Kar?to vandens cirkuliaciniai siurbliai su V - Deutsche Vortex Gmbh ...

deutschevortex

Kar?to vandens cirkuliaciniai siurbliai su V - Deutsche Vortex Gmbh ...

Karšto vandens

cirkuliaciniai siurbliai

• Priedai ir atsarginės dalys

• Montavimo armatūra

VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai


VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai

siurbliai su sferiniu rotoriumi

Karštas vanduo tuojau

pat iš kiekvieno čiaupo

Tam, kad atidarius karšto vandens čiaupą,

tuojau pat bėgtų karštas vanduo, karšto vandens

sistemoje turi būti įrengtas cirkuliacinis siurblys.

Vamzdynų montavimas skirstomas į dvi rūšis:

Vienvamzdė sistema:

VORTEX siurbliai tinkami

įrengiami vienbučiuose ir

daugiabučiuose namuose

iki 6 butų

Dvivamzdė sistema:

VORTEX siurbliai

įrengiami vienbučiuose

ir daugiabučiuose

namuose iki 12 butų,

jeigu stovuose įrengti

reguliavimo vožtuvai

VORTEX karšto vandens siurblių svarbiausias uždavinys – energijos taupymas ir vartotojo komfortas.

Su VORTEX reguliavimo komponentais ir priedais yra užtikrinami normų reikalavimai automatiškam ir

nepriklausomam siurblių įsijungimui ir išsijungimui, taip pat karšto vandens temperatūros apribojimui.

2


3

Konstrukcija ir galimi variantai

R 1/2" – siurblio korpusas

V – siurblio korpusas

Tarpinė

Atbulinis vožtuvas

Rutulinis uždarymo čiaupas

Prispaudimo veržlė

Išardomoji jungtis Kabelio tvirtinimas

Sferinis variklis su rotoriumi

Variklio sukuriamas magnetinis laukas veikia rotorių

(siurblio darbo ratą). Hidraulinė dalis (rotorius) ir

elektrinė dalis (variklis) hermetiškai atskirtos viena

nuo kitos. Sferiniam varikliui pakanka tik vienos

tarpinės tarp variklio ir siurblio korpuso. Variklis yra

atsparus perkaitimui, priverstinai sustojus rotoriui,

todėl nereikia jokių papildomų apsaugų. Rotorius gali

būti paprastai išvalomas arba pakeičiamas.

➔ ilgaamžiškumas

➔ jokių velenų, jokių įvorių

➔ mažos energijos sąnaudos (25 W)

➔ betriukšmis darbas

➔ minimali užstrigimo dėl nuosėdų rizika

Prispaudimo veržlė

Prispaudimo veržlė leidžia greitą variklio atskyrimą

nuo siurblio korpuso. Todėl galima nesunkiai išvalyti

arba pašalinti nuosėdas iš hidraulinės dalies.

Sferinis variklis su rotoriumi

Temperatūros

daviklis

VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai gaminami pagal

originalų sferinio variklio principą.

Valdymo plokštė

Siurblio korpusas

• V – siurblio korpusas •

tiekiamas kartu su išardomomis jungtimis (srieginiai/

lituojami antgaliai 1/2" išorė / Ø 15 vidus)

➔ pagal pageidavimą tiekiamas taip pat be arba su

kitokiomis išardomomis jungtimis (žr. Priedai)

• R 1/2" – siurblio korpusas •

➔ vidiniai sriegiai 1/2"

➔ pagal pageidavimą tiekiamas taip pat su presuojamų

jungčių komplektu 1/2" išorė x Ø 15 vidus

Atbulinis vožtuvas ir rutulinis uždarymo čiaupas

Karšto vandens cirkuliacijos teisingas darbas

garantuojamas tik kartu su atbuliniu vožtuvu,

pritaikytu siurbliui.

V – siurblio korpuse yra įmontuoti atbulinis vožtuvas

ir rutulinis uždarymo čiaupas.

