pagalba - tactic

tactic.net

pagalba - tactic

13 + 4 + 30 +

amžius žaidėjai min.

LT

Žaidimo sudėtis:

Žaidimo lenta su suktuku, 6 žaidimo figūrėlės, 400 kortelių (290 žodžių kortelių, 86 įžymybių kortelės,

8 kortelės su šypsena, 6 judesio kortelės ir 10 tuščių kortelių) ir 1 smėlio laikrodis.

ALIAS – žodžių aiškinimo žaidimas – vienas

populiariausių gamintojo TACTIC žaidimų.

Alias žaidžiamas komandomis, kurias sudaro

du ar daugiau žmonių. Žaidimo idėja yra

paaiškinti žodžius KITAIP, naudojant sinonimus,

neiginius, kitus žodžius, taip kad komandos

draugai atspėtų kuo daugiau žodžių iki kol

laikas smėlio laikrodyje nesibaigė. Komanda

savo žaidimo figūrėlę gali perkelti į priekį per

tiek langelių, kiek atspėjo teisingai žodžių.

Pirmieji, kurie pasiekė Finišą, yra laimėtojai!

PARTY ALIAS – be galo linksma Alias žaidimo

versija. Šiame žaidime reikia paaiškinti kuo

daugiau žodžių savo komandos draugams,

kaip ir klasikiniame Alias žaidime, bet... jeigu

Jūsų komanda atsistos ant langelio "Party",

tuomet prasidės tikros linksmybės: žodį

paaiškinti reikės nauju ir linksmu būdu!

Kaip žaisti

1. Žodžių korteles padalinkite į keletą krūvelių

ir užverstas padėkite ant stalo, šalia kiekvienos

komandos. Užverstas judesio korteles, korteles

su šypsena ir korteles su įžymybėmis sudėkite

ant pažymėtų vietų žaidimo lentoje.

Tarp įžymybių kortelių yra palikta 10 tuščių.

Kiekviena komanda gali užpildyti po vieną

tuščią kortelę, surašydama ten 8 vardus,

pavyzdžiui, savo draugų ar šeimos vardus.

Užpildę korteles, sumaišykite jas kartu su

visomis įžymybių kortelėmis. Likusias korteles

sudėkite atgal į žaidimo dėžę. Įžymybių

korteles padalinkite į dvi lygias dalis ir

užverstas padėkite ant žaidimo lentos. Suktuką

pritvirtinkite prie žaidimo lentos.

2. Komandos pasirenka žaidimo figūrėlę ir

pastato ją ant Starto langelio.

3. Kiekviena komanda pasirenka žaidėją,

kuris pirmame raunde aiškins žodžius.

Nuspręskite, kuri komanda pradės žaidimą.

Pradedančios komandos aiškinantis žaidėjas

ima nuo krūvelės viršaus 10 – 15 kortelių.

Kiekvienoje kortelėje yra 8 žodžiai. Priešininkai

turi pasakyti skaičių nuo 1 iki 8, pavyzdžiui 4.

Apverčiamas smėlio laikrodis ir žaidėjas turi

pradėti aiškinti žodį, kuris kortelėje pažymėtas

numeriu 4 (žr. “kaip aiškinti žodžius”). Jeigu

komanda atspėja, tuomet jis deda kortelę ant

stalo, ima kitą ir pradeda aiškinti joje esantį 4

žodį.

4. Priešininkai turi stebėti, ar smėlis laikrodyje

dar nesibaigė. Kai smėlis baigėsi, garsiai

sušukite “Stop”. Jeigu žaidėjas vis dar aiškina

žodį, nors smėlis baigėsi, tuomet žodį gali

spėlioti visos komandos. Laimi komanda

greičiausiai atspėjusi žodį – taigi, jeigu žodį

atspėjo ne komandos nariai, o priešininkai,

reiškia, kad priešininkai “pavogė” paskutinį

žodį ir gali paeiti į priekį per 1 langelį.

5. Kortelių skaičius, esantis ant stalo, rodo,

per kiek langelių komanda gali perkelti savo

figūrėlę (žr. “Klaidos ir praleidimas).

6. Ėjimas perleidžiamas kitai komandai.

Panaudotos kortelės sudedamos atskirai į kitą

krūvelę. Nepanaudotos kortelės atiduodamos

kitos komandos žaidėjui, kuris aiškins žodžius.

Taip pat jis gali pasiimti kelias korteles iš

krūvos, kad rankoje turėtų 10-15 kortelių.

7. Žaidimo lentoje langeliai yra sunumeruoti

nuo 1 iki 8. Skaičius, ant kurio stovi komandos

figūrėlė, nurodo kurį žodį reikės aiškinti.

Taip pat yra PARTY langeliai. Jeigu kurios

nors komandos figūrėlė atsitoja ant PARTY

langelio, žodžius reikės aiškinti visai nauju

būdu (žr. “Party paaiškinimai”). Jeigu komandai

pavyksta įvykdyti Party užduotis, tuomet ji gali

sukti suktuką, ir į priekį judėti greičiau!

8. Laimi komanda, pirmoji pasiekusi Finišo

laukelį.

