Views
4 years ago

Pirmos eilės tiesinės ir Bernulio diferencialinės lygtys. Antros eilės ...

Pirmos eilės tiesinės ir Bernulio diferencialinės lygtys. Antros eilės ...

Pilnojo diferencialo

Pilnojo diferencialo lygtys Diferencialinės lygties P x, ydx Qx, ydy 0 kairioji pusė yra funkcijos u x, y pilnasis P Q diferencialas, jei ; ir tada ši diferencialinė y x lygtis vadinama pilnojo diferencialo lygtimi. Ją galima perrašyti d ux, y 0 sprendinys yra ux, y C . , o jos bendrasis Šios diferencialinės lygties sprendinį galime rasti naudojant formulę: u x, y Px, y dx Q y x, y Px, y dxdy C

Aukštesnių eilių diferencialinės lygtys Bendru atveju n – osios eilės diferencialinė lygtis atrodo taip: n x, y, y', y'',..., y 0 F arba y n n1 f x, y, y', y'',..., y Bendrasis n – osios eilės diferencialinės lygties sprendinys priklauso nuo n konstantų C 1 , C2,..., Cn ir turi išraišką: y x C , C ,..., . , 1 2 (Jei bendrasis sprendinys išreiškiamas neišreikštine funkcija, tai jis vadinamas bendruoju integralu). Norint rasti konstantų C ,..., C n 1 , C2 Cn skaitines reikšmes y x 0 y , reikia turėti n pradinių sąlygų: 0 y' x0 y' 0 , ..., n 1 1 x0 y n 0 uždavinį. y – turime Koši

Pirmoji elektros lemputė Lietuvoje
jau pirmoji prancūzų grupės „Setenta“ - Laikas.lt
Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos ...
Pirmieji žingsniai besinaudojant sveikatos ir socialinės rūpybos ...
Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Pagrindinės sąvokos. Koši ...
skyrius 3 Stygos svyravimo lygtis - techmat.vgtu.lt
3. paskaita. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys. - techmat.vgtu.lt
Tiesės erdvėje lygtys.
PIRMoSIoS LKA AMAzonėS
Pirmojo semestro studijų kaina
VARPAS Kad ryt saul¡ spinduliu pirmiausiu Apreisk¡ żemei tek¡jim ...
1 LAPLAUKIAI Kaimas Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo ...
Pirmasis „Savo kampo“ numeris - Telšių „Kranto“ pagrindinė mokykla
2013 metų pirmojo ketvirčio ataskaita - Medicinos Bankas
Terminuotųjų ind lių akcijos pirmosios savait s (2009-05-11 ... - Snoras
Pirmasis Lietuvos totoriø jaunimo sàskrydis Dainius Babilas: Ðis ...
1 BALSIAI Kaimas Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo ...
Diferencialinės lygtys (uždaviniai) 1.1 Diferencialinės lygtys į kurias ...
Pirmosios pakopos studijų stojamųjų egzaminų aprašai
Inspektoriaus Liūto sveikinimas pirmokui
III. ERDVĖS ANALIZINĖ GEOMETRIJA
Pirmoji snaiperių karjeros pakopa