Atestuotų specialistų sąrašas - Kultūros paveldo departamentas

kpd.lt

Atestuotų specialistų sąrašas - Kultūros paveldo departamentas

Vardas ir pavardė Atestuota veiklos rūšis ir specializacija Suteikta

kategorija

Dainora Abelkienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Kęstutis Ablačiauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Tomas Abraitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Edvardas Abramavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Abramikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Arūnas Abromaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Apolinaras

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Abromavičius

darbų vadovavimas

Egidijus Abromavičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Valdemaras Adlys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimondas Adomaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Indra Adamonytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

Trečia

Trečia

Antra

Atestato

Nr. ir

galiojimo

terminas

2531

2018-03-27

1659

2016-02-28

Antra

Pirma 2627

2018-06-26

Pirma 1119

2014-04-24

Trečia 1948

2016-07-07

Antra 2631

2018-06-26

Trečia 1682

2016-03-01

Trečia 1328

2015-05-21

Antra 1275

2015-02-26

Pirma 1911

2016-06-20

1886

2016-06-16

Trečia

Trečia


(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Ričardas Adomaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Regina Adamonienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Valdas Adamonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Justinas Adomavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Pavelas Agėjevas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Milda Aidukaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vidas Aidukas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Aidukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algirdas Aitmanas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Arvydas Akelis

Vladimiras Aksionovas

Alfredas Aksomitas

Danguolė Akuockienė

Aivaras Alasauskas

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

Specializacija – architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

specializacija –inžinerinių komunikacijų

projektai (elektrotechninė dalis)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1736

2016-03-22

Pirma 2581

2018-05-10

Antra 2580

2018-05-10

Trečia 1470

2015-10-13

Ekspertizės

specialisto

Antra 2276

2017-04-13

1251

2014-11-20

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2145

2016-12-02

Trečia 2762

2019-02-19

Pirma 2146

2016-12-02

Antra

Antra 2731

2018-11-07

Antra 1613

2016-01-28

Antra 1527

2015-11-26

Trečia 1232

2014-06-01

Vygantas Alaunė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1402


darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros projektai

Albinas Alesionka Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Irena Albužienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Valerijus Aleksa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Simonas

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

Aleksandravičius ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Birutė Alekseriūnienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kastytis Mykolas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Aleknavičius

darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros projektai

Saulius Aleknavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arvydas Alešiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Zigmas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Aleksandravičius darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros projektai,

architektūros konstrukcijų projektai

Violeta

Veiklos rūšis - paveldosaugos

Aleksandravičienė (specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Liudmila Alfimova Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros konstrukcijų

projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Vytautas Alkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

specializacija –architektūros konstrukcijų

projektai

Tomas Amšiejus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Andrašiūnas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

2015-10-08

Pirma 1235

2014-10-09

Pirma 0927

2013-03-07

Pirma 1551

2015-12-02

Trečia 1157

2014-05-15

Trečia 1141

2014-04-15

Pirma 1346

2015-05-21

Antra 2234

2017-03-25

Antra 2459

2017-11-28

2435

2017-11-28

Pirma

Trečia

Ekspertizės 2194

specialisto 2017-02-14

Antra

Antra

2398

2017-06-14

Trečia 2206

2017-03-16

Antra 2763

2019-02-19

Pirma 1812

2016-04-26


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Vitalijus Andrejevas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

Pirma 2134

2016-11-11

darbai)

Aidas Andrejevas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - medžio

Antra 1448

2015-10-08

apdailos ir stalių gaminių darbai

Edmundas Andrijauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia

1455

2015-10-13

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio, Ekspertizės

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo specialisto

kultūros paveldo.

Jonas Andrijauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1160

2014-04-24

Vilija Andriulionienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1949

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-07-07

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio, Ekspertizės

urbanistinio nekilnojamojo kultūros specialisto

paveldo.

Antanas

Andriuškevičius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2511

2018-03-07

Dainius Andriuškevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - medžio

Trečia 1319

2015-05-21

apdailos ir stalių gaminių darbai

Erik Andruškevič Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2531

2018-03-27

Saulius Anusas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2114


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jonas Anuškevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Diana Antropikaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Bolius Apanavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Juozas Apanavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

tvarkybos darbai)

Valdas Apelianskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Ruslanas Aranauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Zigmas Arcišauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Donatas Armanavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jūratė Arlauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algis Arlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Vaidas Arlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Aleksej Artiomov Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Michailas Asejenkovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Edmundas Astašauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Vitalija Audzijonytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (kelių tvarkybos darbai)

2016-11-02

Antra 2436

2017-11-28

Trečia 2254

2017-03-22

Antra 1300

2015-03-19

Pirma 1779

2016-03-25

Trečia 2306

2017-05-16

Trečia 2512

2018-03-07

Pirma 1120

2014-04-24

Antra 2144

2016-12-02

Pirma 2094

2016-10-28

Pirma 2366

2017-06-14

Antra 2093

2016-10-28

trečia 2307

2017-05-16

Pirma 1500

2015-11-05

Trečia 2308

2017-05-16

pirma 2365

2017-06-01


Alvydas Augaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Andrius Augūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimundas Aukšakalnis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algirdas Aukštuolis Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Juozas Ažerskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – plytų mūro

medinių konstrukcijų, medžio apdailos ir

stalių gaminių darbai

Vitalij Babravičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžinerinės

komunikacijos)

Zita Bacevičienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vigintas Bacevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Juozas Bacevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jurijus Bachitovas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Viktoras Badaukis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimantas Bagdonas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Darius Bagdonavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Zigmas Bagdonas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 0926

2013-03-07

Antra 1140

2014-04-15

Antra 1612

2016-01-28

Ekspertizės 2065

specialisto 2016-10-18

Trečia 1947

2016-07-07

Pirma 2018

2016-09-21

Trečia 2698

2018-11-05

Trečia 2674

2018-10-10

Antra 1552

2015-12-02

1614

2016-01-28

Trečia

Trečia

Pirma 1912

2016-06-20

Trečia 1553

2015-12-02

1531

Antra 2015-11-26

Atestuotas

Antra

2117

2016-11-02


architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai Antra

Rožė Bagdonienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 1237

2014-10-09

Kęstutis Bakanauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1530

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-11-26

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Antra

Pirma

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Trečia

Geraldas Baraišis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 1555

2015-12-02

architektūros projektai

Eugenija Balaišienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 1554

2015-12-02

architektūros projektai

Judita Balaišytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Pirma 2632

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2018-06-26

architektūros projektai

Audrius Balčėtis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1502

2015-11-05

Vidas Balčius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

Pirma 1737

2016-03-22

darbai)

Rimantas Balčiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 1230

2014-09-25

architektūros projektai

Arvydas Balčiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1814

2016-04-26

Vidmantas Balčiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1076

2013-12-12

Algimantas Balčiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 2677

2018-10-10

Dainius Balčiūnas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1951

ardomųjų tyrimų vykdymas., specializacija

2016-07-07

– archeologijos tyrimai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –archeologinio, Ekspertizės

istorinio, memorialinio nekilnojamojo specialisto

kultūros paveldo

Darius Balsas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1781


ardomųjų tyrimų vykdymas., specializacija

– archeologijos tyrimai

Indrė Baliulytė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –urbanistinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Rimantas Baliutavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algimantas Petras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Balkus

darbų vadovavimas

Aidas Balsys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Egidijus Balsys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ramutis Balsevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Algis Balsys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Juozas Baltmiškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dovilė Baltramiejūnienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas., specializacija

– archeologijos tyrimai

Zigmantas Baltutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gediminas Baltrušaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Elena Baltrus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Vytautas Baltrūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Gintarė Baltrūnė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Ekspertizės

specialisto

2016-03-25

1994

2016-07-07

Trečia 2147

2016-12-02

Antra 2235

2017-03-25

Antra 2699

2018-11-05

Antra 2582

2018-05-10

2437

Trečia 2017-11-28

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2047

2016-10-07

Trečia 2575

2018-03-27

Trečia 1329

2015-05-21

Pirma 1213

2014-09-25

Trečia 1738

2016-03-22

Antra 1952

2016-07-07

Pirma 1363

2015-06-09

Antra

2115

2016-11-02


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Jonas Baltušis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimundas Balza Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –mitologinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Dovydas Banys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Ramūnas Banys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Irena Banaitienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rasa Banytė-Rovell Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Aleksas Barauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Antanas Barauskis

Edmundas Baranauskas

Gintautas Baranauskas

Audronė Barasienė

Vytautas Barauskas

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – teritorijų

elementų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas,

specializacija –inžinerinių komunikacijų

projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Antra

Pirma 1810

2016-04-21

2066

2016-10-18

Ekspertizės

specialisto

Antra 2683

2018-10-30

Pirma

1403

2015-10-08

Antra

Pirma 1953

2016-07-07

Trečia 1782

2016-03-25

Antra 1252

2014-11-20

Antra 1164

2014-06-01

Pirma 1192

2014-06-04

Antra 1347

2015-05-21

Pirma 2732

2018-11-07

Trečia 2253

2017-03-22

Algirdas Barcevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2059


darbų atlikimas, specializacija – medžių

apdailos ir stalių gaminių darbai

Pranas Bardauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžinerinės

komunikacijos)

Šarūnas Baronas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Liuda Bartkienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Laimonas Bartkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžių apdailos ir stalių

gaminių darbai, stogo dangos darbai,

teritorijų elementų darbai

Romanas Bartkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Petras Bartkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Tomas Bartkus Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų i tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Jolanta Bartkuvienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų i tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Gintaras Bartnikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Modestas Bartušis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Bastys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gediminas Bataitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Simonas Baublys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

2016-10-07

Pirma 1004

2013-06-16

Antra 2779

2019-02-27

1556

2015-12-02

Trečia

Trečia

Trečia 2611

2018-06-07

Pirma 1142

2014-04-15

Trečia 1467

2015-10-13

Pirma 2414

2017-10-12

Pirma

Antra

Antra

1715

2016-03-18

Pirma 0928

2013-03-07

Antra 1716

2016-03-18

Antra 2280

2017-04-13

Trečia 2052

2016-10-07

Antra 1615

2016-01-28


architektūros projektai

Zenonas Baubonis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų archeologijos

objektuose projektai, inžinerinio

nekilnojamojo kultūros paveldo projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – archeologinio,

povandeninio, mitologinio, inžinerinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Bronius Baukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Aleksas Bedalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Violeta Beigienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Bronislovas Bendikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Viktoras Beniušis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Beniušis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arvidas Bergner Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Roma Bernadišienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1799

2016-0325

Antra 2702

2018-11-07

Antra 2095

2016-10-28

Trečia 2209

2017-03-16

Trečia 1308

2015-03-19

Trečia 1616

2016-01-28

Antra 2682

2018-10-30

Antra 2116

2016-11-02

Pirma

Trečia

1277

2015-02-26


nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Rimantas Bernatavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Linas Bernotas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Mindaugas Bertašius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Idalija Bėčienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Rimantas Biekša Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Birutė Biekšienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Aušra Bieliauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1529

2015-11-26

Antra 2736

2018-12-05

1858

2016-05-04

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

1887

2016-06-16

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1476

2015-10-20

1740

2016-03-22

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 2208

2017-03-16


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Darius Bieliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ramūnas Beliukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Nijolė Bikininė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Geraldas Biliukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Bingelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Rasa Bingelytė-

Baltrušaitienė

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimantas Bitinas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

urbanistinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Ričardas Bitovas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Leonora Biveinytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Kęstutis Bytautas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (tiltų tvarkybos darbai)

Antra

Trečia 2096

2016-10-28

Antra 1661

2016-02-28

1888

2016-06-16

Trečia

Pirma

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1557

2015-12-02

Pirma 1121

2014-04-24

Pirma 2335

2017-06-01

Ekspertizės

specialisto

Antra

Trečia

Antra

1954

2016-07-07

1892

2016-06-16

1889

2016-06-16

Antra

Antra 2294

2017-05-02


Algimantas Blinstrubas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Sigitas Bliūdžius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vaidotas Bliūdžius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Leonard Boroško Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžinerinės

komunikacijos)

Arūnas Boruta

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Virgilijus Bačiulis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Arūnas Boruta Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Artūras Brancecičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Albinas Braškys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Liudas Brazauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Vincas Brezgys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

Antra 2334

2017-06-01

Trečia 2067

2016-10-18

Trečia 2097

2016-10-28

Pirma 2019

2016-09-21

Antra 1105

2014-02-20

Trečia 1330

2015-05-21

Antra

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Pirma 1122

2014-04-24

Pirma 1662

2016-02-28

Antra 2367

2017-06-14

Trečia

Ekspertizės

1375

2015-08-19


architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Rūta Bridžiuvienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algimantas Bružas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algimantas Bružas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Martynas Bružas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Birutė Bružienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rūta Budrienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Ugnius Budvydas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algirdas Būbelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Bubnaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –architektūrinio,

specialisto

Atestuotas

Antra 1998

2016-07-07

Pirma 2701

2018-11-05

1618

2016-01-28

Trečia

Trečia

Antra 1388

2015-08-19

Pirma

2368

2017-06-14

Antra

Antra 1320

2015-05-21

Trečia 1331

2015-05-21

Pirma 1620

2016-01-28

1956

2016-07-07

Trečia

Pirma

Trečia

Ekspertizės


Lukas Bubulas

Valentas Buckus

Auksė Budinienė

Auksė Budinienė

Tauras Budzys

Nerijus Budrikas

Donatas Budrikis

Rasa Budrytė

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –stogų dangų

darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (archeologijos objektai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Ramūnas Buitkus Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

specialisto

2001

2016-07-29

Trečia 1501

2015-11-05

Antra 2277

2017-04-13

trečia

Antra 1528

2015-11-26

Antra 1528

2015-11-26

Antra 1156

2014-05-15

Antra 1859

2016-03-18

Pirma

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

atestuota

Pirma

1757

2016-03-22

1558

2015-12-02

1890

2016-06-16


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Antra

Milda Bugailiškytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1958

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-07-07

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, polichromijos ir

sienų tapybos projektai

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio, Ekspertizės

urbanistinio nekilnojamojo kultūros specialisto

paveldo.

Dalia Bugailiškytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1957

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-07-07

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio Ekspertizės

nekilnojamojo kultūros paveldo.

specialisto

Sigita Bugenienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Antra 1539

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-11-26

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo Atestuota

Romualdas Buivydas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Antra 2438

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2017-11-28

architektūros natūriniai tyrimai.

