonstravimas (antrasis<br />

darbų etapas)<br />

Vilkaviškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.11 Nr.<br />

51/8S-26<br />

<strong>2012</strong>.11.30 <strong>2012</strong>.05.01 2014.05.30 3.374.653,00 3.374.653,00 2.868.455,00 354.339,00 151.859,00 0,00 151.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Šakių rajono savivaldybės<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

susisiekimo infrastruktūros<br />

Baigtas<br />

modernizavimas. (I etapas).<br />

įgyvendinti<br />

Techninės dokumentacijos<br />

Šakių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.05.29 2009.08.13 2009.09.11 1F-102 2008.11.27 2010.05.31 96.671,00 96.671,00 82.170,35 10.150,45 4.350,20 0,00 4.350,20 0,00 0,00 0,00 0,00 92.320,80 100,0% 82.170,35 10.150,45<br />

parengimas.


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kalvarijos miesto gatvių ir<br />

Baigtas šaligatvių sutvarkymas.<br />

įgyvendinti Techninės dokumentacijos<br />

parengimas<br />

Kalvarijos<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.10.29 2010.01.20 2010.02.25 1F-9 2008.11.26 2010.05.31 103.841,70 100.301,70 85.256,45 10.531,68 4.513,57 0,00 4.513,57 0,00 0,00 3.540,00 0,00 95.788,13 100,0% 85.256,45 10.531,68<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilkaviškio rajono vietinės<br />

Įgyvendina reikšmės kelių ir gatvių<br />

mas rekonstravimas (pirmasis<br />

darbų etapas)<br />

Vilkaviškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.08 2010.05.31 2010.06.23<br />

1F-96;<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-6-26<br />

Nr. 146<br />

2010.03.29 2014.06.28 7.375.704,69 6.381.328,28 5.424.129,04 670.039,47 287.159,77 0,00 287.159,77 0,00 0,00 994.376,41 0,00 1.622.236,21 26,6% 1.443.875,16 178.361,05<br />

Kazlų Rūdos miesto<br />

V.Borisevičiaus, Esperanto,<br />

Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir<br />

Įgyvendina<br />

Marijampolės gatvių<br />

mas<br />

rekonstrukcija bei kelio Jūrės<br />

miestelis - Kazlų Rūda<br />

asfaltavimas<br />

Kazlų Rūdos<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.31 2010.06.04 2010.07.15<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-114;<br />

2011-11-<br />

15<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

114<br />

2010.04.22 <strong>2012</strong>.12.30 3.781.120,02 3.496.411,08 2.971.949,42 367.123,16 157.338,50 0,00 157.338,50 0,00 0,00 284.708,94 0,00 3.230.389,46 96,7% 2.875.215,75 355.173,71<br />

1F-150;<br />

Šakių rajono savivaldybės<br />

Baigtas susisiekimo infrastruktūros<br />

įgyvendinti modernizavimas. (I etapas).<br />

Darbai<br />

Šakių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.05.28 2010.08.05 2010.09.03<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-11-<br />

19<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2010.06.14 <strong>2012</strong>.10.16 4.907.657,31 4.500.869,31 3.825.738,91 472.591,27 202.539,13 0,00 202.539,13 0,00 0,00 406.788,00 0,00 4.298.330,18 100,0% 3.825.738,91 472.591,27<br />

214<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kalvarijos miesto gatvių ir<br />

Baigtas<br />

šaligatvių sutvarkymas.<br />

įgyvendinti<br />

Darbai<br />

Kalvarijos<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.12.23 2011.03.04 2011.04.11 1F-73 2010.12.10 <strong>2012</strong>.08.31 3.322.018,98 3.150.843,47 2.497.117,96 308.467,51 345.258,00 0,00 345.258,00 0,00 0,00 171.175,51 0,00 2.805.585,47 100,0% 2.497.117,96 308.467,51<br />

Šakių rajono savivaldybės<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

susisiekimo infrastruktūros<br />

Baigtas modernizavimas. (II etapas).<br />

įgyvendinti Techninės dokumentacijos<br />

parengimas ir inžinerinių<br />

Šakių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.08.31 2011.11.15 2011.12.22 1F-257 2011.01.10 <strong>2012</strong>.07.25 130.960,00 130.960,00 111.316,00 13.750,80 5.893,20 0,00 5.893,20 0,00 0,00 0,00 0,00 125.066,80 100,0% 111.316,00 13.750,80<br />

paslaugų pirkimas<br />

1F-35;<br />

Plutiškių seniūnijos<br />

Baigtas Subačiškės kaimo gatvių ir<br />

įgyvendinti kelio rekonstrukcijos<br />

techninio projekto parengimas<br />

Kazlų Rūdos<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.10.13 2011.12.13 <strong>2012</strong>.03.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-06-<br />

26 Nr. 1F-<br />

2011.06.23 <strong>2012</strong>.06.18 57.570,00 37.510,00 31.883,50 3.938,55 1.687,95 0,00 1.687,95 0,00 0,00 20.060,00 0,00 35.822,05 100,0% 31.883,50 3.938,55<br />

147<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Žvyrkelio Želsva-Naujiena-<br />

Įgyvendina Išlandžiai (Liudvinavo sen.)<br />

mas rekonstrukcija ir<br />

asfaltavimas. I etapas<br />

Marijampolės<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.29 <strong>2012</strong>.09.11 <strong>2012</strong>.10.30 1F-278 <strong>2012</strong>.06.06 2013.04.30 3.953.474,23 3.593.280,00 3.054.288,00 377.294,40 161.697,60 0,00 161.697,60 0,00 0,00 360.194,23 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Žvyrkelio Opšrūtai II-<br />

Įgyvendina Igliauka (Igliaukos sen.)<br />

mas rekonstrukcija ir<br />

asfaltavimas. I etapas<br />

Marijampolės<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.26 <strong>2012</strong>.09.25 <strong>2012</strong>.11.21 1F-295 <strong>2012</strong>.06.06 2013.04.30 2.000.383,24 1.764.705,88 1.500.000,00 185.294,12 79.411,76 0,00 79.411,76 0,00 0,00 235.677,36 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Panevėžio rajono<br />

Planuojama savivaldybės kelių ir gatvių<br />

s rekonstrukcija III etapas (I<br />

dalis)<br />

Panevėžio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>-08-21 Nr.<br />

51/4S-42<br />

2013.04.27 2013.06.01 2013.12.31 1.090.052,62 1.090.052,62 926.544,72 114.455,53 49.052,37 0,00 49.052,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Rokiškio miesto J. Biliūno<br />

Planuojama gatvės dalie ir nuovažų<br />

s rekosntravimas, įrengiant<br />

asfaltbetonio dangą<br />

Rokiškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>-08-21 Nr.<br />

51/4S-42<br />

2013.06.15 2013.08.01 2014.05.30 227.267,38 227.267,38 193.177,27 23.863,07 10.227,04 0,00 10.227,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

1F-160;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2010-04-<br />

09 Nr. 1F-<br />

50,<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Panevėžio miesto žvyruotų<br />

įgyvendinti gatvių asfaltavimas<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.07.10 2009.10.27 2009.11.27<br />

2011-01-<br />

24 Nr. 1F-<br />

14,<br />

2009.03.09 2011.08.17 4.914.238,49 4.504.904,06 3.759.972,87 464.467,25 280.463,94 0,00 280.463,94 0,00 0,00 409.334,43 0,00 4.224.440,12 100,0% 3.759.972,87 464.467,25<br />

2011-03-<br />

09 Nr. 1F-<br />

47,<br />

2011-05-<br />

02 Nr. 1F-<br />

85<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Pasvalio rajono Diliauskų,<br />

Baigtas Kiemelių, Papyvesių,<br />

įgyvendinti Girniūnų, Adampolio kaimų<br />

gatvių rekonstrukcija I etapas<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.08.07 2009.11.16 2009.12.07 1F-175 2009.09.04 2010.04.30 111.321,00 111.321,00 94.622,85 11.688,70 5.009,45 0,00 5.009,45 0,00 0,00 0,00 0,00 106.311,55 100,0% 94.622,85 11.688,70<br />

Panevėžio rajono<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

savivaldybės kelių ir gatvių<br />

Baigtas<br />

rekonstrukcijos techninės<br />

įgyvendinti<br />

dokumentacijos rengimo I<br />

Panevėžio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.08.24 2009.10.27 2009.11.24 1F-158 2009.01.22 2010.03.18 56.205,00 56.205,00 47.774,25 5.901,52 2.529,23 0,00 2.529,23 0,00 0,00 0,00 0,00 53.675,77 100,0% 47.774,25 5.901,52<br />

etapas<br />

1F-176;<br />

pakeitimai<br />

Pasvalio rajono Diliauskų,<br />

:<br />

Kiemelių, Papyvesių,<br />

Baigtas<br />

Girniūnų, Adampolio kaimų<br />

įgyvendinti<br />

gatvių rekonstrukcija II<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.08.25 2009.11.16 2009.12.07<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-09-<br />

