išleisti lietuvos standartai - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

išleisti lietuvos standartai - Standartizacijos departamentas prie AM

IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

2010 m. birželio mėn.

Žymuo Antraštė Kainų grupė

TK 1

Elektronika

LST EN 61097-14:2010 en Pasaulinė jūrų nelaimių ir saugos sistema. 14 dalis. Automatinės atpažinimo

sistemos paieškos ir gelbėjimo siųstuvai. Veikimo ir eksploatacinių

charakteristikų reikalavimai, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai

(IEC 61097-14:2010)

LST EN 61978-1:2010 en Skaiduliniai optiniai sujungimo įtaisai ir pasyvieji komponentai. Skaiduliniai

optiniai pasyviosios chromatinės dispersijos kompensatoriai. 1 dalis.

Bendrasis rūšinis aprašas (IEC 61978-1:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 61978-1:2002

LST EN 62047-6:2010 en Puslaidininkiniai įtaisai. Mikroelektromechaniniai įtaisai. 6 dalis.

Plonasluoksnių medžiagų ašinio nuovargio bandymų metodai (IEC 62047-

6:2009)

LST EN 62439-1:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 1 dalis.

Bendrosios sąvokos ir skaičiavimo metodai (IEC 62439-1:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

LST EN 62439-2:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 2 dalis.

Medijos rezervavimo protokolas (MRP) (IEC 62439-2:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

LST EN 62439-3:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 3 dalis.

Lygiagrečiojo rezervavimo protokolas ir didelės parengties vaiskusis

rezervavimas (IEC 62439-3:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

LST EN 62439-4:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 4 dalis.

Tarptinklinio rezervavimo protokolas (IEC 62439-4:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

LST EN 62439-5:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 5 dalis.

Radijo švyturio rezervavimo protokolas (IEC 62439-5:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

LST EN 62439-6:2010 en Pramoninio ryšio tinklai. Didelės parengties automatizavimo tinklai. 6 dalis.

Paskirstytojo rezervavimo protokolas (IEC 62439-6:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 62439:2008

TK 5

Elektrotechnika

LST CLC/TS 50539-22:2010

en

LST EN 60335-2-24:2010 en

LST EN 60335-2-89:2010 en

LST EN 60704-1:2010 en

Žemosios įtampos įrangos apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. Specialiosios

paskirties, įskaitant nuolatinę srovę, apsaugos nuo viršįtampių įtaisai.

22 dalis. Parinkimo ir taikymo principai. Vėjo turbinų įtaisai

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei

ledo generatoriams (IEC 60335-2-24:2010)

Nuo 2015-03-01 pakeičia LST EN 60335-2-24:2003,

LST EN 60335-2-24:2005, LST EN 60335-2-24:2003/A11:2004,

LST EN 60335-2-24:2003/A1:2005, LST EN 60335-2-24:2003/A2:2007,

LST EN 60335-2-24:2003/A12:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams šaldymo prietaisams su

vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi arba kompresoriumi

(IEC 60335-2-89:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 60335-2-89:2003,

LST EN 60335-2-89:2003/A11:2004,

LST EN 60335-2-89:2003/A1:2005,

LST EN 60335-2-89:2003/A2:2007,

LST EN 60335-2-89:2003+A11:2004+A1:2005+A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai aparatai. Ore sklindančio akustinio

triukšmo nustatymo taisyklės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60704-

1:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 60704-1:2000

LST EN 60974-9:2010 en Lankinio suvirinimo įrenginiai. 9 dalis. Įrengimas ir naudojimas (IEC 60974-

9:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST CLC/TS 62081:2006

R (66 Lt)

N (56 Lt)

H (40 Lt)

U (77 Lt)

W (91 Lt)

U (77 Lt)

S (69 Lt)

S (69 Lt)

V (85 Lt)

G (36 Lt)

U (77 Lt)

S (69 Lt)

Q (63 Lt)

N (56 Lt)

1 iš 8


LST EN 61029-2-10:2010 en Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji

reikalavimai, keliami nupjovimo šlifuotuvams (IEC 61029-2-10:1998,

modifikuotas)

LST HD 620 S2:2010 en Skirstomieji kabeliai su ekstruzine izoliacija, skirti vardinėms įtampoms nuo