Alvydas Bukaltas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1214

2014-09-25

Vita Bukantaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1783


ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

2016-03-25

Loreta Bukoveckienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – istorinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Kęstutis Bulkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jonas Buragas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – molio

konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Augustas Burba Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Laimonas Burba Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Lukas Burneika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Audrius Burokas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Edmontas Butautas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dalius Butkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

Eugenijus Butenas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Donatas Butkus Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Pavel Butkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Audrius Butkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ramunė Butrimaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Ekspertizės

specialisto

2450

2017-11-28

Pirma 2278

2017-04-13

Trečia 2597

2018-05-17

Trečia 1619

2016-01-28

Trečia 1276

2015-02-26

Antra 2633

2018-06-26

Antra 1236

2014-10-09

Pirma 1097

2014-02-20

Antra 2733

2018-11-07

Trečia 1332

2015-05-21

Trečia 13333

2015-05-21

Antra 2207

2017-03-16

Antra 1865

2016-06-09

Trečia 2293

2017-04-13

Rimantas Butvila Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2321


Darius Buzelis

Gintaras Chadaravičius

Gintautas Cėpla

Jeroslavas Ceiko

darbų vadovavimas 2017-05-22

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1813

darbų vadovavimas

2016-04-26

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2576

darbų vadovavimas

2018-03-27

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2281

darbų vadovavimas

2017-04-13

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1321

darbų atlikimas, specializacija – stogo

2015-05-21

dangų

Raimondas Ciprisevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų darbai, stogo dangų darbai

Saulius Červokas

Jevgenija Čelpanova

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Genia Čepienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Alma Čepienė ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Tomas Černeckis

Giedrius Černiauskas

Lina Černiauskienė

Alvydas Černys

Darius Čeponis

Irena Čepukoitė

Juozas Černeckis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 2596

2018-05-17

Antra 1301

2015-03-19

Pirma 2068

2016-10-18

Pirma

Pirma

Antra

1404

2015-10-08

1959

2016-07-07

Antra

Pirma 2098

2016-10-28

Pirma 2634

2018-06-26

Trečia 2017

2016-18

Antra 2020

2016-09-21

Trečia 1127

2014-04-24

Antra 2722

2018-11-07

Antra 1055

2013-11-21


Stasė Černienė

Saulius Česnauskis

Algirdas Čiškevičius

Vytautas Čiučka

Nerijus Čiuprinskas

Eugenijus Čiurlys

Dainius Čižas

Lina Čižaitė

Inesa Čubarova

Virginija Dabašinskaitė

Romualdas Dabulskis

Marius Dačka

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai,

teritorijų tvarkybos projektai

Bronius Dakanis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –archeologinio

Trečia

1472

2015-10-13

Ekspertizės

specialisto

Antra 2369

2017-06-14

Pirma 1443

2014-04-15

Pirma 2746

2019-02-10

Trečia 2462

2017-11-30

Trečia 1622

2016-01-28

Antra 1960

2016-07-07

Pirma 2635

2018-06-26

Antra 2681

2018-10-30

Trečia

Trečia

2397

2017-06-14

Trečia 1866

2016-06-09

Antra 2211

2017-03-16

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1756

2016-03-22


nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vyda Dambrauskienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Ričardas Arūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Damauskas

darbų vadovavimas.

Tomas Dalgena Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Stasys Danielius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Danėnas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Dainius Daškevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algimantas Datkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Darkintas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintautas Datkūnas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Mantas Daubaras Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Alvydas Daukšas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Egidijus Davidovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija medinių

konstrukcijų darbai, medžių apdailos ir

stalių gaminių darbai, stogo dangų darbai

Agnius Domaševičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytenis Daunoras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Daugirdas Dausa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

Ekspertizės

specialisto

2017

2016-12-02

Trečia 2489

2018-02-28

Antra 2463

2017-11-30

Pirma 2703

2018-11-05

Trečia 1123

2014-04-24

Trečia 1811

2016-04-26

Antra 2135

2017-11-11

Trečia 1505

2015-11-05

1664

2016-02-28

Pirma

Antra

Atestuotas

Trečia 2255

2017-03-22

Pirma 0929

2013-03-07

Trečia 2434

2017-10-12

Pirma 2337

2017-06-01

Pirma 2336

2017-06-01

Trečia 2309

2017-05-16


Vidmantas Daulius

Aurimas Daunoravičius

Ipolitas Daunoravičius

Alvydas Daukšas

Robertas Davidavičius

Vadim Davliaševič

Birutė Dedūrienė

Lina Deikuvienė

Aleksandras Demenis

natūralaus akmens, plytų mūro darbai,

molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai, teritorijų tvarkybos

darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija: akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro

darbai, metalo gaminių ir metalo

konstrukcijų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kęstutis Demereckas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –istorinio,

mitologinio, memorialinio, urbanistinio,

etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Ernestas Derkintis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Andrius Deveikis

Sergejus Diadičkinas

Audronė Didonytė-

Kapočienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2002

2016-07-29

Antra 2727

2018-11-07

Antra 2282

2017-04-13

Antra 2577

2018-03-27

Trečia 2310

2017-05-16

Antra 2022

2016-09-21

Trečia 2004

2016-06-03

Antra 2464

2017-11-30

Trečia 1475

2015-10-20

1802

2016-04-21

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2256

2017-03-22

Pirma 2652

2018-06-26

Trečia 1503

2015-11-05

Antra 2296

2017-05-02


architektūros projektai.

Žilvinas Didžiapetris Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Romas Dikšas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Dilys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

ArtūrasDimša

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintautas Diržys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Liutauras Ditkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

(inžinerinės komunikacijos)

Giaudina Dobožinskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Saulutė Domanskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Janina Domeikaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Pirma 1239

2014-10-09

Trečia 2465

2017-11-30

Trečia 1867

2016-06-09

Trečia 2279

2017-04-13

Antra 1266

2014-11-20

Antra 1678

2016-02-28

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

1371

2015-06-09

2195

2017-02-14

1741

2016-03-22


Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Romualdas Duonėla Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antanas Dovidonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Arturas Dračanovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Dragūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų tvarkybos

darbai)

Paulius Dranseika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gindrutas Drazdauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Marija Drėmaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

inžinerinio, dailės nekilnojamojo kultūros

Liucijus Albertas

Drignelis

paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

Vydmantas Drumsta Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Monika Dubinskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Petras Dubinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Indrė Dubovskytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros projektai.

Artūras Dumbliauskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

Ekspertizės

specialisto

Antra 2099

2016-10-28

Pirma 0979

2013-05-16

Pirma 2283

2017-04-13

Pirma 1758

2016-03-22

Antra 2021

2016-09-21

Antra 2370

2017-06-14

Ekspertizės

specialisto

Trečia

2044

2016-09-21

1559

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1278

2015-02-26

Trečia 2483

2017-12-06

Antra 2513

2018-03-07

Trečia 2120

2016-11-02

Pirma 1718

2016-03-18


darbai)

Roma Dumbliauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Vilgelm Dudanec Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai,

teritorijų elementų darbai

Svajūnas Dūda Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Karolis Duderis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vytautas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Dzindziliauskas darbų vadovavimas.

Valdemaras Džiugelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (tiltų, kelių tvarkybos

darbai).

Antanas Eičas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Juozas Eidukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai,

molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Kazys Eidukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antanas Endriukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Raimondas Endziulaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Dainius Elertas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, inžinerinio, mitologinio,

memorialinio, urbanistinio, etnokultūrinio

Pirma 1961

2016-07-07

Trečia 2408

2017-07-05

Antra 2371

2017-06-14

Trečia 2663

2018-10-10

Trečia 0965

2013-04-04

Antra 2338

2017-06-01

Trečia

1415

2015-10-08

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia 2181

2016-12-16

Trečia 2400

2017-06-14

Trečia 1489

2015-10-20

Trečia 1215

2014-09-25

Ekspertizės 1803

specialisto 2016-04-21


nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vytautas Bronislovas

Elenbergas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Liudvikas Eitavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Andrejus Falevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrė Filipavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Daina Fergiuson Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Olegas Fediajevas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

Antra 2415

2017-10-12

Antra 1447

2015-10-08

Antra 1216

2014-09-25

1376

2010-08-19

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Antra

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

1816

2016-04-26

1962

2016-07-07


nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –archeologinio,

povandeninio, mitologinio, inžinerinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Andžejų Franceson Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (stogų dangos)

Massimo Franzoso Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai

Algimantas Gailius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Gaigalas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintautas Gaivenis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Bronius Gaižutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Sigitas Gaižutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrė Gajauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai

Vidmantas Gamulėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Robertas Gasionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Sigita Gasparavičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, mitologinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo

Edvardas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Garasimavičius

Dainius Garbaravičius

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - medžio

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Antra 2636

2018-06-26

Trečia 1891

2016-06-16

Trečia 0633

2016-01-28

Trečia 1759

2016-03-22

Pirma 1218

2014-09-25

Trečia 1482

2015-10-20

Trečia 1483

2015-10-20

1893

2016-06-16

Antra

Antra

Pirma 1485

2015-10-20

Pirma 2401

2017-07-05

Ekspertizės

specialisto

2514

2018-03-07

Trečia 1963

2016-07-07

Trečia 2058

2016-10-07


apdailos ir stalių gaminių darbai

Danutė Garmuvienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Trečia 0955

2013-03-07

architektūros konstrukcijų projektai.

Stanislovas Garuckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2756

2019-02-10

architektūros projektai.

Almantas Garuolis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1995

2016-06-09

Regina Gaškienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 1894

2016-06-06

architektūros projektai.

Robertas Gasionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 2401

2017-06-14

architektūros projektai.

Alfonsas Gaudiešius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų elementų

Antra 1418

2015-10-08

darbai)

Rytis Gaulė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2490

2018-02-28

Robertas Gaurelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 1506

2015-11-05

Algirdas Gaveika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 2139

2016-11-11

Stanislovas Gecevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2149

2016-12-02

Alfonsas Gečas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2515

2018-03-07

Remigijus Gečas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2466

2017-11-30

Kęstutis Gedrimas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai;

specializacija - medinių konstrukcijų

darbai

Antra

Antra

1435

2015-10-08

2612

2018-06-07

Vidas Gedžius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1217

2014-09-25

Stasys Gedgaudas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1420

2015-10-08

Ramūnas Gedgaudas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1419

2015-10-08

Stanislovas Geležinis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Antra 1449

2015-10-08

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Žydrūnas Gelumbickis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2372


Algimantas Genevičius

darbų vadovavimas. 2017-06-14

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1005

darbų vadovavimas.

2013-06-16

2637

2018-06-26

Inga Genytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Asta Gerbutavičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Aldas Germanavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Karolina Geštautaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Sigitas Geteris

Valdas Giedra

Rimantas Giedraitis

Artūras Gikas

Raimundas Ginkus

Rolandas Ginkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.(tiltų tvarkybos darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (inžinerinės

komunikacijos)

Paulius Gintvainis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Linas Girlevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Adolfas Girkantas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

Pirma

Pirma

Trečia 1334

2015-05-21

Antra 2116

2017-10-12

Trečia 2257

2017-03-22

Pirma 2340

2017-06-01

Trečia 2613

2018-06-07

Antra 1623

2016-01-28

Antra 2237

2017-03-25

Pirma 2150

2016-12-02

Pirma 1006

2013-06-16

Antra 1666

2016-02-28

1860

2016-06-09

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 1165

2014-06-01


gaminių darbai

Antanas Girštautas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

Antra 1174

2014-06-01

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Jonas Rimantas Glemža Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

1690

2016-03-01

architektūros projektai.

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, istorinio, memorialinio Ekspertizės

nekilnojamojo kultūros paveldo.

specialisto

Virgilijus Gliožys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

Antra 1436

2015-10-08

dangų darbai

Gintaras Glodenis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 2685

2018-10-30

Gentautas Goberis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

Antra 1450

2015-10-08

apdailos ir stalių gaminių darbai

Sigitas Gobas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Antra 2184

2016-12-16

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, stogo dangų darbai

Sergej Goluvov Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2688

2018-10-30

Igor Goriačko

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2723

2018-11-07

architektūros konstrukcijų projektai.

Vladislovas Goštautas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2015

2016-07-29

Jonas Grabauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1445

darbų atlikimas, specializacija –

2015-10-08

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Antanas Graužlys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Antra 1234

2014-06-01

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Vaidotas Gražys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1350


Vytautas Greckis

Viktoras Geicius

Juozas Griežė

Ričardas Grigalevičius

Ričardas Grigaravičius

Kęstutis Grigas

darbų vadovavimas. 2015-06-09

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2684

darbų vadovavimas.

2018-10-30

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2730

darbų projektų rengimas, specializacija –

2018-11-07

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2236

darbų vadovavimas.

2017-03-25

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1024

darbų vadovavimas.

2013-08-13

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1869

darbų vadovavimas.

2016-06-09

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1352

darbų vadovavimas.

Irma Grigaitienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Rimas Grigas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Rūta Grigienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jonas Alyzas Grigola

Eglė Grigonė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra

2015-06-09

2006

2016-07-29

2007

2016-07-29

1667

2016-02-28

Trečia

Trečia 1484

2015-10-20

Antra 2583

2018-05-10


architektūros projektai.