Prie siurblių su R 1/2" – siurblio korpusu atbulinis

vožtuvas ir rutulinis uždarymo čiaupas turi būti

montuojami papildomai.


Valdymo komponentai. Termostatai

• Apsaugos nuo kalkinių nuosėdų termostatas KT •

➔ pastovi į / išsijungimo temperatūra:

įsijungimo temperatūra 45 °C;

išsijungimo temperatūra 65 °C;

➔ nematomas iš išorės

Dangtelis

arba valdymo

komponentai

• Elektroninis termostatas ERT •

➔ nustatomas tolygiai nuo 35°C iki 90°C

➔ įsijungimas 6° žemiau išsijungimo temperatūros

➔ šviečiantys diodai indikuoja darbo režimus.

VORTEX modulinė sistema siūlo

optimalius siurblio korpuso, variklio ir

valdymo komponentų variantus

Abiejų termostatų davikliai yra betarpiškai prie

hidraulinių dalių todėl valdymo automatikai

nurodomos tikslios temperatūros.

Visi laikrodžiai, taip pat ir multifunkcinis modulis gali

būti pasukami 360°.Tai reiškia, kad galima juos

nustatyti į patogiausią stebėjimui ir valdymui padėtį.

Valdymo komponentai. Laikrodžiai

• Mechaninis laikrodis Z 152 •

➔ 24 h laiko diskas

➔ mažiausias programuojamas laiko žingsnis

15 minučių

• Valdymo komponentai. Multifunkcinis modulis •

Paprasčiausias programavimas aukštam komfortui ir energijos taupymui.

➔ skaitmeninis laikrodis ir elektroninis termostatas viename

➔ penkios iš anksto įvestos laiko programos: savaitės programa (Pirm.- penkt.: 5-9 h / 11-14 h / 16-22 h /

ir šešt. – sekm. 6-23 h), vienodų blokų programa (Pirm. – sekm.: 5-9 h / 11-14 h / 16-22 h), išjungta / įjungta

15 min. laiko tarpais, naktinio išjungimo programa (Pirm. – sekm.: 22-5 h) arba nuolatinio veikimo programa.

➔ galimybė suprogramuoti savo individualią veikimo programą, kaip Z 153

➔ lengvai suprantamas programavimas < + >, < - >, ir < ok > mygtukais

➔ termostato išsijungimo temperatūra 5° žingsniu, pasirinktinai nuo 35°C iki 90°C

➔ įsijungimo temperatūra 6° žemiau išsijungimo temperatūros

➔ 150 valandų eigos rezervas, dingus el. srovei

➔ įjungto ir išjungto darbo režimų indikacija.

4


5

Karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai

su V – siurblio korpusu

• Išorinis sriegis R 1 1/4" išardomų jungčių prijungimui •

Pavadinimas Valdymo komponentai Užsakymo Nr.

BWM 153 V Multifunkcinis modulis 411-211-161

BWZ 152 V KT Mechaninis laikrodis ir apsaugos nuo 411-211-331

kalkinių nuosėdų termostatas

BWZ 152 V oT Mechaninis laikrodis 411-211-301

BW 153 V ERT Elektroninis termostatas 411-211-061

BW 152 V KT Apsaugos nuo kalkinių nuosėdų 411-211-031

termostatas

BW 152 V oT Be valdymo komponentų 411-211-001

Karšto vandens cirkuliaciniuose siurbliuose su V – korpusu yra įmontuoti atbulinis vožtuvas ir rutulinis

uždarymo čiaupas.

Siurblio korpusas turi R 1 1/4" išorinius sriegius išardomų jungčių prijungimui. Jis gamykloje

komplektuojamas su srieginiais / lituojamais antgaliais 1/2" išorė / Ø 15 vidus.

Siurbliai gali būti tiekiami be arba su žemiau nurodytais antgalių komplektais.

Paskutinis užsakymo numerio skaičius keičiasi kaip nurodyta žemiau:

0 = be antgalių; 1 = standartinis variantas; 2 = srieginiai antgaliai 3/4" vidus; 3 = srieginiai antgaliai 1/2" vidus

/ 3/4" išorė; 4 = lituojamieji antgaliai Ø 22 vidus; 8 = presuojamieji antgaliai Ø 15 vidus.