10 Nr. 1F-<br />

158,<br />

2009.08.04 2011.04.20 1.837.907,48 1.645.043,87 1.398.289,06 172.727,74 74.027,07 0,00 74.027,07 0,00 0,00 192.863,61 0,00 1.571.016,80 100,0% 1.398.289,06 172.727,74<br />

etapas<br />

2011-03-<br />

24 Nr. 1F-<br />

58<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Biržų rajono Vabalninko<br />

Baigtas<br />

miesto apvažiavimo<br />

įgyvendinti<br />

rekonstravimas<br />

Biržų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.30 2009.12.16 2010.01.07 1F-3 2009.03.25 2011.08.19 1.270.984,01 1.245.629,53 1.058.785,09 130.791,10 56.053,34 0,00 56.053,34 0,00 0,00 25.354,48 0,00 1.189.576,19 100,0% 1.058.785,09 130.791,10<br />

Pasvalio rajono Saločių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

seniūnijos Žilpamūšio<br />

Baigtas<br />

gyvenvietės susisiekimo<br />

įgyvendinti<br />

sistemos rekonstrukcijos I<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.30 2009.11.30 2009.12.28 1F-189 2009.04.23 2010.06.30 71.832,90 64.832,90 55.107,97 6.807,45 2.917,48 0,00 2.917,48 0,00 0,00 7.000,00 0,00 61.915,42 100,0% 55.107,97 6.807,45<br />

etapas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Pasvalio rajono Kalno kaimo<br />

Baigtas<br />

susisiekimo sistemos<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija I etapas<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.09.30 2009.12.16 2009.12.31 1F-208 2009.08.25 2010.07.31 61.208,61 53.908,61 45.822,32 5.660,40 2.425,89 0,00 2.425,89 0,00 0,00 7.300,00 0,00 51.482,72 100,0% 45.822,32 5.660,40<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Rokiškio miesto Respublikos<br />

įgyvendinti gatvės rekonstravimas<br />

Rokiškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.01.29 2010.04.12 2010.05.12 1F-76 2009.12.18 <strong>2012</strong>.02.06 4.736.687,17 4.126.065,70 3.507.155,85 433.236,89 185.672,96 0,00 185.672,96 0,00 0,00 610.621,47 0,00 3.940.392,74 100,0% 3.507.155,85 433.236,89<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Biržų miesto transporto<br />

Baigtas<br />

infrastruktūros<br />

įgyvendinti<br />

modernizavimas,<br />

Biržų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.31 2010.06.14 2010.07.16 1F-120 2009.03.25 <strong>2012</strong>.08.07 2.122.547,42 1.829.113,94 1.554.746,85 192.056,96 82.310,13 0,00 82.310,13 0,00 0,00 293.433,48 0,00 1.746.803,81 100,0% 1.554.746,85 192.056,96


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Panevėžio rajono<br />

Baigtas<br />

savivaldybės kelių ir gatvių<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija I etapas<br />

Panevėžio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.04.29 2010.06.29 2010.08.12 1F-128 2009.06.22 2011.11.14 3.324.580,66 3.136.527,28 2.666.048,19 329.335,36 141.143,73 0,00 141.143,73 0,00 0,00 188.053,38 0,00 2.995.383,55 100,0% 2.666.048,19 329.335,36<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kupiškio rajono<br />

Baigtas Kupiškio miesto Palėvenės ir<br />

savivaldybės<br />

įgyvendinti Sodų gatvių rekonstrukcija<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.05.31 2010.08.05 2010.09.03 1F-149 2010.06.18 <strong>2012</strong>.05.29 2.771.051,63 2.681.058,58 2.278.899,79 281.511,15 120.647,64 0,00 120.647,64 0,00 0,00 89.993,05 0,00 2.560.410,94 100,0% 2.278.899,79 281.511,15<br />

1F-177;<br />

pakeitimai<br />

Panevėžio miesto žvyruotų<br />

Baigtas gatvių asfaltavimo techninės<br />

įgyvendinti dokumentacijos rengimas, II<br />

etapas<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.06.14 2010.08.17 2010.09.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

:<br />

2011-03-<br />

25 Nr. 1F-<br />

64;<br />

2011-08-<br />

2009.11.23 2011.12.13 227.299,20 227.299,20 193.204,32 23.866,42 10.228,46 0,00 10.228,46 0,00 0,00 0,00 0,00 217.070,74 100,0% 193.204,32 23.866,42<br />

30 Nr. 1F-<br />

173<br />

Pasvalio rajono Saločių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

seniūnijos Žilpamūšio<br />

Baigtas<br />

gyvenvietės susisiekimo<br />

įgyvendinti<br />

sistemos rekonstrukcijos II<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.10 2010.11.05 2010.11.23 1F-218 2010.08.02 <strong>2012</strong>.01.05 2.301.330,67 2.220.918,04 1.887.780,33 233.196,39 99.941,32 0,00 99.941,32 0,00 0,00 80.412,63 0,00 2.120.976,72 100,0% 1.887.780,33 233.196,39<br />

etapas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Pasvalio rajono Kalno kaimo<br />

Baigtas<br />

susisiekimo sistemos<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcijos II etapas<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.10 2010.11.05 2010.11.23 1F-219 2010.08.02 <strong>2012</strong>.01.05 2.131.898,72 1.984.480,62 1.686.808,52 208.370,47 89.301,63 0,00 89.301,63 0,00 0,00 147.418,10 0,00 1.895.178,99 100,0% 1.686.808,52 208.370,47<br />

Panevėžio rajono<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

savivaldybės kelių ir gatvių<br />

Baigtas<br />

rekonstrukcijos techninės<br />

įgyvendinti<br />

dokumentacijos rengimo, II<br />

Panevėžio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.16 2010.11.05 2010.12.06 1F-227 2010.02.11 2011.04.27 80.899,00 52.858,00 44.929,30 5.550,09 2.378,61 0,00 2.378,61 0,00 0,00 28.041,00 0,00 50.479,39 100,0% 44.929,30 5.550,09<br />

etapas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Panevėžio rajono<br />

Baigtas<br />

savivaldybės kelių ir gatvių<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija II etapas<br />

Panevėžio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.08.26 2011.11.15 2011.12.23 1F-264 2011.01.10 <strong>2012</strong>.06.08 6.158.586,59 5.937.241,81 5.046.655,54 623.410,39 267.175,88 0,00 267.175,88 0,00 0,00 221.344,78 0,00 5.670.065,93 100,0% 5.046.655,54 623.410,39<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Rokiškio miesto Kauno<br />

mas gatvės rekonstravimo I etapas<br />

Rokiškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.11.08 <strong>2012</strong>.01.24 <strong>2012</strong>.03.29 1F-31 2011.08.25 2013.10.31 4.804.922,89 4.515.933,92 3.838.543,83 474.173,06 203.217,03 0,00 203.217,03 0,00 0,00 288.988,97 0,00 0,00 0,0% 2.843.343,58 351.236,56<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Biržų miesto ir Pačeriaukštės<br />

mas kaimo gatvių rekonstravimas<br />

Biržų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.29 <strong>2012</strong>.09.11 <strong>2012</strong>.10.31 1F-281 <strong>2012</strong>.06.22 2014.12.31 4.857.131,78 4.199.445,95 3.569.529,06 440.941,82 188.975,07 0,00 188.975,07 0,00 0,00 657.685,83 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kupiškio miesto Krantinės ir<br />

Įgyvendina A. Purėno gatvių<br />

mas rekonstrukcija ir pėsčiųjų –<br />

dviračių takų įrengimas<br />

Kupiškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.10 <strong>2012</strong>.09.11 <strong>2012</strong>.10.26 1F-273 <strong>2012</strong>.06.25 2013.09.30 2.714.261,75 2.650.930,75 2.253.291,14 278.347,73 119.291,88 0,00 119.291,88 0,00 0,00 63.331,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Pasvalio miesto Žaliosios<br />

mas gatvės rekonstravimas<br />

Pasvalio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.20 <strong>2012</strong>.09.11 <strong>2012</strong>.10.29 1F-277 <strong>2012</strong>.06.12 2014.06.30 1.169.598,12 988.650,53 840.352,95 103.808,30 44.489,28 0,00 44.489,28 0,00 0,00 180.947,59 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Panevėžio miesto žvyruotų<br />

mas gatvių asfaltavimas, II etapas<br />

Panevėžio miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.24 <strong>2012</strong>.09.25 <strong>2012</strong>.10.29 1F-275 <strong>2012</strong>.06.25 2014.03.31 7.365.102,78 6.836.833,98 5.811.308,88 717.867,57 307.657,53 0,00 307.657,53 0,00 0,00 528.268,80 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Radviliškio miesto Žaliosios, Radviliškio rajono<br />

