KOMPAKT OTK - Komfovent

komfovent.lt

KOMPAKT OTK - Komfovent

TurinysSaugos reikalavimai ...................................................................................3Įrenginio transportavimas ...................................................................................3Trumpas įrenginio aprašymas ...................................................................................5Įrenginio pastatymo vietos parinkimas ir montavimas.............................................................6Aptarnavimas ...................................................................................7Įrenginio techniniai duomenys ...................................................................................8Įrenginio kodavimas .................................................................................112


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaSaugos reikalavimai• Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir/ar žalos įrenginiui, jį prijungti galitik kvalifikuotas specialistas.• Priklausomai nuo atliekamo darbo, reikia naudoti tinkamas asmenines apsaugospriemones• Elektros įranga suprojektuota, prijungta ir įžeminta pagal CE reikalavimus.Vėdinimo įrenginį reikia įjungti į elektros lizdą (su įžeminimu), kuris yra tvarkingas ir atitinka visuselektrosaugos reikalavimus. Prieš atliekant bet kokius darbus įrenginio viduje, įsitikinkite, kad prietaisasyra išjungtas, o maitinimo kabelis ištrauktas iš lizdo.• Įžeminimas turi būti įrengtas pagal EN61557, BS 7671 reikalavimus.• Įrenginys turi būti montuojamas pagal montavimo ir priežiūros instrukcijas.• Prieš įjungdami įrenginį, patikrinkite, ar teisingai įstatyti oro filtrai.• Įrenginio priežiūra turi būti atliekama tik pagal žemiau pateiktusnurodymus.Įrenginių transportavimasVėdinimo įrenginys yra paruoštas transportavimui ir sandėliavimui (1 pav.). Įrenginys įpakuotas taip, kadnebūtų pažeistos išorinės ir vidinės dalys, nepatektų dulkės ir drėgmė.Vėdinimo įrenginio kampai apsaugoti nuo pažeidimų – tam naudojami apsauginiai kampai. Visas vėdinimoįrenginys apjuosiamas apsaugine pakavimo plėvele. Transportuojami arba sandėliuojami įrenginiai statomiant padėklų. Įpakuotas įrenginys pritvirtinamas prie padėklo polipropilenine pakavimo juosta per apsauginiuskampus.Vėdinimo įrenginių paruošimas transportavimui ir sandėliavimui1 pav.Transportuojant būtina tinkamai pritvirtinti įrenginius jų nedeformuojant ir nepažeidžiant mechaniškai.Vėdinimo įrenginį galima transportuoti autokrautuvu ar technologiniais vežimėliais (2 a, b pav.).UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.3