Aurelijus Grikinis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Mindaugas Grikpėdis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vaidas Grinčelaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Marius Grinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Vladimiras Grinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vidmantas Grublys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų dangos)

Vaclovas Grūnovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Lionginas Gruzda Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Ieva Grudzinskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Arvydas Gudelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimantas Gudelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Augis Gučas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

etnokultūrinio, urbanistinio, etnokultūrinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

Pirma 1365

2015-06-09

Trečia 2559

2018-03-28

Pirma

2764

2019-02-19

Pirma

Trečia 2598

2018-05-17

Trečia 2196

2017-02-14

Antra 1315

2015-05-21

Antra 2148

2016-12-02

Trečia 1522

2015-11-05

Pirma 2210

2017-03-16

Pirma 2782

2019-02-27

Pirma 2417

2017-10-12

2671

2018-10-10

Trečia

Ekspertizės

specialisto


paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Rimantas Gudinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (stogo dangų tvarkybos

darbai)

Petras Gurskis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Aušra Gvildinė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Antanas Gvildys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Genadijus Gvozdiovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai, medinių konstrukcijų darbai,

medžių apdailos ir stalių gaminių darbai

Vilius Gvozdiovasi Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai, medinių konstrukcijų darbai,

medžių apdailos ir stalių gaminių darbai

Tomas Ivanauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Atestuotas

Antra 2339

2017-06-01

Antra 2638

2018-06-26

1896

2016-06-16

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2469

2017-11-30

Trečia 2410

2017-07-05

Trečia 2183

2016-12-16

Trečia 1784

2016-03-25


Livija Ivanovaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vaida Ivaškaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Linas Ivaškevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Valerijus Iziumovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Virginija Jablonskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Algirdas Jackevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių darbai ir metalo dangos stogo

darbai

Zigmantas Jakimavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Žilvinas Jakštas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų elementų

darbai)

Petras Jakštas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Edmundas Jakubauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (tiltų tvarkybos darbai)

Aloyzas Jakubelskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Arūnas Jakubėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Julius Jakutavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gytis Jakučionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Eugenijus Janavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Ramūnas Jankevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rolandas Janulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Henrikas Janiukštis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 2484

2017-12-06

Antra 2418

2017-10-12

Trečia 1309

2015-03-19

Antra 1146

2014-05-15

1742

2016-03-22

Trečia

Trečia

Pirma 1282

2015-02-26

Trečia 2439

2017-11-28

Pirma 2016-03-18

Antra 1820

2016-04-26

Antra 2297

2017-05-02

Antra 1563

2015-12-02

Trečia 2599

2018-05-17

Trečia 2024

2016-09-21

Antra 1124

2014-04-21

Antra 1624

2016-01-28

Pirma 0960

2013-04-04

Antra 1025

2013-08-13

Trečia 1279

2015-02-06


Valdas Janavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Ramūnas Janauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Robertas Janauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rolandas Jankauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vitalijus Jankauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro

darbai, medžio apdailos ir stalių gaminių

darbai, teritorijų elementų darbai

Boleslovas Jankauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų dangos)

Edita Jankauskienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Laimonas Jankus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų tvarkybos

darbai)

Rimantas Janonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Povilas Jansonas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Arvydas Janulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų tvarkybos

darbai)

Rolandas Janulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gražina Janušytė- Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Bernotienė

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Loreta Janušaitienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Gunaras Janušas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Antra 2297

2017-05-02

Pirma 1405

2015-10-08

Antra 2152

2016-12-02

Trečia

Trečia 2600

2018-05-17

Trečia 1219

2014-09-25

Ekspertizės 2760

specialisto 2019-02-19

Pirma 2136

2016-11-11

Pirma 1280

2015-02-26

Antra 1364

2015-06-09

Pirma 2137

2016-11-11

Trečia 1281

2015-02-26

Antra 1560

2015-12-02

Trečia

2440

2017-11-28

Trečia

Trečia 1451

2015-10-08


konstrukcijų darbai

Vytautas Janušaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Viltė Janušauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Danutė Januševičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Juozapas Algimantas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

Januševičius

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Justė Januševičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Rimgaudas Januškaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Darius Januškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Margarita Janušonienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

etnokultūrinio, architektūrinio, istorinio,

Antra 1532

2015-11-26

Antra

Trečia

Atestuota

Trečia

Trečia

Trečia

Trečia

Trečia

Trečia

2538

2018-03-27

1743

2016-03-22

1744

2016-03-22

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2578

2018-03-28

Pirma 1516

2015-11-05

Antra 2284

2017-04-13

Ekspertizės 2192

specialisto 2016-12-16


memorialinio, dailės nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Nerijus Janušonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1193

2014-06-04

Vilija Japertienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

2069

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-10-18

architektūros natūriniai tyrimai.

Pirma

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra

Rožė Jarmalavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

2070

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-10-18

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo Ekspertizės

specialioji ekspertizė – architektūrinio specialisto

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Benas Jarmalavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

Pirma 1720

2016-03-18

darbai)

Neringa Jarašiūnienė Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

Atestuota 2364

2017-05-22

dokumentų rengimas

Gražina Jarmalienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1897

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-06-06

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Trečia

Pirma

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – Ekspertizės

architektūrinio nekilnojamojo kultūros specialisto

paveldo.

Antanina Jarukaitienė Veiklos rūšis - paveldosaugos Ekspertizės 1625

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, specialisto 2016-01-28

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio, etnokultūrinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Rimas Petras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2419


Jaruševičius darbų vadovavimas. 2017-10-12

Valdas Jasinevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1353

2015-06-09

Viktoras Jasinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2100

2016-10-28

Loreta Jatulionytė- Veiklos rūšis - paveldosaugos Ekspertizės 2238

Brezgienė

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, specialisto 2017-03-25

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

mitologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Darius Jauniškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (inžineriniai tinklai)

Pirma 0931

2013-03-07

Vytautas Jauniškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2285

Sigitas Antanas

Jalinskas

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai, medinių konstrukcijų darbai,

medžių apdailos ir stalių gaminių darbai

Daiva Jazbutytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algimantas Jokšys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Paulius Jonaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rytis Jonaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Romas Jonaitis

Robertas Jonelaitis

Aloyzas Jonušas

Albertas Jonuška

Raimondas Jokubauskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Violeta Jokubauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

2017-04-13

Trečia 2411

2017-07-05

Trečia 2558

2018-03-28

Pirma 2153

2016-12-02

Pirma 2138

2016-11-11

Trečia 2441

2017-11-28

Antra 1819

2016-04-26

Pirma 2664

2018-10-10

Antra 2614

2018-06-07

Antra 2516

2018-03-07

Trečia 2049

2016-10-07

Trečia 2045

2016-09-21


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Nora Jonaitė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Daiva Jonikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Gediminas Jonutis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Mindaugas Jucevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – molio

konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Petras Jucevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų, teritorijų

elementų darbai

Sofija Jučytė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Saulius Jucevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algimantas Jukna Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Donatas Juknevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Gražina Elena

Juknevičienė

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Romas Juknevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jolita Juknelevičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Trečia

Antra 2737

2018-12-05

Pirma

1533

2015-11-26

Antra

Trečia 1785

2016-03-25

Antra 2064

2016-10-07

Trečia 2430

2017-10-12

Antra 1565

2015-12-02

Trečia 1562

2015-12-02

Antra 2341

2017-06-01

Pirma 1079

2013-12-12

1898

2016-06-16

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1473

2015-10-20

Trečia 1652

2016-01-28


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Algirdas Juknevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Tomas Juodvalkis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algirdas Juknevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Edvardas Juodikis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (inžineriniai tinklai)

Jūratė Juozaitienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Darius Juozapavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Jurgelevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Goda Simona

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Jurgelionytė

darbų vadovavimas.

Valdas Jurgionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Sigutis Jurkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jūratė Jurevičienė Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Trečia

Trečia 1861

2016-06-09

Antra 1027

2013-08-13

Pirma 1002

2013-05-16

Antra 0930

2013-03-07

1964

2016-07-07

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Pirma 2639

2018-06-26

Antra 2212

2017-03-16

Trečia 2537

2018-03-27

Antra 2491

2018-02-28

Pirma 1871

2016-06-29

Atestuota 1046

2013-11-14

Ekspertizės

specialisto

1965

2016-07-07

Evaldas Jurkonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1423


Kęstutis Juška

darbų vadovavimas. 2015-10-08

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2640

darbų vadovavimas.

2018-26-26

Trečia 1335

2015-05-21

Vytautas Juškaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Petras Juškevičius

Saulius Juškūnas

Algimantas Jurčius

Kajetonas Jurėnas

Raselė Jurgaitienė

Kęstutis Juška

Stasys Juzelskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai,

molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Egidijus Kačerauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rasa Kačerauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Indrė Kačinskaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Antra 1176

2014-06-01

Antra 1026

2013-08-13

Antra 1760

2016-03-22

Antra 1564

2015-12-02

Antra 2016-03-22

Antra 2680

2018-10-10

Trečia 2431

2017-10-12

Antra 1873

2016-06-09

1249

2014-10-09

Pirma

Pirma

Ekspertizės

specialisto

1628

2016-01-28

Vytautas Kairys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2323

darbų

vadovavimas.(inžinerinės

2017-05-22

komunikacijos)

Vidmantas Kakštys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1761


darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Rimantas Kalesnykas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Milda Kalmantaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Aušra Kalvaitienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Tomas Kaminskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Ramūnas Kaminskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Saulius Kaminskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Zenas Kaminskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Kanapeckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Julius Kanarskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algimantas Kančas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jonas Kančauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Petras Kanevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Andrius Kaniušėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai).

Irma Kaplūnaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Giedrius Kapočius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Evelina Karalevičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų propjektū specialioji ekspertizė;

2016-03-22

Trečia 1872

2016-06-09

Antra 1348

2015-05-21

Antra 2214

2017-03-16

Pirma 1147

2014-05-15

Pirma 1567

2015-12-02

Trečia 1968

2016-07-07

Trečia 1481

2015-10-20

Pirma 2509

2017-11-30

Trečia 2258

2017-03-22

Antra 2399

2017-06-14

Pirma 2373

2017-06-14

Antra 1566

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2783

2019-02-27

Trečia 2443

2017-11-28

Trečia 2517

2018-03-07

Ekspertizės 2421

specialisto 2017-10-12


Loreta Žižytė

Karčiauskienė

Mindaugas Karpičius

Stepas Karūnas

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų dangos).

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintautas Karvelis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vilma Karvelytė

Balbierienė

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Artūras Kasperavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Albinas Kasperavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Audronė Kasperavičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio, istorinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Pirma 1406

2015-10-08

Trečia 2493

2018-02-28

Antra 1255

2014-11-20

Pirma 1945

2016-06-20

Pirma

Pirma

Antra

Ekspertizės

specialisto

2668

2018-10-10

Antra 1941

2016-06-20

Antra 2029

2016-09-21

Ekspertizės 1386

specialisto 2015-08-19

Aurelijus Kasperavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1668

darbų vadovavimas.

2016-02-28

Edvardas Kasperavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2154


Rima Kasputienė

darbų vadovavimas. 2016-12-02

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2102

darbų vadovavimas. (teritorijų tvarkybos

2016-10-28

darbai)

Sigitas Kasteckas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Ramutis Kaškevičius

Ričardas Karpavičius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Kęstutis Katalynas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, povandeninio, istorinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Viktoras Katarsis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Romas Katilauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Audronis Katilius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

Antra

Antra

2442

2017-11-28

Antra 2653

2018-06-26

Pirma 1283

2015-02-26

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Pirma

2240

2017-03-25

2374

2017-06-14

Antra

Antra 2413

2016-03-18

1946

2016-06-20

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto


paveldo.

Vidmantas Katinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, keramikos gaminių

ir konstrukcijų darbai

Laimonas Katkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Donatas Kaubrys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kęstutis Jonas Kaupinis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antanas Kaziūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, keramikos gaminių

ir konstrukcijų darbai, akmens mūro, plytų

mūro, natūralaus akmens darbai

Audronė Kiaušinienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, polichromijos ir

sienų tapybos projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Daumantas Kiulkys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Rita Kavaliauskaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antanas Kavaliauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai

Jaunius Kavaliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

Trečia 1310

2015-03-19

Pirma 2678

2018-06-26

Antra 1233

2014-06-01

Trečia 2402

2017-07-05

Trečia 2406

2017-07-05

Trečia

Trečia

2191

2016-12-16

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2259

2017-03-22

Antra 2213

2017-03-16

Trečia 2560

2018-03-28

Trečia

Ekspertizės

1464

2015-10-13


darbų specialioji ekspertizė,

specialisto

Juozas Kavaliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1822

2016-04-26

Andrius Kazickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1669

darbų vadovavimas. (inžinerinės

2016-02-28

komunikacijos)

Vytautas Kazilionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 1194

2014-06-04

Dalia Kazlauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1824

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-04-26

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija – Trečia

architektūros projektai.

Saulė Kazlauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 1722

2016-03-18

architektūros projektai.

Elena Kazlauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1534

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-11-26

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos projektai Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Ekspertizės

specialisto

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Atestuota

Mindaugas Kazlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2375

2017-06-14

Algirdas Kazlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1609

2015-12-02

Gintaras Kazlauskas Veiklos rūšis - paveldosaugos

0967

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, Ekspertizės 2013-04-04

specializacija: nekilnojamųjų kultūros specialisto

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia

Algimantas Kazlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2072

2016-10-18

Juozas Kazlauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1854


Remigijus Kazlauskas

Tomas Kazlauskas

darbų vadovavimas. (archeologijos objektai) 2016-03-22

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1368

darbų projektų rengimas, specializacija –

2015-06-09

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai. (teritorijų tvarkybos

projektai)

Nijolė Kazakevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, želdynų nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Vytautas Kaziukonis

Aldas Kazonas

Kęstutis Kažukauskas

Mindaugas Kevalas

Darius Kilčiauskas

Dainius Kelečius

Ramūnas Kemeraitis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, plytų mūro darbai, teritorijų elementų

darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų dangos)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (keliai, gatvės,

teritorijų dangos)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2131

2016-11-02

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

1823

2016-04-26

1568

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Antra 1443

2015-10-08

2615

2018-06-07

Pirma 1220

2014-09-25

Pirma 1061

2013-11-21

Antra 2186

2016-12-16

Antra 1570

2015-12-02


Viktoras Kemeraitis

Valdas Keras

Egidijus Kerevičius

Zenonas Kerpė

Rimantas Stasys

Kersnauskas

Svajūnas Keršys

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (teritorijų bei

inžinerinių komunikacijų tvarkybos darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Laimutė Keturakienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Artūras Kiaulakis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Bronislovas Kiela Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrius Kiauleikis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jadvyga Kijauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra 2239

2017-03-25

Trečia 1569

2015-12-02

Ekspertizės 2673

specialisto 2018-10-10

Antra 2539

2018-03-27

Antra 1425

2015-10-08

Antra 2102

2016-10-28

Trečia 2601

2018-05-17

Antra 2376

2017-06-14

Antra

Antra

1407

2015-10-08

Antra 1670

2016-02-28

Trečia 1148

2014-05-15

Antra 2420

2017-10-12

1825

2016-04-26

Pirma

Trečia

Albinas Kimantas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 0961

darbų vadovavimas.