Planuojama<br />

Kovo 11-osios ir dalies savivaldybės<br />

s<br />

Alytaus gatvių rekonstrukcija administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.08 Nr.<br />

51/5S-36<br />

<strong>2012</strong>.12.31 <strong>2012</strong>.06.01 2013.12.31 2.560.423,07 2.560.423,07 2.176.359,61 268.844,42 115.219,04 0,00 115.219,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Dalies Pakruojo miesto<br />

s gatvių modernizavimas<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.08 Nr.<br />

51/5S-36<br />

<strong>2012</strong>.12.31 2013.01.01 2014.12.31 722.031,37 722.031,37 613.726,65 75.813,30 32.491,42 0,00 32.491,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Šiaulių miesto Liepų gatvės<br />

s rekonstrukcija<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.08 Nr.<br />

51/5S-36<br />

2013.05.31 <strong>2012</strong>.06.01 2014.06.31 142.584,29 142.584,29 121.196,65 14.971,35 6.416,29 0,00 6.416,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Joniškio miesto gatvių:<br />

1F-169;<br />

Mokyklos, Laisvosios,<br />

Baigtas<br />

K.Vaitiekūno, Šiaulių<br />

įgyvendinti<br />

Senosios-Turgaus,<br />

Joniškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.07.31 2009.11.16 2009.12.03<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2011-03-<br />

14<br />

pakeitimas<br />

2009.09.01 2011.04.26 3.288.815,49 2.909.735,71 2.440.972,02 301.477,13 167.286,56 59.216,12 108.070,44 0,00 0,00 379.079,78 0,00 2.742.449,15 100,0% 2.440.972,02 301.477,13<br />

rekonstrukcija ir plėtra<br />

Nr. 1F-51<br />

1F-167;<br />

pakeitimai<br />

Šiaulių miesto gatvių, kelių<br />

Baigtas jungčių tarp aplinkkelių ir<br />

įgyvendinti miesto rajonų nutiesimo ir<br />

modernizavimo II etapas<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.07.31 2009.11.16 2009.12.03<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

:<br />

2010-06-<br />

30 Nr. 1F-<br />

97;<br />

2011-07-<br />

2009.08.20 2011.12.05 16.244.938,50 15.404.792,09 11.638.871,35 1.437.742,93 2.328.177,81 1.800.000,00 528.177,81 0,00 0,00 840.146,41 0,00 13.076.614,28 100,0% 11.638.871,35 1.437.742,93<br />

15 Nr. 1F-<br />

135<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Naujosios Akmenės miesto J.<br />

Baigtas<br />

Dalinkevičiaus gatvės<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija<br />

Akmenės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.11.02 2010.01.20 2010.03.04 1F-16 2009.09.28 2011.11.30 4.133.302,48 4.067.003,43 3.456.952,92 427.035,36 183.015,15 0,00 183.015,15 0,00 0,00 66.299,05 0,00 3.883.988,28 100,0% 3.456.952,92 427.035,36<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Raviliškio miesto Eglių ir<br />

Baigtas Ąžuolų gatvių, Daukanto<br />

įgyvendinti gatvės ir Marcinkevičiaus<br />

gatvės rekonstrukcija<br />

Radviliškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.11.02 2010.01.20 2010.02.25 1F-7 2009.10.21 2011.03.23 2.608.089,32 2.399.633,84 2.039.689,04 251.961,25 107.983,55 0,00 107.983,55 0,00 0,00 208.455,48 0,00 2.291.650,29 100,0% 2.039.689,04 251.961,25


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šiaulių rajono Kuršėnų<br />

Baigtas miesto Kraštinės, Užmiesčio,<br />

įgyvendinti M.K. Čiurlionio gatvių<br />

rekonstrukcija<br />

Šiaulių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.11.16 2010.01.20 2010.03.04 1F-15 2008.12.04 2011.07.25 3.467.265,69 2.988.974,68 2.540.628,47 313.842,35 134.503,86 0,00 134.503,86 0,00 0,00 478.291,01 0,00 2.854.470,82 100,0% 2.540.628,47 313.842,35<br />

Radviliškio rajono<br />

Pakalniškių kaimo kelio į<br />

Kleboniškių muziejų, Radviliškio rajono<br />

Baigtas<br />

Baisogalos miestelio Biliūno savivaldybės<br />

įgyvendinti<br />

gatvės ir Šiaulėnų miestelio administracija<br />

Tytuvėnų, Sodų, Tymonių ir<br />

Malūno gatvių rekonstrukcija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.31 2010.05.21 2010.06.19<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-95;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2011-12-<br />

30 Nr. 1F-<br />

278<br />

2010.04.26 <strong>2012</strong>.03.02 3.687.572,70 3.518.489,05 2.990.719,16 369.437,70 158.332,19 0,00 158.332,19 0,00 0,00 169.083,65 0,00 3.360.156,86 100,0% 2.990.719,16 369.437,70<br />

Kelmės rajono Tytuvėnų m.<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

apvažiavimo kelio -<br />

Baigtas<br />

Citavičiaus gatvės<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija (Projektinės<br />

Kelmės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.06.30 2010.10.08 2010.11.03 1F-198 2010.03.23 2011.01.10 34.713,21 34.713,21 29.506,23 3.644,89 1.562,09 0,00 1.562,09 0,00 0,00 0,00 0,00 33.151,12 100,0% 29.506,23 3.644,89<br />

dokumentacijos parengimas)<br />

1F-253;<br />

Baigtas Ventos miesto Statybininkų<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Akmenės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.09.30 2010.11.23 2010.12.28<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimas<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-05-<br />

22 Nr. 1F-<br />

2010.11.05 <strong>2012</strong>.11.30 1.573.816,70 1.101.984,00 936.686,40 115.708,32 49.589,28 0,00 49.589,28 0,00 0,00 471.832,70 0,00 1.052.394,72 100,0% 936.686,40 115.708,32<br />

136<br />

1F-266,<br />

Sedulos gatvės Tytuvėnų<br />

Baigtas mieste ir Sedulos gatvės<br />

įgyvendinti Skogalio kaime, Kelmės<br />

rajone, rekonstrukcija<br />

Kelmės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.10.01 2010.12.09 2010.12.31<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-01-<br />

23 Nr. 1F-<br />

2010.04.16 <strong>2012</strong>.02.29 3.546.514,02 3.092.768,85 2.628.853,52 324.740,72 139.174,61 0,00 139.174,61 0,00 0,00 453.745,17 0,00 2.953.594,24 100,0% 2.628.853,52 324.740,72<br />

2<br />

Joniškio miesto Draugystės,<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Putinų, Šviesos, Beržų,<br />

Baigtas Viestarto, Žiemgalių,<br />

įgyvendinti Skilvionių, Skabio ir<br />

Nameisio gatvių<br />

Joniškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.11.24 2011.02.03 2011.02.25 1F-41 2010.11.12 <strong>2012</strong>.11.08 3.505.878,11 3.059.611,17 2.600.669,49 321.259,18 137.682,50 0,00 137.682,50 0,00 0,00 446.266,94 0,00 2.921.928,67 100,0% 2.600.669,49 321.259,18<br />

rekonstrukcija ir plėtra<br />

Radviliškio miesto<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Eibariškių gyvenamųjų<br />

Baigtas<br />

namų kvartalo gatvių<br />

įgyvendinti<br />

Obelėlės gatvės<br />

Radviliškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.12.14 2011.03.04 2011.04.11 1F-74 2010.07.13 <strong>2012</strong>.05.09 985.770,45 809.014,22 686.839,19 84.838,76 37.336,27 0,00 37.336,27 0,00 0,00 176.756,23 0,00 771.677,95 100,0% 686.839,19 84.838,76<br />

rekonstrukcija<br />

Dokumentacijos, reikalingos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Mikniūnų kaimo Trivalakių<br />

Baigtas gatvės, Kauksnujų kaimo<br />

įgyvendinti gatvės ir Pakruojo kaimo<br />

Žemdirbių gatvės<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.08.03 1F-150 2009.03.16 <strong>2012</strong>.03.31 85.317,35 85.317,35 72.519,75 8.958,32 3.839,28 0,00 3.839,28 0,00 0,00 0,00 0,00 81.478,07 100,0% 72.519,75 8.958,32<br />

rekonstrukcijai, parengimas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Lygumų seniūnijos<br />