Užsakymo numerio pavyzdys: Standartinis variantas 411-220-�31

su srieginiais antgaliais 3/4" vidus 411-220-�32

be antgalių 411-220-�30


Karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai

su R 1/2" – siurblio korpusu

• Vidinis sriegis R 1/2" •

Pavadinimas Valdymo komponentai Užsakymo Nr.

BWM 153 R 1/2” Multifunkcinis modulis 411-220-160

BWZ 152 R 1/2” KT Mechaninis laikrodis ir apsaugos nuo 411-220-330

kalkinių nuosėdų termostatas

BWZ 152 R 1/2” oT Mechaninis laikrodis 411-220-300

BW 153 R 1/2” ERT Elektroninis termostatas 411-220-060

BW 152 R 1/2” KT Apsaugos nuo kalkinių nuosėdų 411-220-030

termostatas

BW 152 R 1/2” oT Be valdymo komponentų 411-220-000

Prie karšto vandens cirkuliacinių siurblių su R 1/2" korpusu – atbulinis vožtuvas RV 153 siurblio spaudimo

pusėje ir rutulinis uždarymo čiaupas KV 150 siurblio siurbimo pusėje turi būti montuojami papildomai. Siurblio

korpusas turi R 1/2" vidinius sriegius.

Siurbliai gali būti tiekiami su presuojamais antgaliais 1/2" išorė x Ø 15 vidus. Paskutinis užsakymo numerio

skaičius keičiasi iš „0“ į „8“.

Užsakymo numerio pavyzdys: Standartinis variantas 411-220-430

su presuojamais antgaliais 411-220-438

1/2" išorė x Ø 15 vidus

6


7

Techniniai duomenys

VORTEX karšto vandens siurbliai skirti darbui geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose. Atskiri variantai

kitoms taikymo sritims, pumpuojamiems skysčiams ir elektros įtampoms pagal užsakymą. Siurbliai nėra

savisiurbiai, jie turi būti užpildyti vandeniu.

Visos naudojamos plastmasinės dalys, besiliečiančios su vandeniu, atitinka normų reikalavimus.

Siurblys:

Maks. srautas 640 l/h

Maks. dinaminis slėgis 1,25 m.v.st

Maks. statinis slėgis 10 bar

Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Siurblio korpusas žalvaris

Variklis:

be velenų, atsparus perkaitimui, priverstinai

sustojus rotoriui, sferinis

Elektrinis prijungimas 230 V ~/50 Hz

Galia Maks.: 25 W

Apsaugos klasė IP 42

Rotorius nerūdijantis plienas,

Noryl

Skiriamoji sferinė sienelė, nerūdijantis

ašis plienas

170

110

NW

140

210

85

105

Karšto vandens siurbliai su V-siurblio korpusu

Atbulinis vožtuvas ir rutulinis uždarymo čiaupas yra

įmontuoti korpuse.

Sąlyginis skersmuo NW pagal pasirinktą antgalių

komplektą

Slėgis H [m.v.st]

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

155

Srautas Q [l/h]

120

80

R 1/2”

1/2“

1/2“

140

210

85

Karšto vandens siurbliai su R 1/2" – siurblio

korpusu.

Atbulinis vožtuvas ir rutulinis uždarymo čiaupas turi

būti sumontuoti papildomai.

V

p [kPa]

15,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

105

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5


Keitimo komplektai

Į tiekimo komplektą įeina valdymo plokštė ir varžtai.

Keitimo komplektai tinka visiems varikliams, kurių pagaminimo data nuo 2004 m. 1-ojo kvartalo (20041), žr.

gaminio numerį jo lentelėje. (Pavyzdys siurbliui BW 152 KT:68 20041 654321).

Varikliai ir rotorius

Pavadinimas Siurbliui Užsakymo Nr.