3,6/6 (7,2) kV iki 20,8/36 (42) kV imtinai

Nuo 2012-12-01 pakeičia LST HD 620 S1+A1:2002,

LST HD 620 S1+A1:2002/A2:2004, LST HD 620 S1+A1:2002/A3:2007

LST HD 620 S1+A1:2002/A3:2007/AC:2008

TK 6

Vaisių ir daržovių produktai

LST EN ISO 2825:2010 en Prieskoniai ir pagardai. Malto mėginio paruošimas analizei (ISO 2825:1981)

Pakeičia LST ISO 2825:2003, LST ISO 2825:2004

LST EN ISO 8589:2010 en Juslinė analizė. Bendrieji tyrimo kambarių projektavimo reikalavimai

(ISO 8589:2007)

Pakeičia LST ISO 8589:2008

LST EN ISO 10399:2010 en Juslinė analizė. Metodika. Testas du iš trijų (ISO 10399:2004)

Pakeičia LST ISO 10399:2004, LST ISO 10399:2004/P:2005

TK 7

Dangos

LST EN 13507:2010 en Terminis purškimas. Metalinių dalių ir komponentų, skirtų terminiam

purškimui, paviršių parengiamasis apdorojimas

Pakeičia LST EN 13507:2002

LST EN 13523-8:2010 en Dengtųjų metalinių juostų ritiniai. Bandymo metodai. 8 dalis. Atsparumas

druskos rūkui

Pakeičia LST EN 13523-8:2002

LST EN 13523-10:2010 en Dengtųjų metalinių juostų ritiniai. Bandymo metodai. 10 dalis. Atsparumas

fluorescencinei ultravioletinei spinduliuotei ir vandens kondensacijai

Pakeičia LST EN 13523-10:2002

LST EN 13523-21:2010 en Dengtųjų metalinių juostų ritiniai. Bandymo metodai. 21 dalis. Išorėje

išlaikytų plokščių įvertinimas

Pakeičia LST EN 13523-21:2004

LST EN 13523-22:2010 en Dengtųjų metalinių juostų ritiniai. Bandymo metodai. 22 dalis. Spalvų

skirtumas. Regimasis palyginimas

Pakeičia LST EN 13523-22:2003

LST EN 13523-29:2010 en Dengtųjų metalinių juostų ritiniai. Bandymo metodai. 29 dalis. Atsparumas

aplinkos taršai (purvo rinktuvai ir šalintuvai)

LST EN 15771:2010 en Stiklo ir porceliano emaliai. Paviršiaus rėžiamojo kiečio nustatymas pagal

Moso skalę

LST EN ISO 2871-1:2010 en Paviršinio aktyvumo medžiagos. Plovikliai. Katijoninių paviršinio aktyvumo

medžiagų kiekio nustatymas. 1 dalis. Didelės santykinės molekulinės masės

katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos (ISO 2871-1:2010)

Pakeičia LST EN ISO 2871-1:2002

LST EN ISO 2871-2:2010 en Paviršinio aktyvumo medžiagos. Plovikliai. Katijoninių paviršinio aktyvumo

medžiagų kiekio nustatymas. 2 dalis. Mažos santykinės molekulinės masės

(tarp 200 ir 500) katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos (ISO 2871-

2:2010)

Pakeičia LST EN ISO 2871-2:2002

LST EN ISO 9117-2:2010 en Dažai ir lakai. Džiovinimo bandymai. 2 dalis. Slėginis sluoksnių sulipimo

bandymas (ISO 9117-2:2010)

Pakeičia LST EN ISO 4622:1999

LST EN ISO 9117-3:2010 en Dažai ir lakai. Džiovinimo bandymai. 3 dalis. Džiūvimo paviršiuje bandymas,

naudojant stiklo rutuliukus (ISO 9117-3:2010)

Pakeičia LST EN ISO 1517:2002

TK 8

Elektromagnetinis suderinamumas

LST EN 55016-1-1:2010 en Radijo trikdžių ir atsparumo trikdžiams matavimo prietaisų techninių

reikalavimų bei matavimo metodų aprašas. 1-1 dalis. Radijo trikdžių ir

atsparumo trikdžiams matavimo prietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-

1-1:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 55016-1-1:2007,

LST EN 55016-1-1:2007/A1:2007, LST EN 55016-1-1:2007/A2:2008

LST EN 61000-4-

4:2005/A1:2010 en

TK 9

LST EN 12520:2010 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymų ir matavimo

būdai. Atsparumo elektriniam sparčiajam pereinamajam vyksmui arba

impulsų vorai bandymas (IEC 61000-4-4:2004/A1:2010)