2013-04-04

Ingrida Kiminiutė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1107


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Andrius Kirlys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gražina Kirdeikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vytautas Kirkutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Ivan Kirsanov

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

(elektrotechnikos dalis)

Juozapas Kisielius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Dalia Kisieliūnaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: specialioji ekspertizė –

istorinio, mitologinio, memorialinio,

etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Kęstutis Kiškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vidas Klepšys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vida Kliaugaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, povandeninio, istorinio,

2014-02-20

Pirma 1082

2013-12-12

1826

2016-04-26

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1322

2015-05-21

antra 2738

2018-12-05

Antra 1632

2016-01-28

Ekspertizės 1804

specialisto 2016-04-21

Antra 1354

2015-06-09

Antra 2518

2018-03-07

2761

2019-02-19

Trečia

Ekspertizės

specialisto


memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Elvyra Klimavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Tomas Klimavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Irena Kliobavičiūtė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Aldas Kliukas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Raimundas Klionauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rūta Klimavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio

Pirma

1269

2014-11-20

Antra

Pirma 1284

2015-02-26

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Ekspertizės

specialisto

1377

2015-08-19

1486

2015-10-20

Trečia

Antra 1967

2016-07-07

1747

2016-03-22

Trečia

Trečia

Ekspertizės


nekilnojamojo kultūros paveldo.

specialisto

Aurimas Kliučininkas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2103

2016-10-28

architektūros projektai.

Albertas Klovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 2025

2016-09-21

Juozas Klovas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia

1693

2016-03-01

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, Ekspertizės

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos specialisto

darbų specialioji ekspertizė,

Algis Kniukšta Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1180

2014-06-01

Konstantinas Kojelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia

1471

2015-10-13

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, Ekspertizės

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos specialisto

darbų specialioji ekspertizė,

Edvinaas Kolakauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 2686

2018-10-30

architektūros projektai.

Vytautas Kolesnikovas Veiklos rūšis - paveldosaugos Ekspertizės 2520

(specialiosios) ekspertizės atlikimas, specialisto 2018-03-07

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

urbanistinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Audrius Kolka

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1874

2016-06-09

Marius Koncevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 1240

2014-10-09

Valdas Kontautas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 1221

2014-09-25

Julius Kintenis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2519

2018-03-07

Darius Kontrimas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1336

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-05-21

archeologijos tyrimai.

Egidijus Kontrimas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

Antra 2616

2018-06-07

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Šarūnas Jonas

Konkulevičius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2026

2016-09-21

Vladislav Kosovcev Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1057


darbų vadovavimas. 2013-11-21

Artūras Kornikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1571

2015-12-02

Vilius Kornikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2010

2016-07-29

Nikolaj Kozlovskij Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1316

2015-05-21

Sigitas Kvedaras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1507

2015-11-05

Rokas Kraniauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1337

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-05-21

archeologijos tyrimai.

Arvydas Krasauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1944

Kazys Kraujalis

Vaidas Kraujalis

Romualdas Kraujalis

Aleksandr Kravčius

Lėtutė Kregždaitė

Vidmantas Kriaučiūnas

Dalia Kriaučiūnienė

Aurimas Kriauza

Rolandas Kringelis

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Kristina Krištopaitytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vitalija Krikščiūnaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

2016-06-20

Trečia 2311

2017-05-16

Antra 1631

2016-01-28

Antra 2086

2016-10-18

Pirma 1723

2016-03-18

Trečia 2241

2017-03-25

Pirma 1256

2014-11-20

Antra 2470

2017-12-17

Antra 1367

2015-06-09

Trečia 1311

2015-03-19

Antra 1572

2015-12-02

Pirma 1966

2016-07-07

Pirma

Romualdas Krupavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1942


Sigitas Krivičius

darbų vadovavimas. 2016-06-20

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1630

darbų vadovavimas.

2016-01-28

Ekspertizės 2654

specialisto 2018-06-26

Dalia Krūminienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo

Darius Krungolcas

Viktoras Jonas Kubilius

Audrius Kubilius

Vytautas Kubilius

Arvydas Kučinskas

Valdas Kudzmanas

Virginijus Kušleika

Leonardas Kuklys

Aleksandras Kulieša

Šarūnas Kulikauskas

Gediminas Kulvinskas

Vaidotas Kuliešius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai, teritorijų elementų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Albinas Kuncevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

Pirma 1821

2016-04-26

Trečia 2243

2017-03-25

Trečia 2028

2016-09-21

Trečia

1573

2015-12-02

2747

Trečia 2019-02-10

Antra 1634

2016-01-28

Trečia 2155

2016-12-02

Pirma 1149

2014-05-15

Trečia 1876

2016-06-ž09

Trečia 2787

2019-02-19

Trečia 2062

2016-10-07

Pirma 1081

2013-12-12

Pirma 1635

2016-01-28

Trečia

Ekspertizės

2584

2018-05-10


vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Rita Kuncevičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Artūras Kundrotas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kastytis Viktoras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Kunickas

darbų vadovavimas.

Valerijus Kupė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Egidijus Furgonas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Augustina Kurilienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Kęstutis Kurlys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Rimantas Kurlinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai,

molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai, medinių konstrukcijų,

medžio apdailos ir stalių gaminių darbai,

metalo gaminių ir metalo konstrukcijų,

betono konstrukcijų, stogo dangų darbai,

teritorijų elementų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Robertas Kutut Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

specialisto

Ekspertizės

specialisto

1384

2016-08-19

Pirma 2642

2018-06-26

Trečia 1763

2016-03-22

Trečia 1694

2016-03-01

Trečia

Antra 1062

2013-11-21

Trečia 2260

2017-03-22

Antra

Antra

Trečia

1408

2015-10-08

2073

2016-10-18

2585

trečia 2018-05-10

Antra 0979

2013-05-16

Vladislovas Kutut Veiklos rūšis - paveldosaugos Ekspertizės 1969


(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algis Kuzmickas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Arūnas Kuzminskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Filomena

Kvedaravičienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Linas Kvizikevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – archeologinio,

povandeninio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kęstutis Labanauskas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vidas Raguckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Petras Laima

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Audronė Lainauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2016-07-07

1913

2016-06-20

Antra 1162

2014-06-01

Trečia 2198

2017-02-14

Trečia

Ekspertizės

specialisto

trečia

Ekspertizės

specialisto

2242

2017-03-25

2773

2019-02-19

2074

2016-10-18

Pirma 1098

2014-02-20

Antra 1181

2014-06-01

1827

2016-04-26

Trečia


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Renata Laivytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Stasys Lankelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Gintaras Lapėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Sigita Lapienytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Robertas Lasys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Arūnas Lapinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Ruslanas Laškovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Stasys Latonas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Ingrida Latvytė

Virgilijus Laučius

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Pirma

2377

2017-06214

Antra

Pirma 0968

2013-04-04

Antra 1084

2013-12-12

Antra 2706

2018-11-05

Pirma 1355

2015-06-09

Pirma 2725

2018-11-07

Trečia 1724

2016-03-18

1462

2015-10-13

Trečia

Trečia

Pirma 2561

2018-03-28

Antra 1168

2014-06-01

Dalia Laurinaitienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1828


ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Raimundas Laukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Lukas Laukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrius Laucius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Alis Laurinaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Raimondas

Laurinavičius

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Aurimas Laurynas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Stanislovas Lazauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rimgaudas Laužikas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Tomas Lebedinskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, metalo gaminių ir

metalo konstrukcijų darbai, medžių apdailos

Trečia

Pirma

Ekspertizės

specialisto

2016-04-26

Trečia

Pirma 2075

2016-10-18

Trečia 2444

2017-11-28

2299

2017-05-02

Trečia

Pirma

Antra 1016

2013-05-16

Pirma 2716

2018-11-07

Trečia 2343

2017-06-01

Trečia 2342

2017-06-01

1900

2016-06-16

Antra

Antra

Trečia 2506

2018-05-17


ir stalių gaminių darbai

Rimas Leonas

Leimontas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Eugenijus Lileika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Juozas Leišys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Aldona Ona

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Leonavičienė

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Bronius Ramutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Leonavičius

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai,

inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo

projektai.

Dmitrij Lepiochin Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Henrikas Leščinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Algimantas Letukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Edmundasd

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Levandavičius

darbų vadovavimas.

Mindaugas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Levandavičius

darbų vadovavimas.

Vaidas Levickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Simonas Levulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Alvydas Laučys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rita Liaudanskeinė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Virgilijus Liberis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Albinas Liepys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Birutė Lisauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

Trečia 1695

2016-03-01

Pirma 1126

2014-04-24

Pirma 1696

2016-03-01

Trečia 2603

2018-05-17

Pirma 1829

2016-04-26

Antra 2494

2018-02-28

Pirma 1285

2015-02-26

Pirma 1578

2015-12-02

Antra 1508

2015-11-05

Trečia 2030

2016-09-21

Antra 1145

2014-04-24

Pirma 1535

2015-11-26

Antra 1426

2015-10-08

Pirma 2286

2017-04-13

Pirma 1672

2016-02-28

Pirma 1241

2014-10-09

1697

2016-03-01

Trečia


archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Mindaugas Litvinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Irena Linčiuvienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Juozas Lingvevičius Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo

projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Danas Lipeckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Danas Lipeckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Juozas Liškauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Liubinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Adomas Liutkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vincas Liutkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Liutkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gražina Lygnugarienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vaclovas Lygnugaris Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antanas Lubys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Daiva Luchtanienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

Ekspertizės

specialisto

Antra 1182

2014-06-01

Ekspertizės 1830

specialisto 2016-04-26

Ekspertizės

specialisto

Trečia

2748

2019-02-10

1764

2016-03-22

Trečia

Antra 1008

2013-06-16

Antra 2687

2018-10-30

Trečia 2717

2018-11-07

Antra 2445

2017-11-28

Trečia 1479

2015-10-20

Trečia 1478

2015-10-13

Antra 2014

2016-07-29

Pirma 1099

2014-02-20

1195

2014-06-04

Pirma

Antra

Trečia 1765

2016-03-22

1914

2016-06-20


archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Geralda Lukavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Vaclovas Lukauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Vidmantas Lukauskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Lukoševičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Robertas Lukošius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Juozas Lukošiūnas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

Architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Pirma

Trečia

Pirma

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

2011

2016-07-29

Antra 1452

2015-10-08

Trečia 2586

2018-05-10

Antra 2728

2018-11-07

Trečia 1453

2015-10-08

Trečia

1474

2015-10-20


architektūros konstrukcijų projektai,

inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo

projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji

ekspertizė,

Aleksandras Lukšas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Linas Lukša

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Lukšė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Nijolė Lukšionytė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, istorinio,

memorialinio, dailės nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Algis Lusas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Airidas Lūža

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algimantas Macijauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Justinas Macijauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Egidijus Mačiulis Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 1537

2015-11-26

Trečia 2446

2017-11-28

1574

2015-12-02

Antra

Antra

Eksperti\zė

s

specialisto

Ekspertizės

specialisto

2232

2017-03-16

Pirma 2344

2017-06-01

Pirma 2105

2016-10-28

Antra 1085

2013-12-12

Trečia 1766

2016-03-22

Ekspertizės 1970

specialisto 2016-07-07


specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Mindaugas Mačiulis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Šarūnas Magelinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Asta Mainonienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vida Maišėnienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Ilja Makarov

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Arvydas Makauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Alvydas Makavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jevgenij Malajev Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Artūras Malakauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gediminas Malinauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Vitalija Mališauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Gediminas Maniušis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Žilvinas Mantvydas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai

Jurgita Masaitienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija -

architektūros projektai

Marius Maračinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Reda Marcinkevičienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija -

architektūros projektai

Trečia 1286

2015-02-26

Antra 1127

2014-04ž24

Trečia 2033

2016-09-21

Antra 1725

2016-03-15

Antra 2749

2019-02-10

Antra 1831

2016-05-04

Antra 1877

2016-06-09

Antra 1128

2014-04-24

Antra 2521

2018-03-07

Trečia 2312

2017-05-16

Pirma 1902

2016-06-06

Antra 1509

2015-11-05

Pirma 2579

2018-03-28

Pirma

2765

2019-02-19

Antra

Antra 2724

2018-11-07

Antra 1680

2016-02-28


Danas Marcinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1674

2016-02-28

Ernestas Marcinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 2447

2017-11-28

Eglė Marcinkevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1338

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-05-21

archeologijos tyrimai.

Valerijus Marčenko Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 1086

2013-12-12

Vytas Marčiukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1477

2015-10-20

Juozas Markevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1028

2013-08-13

Audrius Markevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 2587

2018-05-10

Edmundas Markuckis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1356

darbų vadovavimas (inžinerinės

2015

komunikacijos)

Gediminas Juozas

Marinskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (tiltų tvarkybos darbai)

Trečia 1972

2016-07-07

Vytautas Martinkėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 2495

2018-02-28

inžinerinių komunikacijų projektai (elektros

tinklų)

Inga Martišauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 2261

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2017-03-22

archeologijos tyrimai.

Vaidotas Markevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1511

2015-11-05

Nerijus Masaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Trečia 1524

2015-11-05

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Jonas Masevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1525

darbų atlikimas, specializacija –

2015-11-05

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Jurgita Masaitienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Pirma 2215

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2017-03-16

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Raimondas Maslauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 2691

2018-10-30

Arūnas Masionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1312


darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Mindaugas Matas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Saulius Matelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Audrius Matjošaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Ramunė Matijošienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Mantas Matuiza Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Sakalas Matuiza Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Artūras Matulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Marija Laisvyda Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Matusevičienė

darbų vadovavimas.

Andrius Matusevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Daniels Matuzevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytenis Mazurkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Mindaugas Mažeika Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Viktoras Mažeika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Romualdas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Mažonavičius

darbų vadovavimas.

Povilas Mažolis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Simona Mažrimė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

2015-03-19

Trečia 1495

2015-10-20

Antra 2345

2017-06-01

Pirma 2522

2018-03-07

Pirma 1510

2015-11-05

Trečia 2745

2018-12-05

1576

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Antra 2425

2017-10-12

Trečia 1494

2015-10-20

Antra 2470

2017-11-30

Pirma 2244

2017-03-25

Pirma 1749

2016-03-22

Trečia

2347

2017-06-01

Trečia

Trečia 1939

2016-06-20

Antra 2378

2017-06-14

Antra 1257

2014-11-20

Pirma 2497

2018-02-28


(elektroas tinklų)

Dainius Mažeika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (šildymo sistemos).