Multifunkcinis modulis Su termostatu ERT 411-001-160

M 153

Mechaninis laikrodis

Z 152 KT Su termostatu KT 411-001-330

Z 152 oT Be termostato oT 411-001-300

Pavadinimas Valdymo komponentai Užsakymo Nr.

Variklis BWM 153 Multifunkcinis modulis 411-200-160

Variklis BWZ 152 KT Mechaninis laikrodis ir apsaugos 411-200-330

nuo kalkinių nuosėdų termostatas

Variklis BWZ 152 oT Mechaninis laikrodis 411-200-300

Variklis BW 153 ERT Elektroninis termostatas 411-200-060

Variklis BW 152 KT Apsaugos nuo kalkinių 411-200-030

nuosėdų termostatas

Variklis BW 152 oT Be valdymo komponentų 411-200-000

Rotorius Tinka visiems karšto 301-101-185

vandens siurbliams

Į variklių tiekimo komplektą įeina rotorius, tarpinė ir prispaudimo veržlė. Jie tinka visiems VORTEX siurbliams

BW / BWZ 150/151/152/153 nuo 1980-ųjų metų.

8


9

Priedai

• V – siurblio korpusui •

Pavadinimas Sąlyginis skersmuo Užsakymo Nr.

Į išardomų jungčių komplektą įeina: du antgaliai, dvi plokščios tarpinės ir dvi prispaudžiamosios veržlės.

• R 1/2" – siurblio korpusui •

Srieginių / lituojamų išardomų 1/2" išorė / Ø 15 vidus 410-000-001

jungčių komplektas

Srieginių išardomų 3/4" vidus 410-000-002

jungčių komplektas

Srieginių išardomų 1/2" vidus / 3/4" išorė 410-000-003

jungčių komplektas

Lituojamų išardomų Ø 22 vidus 410-000-004

jungčių komplektas

Srieginių / presuojamų

išardomų jungčių komplektas Ø 15 vidus 399-103-040

Pavadinimas Sąlyginis skersmuo Užsakymo Nr.

Atbulinis vožtuvas 1/2" išorė / 1/2" vidus 301-101-215

RV 153

Rutulinis uždarymo čiaupas 1/2" išorė / 1/2" vidus 301-101-280

KV 150

Presuojamų jungčių komplektas Ø 15 vidus 399-103-041

1/2" išorė x Ø 15 vidus

(Į presuojamų jungčių komplektą įeina

du presuojamieji antgaliai).

Siurblio prijungimo komplektas (5 vnt.) Ø 15 vidus 399-101-074

(Į siurblio prijungimo komplektą įeina:

RV 153, KV 150 ir du presuojamieji antgaliai.

Įsigyti galima tik po 5 vnt. komplektų).

Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimo komfortą ir galimai ilgesnį siurblio tarnavimo laiką, turi būti

kvalifikuotai atlikti siurblio ir sistemų montavimo bei paleidimo darbai.

Sekantys VORTEX gaminiai padės išleisti orą iš karšto vandens cirkuliacijos sistemos ir ją subalansuoti.


Oro išleidimo flanšas

Karšto vandens cirkuliacijos sistemos išplovimas ir oro

išleidimas – tai siurblio teisingo paleidimo būtinybė •

Prieš paleidžiant VORTEX karšto vandens cirkuliacinį siurblį, sistemos

vamzdynai turi būti išplauti ir išleistas oras. Šiuos darbus būtina atlikti tam, kad

būtų išvengta siurblio rotoriaus ir jo ašies gedimų dėl sauso darbo ir montavimo

šiukšlių bei teršalų.

Oro išleidimo flanšo montavimas ir oro išleidimas iš sistemos

Išjungti el. įtampą . Atjungti siurblį nuo sistemos - uždarant čiaupus siurblio

siurbimo ir slėgimo pusėje. Atsukti siurblio variklio prispaudžiamąją veržlę ir

nuimti variklį nuo siurblio korpuso.

sukti oro išleidimo flanšą ant siurblio korpuso. Vandens išleidimo šlangelę

(į komplektaciją neįeina) užmauti ant flanšo antgalio.

