Views
3 years ago

Pirmos eilės tiesinės ir Bernulio diferencialinės lygtys. Antros eilės ...

Pirmos eilės tiesinės ir Bernulio diferencialinės lygtys. Antros eilės ...

2. Lagranžo (konstantos

2. Lagranžo (konstantos variacijos) metodas: Įrašykime šią funkciją į (2) lygtį ir gauname: y = C(x)e − P x dx . (3) Ši lygtis yra (1) lygties sprendinio išraiška. Įrašę ją į (1) lygtį gauname: C ′ x e − P x dx + C x e − P x dx −P x sutvarkę gauname: ir iš čia: C ′ x e − P x dx = Q(x) C ′ x = Q(x)e + P x C x e − P x dx = Q(x) P x dx Suintegravę abi lygybės puses randame funkcijos C(x) išraišką: C x = Q(x)e P x dx dx + C Įrašykime gautąją išraišką į (3) lygtį ir gausime bendrąjį diferencialinės lygties (1) sprendinį. 6

Pirmosios eilės tiesinės diferencialinės lygtys 1. y ′ + P x y = Q(x) - tiesinė diferencialinė lygtis y atžvilgiu. Sprendžiama įvedant keitinį y = uv, kai funkcijos u = u(x) ir v = v(x). 2. x ′ + P y x = Q(y) - tiesinė diferencialinė lygtis x atžvilgiu. Sprendžiama įvedant keitinį x = uv, kai funkcijos u = u(y) ir v = v(y). pvz. • y ′ = 2y x + x2 e x − 1 • y ′ = 1 cos 2 y−xtg y • y ′ − 2xy 1+x 2 = 1 + x2 ; kai y 2 = 5 7

Pirmoji elektros lemputė Lietuvoje
jau pirmoji prancūzų grupės „Setenta“ - Laikas.lt
Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos ...
Pirmieji žingsniai besinaudojant sveikatos ir socialinės rūpybos ...
Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Pagrindinės sąvokos. Koši ...
skyrius 3 Stygos svyravimo lygtis - techmat.vgtu.lt
3. paskaita. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys. - techmat.vgtu.lt
Tiesės erdvėje lygtys.
PIRMoSIoS LKA AMAzonėS
Pirmojo semestro studijų kaina
VARPAS Kad ryt saul¡ spinduliu pirmiausiu Apreisk¡ żemei tek¡jim ...
1 LAPLAUKIAI Kaimas Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo ...
Pirmasis „Savo kampo“ numeris - Telšių „Kranto“ pagrindinė mokykla
2013 metų pirmojo ketvirčio ataskaita - Medicinos Bankas
Terminuotųjų ind lių akcijos pirmosios savait s (2009-05-11 ... - Snoras
1 BALSIAI Kaimas Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo ...
Pirmasis Lietuvos totoriø jaunimo sàskrydis Dainius Babilas: Ðis ...
Diferencialinės lygtys (uždaviniai) 1.1 Diferencialinės lygtys į kurias ...
Pirmosios pakopos studijų stojamųjų egzaminų aprašai
Inspektoriaus Liūto sveikinimas pirmokui
Pirmoji snaiperių karjeros pakopa
III. ERDVĖS ANALIZINĖ GEOMETRIJA