Mindaugas Maiženis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Nikolaj Melnikov Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Edgar Mendelevič Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jakovas Mendelevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrius Mendžinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Nerijus Meslinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Asta Zinaida

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

Meškauskienė

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Leonardas Meškys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 2498

2018-02-28

Antra 1536

2015-11-26

Pirma 2423

2017-10-12

Antra 2540

2018-03-27

1903

2016-06-16

Trečia

Tre2ia

Ekspertizės

specialisto

2523

Trečia 2018-03-07

Trečia 2156

2016-12-02

Antra 1366

2015-06-09

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

1379

2015-08-19

Pirma 1037

2013-08-13


architektūros projektai.

Justas Meškauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algimantas Merkevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Laisvutė Meškėnaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vilius Michnevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Albinas Micius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jonas Micius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vidmundas Mickevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Saulė Mickevičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros, inžinerinio nekilnojamojo

kultūros paveldo projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Vaclovas Mikalauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Mikalauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Saulius Mikalauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Virginijus Mikalauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rimas Mielaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kęstutis Mikelėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Violeta Mikėnienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra 1064

2013-11-21

Trečia 1787

2016-03-25

Trečia 2655

2018-06-26

Trečia 2057

2016-10-07

Antra 2524

2018-03-07

Antra 1183

2014-06-01

Pirma 2766

2019-02-19

1901

2016-06-16

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 1065

2013-11-21

Antra 2781

2019-02-19

Trečia 1904

2016-06-13

Pirma 1242

2014-10-09

Antra 1357

2015-06-09

Trečia 1258

2014-11-20

Antra 1369

2015-06-09


Giedrė Eleonora

Miknevičienė

Augustinas Miknius

Aivaras Mikšys

Dainius Mikelionis

Milda Mikulionytė-

Ogorodnikova

Rytis Mikelionis

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.9Teritorijų tvarkybos

darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Skaistis Mikulionis Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio, dailės

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kęstutis Mikšys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

2670

2018-10-10

Antra 1538

2015-11-26

Pitrma 21142

2016-11-11

Antra 1287

2015-02-26

2704

2018-11-05

Pirma

Antra

Pirma

Pirma

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

2012

2016-07-29

1463

2015-10-13

2245

2017-03-25


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Andrius Milius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Romualdas Milius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vidmantas Miliūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Andrius Milkius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Steponas Milvydas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algimantas Milius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Mindaugas Miliukštis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimgaudas Miliukštis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, inžinerinio nekilnojamojo

Karolis Minkevičius

Ramūnas Minkevičius

Raimondas Misevičius

Kęstutis Misevičius

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia

Pirma 2665

2018-10-10

Pirma 2031

2016-09-21

Trečia 1267

2014-11-20

Trečia 2346

2017-06-01

Antra 2076

2016-10-18

Antra 2617

2018-06-07

Antra 2472

2017-11-30

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1577

2015-12-02

trečia 2757

2019-02-19

Antra 2301

2017-05-02

Antra 1324

2015-05-21

Antra 2588

2018-05-10


Rimantas Misevičius

Saulius Misevičius

Gintaras Misius

Ramūnas Misiūnas

Eugenijus Misiūra

Donatas Miškinis

Arvydas Miškūnas

Rimgaudas Mitka

Tomas Mitrikevičius

Jonas Mizaras

Aušra Mlinkauskienė

Vilma Mockaitienė

Saulius Mockaitis

Aivaras Mockus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas. (tiltų tvarkybos darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

etnokultūrinio, istorinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Marius Mockus Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vytautas Mončys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia 2060

2016-10-27

Trečia 2077

2016-10-18

Antra 1767

2016-03-22

Anmtra 1940

2016-06-06

Antra 1184

2014-06-01

Pirma 1512

2015-11-ž05

Pirma 2032

2016-09-21

Antra 2643

2018-06-26

Antra 2718

2018-11-05

Antra 2424

2017-10-12

2496

2018-02-28

Pirma

Ekspertizės

specialistai

Pirma 2287

2017-04-13

Trečia 2304

2018-05-17

Antra 1303

2015-03-19

Trečia 1788

2016-03-25

Pirma 1750

2016-03-22

Eligijus Juvencijus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos 1971


Morkūnas darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

inžinerinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Birutė Morkvėnienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Jūratė Morkūnaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Aurimas Morkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Zenonas Morozas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro

darbai, molio konstrukcijų , keramikos

gaminių ir konstrukcijų darbai,

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų dažytų paviršių darbai

Rūta Mosteikytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algirdas Motiejūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Arvydas Motiejūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimvydas Motiekaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Motiejūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vismantas Muralis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2016-07-07

Trečia 1973

2016-07-07

Ekspertizės 1974

specialisto 2016-07-07

Trečia 2689

2018-10-30

Trečia 2407

2017-07-05

Antra 2644

2018-06-26

Trečia 1681

2016-02-28

Pirma 1976

2016-07-07

Pirma 2541

2018-03-27

Trečia 2422

2017-10-12

Trečia 2595

2018-03-28


archeologijos tyrimai.

Antanas Murauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, akmens mūro, natūralaus

akmens, plytų mūro darbai

Arnoldas Murauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vida Mureikienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jonas Mušauskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Raimonda Nabažaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vidmantas Naglis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Edvardas Naimovičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Nargelavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Janina Naujalienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

Mantas Naujulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Viktoras Naseckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – molio

konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Alfredas Narkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arvydas Narkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra 2379

2017-06-14

Antra 1878

2016-06-09

Antra 1461

2015-10-13

Trečia 1975

2016-07-07

Trečia 1789

2016-03-25

Trečia

2525

2018-03-07

Trečia

Trečia 1726

2016-03-18

Trečia 2246

2017-03-25

2247

2017-03-25

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Pirma 1222

2014-09-25

Pirma 1289

2015-02-26

Antra 2788

2019-02-27

Antra 1580

2015-12-02


Remigijus Narkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Kazys Narmontas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintautas Natkevičus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Sakalas Natkevičius Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.\

Kastytis Nauckūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Naujalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vida Naumavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Asta Naureckaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Marija Navickaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Viktoras Navickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vicentas Navickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (archeologijos objektai)

Antra 1223

2014-09-25

Trečia 1490

2015-10-02

Antra 2288

2017-04-13

Ekspertizės

specialisto

Ekspertizės

specialisto

Ekspertizės

specialisto

2750

2019-02-10

Pirma 2499

2018-02-28

Antra 2656

2018-06-26

1579

2015-12-02

Trečia

Antra

1978

2016-07-07

Pirma 2666

2018-10-10

Trečia 2707

2018-11-05

1768

Pirma 2016-03-22

Trečia


Andrius Navickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vladas Navickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Laima Navickienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Mykolas Nedaškauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vladislovas Nekrašas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Rėda Nemickinė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Marija Nemunienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – etnokultūrinio,

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Artūras Neniškis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Aivaras Nevedomskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – teritorijų

elementų darbai

Marius Niparavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Dalius Noreika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Darius Noreika Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 1427

2015-10-08

Antra 2302

2017-05-02

Trečia 2645

2018-06-26

Pirma 2505

2018-02-28

Antra 2690

2018-10-30

Trečia 1339

2015-05-21

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2672

2018-10-10

Atestuota

Trečia 2313

2017-05-16

Trečia 2083

2016-10-18

Antra 2542

2018-03-27

Pirma 2348

2017-06-01

2618

2018-06-07

Antra


architektūros konstrukcijų projektai.

Antra

Jolita Noreikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

2448

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2017-11-28

architektūros natūriniai tyrimai.

Antra

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija – Antra

architektūros projektai.

Artūras Norkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1224

2014-09-25

Rimvydas Norkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1581

2015-12-02

Algirdas Norkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2216

2017-04-02

architektūros projektai.

Arminas Norvaišas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Pirma 0963

2013-04-04

Mindaugas Norvaišas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1832

2016-05-04

Nerijus Novikovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia 1290

2015-02-26

Kęstutis Okunis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antra 1029

2013-08-13

Valerija Olišauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

2449

2017-11-28

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Trečia

Atestuota`

Judita Olšauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1381

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-08-19

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija – Trečia

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo Ekspertizės

specialioji ekspertizė – architektūrinio, specialisto

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo Atestuota

dokumentų rengimas

Vilma Olšauskaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos Ekspertizės 2172


Valdas Olišauskis

Virginija

Ostašenkovienė

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Dalia Ostrauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vidas Oznauskas

Vaclovas Pacevičius

Algimantas Pačėsa

Manvydas Pačėsas

Mindaugas Pagojus

Justinas Pakalniškis

Algis Pakeltis

Laura Palaimienė

Nerijus Palionis

Romas Paliulis

Rimantas Palovis

Raimondas Palubeckis

Nerijus Palubinskas

Sergejus Paluch

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinės dangos, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų dažytų paviršių darbai; stogo

dangų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

specialisto 2016-12-02

Antra 2474

2017-11-30

Trečia 1790

2016-03-25

Trečia 2262

2017-03-22

Pirma 2786

2019-02-27

Trečia 2166

2016-12-02

Antra 2078

2016-10-18

Antra 2157

2016-12-02

Antra 2381

2017-06-14

Antra 2589

2018-05-10

Trečia 1698

2016-03-01

Pirma 1411

2015-10-08

Antra 1675

2016-02-28

Antra 2501

2018-02-28

Antra 1259

2014-11-20

Pirma 2500

2018-02-28

Pirma 1151

2014-05-15

Trečia 1526

2015-11-05


tinkuotų paviršių darbai

Gintautas Pamerneckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vytautas Papinigis Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Vladas Papėčenka Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Antanas Gedutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Paplauskas

darbų vadovavimas. (teritorijų tvarkybos

darbai)

Jelena Parasonienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų i tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Kotryna Parvickaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai. (teritorijų tvarkybos

Igor Pasko

Tautvydas Pasvenskas

Arūnas Eduardas

Paslaitis

Gediminas Paslaitis

projektai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Trečia 1833

2016-5-04

Ekspertizės

specialisto

1699

2016-03-01

Antra 2708

2018-11-05

Antra 1879

2016-06-09

Trečia

Trečia

1906

2016-06-16

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2130

2016-11-02

Antra 2123

2016-11-02

Pirma 1045

2013-11-14

Antra

Trečia

Antra

Pirma

2301

2017-05-02

1389

2015-08-19

2324

2017-05-22

Raimondas Paslauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2709


Tautvydas Pasvenskas

Ričardas Pašiūnas

darbų vadovavimas 2018-11-05

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2729

darbų projektų rengimas, specializacija –

2018-11-07

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Loreta Paškevičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Sandra Paškevičienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Žilvinas Paškūnas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Stanislovas Patkauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algis Paukštys

Tauras Paulauskas

Gediminas Paulavičius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Mindaugas Paulauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Loreta Paulauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Laurynas Paulikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vytautas Paulionis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Trečia 2740

2018-12-05

Ekspertizės

specialisto

1520

2015-1105

Antra 2776

2019-02-19

Antra

Trečia

2217

2017-03-16

Trečia 2396

2017-06-14

Pirma 2017

2016-07-29

Antra 1293

2015-02-26

Trečia 2061

2016-10-07

Antra 1043

2013-11-14

1271

2014-11-20

Pirma

Antra

Trečia 2549

2018-03-27

1745

2016-03-22

Pirma


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Vigilija Paulionienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Kęstutis Paulauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Virginijus Pauža Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jolita Irena Paužuolienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Edita Pavalkienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Indrė Pažereckienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia

Pirma

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

1700

2016-03-01

Antra 1880

2016-06-09

Trečia 2711

2018-11-05

Antra 2661

2018-06-26

Antra

Antra 1636

2016-01-28

Pirma 2669

2018-10-10


Arūnas Pečiulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dalius Pečiūra

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Liuda Marija

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

Perevičienė

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Alvydas Pelakauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vilija Pelakauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Mindaugas Peseckis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Algirdas Petkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Marius Petkus Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologiniai tyrimai.