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaVėdinimo įrenginių transportavimas autokrautuvu ar technologiniais vežimėliais2 а pav.2 a Įrenginio transportavimas autokrautuvu ant padėklo2 b Įrenginio transportavimas technologiniu vežimėliu ant padėklo.2 b pav.Gavę prietaisą, jį apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad gabenimo metu jam nepadaryta jokia pastebima žala.Pagal pridedamą sąrašą patikrinkite, ar gavote visus komponentus. Pastebėjus apgadinimą ar trūkstamuskomponentus, apie tai nedelsiant praneškite vežėjui. Bendrovei AMALVA reikia pranešti per tris dienas nuogavimo, išsiunčiant raštišką patvirtinimą per septynias dienas. UAB AMALVA neprisiima jokios atsakomybėsuž vežėjo padarytus nuostolius iškrovimo metu arba už vėlesnę žalą prietaiso montavimo vietoje.Jei prietaiso neketinama sumontuoti nedelsiant, jį reikia laikyti švarioje, sausoje vietoje. Saugant lauke jįreikia atitinkamai apsaugoti nuo oro poveikio.4UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaTrumpas įrenginio aprašymas• Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš cinkuoto lakštinio plieno. Šilumos ir garso izoliacijai naudojamamineralinė vata. Visų vėdinimo įrenginių sienelės yra 45 mm storio.• KOMPAKT vėdinimo įrenginiai yra skirti mažo vidutinio dydžio patalpų (pvz., individualūs namai, biurai ir pan.),kuriose palaikoma norminė temperatūra ir drėgmė, vėdinimui. Standartinis vėdinimo įrenginys skirtas naudotipatalpų viduje. Įrenginys gali veikti kai lauko temperatūra yra nuo -30 iki +35.• Įrenginys neskirtas transportuoti oru kietas daleles. Įrenginio negalima eksploatuoti patalpose, kuriose yra sprogiųmedžiagų išsiskyrimo pavojus.• KOMFOVENT KOMPAKT OTK įrenginiuose sumontuotas oro filtras, elektrinis, arba vandeninis oro šildytuvas,ventiliatoriai ir valdymo automatika, užtikrinanti saugų ir ekonomišką įrenginio darbą.• Prieš atidarant duris, įrenginys turi būti išjungtas. Reikia 3 minučių laiko, kad visiškai sustotų ventiliatoriai.• Įrenginyje yra šildymo elementų, kurių negalima liesti rankomis, nes jie gali būti karšti.• Rekomenduojame įrenginį visada laikyti įjungtą, taip bus užtikrinamos geros klimatinės sąlygos patalpų vidujeir sumažės kondensato susidarymo tikimybė ant sienelių. Įrenginį galima išjungti tuomet kai yra atliekamaserviso apžiūra ar keičiami filtrai.• Jei įrenginys sumontuotas patalpoje kurioje yra didelė drėgmė, tai esant šaltam orui lauke, yra didelė kondensatosusidarymo galimybė ant įrenginio sienelių.KOMFOVENT KOMPAKT OTKvėdinimo įrenginių principinė schema1233 pav.A. Imamas lauko orasB. Tiekiamas į patalpas oras.1. Tiekiamo oro filtras2. Tiekiamo oro ventiliatorius3. Oro šildytuvas (elektrinis, arba vandeninis).UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.5