Baldai

Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Reikalavimai, keliami buitiniams

sėdimiesiems baldams

Pakeičia LST L ENV 12520:2000

L (51 Lt)

XM (217 Lt)

B (21 Lt)

K (47 Lt)

L (51 Lt)

E (29 Lt)

F (33 Lt)

D (27 Lt)

H (40 Lt)

E (29 Lt)

E (29 Lt)

C (23 Lt)

D (27 Lt)

E (29 Lt)

D (27 Lt)

D (27 Lt)

W (91 Lt)

XZ (7 Lt)

D (27 Lt)

2 iš 8


LST EN

15338:2007+A1:2010 en

TK 12

LST EN 13301:2010 en

Baldų reikmenys. Ištraukiamųjų elementų ir jų komponentų stiprumas ir

ilgalaikiškumas

Pakeičia LST EN 15338:2007

Automobilių keliai

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo išprakaitavimo tendencijos nustatymas

Pakeičia LST EN 13301:2003

LST EN 13302:2010 en Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminio rišiklio dinaminės klampos

nustatymas naudojant sukųjį klampomatį

Pakeičia LST EN 13702-2:2004, LST EN 13302:2003,

LST EN 14896:2007

TK 13

Žemės ūkio technika

LST EN ISO 4254-1:2010 lt Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 4254-

1:2008)

TK 17

Mediena

LST EN

1912:2004+A4:2010 en

LST EN 12871:2010 en

Statybinė mediena. Stiprumo klasės. Skirstymas pagal apžiūrimąsias

kokybės klases ir medienos rūšis

Pakeičia LST EN 1912:2005+A3:2009

Medienos skydai. Eksploatacinės charakteristikos ir reikalavimai, keliami

apkrovą laikančioms plokštėms, naudojamoms grindims, sienoms ir

stogams

Pakeičia LST EN 12871:2002

TK 18 Telekomunikacijos 1)

LST EN 300 119-2

V2.2.2:2010 en

Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard for

equipment practice; Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets

LST EN 300 119-3

Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard for

V2.2.2:2010 en

equipment practice; Part 3: Engineering requirements for miscellaneous

racks and cabinets

LST EN 300 698-1

V1.4.1:2010 en

LST EN 302 217-1

V1.3.1:2010 en

LST EN 302 217-2-1

V1.3.1:2010 en

LST EN 302 217-4-1

V1.4.1:2010 en

TK 19

LST EN 1097-2:2010 en

LST EN

13747:2005+A2:2010 en

TK 21

LST EN ISO 105-C06:2010

en

LST EN ISO 105-C08:2010

en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio

telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service

operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 1: Technical

characteristics and methods of measurement

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point

equipment and antennas; Part 1: Overview and system-independent

common characteristics

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point

equipment and antennas; Part 2-1: System-dependent requirements for

digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination

is applied

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point

equipment and antennas; Part 4-1: System-dependent requirements for

antennas

Betonas ir gelžbetonis

Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis.

Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Pakeičia LST EN 1097-2:1999, LST EN 1097-2:2001,

LST EN 1097-2:2001/A1:2006

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštinės grindų perdangos

Pakeičia LST EN 13747:2006+A1:2009

Tekstilė

Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. C06 dalis. Nusidažymo

atsparumas buitiniam ir pramoniniam skalbimui (ISO 105-C06:2010)

Pakeičia LST EN ISO 105-C06:1999,

LST EN ISO 105-C06:1999/AC:2009

Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. C08 dalis. Nusidažymo

atsparumas buitiniam ir pramoniniam skalbimui naudojant befosfatį etaloninį

skalbiklį, kuriame yra žematemperatūrio balinimo aktyviklio (ISO 105-

C08:2010)

Pakeičia LST EN ISO 105-C08:2003,

LST EN ISO 105-C08:2003/A1:2008,

LST EN ISO 105-C08:2003/P:2007, LST EN ISO 105-C08:2007

M (54 Lt)

D (27 Lt)

G (36 Lt)

R (66 Lt)

H (40 Lt)

R (66 Lt)

G (36 Lt)

G (36 Lt)

T (74 Lt)

P (61 Lt)

U (77 Lt)

L (51 Lt)

Q (63 Lt)

X (98 Lt)

F (33 Lt)

F (33 Lt)

1)

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-14)

Europos telekomunikacijų standartų instituto standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštės neverčiamos

į lietuvių kalbą.