Įgyvendina<br />

Kauksnujų kaimo Žaliosios<br />

mas<br />

gatvės rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.08.03 1F-149 2010.12.01 2013.03.31 725.774,91 677.683,16 576.030,69 71.156,73 30.495,74 0,00 30.495,74 0,00 0,00 48.091,75 0,00 578.037,25 89,3% 514.483,42 63.553,83<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Linksmučių kaimo Naujosios<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.08.03 1F-151 2010.12.01 <strong>2012</strong>.05.11 342.712,01 325.061,95 276.302,66 34.131,50 14.627,79 0,00 14.627,79 0,00 0,00 17.650,06 0,00 310.434,16 100,0% 276.302,66 34.131,50<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Mikniūnų kaimo Trivalakių<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.08.03 1F-153 2010.12.01 <strong>2012</strong>.09.26 1.165.565,36 1.118.065,36 950.355,55 117.396,86 50.312,95 0,00 50.312,95 0,00 0,00 47.500,00 0,00 1.067.752,41 100,0% 950.355,55 117.396,86


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Pakruojo miesto Vytauto<br />

Įgyvendina<br />

Didžiojo gatvės<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.02.28 2011.05.05 2011.08.03 1F-152 2011.04.15 2013.03.31 2.765.255,35 2.140.124,31 1.819.105,66 224.713,06 96.305,59 0,00 96.305,59 0,00 0,00 625.131,04 0,00 1.640.714,03 80,3% 1.460.321,38 180.392,65<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šiaulių rajono Aukštelės,<br />

Baigtas<br />

Bubių, Ginkūnų kaimų<br />

įgyvendinti<br />

gatvių modernizavimas<br />

Šiaulių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.05.10 2011.06.22 2011.08.18 1F-166 2011.05.04 <strong>2012</strong>.04.17 5.468.827,20 4.978.908,86 4.232.072,53 522.785,43 224.050,90 0,00 224.050,90 0,00 0,00 489.918,34 0,00 4.754.857,96 100,0% 4.232.072,53 522.785,43<br />

Kelmės m. šiaurinės m.<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

dalies gatvių rekonstrukcija.<br />

Įgyvendina I etapas (Dariaus ir Girėno g.<br />

mas I dalis, Vilbėno g., Radvilų<br />

g., Žalioji g., Lauko g.<br />

Kelmės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.19 2011.10.20 2011.11.30 1F-234 2011.04.01 2013.08.31 1.401.878,39 1.343.776,08 1.142.209,67 141.096,49 60.469,92 0,00 60.469,92 0,00 0,00 58.102,31 0,00 1.064.091,89 82,9% 947.097,49 116.994,40<br />

atšaka)<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kelmės rajono Tytuvėnų m.<br />

Įgyvendina apvažiavimo kelio -<br />

mas Citavičiaus g. rekonstrukcija<br />

(darbai)<br />

Kelmės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.07.29 2011.09.30 2011.11.25 1F-225 2011.06.10 2013.04.30 2.695.786,31 2.551.357,56 2.168.653,93 267.892,54 114.811,09 0,00 114.811,09 0,00 0,00 144.428,75 0,00 1.300.331,83 53,4% 1.157.363,41 142.968,42<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Pakruojo kaimo Žemdirbių<br />

mas gatvės rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.11.02 <strong>2012</strong>.01.24 <strong>2012</strong>.03.29 1F-32 2011.04.15 2013.04.30 386.912,06 345.580,64 293.743,54 36.285,97 15.551,13 0,00 15.551,13 0,00 0,00 41.331,42 0,00 313.991,67 95,1% 279.469,02 34.522,65<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Rozalimo miestelio<br />

Įgyvendina<br />

Naujakurių gatvės<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Pakruojo rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.12.22 <strong>2012</strong>.03.06 <strong>2012</strong>.04.25 1F-51 <strong>2012</strong>.02.03 2013.10.31 548.335,41 526.782,14 447.764,82 55.312,12 23.705,20 0,00 23.705,20 0,00 0,00 21.553,27 0,00 309.057,93 61,4% 275.077,74 33.980,19<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kadagių gatvės<br />

Paraiškos<br />

modernizavimas Vijolių<br />

vertinimas<br />

kaime Šiaulių rajone<br />

Šiaulių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.08.03 <strong>2012</strong>.10.11 1.810.449,36 1.494.360,94 1.270.206,79 156.907,90 67.246,25 0,00 67.246,25 0,00 0,00 316.088,42 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Joniškio rajono Satkūnų<br />

Įgyvendina<br />

gyvenvietės Sidabros gatvės<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Joniškio rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.08.07 <strong>2012</strong>.10.03 <strong>2012</strong>.11.21 1F-294 <strong>2012</strong>.06.06 2014.03.31 466.385,72 454.900,51 307.926,95 38.038,03 108.935,53 0,00 108.935,53 0,00 0,00 11.485,21 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kelmės m. šiaurinės m.<br />

Paraiškos dalies gatvių rekonstrukcija.<br />

vertinimas II etapas (Aušros g. ir<br />

Saulėtekio g.)<br />

Kelmės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.08 Nr.<br />

51/5S-36<br />

<strong>2012</strong>.10.05 <strong>2012</strong>.11.01 2014.04.30 1.245.327,36 1.151.058,71 978.399,91 120.861,16 51.797,64 0,00 51.797,64 0,00 0,00 94.268,65 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Tauragės miesto M.<br />

Baigtas Mažvydo gatvės atkarpos<br />

įgyvendinti nuo J. Tumo-Vaižganto<br />

gatvės iki galo rekonstrukcija<br />

Tauragės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.05.27 2009.08.13 2009.09.02<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-92,<br />

2010-08-<br />

13<br />

pakeitimas<br />

1F-130<br />

2009.09.02 2010.09.30 1.599.083,85 1.491.430,86 902.216,23 111.450,24 477.764,39 0,00 477.764,39 0,00 0,00 107.652,99 0,00 1.013.666,47 100,0% 902.216,23 111.450,24<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Jurbarko miesto Kęstučio,<br />

Baigtas Mokyklos gatvių<br />

įgyvendinti rekonstravimas ir dalies<br />

Žemaitės gatvės įrengimas<br />

Jurbarko rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.01 2009.08.13 2009.09.11 1F-101 2008.09.24 2011.01.05 2.341.563,09 1.707.546,09 1.451.414,18 179.292,34 76.839,57 0,00 76.839,57 0,00 0,00 634.017,00 0,00 1.630.706,52 100,0% 1.451.414,18 179.292,34<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilalės rajono savivaldybės<br />

Baigtas vietinės reikšmės transporto<br />

įgyvendinti infrastruktūros objektų<br />

plėtros antrasis etapas<br />

Šilalės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.19 2009.09.03 2009.10.07 1F-115 2009.06.22 2011.09.20 4.549.841,45 3.285.390,92 2.792.582,29 344.966,05 147.842,58 0,00 147.842,58 0,00 0,00 1.264.450,53 0,00 3.137.548,34 100,0% 2.792.582,29 344.966,05<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Vilkyškių miestelio gatvės<br />

Baigtas rekonstrukcija gerinant<br />

įgyvendinti Pagėgių savivaldybės<br />

transporto infrastruktūrą<br />

Pagėgių<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.07.01 2009.09.25 2009.10.30 1F-138 2009.09.07 2011.01.11 801.784,54 750.007,53 637.506,40 78.750,79 33.750,34 0,00 33.750,34 0,00 0,00 51.777,01 0,00 716.257,19 100,0% 637.506,40 78.750,79


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilgalių gyvenvietės<br />

Baigtas<br />

pagrindinės gatvės<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija<br />

Pagėgių<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.02.04 2010.04.07 2010.04.29 1F-64 2009.06.29 2011.11.28 1.469.136,72 1.345.265,46 1.143.475,64 141.252,87 60.536,95 60.536,95 0,00 0,00 0,00 123.871,26 0,00 1.284.728,51 100,0% 1.143.475,64 141.252,87<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilalės rajono savivaldybės<br />

Baigtas vietinės reikšmės susisiekimo<br />

įgyvendinti infrastruktūros plėtros II<br />

etapo 2 dalis<br />

Šilalės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.31 2010.06.14 2010.07.16 1F-119 2010.03.15 <strong>2012</strong>.04.23 3.654.428,39 3.409.775,24 2.898.308,95 358.026,41 153.439,88 0,00 153.439,88 0,00 0,00 244.653,15 0,00 3.256.335,36 100,0% 2.898.308,95 358.026,41<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Tauragės miesto Jūros ir<br />