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaĮrenginio pastatymo vietos parinkimas ir montavimasParenkant pastatymo vietą svarbu numatyti laisvą priėjimą prie įrenginio jo aptarnavimo ar apžiūros metu.Mažiausias laisvos erdvės plotis priešais įrenginio aptarnavimo skydą turi būti ne mažiau 700 mm. Vėdinimoįrenginį rekomenduojama statyti atskiroje patalpoje arba tiesiog apšiltintoje namo palėpėje ant kieto lygaus pagrindosu gumine tarpine (4 a pav.).Taip pat įrenginį galima montuoti virš pakabinamų lubų arba ant sienos, žr. montavimo schemą (4 b, c pav.)Įrenginio pastatymo vietos parinkimas, aptarnavimo erdvėmin. 700 mm2 12 3BAB54 a pav.45ABAmin. 100 mmmin. 1800 mmpakabinamoslubos54 b pav.1. Vėdinimo įrenginys2. Sujungimas su ortakiais3. Triukšmo slopintuvas4. Vibroizoliacinė tarpinė (į komplektaciją neįeina)5. Laikiklis (žr. 4 pav.)min. 700 mm4 c pav.6UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaOrtakių sistemaOras į įrenginį ir iš jo teka ortakių sistema. Norėdami užtikrinti ilgą vėdinimo įrenginio veikimo laiką ir lengvąvalymą, rekomenduojame naudoti cinkuotus (Zn 275 gr/m 2 ) ortakius. Siekiant mažų energijos sąnaudų, būtinooro kiekio, žemo triukšmo lygio, reikėtų parinkti ortakių sistemą su mažais oro greičiais ir žemu slėgio kritimu. Jungiantortakių sistemą, būtina ortakių sistemoje sumontuoti triukšmo slopintuvus – ventiliatorių triukšmas ortakiaisnepersiduos į patalpas.Ortakiai, jungiantys įrenginį su lauku, turi būti izoliuoti – taip išvengsite kondensacijos ant jų. Izoliacijos storis50–100 mm.Pastaba: temperatūros jutiklis B1 montuojamas tiekiamojo oro ortakyje po šildytuvo (žr. funkcinę schemąautomatikos montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje), todėl tiesiame ortakyje būtina palikti vietos jutikliui. Jįmontuodami atkreipkite dėmesį, kad būtų užtikrintas priėjimas prie jutiklio jo techniniam aptarnavimui. Minimalusatstumas nuo vėdinimo įrenginio iki jutiklio – trigubas ortakio sąlyginis diametras.Galutinė apžiūraOrtakiai, plieno detalės ir bet kokie sistemos elementai privalo turėti savotvirtinimus, o ne laikytis ant įrenginio.Eksploatuojant vėdinimo įrenginį su elektriniu šildytuvu, oro tiekimo sistemoje,rekomenduojame naudoti uždarymo sklendę tik su moduliuojama pavara ( bespyruoklės).Dingus elektros maitinimui sistemoje būtina užtikrinti ventiliatoriaus veikimą bent2 minutesSumontavus vėdinimo įrenginį, būtina visapusiškai jį patikrinti. Reikia apžiūrėti įrenginio vidų ir pašalintinuolaužas bei įrankius, kuriuos galėjo palikti rangovai. Uždėkite visas plokštes, kurios galėjo būti nuimtos,uždarykite visas priėjimo dureles, patikrinkite, ar nebuvo pažeisti durelių sandarinimo tarpikliai.AptarnavimasVėdinimo įrenginį KOMFOVENT KOMPAKT OTK rekomenduojame apžiūrėti 3 – 4 kartus per metus. Beįrenginio bendros apžiūros, turi būti atliekama:Prieš atliekant bet kokius darbus būtina atjungti elektros maitinimą.1. Ventiliatoriaus patikrinimas (kartą per metus). Ventiliatoriai užsiteršia, todėl mažėja jų efektyvumas.Ventiliatoriai atsargiai valomi audiniu ar minkštu šepečiu. Nenaudoti vandens. Nepažeisti balansavimo.Patikrinkite, ar ventiliatorius lengvai sukasi, ar mechaniškai nepažeistas, ar sparnuotė neliečia įsiurbimotūtos, ar nekelia triukšmo, ar vibropadai (jei yra) tvarkingi, ar slėgio vamzdeliai ant įtekėjimo tūtos pajungti(jei numatyta), ar neatsisukę tvirtinimo varžtai.2. Oro šildytuvo patikrinimas. Rekomenduojama periodiškai tikrinti šildytuvo būklę, valyti. Patikrinkite aršildytuvo plokštelės nesulankstytos, ar sandarus. Valomas su dulkių siurbliu iš oro įtekėjimo pusės ar suspaustuoru iš oro ištekėjimo pusės. Jeigu labai užterštas, galima valyti purškiant šiltą vandenį su plovikliu,nesukeliančiu aliuminio korozijos. Patikrinkite, ar šildytuvas gerai nuorintas, ar grįžtančio vandenstemperatūros jutiklis gerai pritvirtintas.Elektriniuose oro šildytuvuose reikia patikrinti, ar jie gerai pritvirtinti, ar neatsilaisvino laidų jungtys, ar nesulankstytišildymo elementai. Jie gali susilankstyti dėl netolygaus jų kaitimo, kai per juos teka netolygus orosrautas. Patikrinkite, ar šildytuve nėra nereikalingų daiktų ar neužteršti šildymo elementai, nes gali atsirastinepageidaujamas kvapas, o blogiausiu atveju – dulkės gali užsidegti. Oro greitis per šildytuvą turi būtididesnis už 1,5 m/s. Šildymo elementai gali būti valomi dulkių siurbliu ar drėgna servetėle.3. Sklendžių (jei yra) patikrinimas. Nepilnai atsidaranti lauko oro sklendė sukelia papildomą pasipriešinimąsistemoje – be reikalo naudojama energija. Dėl nevisiškai užsidarančios sklendės, išjungtame įrenginyjegali užšalti vandeninis oro šildytuvas, į patalpas nepageidaujamai pateks šaltas oras. Tikrinamas ir derinamassklendės pavaros pritvirtinimas ir veikimas.UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.7