3 iš 8


LST EN ISO 3175-1:2010 en

LST EN ISO 3175-2:2010 en

LST EN ISO 6179:2010 en

LST EN ISO 14419:2010 en

LST EN ISO 15487:2010 en

TK 22

LST EN 54-23:2010 en

LST EN 1366-5:2010 en

LST EN 1777:2010 en

LST EN 13238:2010 en

LST EN 15269-1:2010 en

TK 23

LST EN 12371:2010 en

TK 25

LST EN 196-8:2010 en

LST EN 196-9:2010 en

LST EN 12269-2:2010 en

LST EN 15304:2010 en

TK 29

LST EN 249:2010 en

LST EN 806-4:2010 en

LST EN 15636:2010 en

TK 31

LST EN ISO 17201-3:2010

en

LST EN ISO 17201-5:2010

en

TK 32

LST EN

13060:2004+A2:2010 en

Tekstilė. Tekstilės medžiagų ir gaminių profesionali priežiūra, sausasis ir

šlapiasis valymas. 1 dalis. Savybių vertinimas po valymo ir apdorojimo

(ISO 3175-1:2010)

Pakeičia LST EN ISO 3175-1:1999

Tekstilė. Tekstilės medžiagų ir gaminių profesionali priežiūra, sausasis ir

šlapiasis valymas. 2 dalis. Bandymo procedūra, naudojama nustatyti

tinkamumą valymui ir apdorojimui tetrachloretenu (ISO 3175-2:2010)

Pakeičia LST EN ISO 3175-2:2000

Guma arba termoplastinis kaučiukas. Gumos lakštai ir guma dengti audiniai.

Lakiųjų skysčių prasiskverbimo spartos nustatymas (gravimetrinis metodas)

(ISO 6179:2010)

Pakeičia LST EN ISO 6179:2002

Tekstilė. Tepalų atstūmimas. Atsparumo angliavandeniliams bandymas

(ISO 14419:2010)

Pakeičia LST EN ISO 14419:2000, LST EN ISO 14419:2000/AC:2006

Tekstilė. Aprangos ir kitų gatavų tekstilės gaminių išvaizdos vertinimo po

buitinio skalbimo ir džiovinimo metodas (ISO 15487:2009)

Pakeičia LST EN ISO 15487:2002

Priešgaisrinė sauga

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 23 dalis. Gaisro signalizavimo

įtaisai. Regimųjų pavojaus signalų įtaisai

Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 5 dalis. Inžinerinių

tinklų kanalai ir šachtos

Pakeičia LST EN 1366-5:2004, LST EN 1366-5:2004/P:2006

Hidraulinės priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų automobilių platformos.

Saugos reikalavimai ir bandymai

Pakeičia LST EN 1777:2005+A1:2009

Statybinių gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Kondicionavimo procedūros ir

bendrosios pagrindų atrankos taisyklės

Pakeičia LST EN 13238:2002

Durų blokų, anginių sąrankų ir atidaromųjų langų blokų, įskaitant įmontuotus

statybinių apkaustų elementus, atsparumo ugniai ir (arba) apsaugos nuo

dūmų bandymų rezultatų išplėstinis taikymas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Keramika

Gamtinio akmens bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas

Pakeičia LST EN 12371:2002

Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai

Cemento bandymų metodai. 8 dalis. Hidratacijos šiluma. Tirpimo metodas

Pakeičia LST EN 196-8:2005

Cemento bandymų metodai. 9 dalis. Hidratacijos šiluma. Pusiau adiabatinis

metodas

Pakeičia LST EN 196-9:2004, LST EN 196-9:2004/P:2006,

LST EN 196-9:2006

Plieninės armatūros ir autoklavinio akytojo betono sukibimo elgsenos

nustatymas sijos bandymo būdu. 2 dalis. Ilgalaikis bandymas

Pakeičia LST EN 12269-2:2004

Autoklavinio akytojo betono atsparumo šalčiui nustatymas

Pakeičia LST EN 15304:2007

Vandentvarka

Santechnikos įtaisai. Dušo dugninės, pagamintos iš lietųjų tinklinių akrilinių

lakštų. Reikalavimai ir bandymo metodai

Žmonių vartojamą vandenį tiekiančios pastatų įrangos reikalavimai. 4 dalis.