Baigtas<br />

Oranžerijos gatvių<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija<br />

Tauragės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.05.17 2010.08.05 2010.09.02 1F-148 2010.05.27 <strong>2012</strong>.04.13 2.175.582,90 1.966.965,26 1.671.920,47 206.531,35 88.513,44 0,00 88.513,44 0,00 0,00 208.617,64 0,00 1.878.451,82 100,0% 1.671.920,47 206.531,35<br />

Jurbarko miesto gyvenamųjų<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

namų kvartalo gatvių, tarp<br />

Baigtas Lauko, S.Daukanto ir<br />

įgyvendinti Dariaus ir Girėno gatvių bei<br />

Gedimino gatvės, techninių<br />

Jurbarko rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.05.31 2010.08.05 2010.09.15 1F-161 2010.04.12 2011.07.01 42.921,00 42.921,00 36.482,85 4.506,71 1.931,44 0,00 1.931,44 0,00 0,00 0,00 0,00 40.989,56 100,0% 36.482,85 4.506,71<br />

projektų parengimas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Gatvės 5R3, Rukų-Mažaičių<br />

mas gyvenvietėje rekonstrukcija<br />

Pagėgių<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.04.15 2011.06.13 2011.08.09 1F-161 2011.04.11 2015.08.15 848.234,71 689.037,35 585.681,75 72.348,92 31.006,68 0,00 31.006,68 0,00 0,00 159.197,36 0,00 553.353,09 84,1% 492.513,22 60.839,87<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Šilalės miesto Lingiškės<br />

Įgyvendina gatvės ir Šilalės rajono<br />

mas Beržės kaimo gatvės<br />

rekonstrukcija<br />

Šilalės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.12.19 <strong>2012</strong>.02.08 <strong>2012</strong>.03.28 1F-30 2011.11.30 2013.12.31 1.449.613,20 1.319.413,14 1.003.522,02 123.964,49 191.926,63 0,00 191.926,63 0,00 0,00 130.200,06 0,00 699.562,77 62,0% 622.647,49 76.915,28<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Tauragės miesto Saulės ir<br />

Įgyvendina Jovarų (nuo Laisvės g. iki<br />

mas Saulės g.) gatvių<br />

rekonstrukcija<br />

Tauragės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.05.31 <strong>2012</strong>.08.07 <strong>2012</strong>.09.17 1F-221 <strong>2012</strong>.05.23 2014.07.31 3.041.571,99 2.883.550,87 2.451.018,24 302.772,84 129.759,79 0,00 129.759,79 0,00 0,00 158.021,12 0,00 2.537.966,92 92,2% 2.258.923,44 279.043,48<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Gatvės 2N4 Natkiškių<br />

mas gyvenvietėje rekonstrukcija<br />

Pagėgių<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.16 <strong>2012</strong>.09.18 <strong>2012</strong>.10.31 1F-280 <strong>2012</strong>.07.04 2015.08.31 549.793,41 495.754,41 347.645,28 42.944,42 105.164,71 0,00 105.164,71 0,00 0,00 54.039,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Jurbarko rajono Dainių k.<br />

dalies Užtvankos gatvės,<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Jurbarko miesto Gedimino<br />

Paraiškos gatvės, V. Kudirkos gatvės ir<br />

vertinimas Liepų gatvės rekonstrukcija<br />

bei B. Nedzinskienės gatvės<br />

Jurbarko rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.08.31 <strong>2012</strong>.11.15 9.161.350,15 7.603.445,73 6.462.928,87 798.361,80 342.155,06 0,00 342.155,06 0,00 0,00 1.557.904,42 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

ir K. Donelaičio gatvės<br />

pratęsimo įrengimas


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Merkelių gyvenvientės<br />

s gatvės rekonstrukcija<br />

Plungės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.14 Nr.<br />

51/10S-49<br />

<strong>2012</strong>.11.30 <strong>2012</strong>.09.01 2013.09.01 232.768,13 232.768,13 197.852,91 24.440,65 10.474,57 0,00 10.474,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Jautakių ir Ukrinų gatvių bei<br />

Planuojama<br />

Varduvos gatvės dalies<br />

s<br />

rekonstrukcijA<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.06.14 Nr.<br />

51/10S-49<br />

2013.06.28 2013.09.01 2015.10.01 7.081.145,60 7.081.145,60 6.018.973,76 743.520,29 318.651,55 0,00 318.651,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Baigtas Telšių miesto Rambyno<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Baigtas Telšių miesto Palangos<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.09 2009.09.03 2009.10.07<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.09 2009.09.03 2009.10.07<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-116,<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2010-04-<br />

29 Nr. 1F-<br />

68,<br />

2010-09-<br />

08 Nr. 1F-<br />

154,<br />

2010-11-<br />

30 Nr. 1F-<br />

222<br />

1F-117,<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2010-04-<br />

29 Nr. 1F-<br />

67,<br />

2010-09-<br />

08 Nr. 1F-<br />

153,<br />

2010-11-<br />

30 Nr. 1F-<br />

223<br />

2009.05.15 2011.01.11 1.243.493,58 1.204.779,79 1.024.062,83 126.501,87 54.215,09 0,00 54.215,09 0,00 0,00 38.713,79 0,00 1.150.564,70 100,0% 1.024.062,83 126.501,87<br />

2009.05.15 2011.01.11 1.046.383,19 1.004.002,41 853.402,05 105.420,25 45.180,11 0,00 45.180,11 0,00 0,00 42.380,78 0,00 958.822,30 100,0% 853.402,05 105.420,25<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Rietavo miesto Žemaičių<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Rietavo<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.17 2009.09.03 2009.09.30 1F-109 2009.06.30 2010.11.12 1.782.239,57 1.711.266,08 1.454.576,17 179.682,93 77.006,98 0,00 77.006,98 0,00 0,00 70.973,49 0,00 1.634.259,10 100,0% 1.454.576,17 179.682,93<br />

Baigtas Rietavo miesto Žaliosios<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Rietavo<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.17 2009.09.03 2009.09.30<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-110;<br />

2010-09-<br />

16<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

164<br />

2009.06.30 2010.11.12 784.638,81 749.124,72 636.756,88 78.657,18 33.710,66 0,00 33.710,66 0,00 0,00 35.514,09 0,00 715.414,06 100,0% 636.756,88 78.657,18<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Mažeikių miesto Ventos<br />

Baigtas kvartalo gatvių nutiesimo<br />

įgyvendinti būtinosios dokumentacijos<br />

rengimas<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.29 2009.09.25 2009.10.30 1F-139 2008.12.30 2010.03.18 51.968,98 51.968,98 44.173,64 5.456,74 2.338,60 0,00 2.338,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49.630,38 100,0% 44.173,64 5.456,74


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Mažeikių miesto Naikių<br />

Baigtas kvartalo gatvių nutiesimo<br />

įgyvendinti būtinosios dokumentacijos<br />

rengimas<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.29 2009.09.25 2009.10.30 1F-140 2008.12.30 2010.03.18 57.296,27 57.296,27 48.701,83 6.016,11 2.578,33 0,00 2.578,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54.717,94 100,0% 48.701,83 6.016,11<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Telšių miesto Kepyklos<br />

įgyvendinti gatvės rekonstrukcija<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.15 2010.03.08 2010.04.08 1F-44 2009.08.13 2011.02.28 1.665.264,39 1.613.289,39 1.371.295,99 169.395,38 72.598,02 0,00 72.598,02 0,00 0,00 51.975,00 0,00 1.540.691,37 100,0% 1.371.295,99 169.395,38<br />

1F-45,<br />

Baigtas Telšių miesto Palangos g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos II dalis<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.15 2010.03.08 2010.04.08<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

2010-09-<br />

08 Nr. 1F-<br />

2009.08.13 2011.02.28 2.126.759,38 2.060.219,38 1.751.186,47 216.323,04 92.709,87 0,00 92.709,87 0,00 0,00 66.540,00 0,00 1.967.509,51 100,0% 1.751.186,47 216.323,04<br />

156<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Plungės rajono gatvių ir<br />

Baigtas kelių tinklo pirmojo<br />

įgyvendinti prioriteto objektų<br />

rekonstrukcija (I etapas)<br />

Plungės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.05.07 2010.07.22 2010.08.12 1F-126 2010.05.05 2011.08.22 6.730.485,39 6.506.647,96 5.530.650,76 683.198,04 292.799,16 0,00 292.799,16 0,00 0,00 223.837,43 0,00 6.213.848,80 100,0% 5.530.650,76 683.198,04<br />