Gediminas Petrauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Linas Petrauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Mindaugas Petrauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1582

2015-12-02

Pirma 1349-

2015-03-19

1909

2016-06-16

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 1152

2014-05-15

1907

2016-06-16

Antra

Antra

Antra 2543

2018-03-27

Antra 1175

2014-06-01

Trečia 1791

2016-03-25

Trečia 2263

2017-03-22

Pirma 2619

2018-06-07

Pirma 1089

2013-12-12

Vladas Petrauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2034


Petras Petravičius

Stasys Petrauskas

Linas Petrikas

Vladas Petrauskas

Gintautas Petrikas

darbų vadovavimas 2016-09-21

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2325

darbų vadovavimas

2017-05-22

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2190

darbų projektų rengimas, specializacija –

2016-12-16

architektūros projektai,

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai,

molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai, medinių konstrukcijų,

medžio apdailos ir stalių gaminių darbai

Raimundas Petrukaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Žygimantas Petrulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Giedrė Petronienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Alfreda Petrulienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Nijolė Petrulienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Dovilas Petrulis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Mindaugas Pikelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Diana Pikšrienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

Antra 1442

2015-10-08

Antra 1834

2016-05-04

Trečia 1730

2016-03-18

Antra 2719

2018-11-07

Antra 2797

2019-02-27

1637

2016-01-28

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1340

2015-05-21

Pirma 1751

2016-03-22

Trečia 2570

2018-03-28

Trečia 1488

2015-10-20

1497

2015-10-20


architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Gytis Piličiauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Giedrė Piličiauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vytenis Pilipas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimas Pilipavičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Rimantas Piliponis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Danutė Piparienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Egidijus Vitkauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Petras Ramutis

Pleskevičius

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Trečia 0972

2013-03-07

Trečia 1341

2015-05-21

Antra 0945

2013-03-07

Trečia 1313

2015-03-19

Trečia 1769

2016-03-22

1752

2016-03-22

Antra

Antra

Antra

Pirma 1117

2013-11-14

1881

Trečia 2016-06-09

Ekspertizes

specialisto

Arūnas Pliuskus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1728


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimantas Pliūra Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Plumpa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Alvydas Pocevičius Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimas,

specializacija – teritorijų elementų darbai

Eugenijus Pocevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Artūras Pocius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Edvinas Pocius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Mindaugas Pocius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Pocius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Stasys Pocius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Žydrūnas Pocius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Vidmantas Počiuipa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Eitaras Pokvytis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Romanas Antanas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Polikevičius

darbų vadovavimas

Daina Poškutė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Tauras Poška Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Justina Poškienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

2016-03-18

Antra 1069

2013-11-21

Antra 1359

2015-06-09

Trečia 2053

2016-10-07

Antra 2079

2016-10-18

Antra 1291

2015-02-26

Antra 2646

2018-06-26

Antra 1292

2015-02-26

Pirma 2767

2019-02-19

Trečia 1585

2015-12-02

Antra 1169

2014-06-01

Trečia 1837

2016-05-04

Trečia 1770

2016-03-22

Trečia 2323

2017-03-01

Antra 1011

2013-06-16

Trečia 1862

2016-06-09

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2248

2017-03-25


Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Gražinas Poškutė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Donatas Poteliūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (tiltai, keliai)

Vytautas Povilaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Remigijus Povilaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Marius Povilaičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Povilauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Tadeušas Požarickis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimundas Pradkelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Remigijus Pranys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Robertas Pranckevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas(teritorijų elementų

darbai)

Elena Pranckėnaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

Jūris Pranskūnas

archeologinio, povandeninio nekilnojamojo

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Ekspertizės

specialisto

Trečia

1910

2016-06-16

Trečia

Pirma 1225

2014-09-25

Antra 1638

2016-01-28

Antra 1771

2016-03-22

Antra 1260

2014-11-20

Antra 2662

2018-06-26

Trečia 1583

2015-12-02

Pirma 2475

Pirma 2303

2017-05-02

1727

2016-03-18

Trečia

2628

2018-06-26

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1702

2016-03-01

Aldutis Benediktas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2380

Prapuolenis

darbų vadovaimas

2017-06-14

Rūta Margarita Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1639


Preikšienė darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jurijus Preobraženskij Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Saulius Prikockis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintaras Prikockis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

Asta Prikockienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Benediktas Prudeckis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Gintaras Puidokas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Giedrius Pulokas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Romualdas Puikus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžinerinės

komunikacijos)

Giedrius Pulauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimvydas Pumputis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dalė Puodžiukienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio, etnokultūrinio,

želdynų nekilnojamojo

2016-01-28

Trečia 2314

2017-05-16

Trečia 1243

2014-10-09

1590

2015-12-02

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

1591

2015-12-02

Trečia

Antra 1446

2015-10-08

Antra 1244

2014-10-09

Antra 1153

2014-05-15

Pirma 1729

2016-03-18

Pirma 2647

2018-06-26

Pirma 1513

2015-11-05

1158

2014-05-15

Ekspertizės

specialisto


Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Dalia Pupinytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rasa Putrimienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –istorinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Evaldas Purlys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Martynas Purvinas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Marija Purvinienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Daiva Puškorienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Atestuota

Antra 1391

2015-08-19

2508-2018-

02-28

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Ekspertizės

specialisto

Ekspertizės

specialisto

2326

2017-05-22

1805

2016-04-21

1806

2016-04-21

Pirma 2349

2017-06-01


Arūnas Puzinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Bartas Puzonas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Audronė Puzonienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Marija Ptašek Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Romaldas Rabačius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Virginijus Rabačius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Aušrelė Angelė

Racevičienė

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –istorinio,

memorialinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Gintautas Rackevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologiniai tyrimai.

Justinas Račas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Antra 2693

2018-10-30

Antra 2158

2016-12-02

Trečia

Ekspertizės

s[specialist

o

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

1703

2016-03-01

1586

2015-12-02

Trečia 1943

2016-06-20

Trečia 1840

2016-05-04

1980

2016-07-07

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1979

2016-07-07

Pirma 2565

2018-03-28

Kęstutis Račinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1772


Remigijus Račinskas

darbų vadovavimas 2016-03-22

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2382

darbų vadovavimas

2017-06-14

Antra 2168

2016-12-02

Ričardas Račinskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Dainius Račkauskas

Mikas Radiukas

Žilvinas Radvilavičius

Laura Radzienė

Gintara Radziukynienė

Valdas Petras Radžiūnas

Irma Ragaišytė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų darbai, stogo dangų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas(teritorijų tvarkymas)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Gintautas Raguckas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Raila Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Mantas Raišys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rolandas Raižys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Edita Rainytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Kęstutis Raišutis Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

Trečia 2605

2018-05-17

Pirma 2551

2018-03-27

Antra 2043

2016-09-21

Pirma 2476

2017-11-30

Pirma 2477

2017-11-30

Antra 2712

2018-11-05

Antra 1370

2015-06-09

Trečia 1841

2016-05-04

1916

2016-06-20

Pirma

Trečia

Trečia

Antra 2350

2017-06-01

Pirma 1100

2014-02-20

1981

2016-07-07

Pirma

Pirma

1656

2015-12-14


specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Mindaugas Raišutis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vidmantas Rajunčius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rolandas Rakevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Aurimas Ramanauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Eugenijus Ramanauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Justina Ramanauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Margarita

Ramanauskienė

Žydrūnas Ramašauskas

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Saulius Ramelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Povilas Ramonas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Pirma 2218

2017-03-16

Pirma 2035

2016-09-21

Trečia 2124

2016-11-02

Pirma 2351

2017-06-01

Pirma 2550

2018-03-27

Trečia 2403

2017-07-05

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1456

2015-10-13

Antra 2620

2018-06-07

Pirma 2327

2017-05-22

1853

2016-03-22

Trečia

Trečia


(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji

ekspertizė

Laima Ramonaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Simona Ramoškienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vytautas Raslanas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimas Rašinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai)

Vidas Raščius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Bronislava Raupėnienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė

Kazys Rauktys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - stalių

gaminių darbai

Raimonda Razulevičienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimantas Razma Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimantas Razumas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1838

2016-05-04

Trečia 1793

2016-03-25

Antra 1245

2014-10-09

Antra 1428

2015-10-08

Antra 2726

2018-11-07

Ekspertizės

specialistė

1496

2015-10-20

Antra 2621

2018-06-07

Antra 1982

2016-07-07

Trečia 1429

2015-10-08

Ekspertizės 1390

specialisto 2015-08-19


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimundas Ražinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Jūratė Regesienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Martyna Remenčiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Violeta Reipaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio, urbanistinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Viktoras Rekašius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Arūnas Rekašius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Lukas Rekevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Lijana Remeikaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algimantas Remeikis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Albertas Remeika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Aurelija Remėzaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Romualda Remezaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Trečia

Trečia 1323

2015-05-21

Antra 2451

2017-11-28

Pirma 2629

2018-06-26

Ekspertizės

specialisto

1917

2016-06-20

Antra 1444

2015-10-08

Antra 1185

2014-06-01

2777

2019-02-10

Antra

antra

Pirma 2568

2018-03-28

Antra 1773

2016-03-22

Antra 1071

2013-11-21

1412

2015-10-08

Pirma

Antra

Antra

1211

2014-06-01


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Olegas Repovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

Algimantas Repšys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų dangos)

Dalius Ribokas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Egidijus Rickevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimonda Rickevičienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio, urbanistinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Romualdas Rimkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Artūras Rimkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Arūnas Rimkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Giedrė Rimkutė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Klementas Rimša

Virginijus Rimša

Vytautas Rimša

Algimantas Riškus

Deivis Roba

Ugnė Rotomskienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Pirma

Pirma 2125

2016-11-02

Antra 1196

2014-06-04

Trečia 1792

2016-03-25

Antra 2383

2017-06-14

Ekspertizės 1983

specialisto 2016-07-07

Antra 1774

2016-03-22

Antra 2694

2018-10-30

Pirma 2506

2018-02-28

Trečia 2510

2017-12-06

Pirma 2789

2019-02-27

Trečia 2752

2019-02-10

Antra 1304

2015-03-19

Pirma 1186

2014-06-01

Trečia 1325

2015-05-21

Pirma 1521

2015-11-05

Leonas Rožėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1197

darbų vadovavimas

2014-06-04

Deivydas Rubežius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2384


Andrius Rudokas

Arūnas Ruikis

Vytautas Rumša

Paulius Rukas

Lauras Ruseckas

Vitalij Rusinovič

darbų vadovavimas 2017-06-14

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1514

darbų vadovavimas

2015-11-05

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2622

darbų atlikimas, specializacija –

2018-06-07

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Mindaugas Rusteika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Indrė Rutkauskaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

mitologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vytas Rutkauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Alvydas Rutkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Rutkauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimonas Ruzgas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Danutė Rūkienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

etnokultūrinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Stanislav Rutkovskij Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vidas Sabaliauskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1523

2015-11-05

Pirma 0986

2013-05-16

Antra 2751

2019-02-10

Trečia 2063

2016-10-07

Antra 1090

2013-12-12

Ekspertizės 1039

specialisto 2013-08-13

Trečia 1033

2013-08-13

Antra 0983

2013-05-16

Antra 2657

2018-06-26

Pirma 0985

2013-05-16

Ekspertizės 1584

specialisto 2015-12-02

Trečia 2758

2019-02-19

Antra 2249

2017-03-25


Povilas Sabaliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Diana Sabaliauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Ignas Sadauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Aurimas Sadelskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Elena Sakalauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Irena Sakalauskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo.

Artūras Sakalauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Gediminas Sakalis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Saulius Sakalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vidmantas Samuolis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1704

2016-03-01

2753

2019-02-10

Trečia

Atestuota

Trečia 2486

2017-12-06

Pirma 2696

2018-10-30

Antra 0875

2012-08-24

2193

2016-12-16

Trečia

Pirma

Trečia

Pirma

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2744

2018-12-05

Antra

2741

2018-12-05

antra

Pirma 2354

2017-06-01

Pirma 2648

2018-06-26


Alina Samukienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo

Saulius Sarcevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – archeologinio,

povandeninio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Vladislovas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Sartanavičius

darbų vadovavimas

Dalius Satkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Daliūtė Saveikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Regina Savičienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Regimantas Sedlickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų dangos)

Liudvikas Selmestraitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Dalius Petras

Senkevičius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Ekspertizės

specialisto

trečia

1843

2016-05-04

2488

2017-11-27

2774

2019-02-19

Pirma 1130

2014-04-24

Pirma 1091

2013-12-12

1540

2015-11-26

Antra

Antra

Antra 1541

2015-11-26

Trečia 1372

2015-06-09

Antra 2770

2019-02-19

Trečia 2720

2018-11-07


Valdas Senkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, molio konstrukcijų,

keramikos gaminių ir konstrukcijų darbai,

akmens mūro, natūralaus akmens, plytų

mūro darbai, dekoratyvinių dangų,

dekoratyvinio tinko, tinkuotų paviršių

darbai, stogo dangų darbai, teritorijų

elementų darbai

Tadas Senovaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Albertas Serapinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jonas Serva

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Romualdas Sereika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Aleksandras Sidorovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Andrejus Sidorovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ovidijus Simanauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Bronius Simaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai)

Antanas Simaška Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Žybartas Simonaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Evelina Simonavičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimia

Valdas Sinica

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Albertas Sinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ignas Sinkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Audrutė Sirtautienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Trečia 1731

2016-03-18

Pirma 2502

2018-02-28

Antra 2678

2018-10-10

Trečia 1187

2014-06-01

Antra 1705

2016-03-01

Trečia 1588

2015-12-02

Antra 2015-02-26

Antra 1188

2014-06-01

Trečia 1430

2015-10-08

Pirma 2478

2016-11-30

Trečia 1606

2015-12-02

Trečia

Trečia 2739

2018-12-05

Trečia 1641

2016-01-28

Trečia 1775

2016-03-22

Trečia 2714

2018-11-05

Antra 2590

2018-05-10


architektūros projektai (susisiekimo

komunikacijos: keliai (gatvės), kiti

transporto statiniai)

Darius Sirvydis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Leonard Sivinski Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Stanislav Sivinski Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, stogo dangų darbai

Giedrius Skaburskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Darius Skaisgiris Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Skerys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Renata Skemundrienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Vilija Skėrienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Edvardas Skiečius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Stasys Skliaustas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Dalia Skrebienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Rimvydas Skrupskelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Almantas Skruibis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimantas Skukauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2289

2017-04-13

Pirma 2352

2017-06-01

Trečia 2432

2017-10-12

Trečia 2054

2016-10-07

Pirma 0964

2013-04-04

Antra 1199

2014-06-04

1272

2014-11-20

Pirma

Antra

Antra 1919

2016-06-20

Trečia 2177

2016-12-16

Trečia 1396

2015-08-19

Pirma

0970

2013-04-04

Antra

Antra 1800

2016-03-25

Antra 0948

2013-03-07

Antra 1073

2013-11-21

Audronis Skurvydas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2386


darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Gvidas Slah Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Kornelijus Slotkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Edvardas Slušnys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jonas Slušnys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Laura Smailytė-

Juozaitienė

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Regina Smilgevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Roma Songailaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo

Vytautas Speičys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

2017-06-14

Pirma 2667

2018-10-10

Pirma 1360

2015-06-09

Pirma 2106

2016-10-28

Trečia 2453

2017-11-28

2695

2018-10-30

Antra

Antra

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2205

2017-02-14

1706

2016-03-01

Pirma 1642

2016-01-28


Žilvinas Sperauskas

Virgilijus Antanas

Spudas

Egidijus Sriubas

Elvyra Surinienė

Jevgenij Svilo

Gediminas Stakauskas

Laimonas Stakauskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas teritorijų tvarkybos

darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jovita Stakionytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vidas Stalaučinskas

Asta Stalaučinskienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algimantas Stalgys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Pirma 2427

2017-10-12

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2479

2017-11-30

Antra 0988

2013-05-16

2160

2016-12-02

Antra 2161

2016-12-02

Antra 1643

2016-01-28

Pirma 1092

2013-12-12

Pirma 1250

2014-10-09

Antra

Antra 2219

2017-03-16

Antra 2250

2017-03-25

Trečia

Antra

1920

2016-06-20


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai,

Architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai

Darius Staliūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kaleksas Stanelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, plytų mūro darbai

