Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai su apsaugos sutartimis ...

kpd.lt

Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai su apsaugos sutartimis ...

2006 m.

Eil.

Nr

UK

1 22674

2 1335

3 670

Pavadinimas

Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų

ministro Juozo Urbšio sodyba

Norviliškių palivarko sodybos pastatų

kompleksas

Pastatų kompleksas, vad. Medicinos

kolegija

Statusas

4 15895 Namas, vad. Mokslininkų VS

5 1781 Namas VS

6 681

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių

ansamblis

7 2739 Pastatas VS

8 10363

Pastatas (pastatas, vad. Šv. Mikalijaus

cerkvės šventikų namu)

9 111 Vidiškių dvaro sodyba VS

10 948 Dūkšto dvaro sodyba P

11 1026 Taujėnų dvaro sodyba VS

12 25161

Medininkų (Aušros)-Subačiaus vartų

gynybinės sienos dalis

13 24972 Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai VS

VS

P

VS

VS

VS

Adresas

Panevėžio r. sav., Čiūrų k.

(Krekenavos sen.)

Šalčininkų r. sav., Norviliškių

k. (Dieveniškių sen.)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Pilies g. 22-3, 6, 8

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

J. Tumo-Vaižganto g. 9/1

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Vilniaus g. 31/Islandijos g. 1

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Aušros Vartų g. 7, 7A; 7B, 7C

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos

m., Turgaus g. 33

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Aušros Vartų g. 19

Ignalinos r. sav., Vidiškių k.

(Vidiškių sen.)

Ignalinos r. sav., Dūkštelių k.

(Dūkšto sen.)

Ukmergės r. sav., Taujėnų k.

(Taujėnų sen.)

Lankymo laikas

Lankyti visomis savaitės dienomis 9-18 val., be užmokesčio, kai

lankytojų grupę sudaro iki 50 žmonių, susitarus tel. 8 682 15899, 8 45

439373

Apžiūrėti iš išorės nemokamai sekmadieniais 15-20 val., interjerus

apžiūrėti iš anksto susitarus tel., 8 686 86 376

Iš išorės nemokamai visas savaitės dienas, patalpų interjerai apžiūrimi

iš anksto susitarus tel.8 5 233 0761

Nemokamai visas savaitės dienas

Patalpų interjerai apžiūrimi iš anksto susitarus tel. 8 611 54369

VS Subačiaus g. 11, Vilnius Nemokamai visas savaitės dienas

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Žalioji g. 2A

Patalpų interjerai apžiūrimi iš anksto susitarus tel. 8 5 262 7098, 212

3653

Lankyti pastatą visas savaitės dienas, 9-18 val., grupę iki 50 žmonių

leisti apžiūrėti nuo pirmadienio iki šeštadienio 9-18 val., iš anksto

susitarus 8 41 51 1292. Didesnei 50 žm. grupei susitarti telefonu.

Lankyti pastatą visas savaitės dienas, 9-18 val., grupę iki 50 žmonių

leisti apžiūrėti nuo pirmadienio iki šeštadienio 9-18 val., iš anksto

susitarus 8 41 51 1292. Didesnei 50 žm. grupei susitarti telefonu.

Grupėms iki 50 žmonių lankyti visomis savaitės dienomis 9-18 val.,

didesnei grupei susitarti tel. 8-685 23513

Grupėms iki 50 žmonių lankyti visomis savaitės dienomis 9-18 val.,

didesnei grupei susitarti tel. 8-5 265 1682

Grupėms iki 50 žmonių lankyti visomis savaitės dienomis 9-18 val.,

didesnei nei 50 žmonių grupei susitarti tel. 8-687 15054

Patalpų interjerai iš anksto susitarus tel. 264 5139, 8 698 35736, 8 671

95077. Užmokestis grupei virš 20 žm.: suaugusiam 3 lt, moksleiviams

ir pensininkams 1 lt.


2007 m.

Eil.

Nr.

Unikalus

kodas

Pavadinimas

Statusas

Adresas

Lankymo laikas

14. 1090

Pastatų kompleksas, vad. Ignoto Korvin-

Milevskio rūmais

S K. Sirvydo g. 6, Vilniaus m. Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

15. 768 Juozapo Tiškevičiaus rūmai S

Trakų g. 1/Pylimo g. 26, Vilniaus

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

m.