Įrengimas

Santechnikos įtaisai. Dušo dugninės, pagamintos iš smūgiams atsparių

modifikuotų ekstruzinių akrilo lakštų. Reikalavimai ir bandymo metodai

Akustika

Akustika. Šaudyklų triukšmas. 3 dalis. Garso sklidimo skaičiavimo gairės

(ISO 17201-3:2010)

Akustika. Šaudyklų triukšmas. 5 dalis. Triukšmo valdymas (ISO 17201-

5:2010)

Sveikata

Mažieji gariniai sterilizatoriai

Pakeičia LST EN 13060:2004+A1:2009

E (29 Lt)

E (29 Lt)

E (29 Lt)

E (29 Lt)

H (40 Lt)

V (85 Lt)

M (54 Lt)

X (98 Lt)

F (33 Lt)

F (33 Lt)

H (40 Lt)

G (36 Lt)

K (47 Lt)

F (33 Lt)

K (47 Lt)

J (43 Lt)

U (77 Lt)

J (43 Lt)

U (77 Lt)

N (56 Lt)

V (85 Lt)

4 iš 8


LST EN 13795-

1:2004+A1:2009 lt

LST EN 13795-

2:2005+A1:2009 lt

LST EN 13795-

3:2006+A1:2009 lt

LST EN 62563-1:2010 en

Pacientų, medicinos personalo ir įrangos chirurginiai apklotai, chirurginiai

chalatai ir švaraus oro chirurginė apranga, naudojami kaip medicinos

priemonės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami gamintojams,

paruošėjams ir gaminiams

Pacientų, medicinos personalo ir įrangos chirurginiai apklotai, chirurginiai

chalatai ir švaraus oro chirurginė apranga, naudojami kaip medicinos

priemonės. 2 dalis. Tyrimo metodai

Pacientų, medicinos personalo ir įrangos chirurginiai apklotai, chirurginiai

chalatai ir švaraus oro chirurginė apranga, naudojami kaip medicinos

priemonės. 3 dalis. Veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiai

Elektrinė medicinos įranga. Medicininės vaizdo rodymo sistemos. 1 dalis.

Įvertinimo metodai (IEC 62563-1:2009)

LST EN ISO 7885:2010 en Odontologija. Vienkartinės sterilios injekcijų adatos (ISO 7885:2010)

Pakeičia LST EN ISO 7885:2002

LST EN ISO 8536-2:2010 en Medicinoje naudojama infuzijos įranga. 2 dalis. Infuzijos butelių dangteliai

(ISO 8536-2:2010)

Pakeičia LST EN ISO 8536-2:2004, LST EN ISO 8536-2:2004/AC:2005

LST EN ISO 10993-16:2010 Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 16 dalis. Irimo produktų ir

en

išplaunamųjų medžiagų toksikokinetinio tyrimo planas (ISO 10993-16:2010)

Pakeičia LST EN ISO 10993-16:2009

LST EN ISO

Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys

13485:2004/AC:2009 lt reikalavimai (ISO 13485:2003/Cor.1:2009)

LST EN ISO 13606-5:2010 Sveikatos informatika. Elektroninių sveikatos priežiūros įrašų perdavimas.

en

5 dalis. Sietuvo aprašas (ISO 13606-5:2010)

LST EN ISO 20795-2:2010 Odontologija. Pagrindo polimerai. 2 dalis. Ortodontiniai pagrindo polimerai

en

(ISO 20795-2:2010)

TK 34

Metrologija

LST CEN ISO/TS 14253-

4:2010 en

TK 35

LST EN 12254:2010 en

Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Detalių ir matavimo įrenginių

tikrinimas matuojant. 4 dalis. Pagrindinė informacija apie funkcines ir

reikalavimų ribas, teikiamas sprendimo taisyklėse (ISO/TS 14253-4:2010)

Darbų sauga

Ekranai darbo su lazeriu vietose. Saugos reikalavimai ir bandymai

Pakeičia LST EN 12254:2001+A2:2008

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 2 dalis. Vielinio lyno stropų kilpų

supynimas

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 3 dalis. Movos ir

suspaudžiamos movos

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 4 dalis. Lietinis movinis

sujungimas metalu ir derva

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 5 dalis. Vielinių lynų sąvaržos

su U varžtais

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 6 dalis. Asimetriniai pleištiniai

lizdiniai antgaliai

Mašinų sauga. Kompleksinės gamybos sistemos. Pagrindiniai reikalavimai.