Atidarius čiaupą siurblio siurbimo pusėje, išplauti sistemą ir išleisti iš jos orą.

Dėl nedidelio angos išleidimo skersmens 1/2" vandens tekėjimo greitis yra

didelis, todėl vamzdyne esantys nešvarumai, šiukšlės ir oras pašalinami kartu su

vandens srove. Išplovimas ir oro išleidimas baigiamas tada, kai ištekančiame

vandenyje nebepastebima nešvarumų ir oro purslų.

sukti vandens tiekimą ir nuimti oro išleidimo flanšą. Po to tvirtai prisukti variklį.

Atidaryti visus uždarymo čiaupus.

Likęs oras, kuris po variklio prisukimo dar yra siurblio korpuse, santykinai greitai

pašalinamas keletą kartų įjungiant ir išjungiant siurblį.

Pavadinimas Sąlyginis skersmuo Užsakymo Nr.

Oro išleidimo flanšas EF 150 Specialus sriegis siurblio korpusui 399-101-057

10


Termostatinis karšto vandens temperatūros

reguliatorius

Temperatūros

reguliatorius

Srauto pralaidos

reguliatorius

(Bypass)

Techniniai duomenys

Nustatymo ribos 40 – 65 °C

Gamyklinis nustatymas 57 °C

Maks. leistina darbo temperatūra 100 °C

Maks. leistinas darbo slėgis PN 10

Maks. leistinas slėgio perkrytis 1 bar

Praleidžiamas srautas 0-0,3 m3 /h

Korpuso medžiaga žalvaris, atsparus

cinkoišplovimui

➊ ➋

11

Tolygus visų karšto vandens čiaupų aprūpinimas karštu vandeniu, esant

dvivamzdei šakotinei sistemai, reikalauja ilgalaikio balansavimo. Tam naudota

armatūra paprastai negarantuoja teisingo srautų paskirstymo visais atvejais.

Su VORTEX termostatiniu temperatūros reguliatoriumi problema išsprendžiama

be didesnių laiko sąnaudų.

VORTEX termostatinis temperatūros reguliatorius yra vožtuvas, kuris priklausomai

nuo vandens temperatūros pokyčio cirkuliaciniame vamzdyne, atsidaro arba

užsidaro. Šį automatinį reguliavimą atlieka termostatinis elementas. VORTEX

termostatinis temperatūros reguliatorius turi įrengtą srauto pralaidą (Bypass),

todėl gali praleisti mažą kiekį aukštos temperatūros vandens, užsidarius

pagrindiniam vožtuvui, vamzdynų terminei dezinfekcijai.

Privalumai

➔ Visą laiką karštas vanduo iš kiekvieno karšto

vandens čiaupo

➔ Šakotinės cirkuliacijos sistemos specifinis

reguliavimas. Iki 12 butų daugiabučiam namui

užtenka vieno mažos galios siurblio

➔ Galima terminė dezinfekcija

➔ Energijos taupymas, sumažinus karšto vandens

cirkuliacinį srautą iki minimumo

Karšto vandens paskirstymas pagal vartotojo pageidavimus •

Pavyzdys: Žiedas su temperatūros reguliatoriumi ➊ yra trumpesnis už žiedą su

temperatūros reguliatoriumi ➋. Todėl karštas vanduo pirmiausia teka per žiedą

tol, kol vandens temperatūra pasiekia termoreguliatoriuje nustatytą temperatūrą.

Tada termostatinis elementas uždaro termoreguliatorių žiede ➊ ir jame padidėja

pasipriešinimas.

Karštas vanduo pradeda tekėti ilgesniuoju žiedu, kol pasiekiama termoreguliatoriuje

➋ nustatyta temperatūra.

Įkaitinus karštą vandenį šildytuve iki 70 °C, termoreguliatoriai užsidaro. Karštas

vanduo teka tik per srauto pralaidą (Bypass) ir įšildo visą karšto vandens

cirkuliacijos sistemą. Per srauto pralaidą pratekančio vandens srauto dydį galima

sureguliuoti srauto pralaidos reguliatoriumi.