1F-209;<br />

Įgyvendina Mažeikių miesto Naikių<br />

mas kvartalo gatvių nutiesimas<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.03 2010.10.08 2010.11.12<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-02-<br />

13 Nr. 1F-<br />

2010.06.30 2013.12.31 1.145.408,66 1.023.670,21 870.119,68 107.485,37 46.065,16 0,00 46.065,16 0,00 0,00 121.738,45 0,00 72.770,03 7,4% 64.769,14 8.000,89<br />

6<br />

1F-208;<br />

Baigtas Mažeikių miesto Ventos<br />

įgyvendinti kvartalo gatvių nutiesimas<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.03 2010.10.08 2010.11.12<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

pakeitimai<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-02-<br />

13 Nr. 1F-<br />

2010.06.30 <strong>2012</strong>.10.18 1.059.917,86 1.008.308,88 857.062,55 105.872,43 45.373,90 0,00 45.373,90 0,00 0,00 51.608,98 0,00 962.934,98 100,0% 857.062,55 105.872,43<br />

7<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Telšių miesto Žemaitės g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcija<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.12.06 2011.02.24 2011.03.25 1F-63 2010.10.27 <strong>2012</strong>.03.06 590.712,58 507.715,19 431.557,91 53.310,09 22.847,19 0,00 22.847,19 0,00 0,00 82.997,39 0,00 484.868,00 100,0% 431.557,91 53.310,09


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Telšių miesto Baltijos g.<br />

įgyvendinti rekonstrukcija<br />

Telšių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.03.30 2011.06.08 2011.08.03 1F-148 2010.10.27 <strong>2012</strong>.04.18 1.786.764,18 1.679.725,77 1.427.766,91 176.371,20 75.587,66 0,00 75.587,66 0,00 0,00 107.038,41 0,00 1.604.138,11 100,0% 1.427.766,91 176.371,20<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Plungės rajono gatvių ir<br />

Baigtas kelių tinklo pirmojo<br />

įgyvendinti prioriteto objektų<br />

rekonstrukcija (II etapas)<br />

Plungės rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.05.26 2011.08.08 2011.09.08 1F-183 2010.10.08 <strong>2012</strong>.03.07 716.429,45 686.814,50 583.792,33 72.115,53 30.906,64 0,00 30.906,64 0,00 0,00 29.614,95 0,00 655.907,86 100,0% 583.792,33 72.115,53<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Rietavo miesto Dariaus ir<br />

mas Girėno gatvės rekonstrukcija<br />

Rietavo<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.10.28 <strong>2012</strong>.01.24 <strong>2012</strong>.03.28 1F-25 2011.09.29 2013.06.30 1.161.685,82 960.492,96 374.406,95 46.250,00 539.836,01 0,00 539.836,01 0,00 0,00 201.192,86 0,00 384.110,63 91,3% 341.878,79 42.231,84<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Jautakių ir Ukrinų gatvių bei<br />

Baigtas Varduvos gatvės dalies<br />

įgyvendinti rekonstrukcijos būtinosios<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.12.29 <strong>2012</strong>.03.06 <strong>2012</strong>.04.25 1F-52 2010.12.28 <strong>2012</strong>.06.30 80.102,00 80.102,00 68.086,70 8.410,71 3.604,59 0,00 3.604,59 0,00 0,00 0,00 0,00 76.497,41 100,0% 68.086,70 8.410,71<br />

Žagarėlės ir Lakštingalų<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

gatvių dalių, gatvės dalies<br />

Baigtas tarp Žagarėlės ir S. Neries<br />

įgyvendinti gatvių bei Parko gatvės<br />

rekonstrukcijos būtinosios<br />

Mažeikių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.12.29 <strong>2012</strong>.03.06 <strong>2012</strong>.04.26 1F-54 2010.12.28 <strong>2012</strong>.07.26 47.069,00 47.069,00 40.008,65 4.942,24 2.118,11 0,00 2.118,11 0,00 0,00 0,00 0,00 44.950,89 100,0% 40.008,65 4.942,24<br />

dokumentacijos parengimas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Kelio Mačionys-Kriokšlio k.-<br />

Planuojama Rubikiai rekonstrukcija (I-O<br />

s darbų etapo dalis nuo pk<br />

28+00 iki pk 39+00).<br />

Anykščių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

<strong>2012</strong>.07.10 Nr.<br />

51/7S-63<br />

<strong>2012</strong>.12.31 2013.04.01 2013.12.31 452.785,55 452.785,55 384.867,72 47.542,48 20.375,35 0,00 20.375,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Ažušilės ir Ramybės gatvių<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Ignalinoje ir kelio Girminiai-<br />

Planuojama Žvirbliškė-Ažušilė-Vidiškės<br />

s dalies rekonstrukcija. Pirmas<br />

etapas - Ažušilės gatvės<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

2013.02.05 2013.04.01 2014.09.31 1.239.725,88 1.239.725,88 1.053.767,00 130.171,22 55.787,66 0,00 55.787,66 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Ignalinoje rekonstrukcija


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Planuojama Palangos ir Kupiškio gatvių<br />

s sankryžos įrengimas<br />

Utenos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

2013.10.31 2013.09.01 2014.06.31 1.152.037,85 1.152.037,85 979.232,17 120.963,97 51.841,71 0,00 51.841,71 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Anykščių rajono<br />

savivaldybės vietinės<br />

Baigtas reikšmės transporto<br />

įgyvendinti infrastruktūros objektų<br />

rekonstrukcijos trečiasis<br />

etapas<br />

Anykščių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.04.20 2009.08.13 2009.09.11<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

1F-100,<br />

2010-05-<br />

28<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-83<br />

2009.04.24 2011.01.13 2.196.504,48 1.856.952,48 1.578.420,38 194.968,67 83.563,43 0,00 83.563,43 0,00 0,00 339.552,00 0,00 1.773.389,05 100,0% 1.578.420,38 194.968,67<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Baigtas Molėtų miesto Kauno gatvės<br />

įgyvendinti rekosntrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.05.15 2009.08.13 2009.09.11 1F-103 2009.09.11 2011.05.19 727.424,67 644.796,67 548.078,53 67.702,22 29.015,92 0,00 29.015,92 0,00 0,00 82.628,00 0,00 615.780,75 100,0% 548.078,53 67.702,22<br />

1F-196;<br />

pakeitimai<br />

Kelio nuo UAB „Visagino<br />

Įgyvendina linija“ žemės sklypo iki<br />

mas savivaldybės kelio Nr.53 bei<br />

Vilties gatvės rekonstravimas<br />

Visagino<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.29 2009.11.30 2009.12.29<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

:<br />

2011-05-<br />

31 Nr. 1F-<br />

97;<br />

2011-11-<br />

2009.07.23 2013.03.31 2.530.982,95 2.380.106,95 1.980.711,00 244.676,06 154.719,89 0,00 154.719,89 0,00 0,00 150.876,00 0,00 1.899.726,54 85,4% 1.690.856,08 208.870,46<br />

14 Nr. 1F-<br />

210<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Bajorų gatvės Zarasų mieste<br />

Baigtas<br />

rekonstrukcija <strong>pagal</strong><br />

įgyvendinti<br />

parengtą techninį projektą<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.30 2009.09.25 2009.10.28 1F-137 2009.09.20 2011.02.28 676.883,45 472.300,00 401.455,81 49.590,64 21.253,55 0,00 21.253,55 0,00 0,00 204.583,45 0,00 451.046,45 100,0% 401.455,81 49.590,64<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Zarasų miesto K.Būgos<br />

Baigtas gatvės rekonstrukcijai<br />

įgyvendinti reikalingos dokumentacijos<br />

parengimas<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.06.30 2009.09.25 2009.10.28 1F-135 2009.06.01 2010.03.29 24.752,00 24.752,00 21.039,20 2.598,96 1.113,84 0,00 1.113,84 0,00 0,00 0,00 0,00 23.638,16 100,0% 21.039,20 2.598,96<br />

Zarasų miesto Vilniaus<br />

1F-33,<br />

gatvės ir Pakalnės gatvės<br />

Baigtas<br />

dalies rekonstrukcijai<br />

įgyvendinti<br />

reikalingos dokumentacijos<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.10 2010.02.02 2010.03.31<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-06-<br />

18<br />

pakeitimas<br />

2009.10.16 2010.12.31 40.370,44 40.370,44 34.314,87 4.238,90 1.816,67 0,00 1.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00 38.553,77 100,0% 34.314,87 4.238,90<br />

parengimas<br />

Nr. 1F-93


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Ignalinos miesto rytinės<br />