Juozas Staniulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Irena Staniūnienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis - nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Genrikas Stankevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Mindaugas Stankevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Sandra Stankevičiūtė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Stanislovas Stanionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Jaunius Stankevičius

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai)

Trečia

Antra

Pirma 1200

2014-06-04

Trečia 1985

2016-07-07

Trečia 2526

2018-03-07

1380

2015-08-19

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Trečia 2713

2018-11-05

Antra 2771

2019-02-19

Pirma 1112

2014-02-20

Trečia 2591

2018-05-10

Trečia 1732

2016-03-18

Gintautas Stankevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1515

darbų vadovavimas

2015-11-05

Rimantas Stankevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 1326


darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Algirdas Stankus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Justina Stankevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Eglė Stankevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Artūras Staponkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pranas Staponkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Ramūnas Starkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Donatas Stasiulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ona Stasiukaitienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

inžinerinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo

Vydas Stasiulaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, plytų mūro, betono konstrukcijų

darbai

Rimgaudas Stašaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Bronislovas Stašys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Stanislavas Statino Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

2015-05-21

Pirma 1131

2014-04-24

Pirma 2569

2018-03-28

Trečia 2275

2017-03-22

Pirma 2107

2016-10-28

Antra 1439

2015-10-08

Trečia 2055

2016-10-07

Antra 1431

2015-10-08

Ekspertizės 1984

specialisto 2016-07-07

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2404

2017-07-05

Trečia

Trečia 1640

2016-01-28

Antra 2754

2019-02-10

Pirma 2791

219-02-27


Vidmantas Statkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintaras Stauskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Tadeušas Stefanovičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Algirdas Steponavičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo

Algirdas Steponavičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Jurena Steponavičienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Nijolė Steponaitytė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

Pirma 2355

2017-06-01

Antra 1228

2014-09-25

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

1012

2013-06-16

1454

2015-08-19

1921

2016-06-20

1922

2016-06-20

Ekspertizės

specialisto

Antra 1297

2015-02-26

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

1498

2015-10-20


dokumentų rengimas

Artūras Stepukonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vitalija Stepulienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo

Albinas Stonys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Žydrūnas Stonkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vaclovas Strazdas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dainius Strazdas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinio paveldo projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – molio

konstrukcijų, keramikos gaminių ir

konstrukcijų darbai

Jonas Stravinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Stravinskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (tiltai, keliai)

Snieguolė Stripinienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Antra 2036

2016-09-21

2201

2017-02-14

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 1170

2014-06-01

Trečia 2353

2017-06-01

Antra 1433

2015-10-08

1923

2016-06-20

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Antra 0987

2013-05-16

Pirma

2592

2018-05-10

1707

2016-03-01

Trečia

Trečia


Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Renatas Striupas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Andrius Striūna Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimantas Stropaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Jonas Stukas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Juozas Strumskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ieva Stubraitė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ričardas Stulpinas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Tomas Sugintas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Sukackas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Artūras Sulžickas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

Ekspertizės

specialisto

Atestuota

Trečia 1882

2016-06-09

Trečia 2658

2018-06-26

Antra 1587

2015-12-02

Pirma

Antra 0946

2013-03-07

Antra 1733

2016-03-18

Antra 1434

2015-10-08

1383

2015-08-19

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Atestuotas

Antra 1492

2015-10-20

Antra 1589

2015-12-02

Antra 1924

2016-06-20


architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Vaidotas Suncovas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Leonardas Suprikas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Algirdas Sutkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytenis Šakalys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Giedrius Šablinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ivan Šaikovskij Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Modesta Šakarnytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Algirdas Šalčius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Vidas Šaltenis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Julius Šaltenis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Ramūnas Šantaras Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Audronė Šapaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Gediminas Šarkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Neringa Šarkauskaitė-

Šimkuvienė

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Antra

Trečia 1342

2015-05-21

Pirma 2679

2018-10-10

Pirma 2385

2017-06-14

Trečia 1594

2015-12-02

Pirma 1032

2013-08-13

Trečia 2315

2017-05-16

Pirma 2571

2018-03-28

Trečia 1314

2015-03-19

Pirma 0989

2013-05-16

Antra 2080

2016-10-18

Antra

Antra

Antra

2224

2017-03-16

Trečia 1794

2016-03-25

Antra 2721

2018-11-07

1708

2016-03-01

Tyrimai


Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Jonas Šarakauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Nijolė Ščiogolevienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Juozas Šedbaras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Justinas Šeibokas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Daiva Šeikytė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Trečia

Ekspertizės

atlikimas

Trečia

Trečia

Trečia

Ekspertizes

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1414

2015-10-08

1925

2016-06-20

Antra 1437

2015-10-08

Antra 2552

2018-03-27

Pirma 2126

2016-11-02


Evaldas Šemelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Leonardas Šeštokas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintaras Šernius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vitalij Šeško

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Šarūnas Šeškus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Piotras Ševčeno Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Oleg Ševeliov Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Ernestas Šeženis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vaclovas Šiaulys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Gintaras Šimanauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Andrius Šimanskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Raimondas Šimkevičus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai, medžio apdailos darbai

Indrė Šimkutė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Rytis Šiaulinskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vaclovas Šiaulys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ričardas Šileika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algirdas Šilinis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintaras Šimanauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Valentinas Šimas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ernestas Šimėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2649

2018-06-26

Trečia 1856

2016-05-04

Pirma 1592

2015-12-02

Pirma 2356

2017-06-01

Trečia 2675

2018-10-10

Antra 2328

2017-05-22

Trečia 2266

2017-03-22

Trečia 2455

2017-11-28

Trečia 2528

2018-03-07

Antra 2529

2018-03-07

Antra 2454

2017-11-28

Antra 1438

2015-10-08

Trečia 1795

2016-03-25

Trečia 1343

2015-05-21

Trečia 1014

2013-06-16

Antra 1842

2016-05-04

Trečia 1189

2014-06-01

Antra 0947

2013-03-07

Trečia 1883

2016-06-09

Antra 2793

2019-02-27


Ramūnas Šimonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Šiuparys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro

darbai, medinių konstrukcijų, medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Marius Šlančius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algimantas Šlefendoras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Alis Šleikys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Laima Šliogerienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Šarūnas Šliužas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Mindaugas Šlykas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Viktoras Šlyžius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ramūnas Šmigelskis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Audronė Šolienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

Pirma 1203

2014-06-04

Trečia 1041

2013-08-13

Antra 1295

2015-02-26

Trečia 2544

2018-03-07

Antra 1644

2016-01-28

1709

2016-03-01

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2480

2017-11-30

Antra 2792

2019-02-27

Antra 1493

2015-10-20

Trečia 1298

2015-02-26

Trečia

Trečia

1710

2016-03-01


specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Monika Šmitaitė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Simona Širvydaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Arūnas Šulskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Šuškevičius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Alfonsas Šriubėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Aurimas Jonas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Šriubėnas

Daiva Štakonaitė

Aldas Štaras

Evaldas Štaras

Henrikas Štaudė

Rimantas Štreimikis

Žilvinas Šukys

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūros

konstrukcijų projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai,

teritorijų elementų darbai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Živilė Šulskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2222

2017-03-16

Trečia 2268

2017-03-22

Antra 1274

2014-06-04

Trečia 2267

2017-03-22

Trečia 2176

2016-12-16

Antra 2179

2016-12-16

Pirma 1413

2015-10-08

Trečia 2170

2016-12-02

Trečia 2038

2016-09-21

Pirma 1735

2016-03-18

Antra 2251

2017-03-20

Antra 1542

2015-11-26

Antra

Antra

1543

2015-11-26


Eugenijus Šuminas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –medžių

apdailos ir stalių gaminių darbai

Aurelijus Šutinys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –medžių

apdailos ir stalių gaminių darbai

Aleksandras Šuškevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Aldona Švabauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Romualda Švaikovskaja Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Matas Švažas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Nijolė Švėgždienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

drabų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Salys Šveistys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Mindaugas Švilpa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Tomas Talkačiovas

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

Antra 2188

2016-12-16

Antra 2185

2016-12-16

Antra 1202

2014-06-04

1273

2014-11-20

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 0990

2013-05-16

Antra 2659

2018-06-26

Trečia

Trečia

1596

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1595

2015-12-02

Pirma 1103

2014-02-20

Trečia 2606

2018-05-17


dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai,

Andrius Tamošiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai

Jolanta Tamulienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vidas Tamulynas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Brigita Tamulytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Liutauras Tarbūnas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –istorinio,

memorialinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Astijus Taujanskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Alfonsas Tauteris Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Povilas Tautkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Eugenijus Tautkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Darius Tekorius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, stogo dangų darbai

Petras Tekorius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Elvyra Telksnienė Veiklos rūšis –Paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Rita Tendzegolskytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Antra 2742

2018-12-05

Trečia 1645

2016-01-28

Trečia 2203

2017-02-14

Pirma 2503

2018-02-28

Ekspertizės

specialisto

2013

2016-07-29

Antra 1597

2015-12-02

Trečia 1646

2016-01-28

Trečia 1171

2014-06-01

Antra 2456

2017-11-28

Pirma 2623

2018-06-07

Antra 1177

2014-06-01

Ekspertizės

specialisto

2173

2016-12-02

Antra 1647

2016-01-28


inžinerinių komunikacijų projektai.

Aidas Terespolskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Viačeslav Teslenko Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Juozapas Tilvikas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji

ekspertizė

Irena Tilvikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Audrius Tilinga Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Zigmas Timinskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Vaidotas Tinteris Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų i tyrimai.

Rimantas Tirkšlaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro

darbai, dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio

tinko, tinkuotų paviršių darbai

Danguolė Tymukaitė Veiklos rūšis – nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo planavimo

dokumentų rengimas

Ramūnas Tolis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Albinas Tolvaiša Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 1261

2014-11-20

Antra 1780

2016-03-25

1458

2015-10-13

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

14587

2015-10-13

Trečia

Pirma 0950

2013-03-07

Trečia 1987

2016-07-07

Pirma 2304

2017-05-02

Trečia 2387

2017-06-14

Atestuota 2329

2017-05-22

Antra 2108

2016-10-28

Trečia 1034

2013-08-13


Maria Tomashevskaya Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Aleksandras Trainys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arvydas Trapikas Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Rasa Trapikienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Verutė Trečiokienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tyrimai.

Anatolijus Trimailovas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1927

2016-06-20

Trečia 2554

2018-03-27

Ekspertizės 2082

specialisto 2016-10-18

Trečia

Trečia

1846

2016-05-18

1926

2016-06-20

Ekspertizės

specialisto

Trečia 1778

2016-03-22

Trečia 2388

2017-06-14


konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Manvydas Trinkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 0951

2013-03-07

Gintautas Trumpa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1212

2014-05-15

Virginijus Tulivaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2037

2016-09-21

Aivaras Tumėnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Antra 2553

2018-03-27

Ramūnas Tumonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1204

2014-06-04

Algirdas Tumosa Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 2015-11-05

darbų vadovavimas

Regina Tumpienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1928

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-06-20

polichromijos ir sienų tyrimai, architektūros

natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija – Trečia

architektūros projektai.

Arūnas Turskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –stogo dangų

Antra 1440

2015-10-08

darbai

Vytautas Turskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1190

2014-06-01

Vytautas Tutlys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 2359

2017-06-01

Antanas Tvaronas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

Pirma 2356

2017-06-01

darbai)

Edvinas Ubis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 1344

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2015-05-21

archeologijos tyrimai.

Virgilijus Ugianskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1599

2015-10-02

Algimantas Ulickas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 2084

2016-10-18

Jonas Umbrasas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 0991

2013-05-16

Pranas Untulis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogų

Antra 1441

2015-10-08

dangų darbai

Arūnas Umbrasas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 2290

2017-04-13

Petras Urbelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Trečia 2389


darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Dovilė Urbonavičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Miglė Urbonaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Laima Urbonienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Leinas Ustinovičius Veiklos rūšis –Paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Stanislav Ustilo Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Juozas Ūsas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Giedrius Vabalas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Andrius Vaicekauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Andrius Vaičiulis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Edmundas Vaičiulis

Rūta Valatkevičienė

Indrė Vaičiūnaitė-

Vosylė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

2017-06-14

Trečia 1796

2016-03-25

Trečia 2572

2018-03-28

Antra 2555

2018-03-27

Ekspertizės

specialisto

1988

2016-07-07

Trečia 2317

2017-05-16

Pirma 1227

2014-09-25

Trečia 2050

2016-10-07

Trečia 1653

2016-01-28

Pirma

1549

2015-11-26

Pirma

Antra 1207

2014-06-04

Antra 2556

2018-03-27

Trečia

Trečia

2128

2016-11-02


tapybos projektai.