Pavadinimas Sąlyginis skersmuo Užsakymo Nr.

Karšto vandens temperatūros reguliatorius ZR 40/65 1/2" vidus 460-141-070


Karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai BW/BWZ 401

• Maks. srauto slėgis 3,70 m.v.st. •

Techniniai duomenys

Maks. srauto slėgis 3,70 m.v.st.

Maks. srautas 3,50 m3 /h

Maks. statinis slėgis PN 10

Maks. darbo temperatūra 110 °C

Min. slėgis įsiurbime, 90 °C 1,50 m.v.st.

Siurblio korpusas bronza

Elektrinis prijungimas 1~230 V/50 Hz

Galios poreikis 44 – 71 W

Nominali srovė 0,20 – 0,31 A

Kondensatorius 2µF/450V DB

El. apsaugos rūšis apsauga nuo

vandens purslų

Siurblio korpusas turi 1 1/2" išorinius sriegius

išardomų jungčių prijungimui. Tiekiami kartu su

išardomomis jungtimis 3/4" vidus (Užsakymo

numerio paskutinis skaičius 2)

Siurbliai gali būti tiekiami taip pat be išardomų

jungčių arba su lituojamomis jungtimis Ø 22 vidus.

Paskutinis užsakymo numerio skaičius kinta

sekančiai:

0 = be jungčių

4 = lituojamosios jungtys Ø 22 vidus

VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai yra su šlapiu rotoriumi. Siurblys

ir variklis sujungti į vieną kompaktišką įrenginį. Varikliai atsparūs perkaitimui,

priverstinai sustojus rotoriui ir nereikalauja jokios apsaugos. Variklio apvijos

atitinka izoliacijos klasę F.

➔ rankinis 3 pakopų greičių reguliavimas

➔ maža reikalaujama galia

➔ aukštas naudingumo koeficientas

➔ tyliai dirbantys ir nereikalaujantys priežiūros

Kaip papildomą priedą siūlome siurbliams pritaikytą atbulinį vožtuvą RV 402.

Į siurblio BWZ 401 tiekimo komplektą įeina išorinis, apsaugotas nuo vandens

purslų laikrodis su 24 valandų laiko disku davikliu (mažiausias programuojamas

laiko žingsnis 15 min.).

Slėgis H [m.v.st]

Pavadinimas Laikrodis Sąlyginis skersmuo Užsakymo Nr.

BW 401 V 3/4"i Nėra 3/4" vidus 411-540-002

BWZ 401 V 3/4"i Išorinis laikrodis 3/4" vidus 411-540-202

Atbulinis vožtuvas RV 402 1 1/2" vidus / 1 1/2" išorė 301-112-040

4,00

3,00

2,00

1,00

p[kPa]

0,00

1,00

Srautas Q [m

2,00 3,00 4,00

3 /h]

40

30

20

10

12


Karšto vandens cirkuliacinių siurblių

analogų apžvalga

Pagal žemiau pateiktą lentelę kitų gamintosiurbliai gali būti pakeisti VORTEX siurbliais


DAB Įmontavimo DN VORTEX Įmontavimo DN Pastabos

ilgis ilgis

S 35/150 150 15, 20, 25 BW 401 V R 3/4“ 150 20

VS 35/150 150 15,20,25 BW 401 V R 3/4“ 150 20


Grundfos Įmontavimo DN VORTEX Įmontavimo DN Pastabos

ilgis ilgis

UP 15-13 B 86 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti vamzdžius

UP 15-13 BU 86 15 BWZ 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti vamzdžius

UP 15-13 BX 130 15x20 BW 152 V oT 110 15, 20 Pakeisti vamzdžius

UP 15-13 BXU 130 15x20 BWZ 152 V oT 110 15, 20 Pakeisti vamzdžius

UP 15-14 B 80 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti tik variklį