1 keitinys (ISO 11161:2007/Amd.1:2010)

Suvirinimas ir medžiagotyra

LST EN 13411-

2:2002+A1:2009 lt

LST EN 13411-

3:2004+A1:2009 lt

LST EN 13411-

4:2003+A1:2009 lt

LST EN 13411-

5:2003+A1:2009 lt

LST EN 13411-

6:2004+A1:2009 lt

LST EN ISO

11161:2007/A1:2010 en

TK 41

LST EN ISO 14344:2010 en Suvirinimo medžiagos. Pridėtinių medžiagų ir fliusų parinkimas

(ISO 14344:2010)

Pakeičia LST EN ISO 14344:2005

TK 43

LST CLC/TS 50534:2010 en

LST CLC/TS 50535:2010 en

TK 45

LST EN 60832-1:2010 en

LST EN 60832-2:2010 en

LST EN 60891:2010 en

Geležinkelių transportas

Geležinkelio taikmenys. Bendroji sistemų architektūra, taikoma riedmenyse

įrengtai pagalbinei elektros maitinimo sistemai

Geležinkelio taikmenys. Riedmenyse įrengtos pagalbinės galios keitiklių

sistemos

Elektros energetika

Darbai esant įtampai. Izoliaciniai strypai ir prie jų tvirtinami įtaisai. 1 dalis.

Izoliaciniai strypai (IEC 60832-1:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 60832:2001

Darbai esant įtampai. Izoliaciniai strypai ir prie jų tvirtinami įtaisai. 2 dalis.

Tvirtinamieji įtaisai (IEC 60832-2:2010)

Nuo 2013-03-01 iš dalies pakeičia LST EN 60832:2001

Fotovoltiniai įtaisai. Išmatuotų voltamperinių charakteristikų pataisų dėl

temperatūros ir energinės apšvietos poveikio procedūros (IEC 60891:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 60891:2001

H (40 Lt)

E (29 Lt)

E (29 Lt)

U (77 Lt)

E (29 Lt)

G (36 Lt)

H (40 Lt)

J (43 Lt)

Q (63 Lt)

K (47 Lt)

K (47 Lt)

E (29 Lt)

P (61 Lt)

K (47 Lt)

K (47 Lt)

M (54 Lt)

D (27 Lt)

F (33 Lt)

P (61 Lt)

R (66 Lt)

T (74 Lt)

V (85 Lt)

L (51 Lt)

5 iš 8


LST EN 60904-10:2010 en Fotovoltiniai įtaisai. 10 dalis. Tiesiškumo matavimo metodai (IEC 60904-

10:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 60904-10:2001

LST EN 60909-3:2010 en Trumpojo jungimo srovės trifazėse kintamosios srovės sistemose. 3 dalis.

Srovės, esant dviem atskiriems vienalaikiams trumpiesiems jungimams tarp

linijinio laido ir žemės, ir dalinės trumpojo jungimo srovės, tekančios žeme

(IEC 60909-3:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeičia LST EN 60909-3:2004

TK 46

Stogai ir statinių hidroizoliacija

LST EN 534:2006+A1:2010

en

TK 49

LST EN

1057:2006+A1:2010 en

LST EN 10283:2010 en

Banguotieji bituminiai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo

metodai

Pakeičia LST EN 534:2006

Liejininkystė

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio variniai vandens ir dujų

vamzdžiai, naudojami santechnikos ir šildymo įrenginiuose

Pakeičia LST EN 1057:2006

Korozijai atsparūs plieno liejiniai

Pakeičia LST EN 10283:2001, LST EN 10283:2003

Akių optika

Oftalmologiniai prietaisai. Perimetrai. 1 keitinys (ISO 12866:1999/

Amd.1:2008)

TK 52

LST EN ISO

12866:2000/A1:2009 lt

LST EN ISO 15798:2010 en Oftalmologiniai implantai. Oftalmologinės chirurginės tąsiai tamprios

priemonės (ISO 15798:2010)