Albertas Vagulis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dainius Vaičiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų tvarkybos darbų

projektai

Mantas Vainorius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Kęstutis Vaišnoras Veiklos rūšis –Paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė,

Remigijus Vailionis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

Nijolė Vailionytė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Liudvika Rūsna Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Vaineikytė

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Vytautas Vainiušis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veronikas Vaineikienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Valdas Vainilaitis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Rimantė Vaitekonytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Nerijus Vaitekūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Ramūtė Vaitekūnienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Vytas Vaitkus

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Trečia 2361

2017-06-01

Pirma 2164

2016-12-02

Antra 2226

2017-03-16

Ekspertizės

specialisto

1884

2016-06-09

Antra 1229

2014-09-25

Trečia 1356

2015-05-21

Antra 1648

2016-01-28

Antra 2109

2016-10-28

Antra 1468

2015-10-13

Trečia 2573

2018-03-28

Antra 1547

2015-11-26

Trečia 2607

2018-05-17

Trečia 1657

2016-01-28

Trečia 1397

2015-08-19

Henrikas Vaitkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 2390

darbų vadovavimas

2017-06-14

Stasys Vaitkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 0992


Kazimieras Vaitiekaitis

darbų vadovavimas 2013-05-16

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1990

darbų vadovavimas

2016-07-07

2488

2017-12-06

Agnė Vaitkuvienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, mitologinio, inžinerinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Vaivada Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vacys Vaivada Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Rūta Valainienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio, dailės nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Jonas Valaitis

Remigijus Valančius

Vytautas Valančius

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Janina Valančiūtė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia 1317

2015-05-21

Ekspertizės 1807

specialisto 2016-04-21

Trečia

Trečia

1850

2016-05-04

Ekspertizės

specialisto

Antra 2087

2016-10-18

Antra 2545

2018-03-07

Pirma 2204

2017-02-14

Ekspertizės

specialisto

1459

2015-10-13


vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

etnokultūrinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Ramunė Valančiūtė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Ona Valantiejienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Valatka Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimas Valeckas Veiklos rūšis – mokslinių taikomųjų

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Daiva Kristina

Valeckienė

Valdemaras Valenta

Kęstutis Valentėlis

Martynas Valevičius

Linas Valiauga

Erikas Valionis

Veiklos rūšis – mokslinių taikomųjų

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

architektūrinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

Pirma 2457

2017-11-28

Antra 1094

2013-12-12

Antra 2481

2017-11-30

1929

2016-06-20

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

1930

2016-06-20

Ekspertizės

specialisto

Antra 1262

2014-11-20

Pirma 1093

2013-12-12

Antra 1548

2015-11-26

Antra 1519

2015-11-05

Trečia 2318

2017-05-16


tinkuotų paviršių darbai

Raimondas Valiukonis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Arūnas Valkiūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Nina Nijolė Valuckienė Veiklos rūšis – mokslinių taikomųjų

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Juozas Valužis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Austomas Valūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Daina Vanagaitė- Veiklos rūšis – mokslinių taikomųjų

Garbanovienė

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo

Faustas Vanagas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Artūras Vareckis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Robertas Vareika Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dionizas Varkalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Steponas Varkalys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai (keliai,

gatvės)

Diana Varnaitė Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

Pirma 1113

2014-02-20

Antra 0918

2013-01-07

1852

2016-05-04

Antra

Antra

Antra 2391

2017-06-14

Antra 1712

2016-03-01

1544

2015-11-26

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2330

2017-05-22

Pirma 1550

2015-11-26

Antra 1499

2015-10-20

Trečia 1808

2016-04-21

Antra 2392

2017-06-14

Ekspertizės

specialisto

1999

2016-07-26


nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –mitologinio,

etnokultūrinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo

Juozas Varnaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintaras Antanas Varnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija - metalo

gaminių ir metalo konstrukcijų darbai,

teritorijų elementų darbai

Vaidotas Varnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Alfredas Varnelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Egidijus Vasiliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ernestas Vasiliauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vygantas Vasiliauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rasa Vasiliauskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, etnokultūrinio, želdynų

nekilnojamojo kultūros paveldo

Ina Vaščenko Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

Antanas Vaškys

darbų specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

Antra 2705

2018-11-05

Trečia 2433

2017-10-12

Pirma 2143

2016-11-11

Antra 2110

2016-10-28

Pirma 2546

2018-03-07

Trečia 2269

2017-03-22

Antra 2040

2016-09-21

1711

2016-03-01

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2175

2016-11-02

Trečia 2394

2017-06-14


konstrukcijų, medžių apdailos ir stalių

gaminių darbai

Rimantas Vaškys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –stogo dangų

darbai

Aleksandras Vaškelis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo

Ilona Vaškevičiūtė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Vaidas Večkys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Jūratė Vekerotienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Arūnas Velička Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžinerinės

komunikacijos)

Vytautas Velička Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vytautas Venckus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antanas Venskaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Juozapas Vencius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Jurga Silvija Večerskytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Šimeliūnienė

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Ignas Vengalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai

Aurimas Vengris Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija:

architektūros projektai.

Archeologijos objektų, inžinerinio paveldo

objektų tvarkybos darbų projektai.

Antra 2393

2017-06-14

Trečia

1931

2016-06-20

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2264

2017-03-22

Antra 2163

2016-12-02

Pirma 2225

2017-03-16

Pirma 2039

2016-09-21

Antra 1713

2016-03-01

Pirma 2547

2018-03-07

Trečia 2041

2016-09-21

Pirma 1932

2016-06-20

Pirma 1114

2014-02-20

Pirma 2504

2018-02-28

Antra

Trečia

2088

2016-10-18


Bronislovas Vepštas

Romas Vepštas

Andrius Verbiejus

Gediminas Verbiejus

Vidmantas Verbiejus

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: archeologijos objektų

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų

specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų elementų

darbai)

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (teritorijų tvarkybos

darbai)

Vitalija Veževičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – archeologinio,

povandeninio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas.

Valentinas Veževičius Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Gintautas Vėlius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Gintaras Vėlyvis

Rita Vėlyvienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija:

Ekspertizės

specialisto

Antra 1651

2016-01-28

Pirma 2291

2017-04-13

2796

2019-02-27

Pirma 2650

2018-06-26

Pirma 1851

2016-05-04

Trečia

Ekspertizės

specialisto

trečia

Ekspertizės

specialisto

2271

2017-03-22

2775

2019-02-19

2182

2016-12-16

Trečia 1989

2016-07-07

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2090

2016-10-18

1933

2016-06-20


architektūros projektai

Veiklos rūšis – paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija - tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo

Giedrius Vičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – teritorijų

elementų darbai

Egidijus Vidrinskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija:

architektūros konstrukcijų projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Laimonas Vienažindis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai,

Rytis Vieštautas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai.

Gintautas Vieversys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Diana Vilčinskaitė

architektūros projektai

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

Valentinas Vileikis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūrinės polichromijos ir sienų

tapybos projektai.

Laima Vileikienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Antra 2624

2018-06-07

Antra

Antra

Antra

1649

2016-01-28

Trečia 2042

2016-09-21

Trečia

1934

2016-06-20

Trečia

Pirma 1676

2016-02-28

Antra 2735

2018-11-07

Pirma

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2331

2017-05-22

1385

2015-08-19


specializacija:, nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Saulius Vilkelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Vilkišius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Viktoras Vilkišius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė; nekilnojamųjų

kultūros vertybių vertinimo specialioji

ekspertizė –inžinerinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Jolanta Vimuntytė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai

Aidas Virbalas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Virbalis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Vidmantas Virbukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Valdas Viršilas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rasa Visockaitė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė;

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – mitologinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Žygimantas Visockas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Vytautas Višinskas

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžio

apdailos ir stalių gaminių darbai

Audronė Vyšniauskienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

Antra 2092

2016-10-18

Antra 2229

2017-03-16

1465

Trečia 2015-10-13

Pirma

Ekspertizės

specialisto

Antra 2734

2018-11-07

Pirma 1600

2015-12-02

Trečia 2091

2016-10-18

Trečia 2089

2016-10-18

Pirma 2697

2018-10-30

1996

2016-07-07

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2362

2017-06-01

Antra 1373

2015-06-09

Ekspertizės

specialistė

2755

2019-02-10


specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

mitologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo

Darius Viškelis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Kęstutis Vitaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Petras Vitkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –akmens

mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai

Viktoras Vitkus Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

dailės nekilnojamojo kultūros paveldo

Saulius Virkūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Eugenijus Vizbaras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gabrielius Vizgirdas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Pavel Vysockij Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Audronė Vyšniauskienė Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė;

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – mitologinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo

Daiva Vyšniauskienė

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Mantas Volbekas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jonas Volkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Jelena Vorobjova Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Architektūros konstrukcijų projektai

Antra 2482

2017-11-30

Pirma 2428

2017-10-12

Antra 1777

2016-03-22

1469

2015-10-13

Ekspertizės

specialisto

Pirma 1208

2014-06-04

Antra 2405

2017-07-05

Pirma 1095

2013-12-12

Pirma 2162

2016-12-02

1096

2013-12-12

Ekspertizės

specialisto

Pirma 2228

2017-03-16

Pirma 2743

2018-12-05

Trečia 0952

2013-03-07

2227

2017-03-16

Antra

Antra


Alius Vosylius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų i tyrimai.

Jonas Volodko Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pavel Vutkin Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Česlovas Zabarauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Leonardas Zabarauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai, metalo konstrukcijų darbai,

stogo dangų darbai

Aurelija Zabielskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Gintautas Zabiela Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, povandeninio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Aurelija Zabielskienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Arūnas Zaboras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Virginija Zaborskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Gintaras Zalagėnas

Lauras Zakaras

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

inžinerinių komunikacijų projektai.

Antra 2305

2017-05-02

Trečia 1776

2016-03-22

Trečia 2295

2017-03-22

Trečia 2458

2017-11-28

Trečia 2412

2017-05-16

Pirma 1015

2013-06-16

Trečia 2660

2018-06-26

Ekspertizės

specialisto

Antra 2557

2018-03-27

Antra 1432

2015-10-08

Pirma 2574

2018-03-28

Antra 1299

2015-02-26

Trečia

2292

2017-04-13

trečia

Žilvinas Zakaras Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Pirma 1264

darbų vadovavimas

2014-11-20

Raimondas Zakarauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos Antra 1677

darbų vadovavimas

2016-02-228

Povilas Zaremba Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Pirma 2630


ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Julija Zaleckienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio, inžinerinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Donatas Zelionkas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Robertas Zelionka Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Anicetas Zaloga Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Alvydas Zaniauskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Žilvinas Zasimauskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

dangų darbai

Slavomiras

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Zelenkevičius

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai

Viktorija Ziabreva Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Valdas Juozas Zigmanta Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Sergej Zverev

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia

Trečiadieni

s

2018-06-26

1601

2015-12-02

Ekspertizės

specialisto

Trečia 2048

2016-10-07

Trečia 2051

2016-10-07

Trečia 1992

2016-07-07

Antra 2174

2016-10-28

Trečia 1327

2015-0521

Trečia 1374

2015-06-09

Pirma 2759

2019-02-10

Antra

1602

2015-12-02

Trečia

Antra 2429

2017-10-12

Evaldas Zilinskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių 1460


ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Robertas Zilinskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Rimantas Zimkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Valerijus Zinevič Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algis Zinis

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Guoda Zykuvienė Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algimantas Zokaitis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Ivan Zubel

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Danutė Zubavičienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai,

architektūros konstrukcijų.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Pirma

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2015-10-13

1935

2016-06-20

Antra 2230

2017-03-16

Antra 1603

2015-12-02

Antra 1263

2014-11-20

Trečia 2610

2018-05-17

Trečia 1487

2015-10-20

Antra 2178

2016-12-16

1936

2016-06-20

Antra


darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Donatas Zubrickas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Arvydas Zutkevičius Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Sergej Zverev

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Rimvydas Žagunis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Dainius Žalatkovskis Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

gaminių darbai

Justinas Žalys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Algirdas Žalnierius Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: nekilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo specialioji ekspertizė –

archeologinio, istorinio, memorialinio

nekilnojamojo kultūros paveldo.

Julius Žarnauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai,

Stasys Želvys

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai, akmens mūro,

plytų mūro darbai, teritorijų elementų darbai

Vidmantas Žemgulys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija –

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,

tinkuotų paviršių darbai,

Arvydas Žiauka Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Algis Žičkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (inžineriniai tinklai)

Sigitas Žalnieriūnas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – metalo

Antra

Trečia 1797

2016-03-25

Pirma 2363

2017-06-01

Antra 2461

2017-11-28

Pirma 1247

2014-10-09

Antra 2187

2016-12-16

Pirma 2507

2018-02-28

Trečia

Ekspertizės

specialisto

1993

2016-07-07

Trečia 2608

2018-05-17

Trečia 2625

2018-06-07ia

Pirma 2626

2018-06-07

Antra 2593

2018-05-10

Pirma 2594

2018-05-10

Trečia 2056

2016-10-07


gaminių ir metalo konstrukcijų darbai

Algirdas Žebrauskas Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros natūriniai tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio,

urbanistinio nekilnojamojo kultūros

paveldo.

Nijolė Žeimienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

architektūros konstrukcijų tyrimai.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros Konstrukcijų projektai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų specialioji ekspertizė

Albertas Algirdas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

Žemaitis

Gintautas Žemaitis

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medžių

apdailos ir stalių gaminių darbai

Monika Žemantauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Andrius Žemkauskas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros konstrukcijų projektai.

Agnė Žilinskaitė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Rimvydas Žiliukas

Virginijus Žilius

Nerijus Žimkus

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – medinių

konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių

Antra

Trečia

Ekspertizės

specialisto

Trečia

Trečia

Ekspertizės

specialisto

2112

2016-10-28

1748

2016-03-22

Trečia 2548

2018-03-07

Trečia 2609

2018-05-17

Trečia 2272

2017-03-22

Antra 2772

2019-02-19,

Trečia 2273

2017-03-22

Pirma 1809

2016-04-21

Antra 1604

2015-12-02

Antra 1173

2014-06-01


gaminių darbai

Pranas Žimkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1191

2014-06-01

Steponas Žimkus Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų atlikimas, specializacija – stogo

Antra 1163

2014-06-01

dangų darbai

Romas Žiobakas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas (archeologijos objektų,

Trečia 2189

2016-12-16

teritorijų elementų tvarkybos darbai)

Algimantas Žiupsnys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1885

2016-06-09

Žilvinas Živoltas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Pirma 2651

2018-06-26

Rimantas Žvinys Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1605

2015-12-02

Česlovas Žukas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1336

2014-044-24

Stasys Žukas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia 1607

2015-12-02

Atas Žvirblys Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių Trečia 2274

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2017-03-22

archeologijos tyrimai.

Andrius Žukauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Pirma 2132

2016-11-02

architektūros konstrukcijų projektai.

Henrikas Žukauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

Trečia 2231

2017-03-16

architektūros projektai.

Kazys Žukauskas Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Antra 1938

2016-06-20

Regina Žukauskienė Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių

1937

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

2016-06-20

architektūros natūriniai tyrimai,

polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Trečia

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų rengimas, specializacija –

architektūros projektai, architektūrinės

polichromijos ir sienų tapybos projektai. Trečia

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

specializacija: tvarkomųjų paveldosaugos

darbų projektų specialioji ekspertizė,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė – architektūrinio, Ekspertizės

nekilnojamojo kultūros paveldo

specialisto

Robertas Žukovskis Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių 1864


Alfredas Žutautas

Vidas Žūsinas

ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija –

archeologijos tyrimai.

Veiklos rūšis - paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės atlikimas,

nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo

specialioji ekspertizė –archeologinio,

istorinio, memorialinio nekilnojamojo

kultūros paveldo.

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos

darbų vadovavimas

Trečia

2016-06-09

Ekspertizės

specialisto

Antra 1075

2013-11-21

Antra 2395

2017-06-14

More magazines by this user