16. 1061 Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė S

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Didžioji g. 12

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

17. 26645 Artezinis šulinys S Savanorių pr. 1, Vilniaus m. Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

18. 129 Žeimių dvaro sodyba S

19. 752

20. 25024

21. 25025

22. 764

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų

kompleksas

Pranciškonų vienuolyno ansamblio Švč. M.

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Pranciškonų vienuolyno ansamblio Suzinų

koplyčia-mauzoliejus

Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių

ansamblis

S

P

Žeimių mstl., Žeimių sen.,

Jonavos r.

Vilniaus g. 22, Labdarių g. 3,

Liejyklos g. 2, Vilniaus m.

Trakų g. 9/ Pranciškonų g. 1,

Vilniaus m.

P " "

S

Maironio g. 11/ Šv. Mykolo g.

9, Šv. Mykolo g. 11, Vilniaus m.

Iš išorės darbo dienomis (išskyrus pirmadienį) nuo 12.00 val. iki 18

val., poilsio dienomis nuo 10.00 val. Iki 18.00 val. Vidaus patalpas iš

anksto susitarus.

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus


2008 m.

Eil.

Nr

UK

23. 2671

Pavadinimas

Vandens malūnas su technologine

įranga

Statusas

VS

Adresas

Širvintų r. sav., Čiobiškio k. (Čiobiškio

sen.)

24. 3751 Dautarų dvaro sodyba VS Mažeikių r. sav., Dautarų k. (Židikų sen.)

25. 16531

Vilniaus arkivyskupijos kurijos

rūmai

VS

26. 1319 Burbiškio dvaro sodyba VS

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Šventaragio g. 4

Anykščių r. sav., Burbiškio k. (Anykščių

sen.)

Lankymo laikas

Pastato vidų galima apžiūrėti susitarus su savininku, tel.8 698 31025

Lankyti darbo dienomis (išskyrus pirmadieniais) 12-18 val., poilsio

dienomis 10-18 val. Patalpų interjerus apžiūrėti iš anksto susitarus tel.

8 5 261 6684. Leidžiama 2-3 kartus per metus nemokamai Dautarų

kaimo bendruomenei organizuoti kultūrinius renginius.

Patalpų interjerus apžiūrėti iš anksto susitarus tel. 8 5 262 1757, 212

3653

Ne daugiau 50 žm., kasdien 10-17 val., esant daugiau žmonių, susitarti

iš anksto tel. 8 6999 04435. Pastato vidus apžiūrimas kasdien 10-17

val, iš anksto susitarus.

Druskininkų sav., Druskininkų m., Šv.

27. 4393 Pastatas VS

Patalpų interjerus apžiūrėti galima kasdien 10-16 val.

Jokūbo g. 22

Kūlio Daubos vandens malūnas su

Telšių r. sav., Kūlio Daubos k. (Luokės Dėl pastato vidaus apžiūrėjimo tartis iš anksto tel. 8 655 74447, 8 650

28. 28265

VS

technologine įranga

sen.)

98888.

Telšių r. sav., Pavirvyčio k. (Tryškių Dėl pastato vidaus apžiūrėjimo tartis iš anksto tel. 8 37 456 238, 8 692

29. 740 Pavirvyčio dvaro sodyba P

sen.)

89 388.

Jurbarko r. sav., Veliuonos mstl.

30. 16625 Magazinas VS

Dėl pastato vidaus apžiūrėjimo tartis iš anksto tel. 8 5 262 1407

(Veliuonos sen.), Gedimino g. 17

Vandens malūnas su technologine

Švenčionių r. sav., Bruknynės k., Dėl pastato vidaus apžiūrėjimo tartis iš anksto tel. 8 616 12740, 8 52

31. 16645

VS

įranga

(Kaltanėnų sen.

407640

32. 23704 Gudžionių piliakalnis su gyvenviete P Jonavos r. sav., Gudžionių k. (Šilų sen.) Nemokamai

Galima lankyti ir apžiūrėti su lydinčiu asmeniu: balandžio-spalio

Lentvario dvaro sodybos vandens

Trakų r. sav., Klevų al. 46.,Lentvario m.

33. 22210

P

mėn., mėnesio pirmąjį pirmadienį 12-15.30 val., mokestis - 20 Lt.

bokštas

(Lentvario sen.)

asmeniui.