Pakeičia LST EN ISO 15798:2002, LST EN ISO 15798:2002/AC:2005

TK 53

Avalynė ir oda

LST EN ISO 17234-1:2010 Oda. Cheminiai tyrimai dažytose odose esantiems tam tikriems

en

azodažikliams nustatyti. 1 dalis. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš

azodažiklių, nustatymas (ISO 17234-1:2010)

Pakeičia LST CEN ISO/TS 17234:2004

TK 56

Naftos pramonės įrenginiai

LST EN 13121-

Antžeminės stiklaplastikio talpyklos ir indai. 3 dalis. Projektavimas ir gamyba

3:2008+A1:2010 en

Pakeičia LST EN 13121-3:2008

LST EN 13617-

Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių

1:2004+A1:2009 lt

siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN ISO 10497:2010 en Sklendžių bandymai. Atsparumo ugniai bandymų reikalavimai

(ISO 10497:2010)

Pakeičia LST EN ISO 10497:2004

LST EN ISO 15544:2010 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Gavybos atviroje jūroje įrenginiai. Avarinio

reagavimo reikalavimai ir gairės (ISO 15544:2000, įskaitant keitinį

Amd.1:2009)

LST EN ISO 17078-1:2005/ Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Gręžimo ir gavybos įranga. 1 dalis. Šerdys

A1:2010 en

su šonine kišene. 1 keitinys (ISO 17078-1:2004/Amd.1:2010)

LST EN ISO 20815:2010 en Naftos, naftos chemijos ir gamtinių dujų pramonė. Gamybos užtikrinimas ir

patikimumo valdymas (ISO 20815:2008, pataisyta 2009-06-15 versija)

Pakeičia LST EN ISO 20815:2008

TK 57

Trąšos

LST EN 14397-1:2010 en Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Anglies dioksido nustatymas. 1 dalis.

Metodas, taikomas kietosioms trąšoms

Pakeičia LST CEN/TS 14397-1:2004

LST EN 15705:2010 en Trąšos. Karbamidų kondensatų nustatymas taikant efektyviąją skysčių

chromatografiją. Izobutilidendikarbamidas ir krotonoilidenkarbamidas

(A metodas) ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)

Pakeičia LST CEN/TS 15705:2009

TK 60

Langai ir durys

LST EN 14351-

1:2006+A1:2010 en

LST EN

15434:2006+A1:2010 en

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos.

1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys

atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis

Pakeičia LST EN 14351-1:2006, LST EN 14351-1:2006/P:2007,

LST EN 14351-1:2006/P:2009

Statybinis stiklas. Konstrukcinių ir (arba) ultravioletinei spinduliuotei atsparių

sandariklių (naudojamų konstrukciniam sandariajam įstiklinimui ir (arba)

klijuotiems stiklo paketams su UV spinduliuotės veikiamomis siūlėmis)

gaminio standartas

Pakeičia LST EN 15434:2006

G (36 Lt)

U (77 Lt)

R (66 Lt)

R (66 Lt)

J (43 Lt)

XZ (7 Lt)

L (51 Lt)

F (33 Lt)

XE (132 Lt)

T (74 Lt)

K (47 Lt)

T (74 Lt)

XZ (7 Lt)

V (85 Lt)

F (33 Lt)

L (51 Lt)

W (91 Lt)

V (85 Lt)

6 iš 8


TK 61

LST EN ISO 11295:2010 en

TK 62

LST EN 1464:2010 en

LST EN 14022:2010 en

LST EN 14294:2010 en

LST EN 15416-

3:2007+A1:2010 en

LST EN ISO 11339:2010 en

TK 64

LST EN ISO 7250-1:2010 en

TK 66

LST EN 1330-4:2010 de, en,

fr

LST EN 12668-1:2010 en

LST EN 12668-2:2010 en

TK 78

LST EN

13954:2005+A1:2010 en

LST EN

14658:2005+A1:2010 en

LST EN 1007-5:2010 en

LST EN 1071-12:2010 en

LST EN 1071-13:2010 en

LST EN 15651-1:2010 en

LST EN 15651-2:2010 en

LST EN 15651-3:2010 en

LST EN 15651-4:2010 en

LST EN 15651-5:2010 en

Plastikiniai vamzdynai

Atnaujinimui naudojamų plastikinių vamzdynų sistemų klasifikavimas ir

projektavimui skirta informacija (ISO 11295:2010)