Baigtas dalies gatvių rekonstravimo<br />

įgyvendinti techninės dokumentacijos<br />

parengimas.<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2009.12.17 2010.03.08 2010.04.08 1F-46 2009.02.13 2010.08.31 40.076,50 40.076,50 34.065,02 4.208,04 1.803,44 0,00 1.803,44 0,00 0,00 0,00 0,00 38.273,06 100,0% 34.065,02 4.208,04<br />

1F-98,<br />

Baigtas Ignalinos miesto rytinės<br />

įgyvendinti dalies gatvių rekonstravimas<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.01 2010.05.07 2010.06.30<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

2010-10-<br />

19<br />

pakeitimas<br />

Nr. 1F-<br />

2009.06.23 <strong>2012</strong>.02.08 1.648.656,23 1.608.579,73 1.367.292,77 168.900,88 72.386,08 0,00 72.386,08 0,00 0,00 40.076,50 0,00 1.536.193,65 100,0% 1.367.292,77 168.900,88<br />

189<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Molėtų rajono Žalvarių<br />

Baigtas<br />

gyvenvietės pagrindinės<br />

įgyvendinti<br />

gatvės rekonstrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.03.30 2010.06.14 2010.07.15 1F-115 2010.04.16 2011.12.27 1.759.501,47 1.673.604,50 1.236.449,32 152.735,53 284.419,65 284.419,65 0,00 0,00 0,00 85.896,97 0,00 1.389.184,85 100,0% 1.236.449,32 152.735,53<br />

Zarasų miesto Dariaus ir<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Girėno gatvės dalies nuo<br />

Baigtas<br />

Vytauto g. iki II-ojo<br />

įgyvendinti<br />

pasaulinio karo karių kapų<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.04.20 2010.06.29 2010.08.13 1F-131 2010.04.19 2011.09.12 722.905,38 668.287,22 568.044,14 70.170,16 30.072,92 0,00 30.072,92 0,00 0,00 54.618,16 0,00 638.214,30 100,0% 568.044,14 70.170,16<br />

rekonstrukcija<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Zarasų miesto Savanorių<br />

Baigtas<br />

gatvės atkarpos nuo Sėlių a.<br />

įgyvendinti<br />

iki Vilniaus g. rekonstrukcija<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.04.26 2010.06.29 2010.08.13 1F-132 2010.04.19 2011.09.12 472.950,35 448.259,96 381.020,96 47.067,30 20.171,70 0,00 20.171,70 0,00 0,00 24.690,39 0,00 428.088,26 100,0% 381.020,96 47.067,30<br />

Anykščių rajono<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

savivaldybės vietinės<br />

Baigtas reikšmės transporto<br />

įgyvendinti infrastruktūros objetkų<br />

rekonstrukcijos ketvirtasis<br />

Anykščių rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.07.30 2010.10.08 2010.10.28 1F-195 2010.07.21 <strong>2012</strong>.02.29 5.194.293,06 4.845.831,60 4.118.956,86 508.812,32 218.062,42 0,00 218.062,42 0,00 0,00 348.461,46 0,00 4.627.769,18 100,0% 4.118.956,86 508.812,32<br />

etapas<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Utenos miesto A.<br />

Baigtas<br />

Baranausko gatvės<br />

įgyvendinti<br />

rekonstrukcija<br />

Utenos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2010.08.20 2010.10.08 2010.10.28 1F-196 2010.06.15 2011.12.29 3.172.629,15 2.892.844,15 2.458.917,77 303.748,37 130.178,01 0,00 130.178,01 0,00 0,00 279.785,00 0,00 2.762.666,14 100,0% 2.458.917,77 303.748,37


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

K.Būgos gatvės Zarasų<br />

Baigtas<br />

mieste rekonstrukcija <strong>pagal</strong><br />

įgyvendinti<br />

techninį projektą<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.03.18 2011.05.30 2011.08.22 1F-168 2011.03.24 2013.07.31 1.041.184,14 966.215,04 821.282,78 101.452,58 43.479,68 0,00 43.479,68 0,00 0,00 74.969,10 0,00 922.735,36 100,0% 821.282,78 101.452,58<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Ignalinos miesto vakarinės<br />

Baigtas dalies gatvių rekonstravimo<br />

įgyvendinti ir statybos techninės<br />

dokumentacijos parengimas<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.04.01 2011.06.08 2011.09.06 1F-180 2010.05.17 <strong>2012</strong>.01.31 53.170,00 53.170,00 45.194,50 5.582,85 2.392,65 0,00 2.392,65 0,00 0,00 0,00 0,00 50.777,35 100,0% 45.194,50 5.582,85<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Zarasų miesto Dariaus ir<br />

Įgyvendina Girėno gatvės dalies nuo<br />

mas Vytauto gatvės iki Pakalnės<br />

gatvės rekonstrukcija<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.08.17 2011.10.20 2011.12.06 1F-237 2011.07.19 2013.10.31 1.355.510,69 1.017.814,09 865.141,98 106.870,48 45.801,63 0,00 45.801,63 0,00 0,00 337.696,60 0,00 432.791,18 44,5% 385.206,81 47.584,37<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Ignalinos miesto vakarinės<br />

Įgyvendina<br />

dalies gatvių rekonstravimas<br />

mas<br />

ir statyba<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma 2011.09.30 2011.12.13 <strong>2012</strong>.03.30 1F-38 2011.01.17 2013.07.31 2.137.129,04 2.016.037,81 1.713.632,14 211.683,97 90.721,70 0,00 90.721,70 0,00 0,00 121.091,23 0,00 1.271.972,13 66,1% 1.132.121,79 139.850,34<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Zarasų miesto Smėlynės ir<br />

Įgyvendina<br />

S.Nėries gatvių<br />

mas<br />

rekonstrukcija<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.18 <strong>2012</strong>.06.12 <strong>2012</strong>.07.31 1F-180 <strong>2012</strong>.04.10 2014.02.28 1.436.742,57 1.394.257,90 1.083.487,61 133.842,59 176.927,70 0,00 176.927,70 0,00 0,00 42.484,67 0,00 260.167,48 21,4% 231.562,68 28.604,80<br />

Zarasų miesto Pakalnės<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

gatvės dalies (nuo Sėlių<br />

Įgyvendina<br />

aikštės iki sankryžos su<br />

mas<br />

Dariaus ir Girėno gatve)<br />

Zarasų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.18 <strong>2012</strong>.06.12 <strong>2012</strong>.07.31 1F-181 <strong>2012</strong>.04.10 2014.01.31 843.803,18 803.672,88 459.000,00 56.700,00 287.972,88 0,00 287.972,88 0,00 0,00 40.130,30 0,00 96.309,76 18,7% 85.720,73 10.589,03<br />

rekonstrukcija<br />

Visagino miesto Statybininkų<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

gatvės rekonstravimas ir<br />

Įgyvendina aplinkinės teritorijos<br />

mas sutvarkymas (I etapas - nuo<br />

Draugystės gatvės iki Taikos<br />

Visagino<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.04.24 <strong>2012</strong>.07.12 <strong>2012</strong>.09.26 1F-227 <strong>2012</strong>.03.13 2014.02.28 2.061.146,72 2.010.765,01 1.709.150,26 211.130,32 90.484,43 0,00 90.484,43 0,00 0,00 50.381,71 0,00 596.649,53 31,1% 531.049,32 65.600,21<br />

pr.)


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Molėtų miesto Šilo ir Alyvų<br />

mas gatvių rekonstrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.08 <strong>2012</strong>.08.13 <strong>2012</strong>.10.18 1F-265 <strong>2012</strong>.10.01 2014.07.31 389.013,31 349.101,74 296.736,48 36.655,68 15.709,58 15.709,58 0,00 0,00 0,00 39.911,57 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Įgyvendina Molėtų miesto Vyšnių ir<br />

mas Uogų gatvių rekonstrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.08 <strong>2012</strong>.08.13 <strong>2012</strong>.10.18 1F-260 <strong>2012</strong>.10.01 2014.07.31 1.611.521,13 1.417.355,90 1.204.752,51 148.822,37 63.781,02 63.781,02 0,00 0,00 0,00 194.165,23 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Molėtų rajono Luokesos<br />

Įgyvendina seniūnijos Kanapelkos kaimo<br />

mas pagrindinės Pušų gatvės<br />

rekonstrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.06.22 <strong>2012</strong>.09.11 <strong>2012</strong>.10.29 1F-276 <strong>2012</strong>.10.01 2014.05.31 258.765,25 218.363,82 185.609,24 22.928,20 9.826,38 9.826,38 0,00 0,00 0,00 40.401,43 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