34.

22202

Lentvario dvaro sodybos rūmų ir

dalies parko

22212 Dalis parko P

35. 2577 Namas VS

36. 840 Namas P

37. 841 Namas P

38. 1406 Namas VS

P

Trakų r. sav., Klevų al. 48., Lentvario m.

(Lentvario sen.)

Trakų r. sav., Lentvario m. (Lentvario

sen.)

Švenčionių r. sav., Vaiškūnų k.

(Cirkliškio sen.)

Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g.

19-4/Vilniaus g. 11-4dalies

Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g.

19-8/Vilniaus g. 11-8 dalies

Kėdainių r. sav., Kėdainių m. (Kėdainių

miesto sen.), Radvilų g. 41

Galima lankyti ir apžiūrėti su lydinčiu asmeniu: balandžio-spalio

mėn., mėnesio pirmąjį pirmadienį 12-15.30 val., mokestis - 20 Lt.

asmeniui.

Dėl pastato vidaus apžiūrėjimo tartis iš anksto tel. 8 387 66 388

Vidaus patalpas lankyti galima darbo dienomis 18-19 val. iš anksto

susitarus tel. 8 614 05046

Vidaus patalpas lankyti galima darbo dienomis 18-19 val. iš anksto

susitarus tel. 8 685 30141

Iš vidaus lankyti poilsio dienomis 12-17, iš anksto susitarus tel.8 688

27850


2009 m.

Eil.

Nr.

UK

39. 22349

40. 22350

41. 22352

42. 26276

43. 26278

44. 26279

Pavadinimas

Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio

Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio

Kankinio bažnyčia

Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio

Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Kauno

bernardinų vienuolynas

Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio

Kankinio bažnyčios pastatų komplekso oficina

Babtyno, vad. Žemaitkiemio dvaro sodybos

svirnas

Babtyno, vad. Žemaitkiemio dvaro sodybos

kluonas

Babtyno, vad. Žemaitkiemio dvaro sodybos

tvarto liekanos

Statusas

45. 23169 Vėjo malūnas su technologine įranga S

46. 16775 Aleksoto funikulieriaus statinių kompleksas P

47. 1319 Burbiškio dvaro sodyba S

48. 2293

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių

komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia

49. 30644 Palivarko namas S

50. 28335

51. 31703

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir

jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio Šv.

arkangelo Rapolo bažnyčia

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir

jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio vartai

52. 32218 Lentvario dvaro sodybos Vinių fabriko pastatas ĮVS

Adresas

P Papilio g. 7, Kauno m.

P Papilio g. 9, Kauno m.

P Papilio g. 9A, Kauno m.

S

S

S

S

Žemaitkiemio k., Babtų sen.,

Kauno r.

Žemaitkiemio k., Babtų sen.,

Kauno r.

Žemaitkiemio k., Babtų sen.,

Kauno r.

Lazdininkų k., Darbėnų sen.,

Kretingos r.

Amerikos Lietuvių g. 6, Kauno

m.

Burbiškio k., Anykščių sen.,

Anykščių r.

Katyčių mstl., Katyčių sen.,

Šilutės r.

S. Konarskio g. 35A, Vilniaus

m.

Lankymo laikas

Balandžio mėn.- lapkričio mėn. visoms savaitės dienomis nuo 10.00

val. iki 16.00 val. Nuo lapkričio mėn. iki balandžio tik savaitgaliais nuo

10 val.iki 16 val. Iš anksto susitarus. Iš išorės lankoma visus metus, be

atskiro susitarimo.

Visus metus iš išorės iš anksto nesusitarus, iš vidaus ištisus metus iš

anksto susitarus

Visus metus iš išorės iš anksto nesusitarus, iš vidaus lankyti pavojinga,

nes yra avarinės būklės

Kasdien nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Be išankstinio susitarimo

"

"

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas mokamai (bilieto kaina 0,50 Lt) darbo

dienomis nuo 7.00 val. Iki 16.00 val. be atskiro susitarimo

Iki 50 žmonių grupėms visomis savaitės dienomis nuo 10 val. Iki 17

val. Didesnei kaip 50 žmonių grupei iš anksto susitarus. Be užmokesčio.

Iš išorės kasdien, nemokamai.