Pakeičia LST EN 13689:2003

Klijai

Klijai. Sanklijų atsparumo atlupimui nustatymas. Judamųjų ritinėlių metodas

Pakeičia LST EN 1464:2000, LST EN 1967:2003,

LST EN 1967:2003/AC:2006

Konstrukcijų klijai. Daugiakomponenčių klijų veiklumo trukmės nustatymas

Pakeičia LST EN 14022:2004

Odos ir avalynės medžiagų klijai. Sanklijų bandinių paruošimas priliejimo

būdu

Pakeičia LST EN 14294:2005

Laikančiųjų medinių konstrukcijų klijai, kitokie nei fenoliniai ir aminoplastiniai.

Bandymo metodai. 3 dalis. Lenkiamosios šlyties veikiamų bandinių

valkšnumo deformacijos bandymas ciklinėmis klimatinėmis sąlygomis

Pakeičia LST EN 15416-3:2008

Klijai. Suklijuotų lanksčiųjų medžiagų T atplėšimo bandymas

(ISO 11339:2010)

Pakeičia LST EN ISO 11339:2005

Ergonomika

Pagrindiniai žmogaus kūno matmenys, skirti technologiniam projektavimui.

1 dalis. Kūno matmenų apibrėžtys ir atskaitos taškai (ISO 7250-1:2008)

Pakeičia LST EN ISO 7250:2000

Neardomieji bandymai

Neardomieji bandymai. Terminija. 4 dalis. Ultragarsinių bandymų terminai

Pakeičia LST EN 1330-4:2004

Neardomieji bandymai. Ultragarsinės kontrolės įrangos apibūdinimas ir

patikra. 1 dalis. Matuokliai

Pakeičia LST EN 12668-1:2001, LST EN 12668-1:2001/P:2003,

LST EN 12668-1:2001/A1:2004

Neardomieji bandymai. Ultragarsinės kontrolės įrangos apibūdinimas ir

patikra. 2 dalis. Zondai

Pakeičia LST EN 12668-2:2003, LST EN 12668-2:2003/A1:2004

Mašinos ir įrenginiai

Maisto perdirbimo mašinos. Duonos pjaustytuvai. Saugos ir higienos

reikalavimai

Pakeičia LST EN 13954:2006

Tolydžiojo krovimo įranga ir sistemos. Rusvųjų anglių atvirosios gavybos

tolydžiojo krovimo įrangos bendrieji saugos reikalavimai

Pakeičia LST EN 14658:2005

Lietuvos standartizacijos departamentas

Modernioji techninė keramika. Keraminiai kompozitai. Armuojančiųjų

medžiagų bandymo metodai. 5 dalis. Tempimo stiprio ir tempimo

deformacijos pasiskirstymo, nutrūkstant daugiagijės grįžtės gijoms,

nustatymas aplinkos temperatūroje

Pakeičia LST EN 1007-5:2003

Modernioji techninė keramika. Keraminių dangų bandymo metodai. 12 dalis.

Slankiojamojo dilinimo bandymas

Modernioji techninė keramika. Keraminių dangų bandymo metodai. 13 dalis.

Dilinimo spartos nustatymas kaiščio ir disko metodu

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 1 dalis. Fasado

elementų sandarikliai

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 2 dalis.

Įstiklinimo sandarikliai

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 3 dalis.

Santechninių siūlių sandarikliai

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. Pėsčiųjų

takų sandarikliai

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 5 dalis. Atitikties

įvertinimas ir ženklinimas

P (61 Lt)

E (29 Lt)

F (33 Lt)

G (36 Lt)

E (29 Lt)

E (29 Lt)

N (56 Lt)

XA (104 Lt)

S (69 Lt)

U (77 Lt)

U (77 Lt)

P (61 Lt)

J (43 Lt)

N (56 Lt)

L (51 Lt)

F (33 Lt)

G (36 Lt)

F (33 Lt)

J (43 Lt)

D (27 Lt)

7 iš 8


LST EN 50126-1:2003/

P:2010 en

Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūrumo ir saugos

(PPPS) aprašas bei demonstravimas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai ir

bendrieji procesai

Pakeičia LST EN 50126-1:2003/P:2008

Parengė: Dalia Reginienė

Tel.: (8~5) 270 93 64

El. paštas: Dalia.Reginiene@lsd.lt

8 iš 8

More magazines by this user
Similar magazines