Žodžių kortelės

Dėmesio! Kortelėse esančių žodžių tvarka –

atsitiktinė. Tai yra veiksmažodžiai, būdvardžiai,

daiktavardžiai, žmonės, vietos ir spalvos.

Lengvą ar sunkų žodį teks aiškinti, priklauso

nuo sėkmės!

Kaip aiškinti žodžius

Aiškindami žodį, negalite sakyti jokios žodžio

šaknies, taip pat negalite sakyti aiškinamo

žodžio vedinio. Spėjamas žodis turi būti tikslus.

Pavyzdžiui, jei žodis yra “bėgimas”, atsakymas

“bėgti” yra netinkamas. Žaidėjas, kuris aiškina,

turi padėti komandos nariams, atspėti teisingą

žodžio formą.

Pavyzdžiui, žodžio “rankinė”, Jūs negalite

aiškinti sakydami, “tai mažas krepšys, kurį

moterys nešiojasi ranskose”, arba aiškindami

žodį “kamuoliukas”, Jūs negalite sakyti “mažas

kamuolys”, kadangi tai mažybinė “kamuolio”

forma. Tačiau galite aiškinti, kad tai “mažybinė

daikto, kuriuo žaidžiamas krepšinis ar futbolas,

forma” ir pan.


Jeigu žodis sudarytas iš dviejų dalių,

pavyzdžiui, vaizdo grotuvas” ir kažkas pasako

“vaizdo magnetofonas, Jūs galite naudoti

atspėtą žodį ir padėti komandai, sakydami,

jog žodis “vaizdo” yra teisingas, bet vietoj

“magnetofonas” naudokite kitą žodį.

Galite naudoti antonimus. Žodis “didelis” galite

paaiškinti kaip “ne mažas”. Kad paaiškinti žodį,

negalite vartoti užsienio kalbos, nebet žaidimo

pradžioje sutariate, kad galima.

Jums leidžiama aiškinti ir spėlioti tiek kartų,

kiek norite, bet iki tol, kol smėlis laikrodyje

nesibaigė. Nepriimkite šių taisyklių labai rimtai

– svarbiausia, kad Jums būtų smagu!

Klaidos ir praleidimas

Jeigu aiškinantis žaidėjas suklysta, pavyzdžiui,

pasako aiškinamo žodžio dalį, atspėtas žodis

neužskaitomas, o komanda turi paeiti atgal

per vieną langelį. Pavyzdžiui, jeigu komanda

atspėjo 6 žodžius, bet aiškinantis žaidėjas

padarė dvi klaidas, tai komanda gali paeiti

tik per 4 langelius į priekį (6 – 2 = 4). Taigi

kitos komandos turi atidžiai klausytis, kaip jų

priešininkai aiškina žodžius.

Jeigu žodis atrodo per sunkus, galite jį

praleisti, tačiau tai bus klaida, ir turėsite paeiti

atgal per 1 langelį. Tačiau kartais tai nėra

blogai, nes galite sutaupyti daug laiko, per kurį

spėsite paaiškinti kitus žodžius.

PARTY paaiškinimai

Kai komanda atsistos ant Party langelio,

prasidės tikros linksmybės – žodžius reikės

paaiškinti nauju ir linksmu būdu! Ta komanda,

kuri įvykdo Party užduotį sėkmingai, tai į priekį

gali paeiti tiek langelių, kiek teisingai atspėjo

žodžių + kiek taškų iššsuko su suktuku (1 – 3).

Vykdant party užduotis smėlio laikrodį naudoti

reikia.

PARTY kategorijos:

Istorija - Papasakok smagią istoriją!

Kai Jūsų komandos žaidimo figūrėlė

atsistoja ant Party langelio, kuriame

nupiešta knyga, žaidėjas, kurio eilė, turės

paaiškinti 8 žodžius, esančius kortelėje,

sukurdamas apie kiekvieną žodį ištisą

pasakojimą! Pavyzdžiui, pirmasis žodis yra

„šuo“, aiškinantis žaidėjas gali sakyti „kai aš ryte

bėgiojau ristele, pamačiau plaukuotą gyvūnėlį

su keturiomis kojomis...“ Jei komanda atspėja,

kad tai šuo, tuomet aiškinantis žaidėjas gali

pasakoti istoriją apie antrajį žodį. Antrasis

žodis, pavyzdžiui, yra „parausti“, gali sakyti

„namo šeimininkė buvo nuostabi moteris,

todėl aš susidrovėjau ir mano veido odos

spalva pasikeitė“.

Komandos nariai turi stengtis atspėti kuo

daugiau žodžių. Apverskite smėlio laikrodį

ir pradėkite pasakojimą! Jeigu jums pavyks

teisingai paaiškinti visus 8 žodžius (1 kortelė),

pasakojant istoriją, ir jei dar smėlis laikrodyje

nebus pasibaigęs, Jūsų komanda galės pasukti

suktuką ir į priekį judėti greičiau! Jeigu dar yra

laiko, galima imti kitą kortelę ir aiškinti kitus

žodžius. Jeigu praleidai žodį ar kelis, esančius

kortelėje, gali imti naują kortelę ir aiškinti

naujus žodžius, kad surinktum visus reikiamus

aštuonis (atsiminkite, kad praleidimo taisyklės

galioja ir čia).