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

S Šnipiškių g. 1, Vilniaus m. Iš išorės kasdien, nemokamai. Iš anksto susitarus

S Šnipiškių g. 1, Vilniaus m. "

Klevų al. 46, Lentvario m.,

Trakų r.

Kasdien, nemokamai. Iš anksto susitarus .


2010 m.

Eil.

Nr

UK

Pavadinimas

Statusas

Adresas

Lankymo laikas

53. 21182 Malūnas S Kranto g. 24, Panevėžio m. Iš anksto susitarus .

54.

Kučių dvaro sodybos, vad. Bistrampolio

15873

rūmai

S Kučių k., Ramygalos sen., Panevėžio r. Tik iš anksto susitarus, už simbolinę kainą.

55.

Kučių dvaro sodybos, vad. Bistrampolio

23022

arklidė

S " "

56. 20892 Pastatas S Tomo g. 22, Klaipėdos m. Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus

57. 22555 Vėjo malūnas su technologine įranga S Melnių k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. Vidaus patalpas iš anksto susitarus

58.

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas (sekmadienį 11, 13 ir 15 val.;

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios statinių

Kernavės g. 4, Sudervės k., Sudervės

22381 S

gegužės, birželio mėn. šiokiadieniais 19 val., spalio mėn.

komplekso Švč. Trejybės bažnyčia

sen., Vilniaus r.

šiokiadieniais 16.30 val. Kitu laiku iš anksto susitarus.

59. 26233 Paliesiaus dvaro sodybos prižiūrėtojo namas S

Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos

r.

Iki 50 žmonių grupėms visomis savaitės dienomis nuo 10 val. Iki 17

val. Didesnei kaip 50 žmonių grupei iš anksto susitarus. Be

užmokesčio.

60. 26234 Paliesiaus dvaro sodybos tvartas S " "

61. 2143 Pastatas S

J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m.

Vilkaviškio r.

Vidaus patalpas iš anksto susitarus


2011 m.

Eil.

Nr

UK

Pavadinimas

Statusas

62. 23187 Vėjo malūnas su technologine įranga S

Adresas

Baltosios k., Šeduvos miesto sen.,

Radviliškio r.

63. 4252 Pastatas S Respublikos g. 9, Telšių m.

Lankymo laikas

Iki 50 žmonių grupėms visomis savaitės dienomis nuo 10 val. Iki 17

val. Didesnei kaip 50 žmonių grupei iš anksto susitarus. Be

užmokesčio.

Iš išorės kasdien, vidaus - darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. iš

anksto susitarus. Lankymas nemokamas.

64. 26215 Pienionių dvaro sodybos oficina S Pienionių k., Kavarsko sen., Anykščių r. Suderinus iš anksto. Lankymas mokamas

65. 26216 Pienionių dvaro sodybos svirno liekanos S " "

66. 26217 Pienionių dvaro sodybos rūkyklos liekanos S " "

67. 26218 Pienionių dvaro sodybos ledainė S " "

68. 26219 Pienionių dvaro sodybos kumetynas S " "

69. 26220 Pienionių dvaro sodybos kiaulidė S " "

70. 26221 Pienionių dvaro sodybos spirito varykla S " "

71. 26224 Pienionių dvaro sodybos oranžerija S " "

72. 774 Abromiškių dvaro sodybos rūmai S

Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų

sav.

Suderinus iš anksto.

73. 26496 Abromiškių dvaro sodybos parkas S " "

74. 817

Kauno miesto gynybinių įtvirtinimų

liekanos

P Laisvės al. 82; Kęstučio g., Kauno m.

Iš vidaus kiekvieną dieną nuo 11.00 val. Iki 22.00 val iš anksto

suderinus. Iš išorės be atskiro susitarimo.

75. 834 Saldutiškio dvaro sodyba S Saldutiškio mstl., Utenos r. Suderinus iš anksto. Lankymas mokamas

76. 15982 Vandens malūnas S Vytauto g. 36, Sedos m., Mažeikių r.

Iš išorės kiekvieną dieną. Iš vidaus penktadienį nuo 10.00 val. iki

14.00 val. Iš anksto suderinus.

77. 27602 Banko pastatų kompleksas S

Vilniaus g. 1/Akmenės g. 31, Kretingos

m.

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus.

