Julius/Brigita - Respublika.lt

respublika.lt

Julius/Brigita - Respublika.lt

j/b žmonėsadrenalinasAukštadvaryjegyvenantiemsoperos solistuiVytautui Kurnickuiir jo žmonai Gražinai ikivisiškos laimės trūko tik...žirgų. Prieš šešerius metussusituokusi dainingoji poraįsikūrė gražiame name, kuriokieme didelį plotą užimakruopščiai puoselėjama veja,auga kelios obelys, o šiemetatsirado ir nedidelis darželis.Tačiau didžiausias džiaugsmasir rūpestėlis - žemaitukai:kumelaitė vardu Mistika irjos kumeliukas Markizas.Irmanto Sidarevičiaus nuotr.Giedrė MILKEVIČIŪTĖ“Ko gi nepadarysi, jeigu Gražinėlė prašo.Dabar žmona daugiau dėmesio skiria savonumylėtiniams negu man”, - pusiau juokais,pusiau rimtai sako žinomas tenoras. O Gražinapertaria: “Vytautėli, tu man visada buvaiir liksi brangiausias. Juk pats džiaugiesi, kadgalime paskraidyti po lankas, kada norime”.Artistiška prigimtis ir adrenalinasĮ svečius pas Kurnickus nuvykome lietingąpopietę prieš pat Jonines. Buvomesutarę iš anksto, nes labai jau rūpėjo pamatytiporos augintinius. Juo labiau kad artistiškosprigimties vyras ir žmona rengėsišventiniam pasirodymui Aukštadvaryje. Nešiaip sau pajodinėjimui, o mini spektakliuisu teatriniais drabužiais ir papuoštais žemaitukais.Nepabūgę lietaus, Gražina ir Vytautasišsivedė iš tvartelio savo gražuoliusžirgus, pasipuošė taip, kaip ketino pasirodytiper Jonines, ir pozavo fotografui. “Čiamūsų generalinė repeticija, - šluostydamasisaplytą veidą šypsojosi V.Kurnickas, kurįoperos mėgėjai pažįsta iš spektaklių “Pikųdama”, “Karmen”, “Likimo galia” ir kt.Dvidešimčia metų už jį jaunesnė antrojipusė Gražina Skinderytė taip pat yra baigusidainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje,bet tenkinosi nedideliais vaidmenukaisarba dainavimu chore. Nenuostabu, kadVytautas susižavėjo ilgaplauke ir didžiaakemergina vos pamatęs teatre. Gražina tapojo trečiąja žmona. “Šį sykį, atrodo, neapsirikau,- sakė du suaugusius sūnus turintis vyras.- Mudu sieja ne tik meilė ir muzika, betir bendri pomėgiai, pavyzdžiui, adrenalinas,kurio gauname jodinėdami, arba dailė”. Kurnickaišiemet baigė Vilniaus J.Vienožinskiomeno mokyklos studijas. “Vytautėlis nutapėpuikų darbą operos tema, o mano tema “Kelias”pasisekė blogiau, gal man pristigo laiko”,- aiškino Gražina, kuri keletą pastarųjų metųdirbo “Omnitel” pardavimo vadybininke.Mini spektaklis per lietų buvovertas kaimynų dėmesioDainininkųJoninės - su žirgaisGražinai žirgas -gražiausias Dievo kūrinysVaistas nuo nervinės įtamposMistika ir Markizas -Kurnickų džiaugsmasŽirgais ir Vytautas, ir Gražina susidomėjodar vaikystėje. O jodinėti panūdo prieškelerius metus, žinoma, žmonos iniciatyva.Iš pradžių jodinėjo Riešės žirgyne, o paskuiatrado kitą, arčiau namų, Trakų rajono Būdųgyvenvietėje. “Kas nebandė jodinėti, tasnežino, koks tai malonumas. Užsėdame antžirgų ir nervinės įtampos kaip nebūta”, - kalbasolistas, kuris sielojasi, kad jam darbo teatrekaskart mažėja. Gražina priduria, kadsu arkliukais reikia elgtis kaip su gerais bičiuliais,juos glostyti, šukuoti, kalbėtis.“Man teko jodinėti dar tada, kai gyvenausu tėvais Kaune. Važiuodavau į Marijampolėshipodromą, nes ten treniruotis buvo pigiau.Kai atvykau į Vilnių, žirgų nepamiršau. Kaipsėdėti ant žirgo, jį valdyti - pamiršti neįmanoma.Man labai smagu, kad ir Vytautas myližirgus. Juk jo tėvelis tarnavo Lietuvos kariuomenėsulonų pulke”, - pasakoja moteris.LNOBT solistas didžiuojasi, kad jis - kaimovaikas, nuo Upytės (Panevėžio r.). Arkliuspamilo dar vaikystėje. Jo tėvas Kazimierassavo sodyboje laikė trakėnų veislėsžirgus. Vytautas svarstė: “Kodėl gi dažniauneparodžius kokios nors operos su žirgais.Juk mes, lietuviai, raitelių tauta”, - ir uždainavotenorui ne visai tinkamą ariją iš “Pilėnų”:“Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom...”Rūpestėlių padaugėjoŽirgyne Kurnickai nusižiūrėjo labai gražiąir paklusnią kumelaitę vardu Mistika.“Juk savas žirgas visada mielesnis negu turistųnujodinėtas”. Tad pagalvojo, pasitarėir palyginti nebrangiai įsigijo. Paaiškėjo,kad kumelaitė laukia prieauglio. Tad Kurnickųsodyboje atsirado ir kumeliukas, jįpavadino Markizu. Penkių mėnesių išdykęsmažylis bandė iš manęs atimti lietsargį,bet šeimininkė juokdamasi nuginė Markiząšalin. “Jis dar ne tokių eibių prikrečia”, -kalbėjo puošdama specialia kepuraite Mistikutę- taip meiliai ji vadina kumelę. O Vytautaspasakojo, kad aplinkui gyvena gerižmonės, kurie padeda aprūpinti žirguspašaru. Tad reikia atsidėkoti Aukštadvario,kurį Kurnickai jau spėjo pamilti, žmonėmsir surengti teatralizuotą pasirodymą.Beje, žirgai - ne vieninteliai šios šeimosaugintiniai. Namo antrame aukšte, kambaryje,kuris, matyt, buvo skirtas vaikams,gyvena du triušiukai. Vienas jų - senbuvis,o kitą jautrios širdies Gražina atsivežė išvienos sostinės veterinarijos klinikos, nessužeistą gyvūnėlį be vienos kojytės šeimininkaiketino užmigdyti.cm

More magazines by this user
Similar magazines