Šypsena – Pasiduok nuotaikai!

Jeigu komanda atsistojo ant Party

langelio, pažymėto šypsena, aiškinantis

žaidėjas turi paiimti viršutinę kortelę su

šypsena. Kortelėje bus nupiešta ir užrašyta

žmogaus būsena. Taigi žodį reikės aiškinti

emocingai: droviai, piktai, linksmai, verkiančiai,

išsigandusiai, isteriškai! Apverskite smėlio

laikrodį ir pradėkite aiškinti žodžius (ant

langelio, kuriame stovite yra numeris). Galite

keisti balsą ar veido išraiškas, kad išgautumėte

reikiamą nuotaiką. Jeigu jums pavyks

paaiškinti žodžius teisingai, t.y. pagal kortelėje

pažymėta nuotaiką, iki kol smėlis laikrodyje

nesibaigė, jūsų komanda galės pasukti

suktuką, ir gauti papildomų taškų. Suktuką

sukti galėsite tik tuomet, jeigu kitų komandų

nariai pritars, kad žodžius aiškinote teisingai.

Kad įsitikinti, jog žodžius aiškinote teisingai,

šypsenos kortelę parodykite visiems.

Judesys – Pajudėk!

Jeigu komanda atsistojo ant Party

langelio, pažymėto judančiu

žmogeliuku, aiškinantis žmogus ima viršutinę

kortelę iš judesio kortelių krūvos.Apverskite

smėlio laikrodį ir pradėkite aiškinti žodžius

(ant langelio, kuriame stovite yra numeris)

judėdami! Žodžius reikia aiškinti, esant tokioje

pozoje, kuri nurodyta kortelėje. Komandos

nariai turi stengtis atspėti visus žodžius.

Jeigu, aiškindamas žodžius, tu sugebėsi visą

laiką (kol smėlis nesibaigė) išbūti reikiamame

judesyje, komanda galės sukti suktuką, ir taip

gauti papildomų taškų. Judesio kortelę reikia

parodyti visiems.

Judesio kortelės:

• Šokinėti ant vienos kojos;

• Su viena ranka tapšnoti sau per galvą;

• Linguotis pimyn atgal, atsisėdus ant grindų;

• Atsukti nugarą kitiems žaidėjams (nusisukti

nuo žaidėjų);

• Atsistoti horizontaliai, t.y. vieną koją ištiesti

atgal, palinkti į priekį, abi rankas ištiesti į šonus;

• Daryti pritūpimus.

Įžymybių kortelės – Apibūdink

įžymybę!

Jeigu komanda atsistojo ant langelio,

kuriame nupieštas fotoaparatas, imkite

viršutinę kortelę su fotoaparato simboliu ir

stenkitės apibūdinti visas įžymybes iš eilės,

esančias kortelėje. Apverskite smėlio laikrodį

ir pradėkite. Jeigu Jums pavyks paaiškinti

visas 8 įžymybes iki kol smėlis laikrodyje

nesibaigė, Jūsų komanda galės pasukti

suktuką ir taip gauti papildomų taškų. Jeigu

dar yra laiko, Jūs galite pradėti aiškinti kitoje

kortelėje, esančius žodžius. Jeigu dar turite

laiko, bet nežinote kaip apibūdinti įžymybę,

esančią kortelėje, galite imti naują kortelę

ir iš jos apibūdinti. Reikia apibūdinti 8, kad

gautumėte papildomų taškų (prisiminkite, jog

praleidimo taisyklė galioja).

Įžymybių kortelėse Jūs rasite ne tik garsių

žmonių vardus, ar žinomas grupes, bet ir

animacinių filmukų bei pasakų personažus.

TAISYKLĖS TRUMPAI

1. Komandos žaidžia paeiliui, kurių metu

vienas iš komandos narių aiškina žodžius.

2. Teisingai atspėtų žodžių skaičius = laukelių

skaičiui, per kuriuos komanda perkelia savo

žaidimo figūrėlę į priekį.

3. Klaidų ir praleistų žodžių skaičius = laukelių

skaičiui, per kuriuos komanda perkelia savo

žaidimo figūrėlę atgal..

4. Laukeliai sužymėti skaičiais 1 - 8. Laukelio

skaičius, ant kurio stovi komandos žaidimo

figūrėlė, žymi aiškinamo žodžio numerį

kortelėje (iškyrus pirmajį raundą, kai skaičių

turi pasakyti priešininkų komanda).

5. Kai atsistojate ant PARTY langelio, žodžius

reikia paaiškinti kitu būdu.

6. Jeigu komanda sėkmingai įvykdo PARTY

užduotį, ji gali sukti suktuką ir taip gauti

papildomų taškų = taškai uždirbti 2 punkte

bei extra taškai uždirbti sukant suktuką.

7. Laimi komanda, pirmoji pasiekusi finišą.

www.tactic.net 02609 A

More magazines by this user
Similar magazines