78. 10398 Stasio Šimkaus namas S Bitininkų g. 45, Kauno m.

Iš išorės visus metus nuo 10.00 val. Iki 18.00 val. Be atskiro

susitarimo, vidaus patalpas iš anksto susitarus.

79. 27604 Biržų banko statinių kompleksas S Kęstučio g. 10, Biržų m. Iš anksto suderinus

80. 28097 Juozo Vaičkaus sodybos namas S

Juozo Vaičkaus g. 11, Zastaučių k.,

Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r.

Iš išorės kasdien, vidaus patalpas iš anksto susitarus.


2012 m.

Eil.

Nr

UK

Pavadinimas

Statusas

Adresas

81. 1658 Smuklė VS

Švenčionių r. sav., Pabradės m.

(Pabradės miesto sen.), Vilniaus g. 1

82. 28288 Salyklo bokštas VS

Prienų r. sav., Stakliškių k. (Stakliškių

sen.), Trakų g. 9

S. Dariaus ir S. Girėno g. 45A,

1809 Palangos kapinynas II P

83.

Palangos m. sav., Palangos m.

12613 Palangos miesto istorinė dalis VS Palangos m. sav., Palangos m.

84. 23014 Svirnas VS

85. 766

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,

Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir

bernardinų vienuolyno statinių ansamblis

P

86. 17311

Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino

Sieniečio bažnyčia

P

87. 17319 Oficina P

88. 23013 Arklidė VS

89. 10347

90. 10347

Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių

ansamblio dominikonų vienuolyno namas

Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių

ansamblio dominikonų vienuolyno namas

91. 12385 Pastatas VS

92. 16753 Vandens kėlimo stotis VS

93. 16753 Vandens kėlimo stotis VS

94. 2671 Vandens malūnas su technologine įranga VS

95. 2671 Vandens malūnas su technologine įranga VS

96. 22366 Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia P

97. 22048 Vandens malūnas su technologine įranga VS

P

P

Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 10,

Raudondvario k. (Pakalniškių sen.)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Maironio g. 6, 8, 10

Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 6,

Raudondvario k. (Pakalniškių sen.)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Dominikonų g. 6; Šv. Ignoto g. 10

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Dominikonų g. 6; Šv. Ignoto g. 11

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Birutės

g. 40

Šilutės r. sav., Uostadvario g. 51,

Uostadvario k. (Rusnės sen.)

Šilutės r. sav., Uostadvario g. 51,

Uostadvario k. (Rusnės sen.)

Širvintų r. sav., Čiobiškio k.

(Čiobiškio sen.)

Širvintų r. sav., Čiobiškio k.

(Čiobiškio sen.)

Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a.

8

Raseinių r. sav., Maslauskiškių k. 3

(Betygalos sen.)

Lankymo laikas

Iš anksto susitarus tel. 8 6 555 71777

Iki 8 žm., d. d 9-16 val. registracija el. p. degustacija

@midus.lt, tel.8 319 45558

Ne daugiau 50 žm., kasdien 10-17 val., esant daugiau žmonių,

susitarti iš anksto tel. 8 698 78707, 8 612 16744. Pastato vidus

apžiūrimas kasdien 12-19 val, iš anksto susitarus.

Patalpų interjerai iš anksto susitarus su savininku. Lankymo

sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.bernardinuansamblis.lt

Ne daugiau 50 žm., kasdien 10-17 val., esant daugiau žmonių,

susitarti iš anksto te. 8 698 78707, 8 612 16744. Pastato vidus

apžiūrimas kasdien 12-19 val., iš anksto susitarus.

Patalpų interjeras iš anksto susitarus tel. 8 5 262 1757

Patalpų interjeras iš anksto susitarus tel. 8 5 262 9595

Patalpų interjeras iš anksto susitarus tel. 8 5 260 8871, 8 5 260

4850

Turistinio sezono metu, nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.,

šeštadieniais 10-18 val. Kitu laikotarpiu užsiregistravus ne

vėliau kaip parą tel. 8 686 78457

Turistinio sezono metu, nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.,

šeštadieniais 10-18 val. Kitu laikotarpiu užsiregistravus ne

vėliau kaip parą tel. 8 686 78457

Patalpų interjeras iš anksto susitarus tel.8 698 31025

Patalpų interjeras iš anksto susitarus tel.8 640 52621