Ignalinos miesto Technikos<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

skersgatvio dalies, Girminių<br />

Įgyvendina kaimo kelio dalies ir kelio<br />

mas Girminiai - Žvirbliškė -<br />

Ažušilė - Vidiškės dalies<br />

Ignalinos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.07.19 <strong>2012</strong>.09.25 <strong>2012</strong>.10.31 1F-279 <strong>2012</strong>.07.11 2013.09.30 951.920,12 890.148,72 756.626,41 93.465,62 40.056,69 0,00 40.056,69 0,00 0,00 61.771,40 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

rekonstrukcija<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Paraiškos Molėtų miesto Turgaus<br />

vertinimas gatvės rekonstrukcija<br />

Molėtų rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.08.31 <strong>2012</strong>.11.15 747.714,89 725.881,31 566.263,77 69.950,23 89.667,31 0,00 89.667,31 0,00 0,00 21.833,58 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

VP2-4.4-<br />

SM-02-R<br />

Palangos gatvės dalies nuo<br />

Paraiškos<br />

K. Donelaičio g. iki Kupiškio<br />

vertinimas<br />

g. Utenoje rekonstravimas<br />

Utenos rajono<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

ERPF Netaikoma <strong>2012</strong>.08.31 <strong>2012</strong>.11.15 3.244.229,36 3.072.214,08 2.611.381,96 322.582,48 138.249,64 0,00 138.249,64 0,00 0,00 172.015,28 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

2009-05-14<br />

VP2-5.1-<br />

SM-02-V<br />

Šiaulių viešojo logistikos<br />

Planuojama<br />

centro infrastruktūros<br />

s<br />

statybos darbai<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-208<br />

(<strong>2012</strong>-10-11<br />

įsakymo Nr. 3-660<br />

<strong>2012</strong>.07.31 2011 2k. 26 47.535.292,00 38.872.142,00 33.041.321,00 0,00 5.830.821,00 0,00 5.830.821,00 0,00 0,00 8.663.150,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

Techninės dokumentacijos<br />

Įgyvendina<br />

parengimas Šiaulių viešajam<br />

mas<br />

logistikos centrui steigti<br />

Šiaulių miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2009-05-14<br />

įsakymu Nr. 3-208<br />

(<strong>2012</strong>-10-11<br />

įsakymo Nr. 3-660<br />

redakcija)<br />

2011.01.31 2011.06.02 2011.07.29<br />

VP2-5.1-<br />

SM-02-V<br />

1F-141;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

<strong>2012</strong>-05-<br />

04 Nr. 1F-<br />

99<br />

2010.01.29 2013.03.29 1.708.854,00 1.701.090,80 1.445.927,18 0,00 255.163,62 0,00 255.163,62 0,00 0,00 7.763,20 0,00 690.300,45 47,7% 690.300,45 0,00<br />

2008-07-10<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

Transeuropinio tinklo jungtis<br />

Rezervinis – Vilniaus vakarinio<br />

aplinkkelio III etapas<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

2011 4k. 299.700.650,00 294.306.650,00 250.160.652,00 22.072.999,00 22.072.999,00 0,00 22.072.999,00 0,00 0,00 5.394.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2008-07-10<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

Žirnių g. ir S. Dariaus ir S.<br />

Rezervinis Girėno gatvių dviejų lygių<br />

sankryža<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

2013 1k. 26.932.097,00 21.621.717,00 18.378.459,00 1.621.629,00 1.621.629,00 0,00 1.621.629,00 0,00 0,00 5.310.380,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2008-07-10<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

Rezervinis<br />

Žirnių g. ir Minsko plento<br />

rekonstrukcija, II etapas<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

2013 3k. 19.455.464,00 16.590.181,00 14.101.653,00 1.244.264,00 1.244.264,00 0,00 1.244.264,00 0,00 0,00 2.865.283,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

2008-07-10<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

IXB transporto koridooriaus<br />

Planuojama<br />

(Žirnių g.) ir Vilniaus<br />

s<br />

tarptautinio oro uosto jungtis<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

<strong>2012</strong>.12.01 <strong>2012</strong> 4k. 15 49.176.140,00 46.811.691,00 39.546.517,00 3.510.877,00 3.754.297,00 0,00 3.754.297,00 0,00 0,00 2.364.449,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00<br />

redakcija)<br />

1F-62;<br />

pakeitimai<br />

:<br />

Transeuropinio tinklo jungtis<br />

Baigtas<br />

– Vilniaus vakarinio<br />

įgyvendinti<br />

aplinkkelio I etapas<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2008-07-10<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

redakcija)<br />

2009.01.12 2009.04.21 2009.06.03<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

2010-03-<br />

26 Nr. 1F-<br />

31;<br />

2011-05-<br />

31 Nr. 1F-<br />

98;<br />

2008.12.30 2011.11.07 120.701.224,31 111.505.580,31 87.967.585,03 7.761.684,45 15.776.310,83 0,00 15.776.310,83 0,00 0,00 9.195.644,00 0,00 95.729.269,48 100,0% 87.967.585,03 7.761.684,45<br />

2011-09-<br />

30 Nr. 1F-<br />

192<br />

1F-105;<br />

pakeitimai<br />

Transeuropinio tinklo jungtis<br />

Baigtas – Vilniaus vakarinio<br />

įgyvendinti aplinkkelio IA etapas<br />

(Lazdynų tilto rekonstrukcija)<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

2008-07-10<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

redakcija)<br />

2009.11.23 2010.03.26 2010.07.12<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

:<br />

2011-05-<br />

31 Nr. 1F-<br />

99;<br />

2011-09-<br />

2008.11.13 2011.11.29 122.838.909,54 85.174.811,62 69.672.995,91 8.943.355,21 6.558.460,50 0,00 6.558.460,50 0,00 0,00 37.664.097,92 0,00 78.616.351,12 100,0% 69.672.995,91 8.943.355,21<br />

30 Nr. 1F-<br />

192


Savivaldybės 2007–2013 m. įgyvendinami projektai<br />

<strong>pagal</strong> <strong>2012</strong> m. gruodžio 3 d. <strong>duomenis</strong><br />

Nuspręsta<br />

Įgyvendinimo terminai<br />

Projektui skiriamas finansavimas<br />

Kiti finansavimo šaltiniai<br />

Išmokėtas finansavimas<br />

skirti<br />

Pasirašyta sutartis<br />

Paraiškos pateikimo<br />

Priemonės<br />

Investicijų projekto<br />

Įtraukta į valstybės<br />

finansavimą<br />

Netinkamos Apskaičiuo<br />

Būsena<br />

Vykdytojas Fondas<br />

TID terminas arba<br />

Bendra vertė Tinkamos išlaidos<br />

iš jų<br />

kodas<br />

pavadinimas<br />

projektų sąrašą<br />

veiklų<br />

Valstybės<br />

finansuoti išlaidos tos pajamos<br />

gavimo data<br />

pabaiga arba<br />

Kiti<br />

įgyvendinimo<br />

ES finansavimas biudžeto lėšos Iš viso<br />

Iš viso % ES BF<br />

Numeris,<br />

Valstybės<br />

Privačios<br />

trukmė (mėn.)<br />

Data<br />

Data<br />

Savivaldybių lėšos valstybės<br />

pradžia<br />

(BF)<br />

keitimai<br />

biudžeto lėšos<br />

lėšos<br />

lėšų šalt.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

2008-07-10<br />

VP2-5.4-<br />

SM-01-V<br />

Transeuropinio tinklo jungtis<br />

Įgyvendina<br />

– Vilniaus miesto vakarinio<br />

mas<br />

aplinkkelio II etapas<br />

Vilniaus miesto<br />

savivaldybės<br />

administracija<br />

SF<br />

įsakymu Nr. 3-262<br />

(2011-05-30<br />

įsakymo Nr. 3-392<br />

2010.12.16 2011.12.08 2011.12.27 1F-266 2011.07.26 2015.02.27 177.218.082,96 154.222.433,96 141.717.912,23 12.504.521,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.995.649,00 0,00 70.899.802,97 46,0% 65.151.170,27 5.748.632,70<br />

redakcija)<br />

251 196 IŠ VISO: 1.741.463.541 1.525.206.603 1.265.794.403 109.410.686 150.001.515 3.857.904 146.143.610 0 0 216.256.938 0 572.233.923 41,6% 519.596.061 55.832.442<br />

Projektas įtrauktas į VP sąrašą<br />

Projektas įtrauktas į rezervinį VP sąrašą<br />

Projekto paraiška vertinama TID<br />

Projektui skirtas finansavimas, įgyvendinamas projektas<br />

Projektas baigtas, finansavimo stulpeliuose nurodomos faktiškai apmokėtos išlaidos<br />

Galimi pakeitimai

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!