UP 15-14 BT 80 15 BW 153 R 1/2“ ERT 80 15 Pakeisti tik variklį

UP 15-14 BU 80 15 BWZ 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti tik variklį

UP 20-14 BX 110 15, 20 BW 152 V oT 110 15, 20 Pakeisti tik variklį

UP 20-14 BXT 110 15, 20 BW 153 V ERT 110 15, 20 Pakeisti tik variklį

UP 20-14 BXU 110 15, 20 BWZ 152 V oT 110 15, 20 Pakeisti tik variklį


Speck Įmontavimo DN VORTEX Įmontavimo DN Pastabos

ilgis ilgis

BN 15 130 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti vamzdžius

BN 20/43 150 20 BW 401 V R 3/4“ 150 20


Wilo/ Įmontavimo DN VORTEX Įmontavimo DN Pastabos

EMB ilgis ilgis

Star-Z 15 84 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 Pakeisti vamzdžius

Star-Z 15 A 140 15 BW 152 V oT 110 15 Pakeisti vamzdžius

Star-Z 15 APress 164 Ø 15 BW 152 V P15 oT 110 Ø 15 Pakeisti vamzdžius

Star-Z 15 C 140 15 BWZ 152 V oT 110 15 Pakeisti vamzdžius

Star-Z 25/2 EM 180 25 BW 401 V R 3/4“ 150 20 Pakeisti vamzdžius

Keičiant VORTEX siurblius BW arba BWZ 150/151/152 arba 153, pakanka pakeisti tik variklį. Naujų

konstrukcijų siurbliuose yra numatyta tik variklių keitimo galimybė, todėl tai nesukelia jokių nesusipratimų.

Jeigu keičiamas variklis, pagamintas apie 1980-sius metus ir anksčiau, gali kilti problemų – būtinai

rekomenduojame pasitarti su mumis.

14


Dviejų metų

garantija!

Patirtis nuo 1965 metų su karšto vandens cirkuliaciniais siurbliais

➔ 1965 Deutsche VORTEX GmbH įkurta 1965 04 01.

V100 – pirmasis karšto vandens cirkuliacinis siurblys, hermetiškai sandarus siurblys su

magnetine jungtimi ir integruotu termostatu.

➔ 1975 VORTEX pagamina BW 150, pirmąjį siurblį pagal revoliucinį sferinio variklio principą.

➔ 1980 BWZ yra pirmasis pasaulyje karšto vandens cirkuliacinis siurblys su integruotu laikrodžiu.

Atbulinis vožtuvas ir rutulinis uždarymo čiaupas įmontuoti siurblio korpuse.

➔ 1985 Šildymo sistemos ir karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai, išvystantys 3,50 m.v.st slėgį, praplečia

gaminių eilę.

➔ 1987 Dvivamzdžių šakotinių sistemų žiedų subalansavimas VORTEX automatiniais termostatiniais

srauto reguliatoriais.

➔ 1991 VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai su skaitmeniniu laikrodžiu ir elektroniniu

termostatu.

➔ 1996 Su modeliais BW/BWZ 152/153 įvesti 360° pasukami laikrodžiai. VORTEX oro išleidimo flanšas

palengvina oro išleidimą iš cirkuliacinės sistemos.

➔ 1997 Kokybės valdymo sistemos sertifikavimas.

➔ 2000 VORTEX atidaro internetinį puslapį: www.deutsche-vortex.de.

➔ 2002 Smulkaus valymo išplaunami filtrai praplečia pasiūlymų paletę.

➔ 2004 Paprastam valdymui ir aukščiausiam komfortui – nauji VORTEX karšto vandens cirkuliaciniai

siurbliai su multifunkciniu moduliu.

Partneris Lietuvoje:

UAB "Gilius ir Ko"

Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas

Tel.: +370 (37) 308930,

faks.: +370 (37) 308932

El.paštas: GiliusK@takas.lt

Interneto svetainė: www.gilius.info

01lt0022 • 02/04 The right is reserved to make technical alterations.

More magazines by this user
Similar magazines