Montavimo ir aptarnavimo instrukcija4. Oro filtro užterštumo patikrinimas. Filtrus reikia keisti mažiausiai 2 kartus per metus: prieš šildymosezoną ir po jo arba dažniau*. Filtrai gaminami vienkartiniam naudojimui – nerekomenduojama jų vakuumuoti,purtyti ar kitaip valyti. Keičiant filtrus svarbu yra sustabdyti įrenginį, nes į jį gali patekti dulkės nuofiltrų. Keičiant filtrus reikėtų išvalyti ir filtrų sekciją.* Užteršti filtrai išbalansuoja Jūsų vėdinimo sistemą, įrenginys naudoja daugiau energijos.Įrenginių techniniai duomenysTipas Svoris ĮtampaŠildytuvogaliaSrovėsstiprumasVentiliatoriausgaliaOrtakių pajungimasFiltravimoklasėFiltrorūšisFiltromatmenysOTK kg V A kW W mm bxhxl, mm700PE 32,5 1x230 13,8 3 165 200 F5 plokščias 345x287x46700PE 32,5 3x400 9,4 6 165 200 F5 plokščias 345x287x46700PE 32,5 3x400 13,8 9 165 200 F5 plokščias 345x287x461200PE 45,5 3x400 14,3 9 290 250 F5 plokščias 558x287x461200PE 45,5 3x400 23,0 15 290 250 F5 plokščias 558x287x462000PE 72,5 3x400 35,1 22,5 2x290 700x250 F5 plokščias 858x287x462000PE 72,5 3x400 46,0 30 2x290 700x250 F5 plokščias 858x287x462000PE 72,5 3x400 24,2 15 2x290 700x250 F5 plokščias 858x287x461200PW 45,5 1x230 1,8 15 290 250 F5 plokščias 558x287x462000PW 72,5 1x230 3 30 2x290 700x250 F5 plokščias 858x287x463000PW 120 3x400 2,2 45 990 600x400 F7 plokščias 450x480x96 (x2)4000PW 120 3x400 2,3 45 990 600x400 F7 plokščias 450x480x96(x2)Triukšmo lygiai OTKOTK 700 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautas Įsiurbime 59 65 66 65 61 53 47 41 65,9(į ortakius)Išpūtime 60 67 69 69 64 56 51 47 69,0Į aplinką (3 metrų atstumu) 54 58 56 47 43 35 28 23 51,0OTK 1200 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautas Įsiurbime 64 71 72 72 66 58 52 45 71,8(į ortakius)Išpūtime 67 74 76 76 71 62 57 52 76,0Į aplinką (3 metrų atstumu) 59 63 62 52 47 39 30 25 56,2OTK 2000 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautas Įsiurbime 67 74 75 69 60 54 47 74,7 56,2(į ortakius)Išpūtime 69 77 79 79 73 64 59 54 78,9Į aplinką (3 metrų atstumu) 61 66 65 54 49 40 32 26 58,5OTK 3000 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautasĮsiurbime 66 70 73 72 70 66 61 57 74,3(į ortakius) Išpūtime 66 71 75 74 72 69 66 63 77,0Į aplinką (3 metrų atstumu) 50 52 52 42 39 34 26 21 46,68UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaOTK 700PESchemosOTK 1200PE/WOTK 2000PE/WOTK 3000PW - 4000PWOTK vėdinimo įrenginių našumasStatinis slėgis, PaOTK 700P/EOTK 1200P/EOTK 2000P/EOTK 1200P/WOTK 2000P/WTiekiamas oro srautas, m 3 /hUAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.9


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaOTK-3000PW-EC-C3Tiekiamas oro srautas, m 3 /sStatinis slėgis, PaTiekiamas oro srautas, m 3 /hOTK 3000 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautas(į ortakius)Įsiurbime -9 -4 -4 -5 -9 -16 -21 -26 -4,1Išpūtime -8 -2 -1 -1 -5 -12 -16 -20 0,0Į aplinką (3 metrų atstumu) -26 -22 -23 -30 -34 -41 -47 -51 -27,4OTK-4000PW-EC-C3Tiekiamas oro srautas, m 3 /sStatinis slėgis, PaVieno ventiliatoriaus SFP.Tiekiamas oro srautas, m 3 /h10UAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.


Montavimo ir aptarnavimo instrukcijaOTK 4000 L w, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L pA, dB(A)Tiekiamo oro srautasĮsiurbime -9 -4 -4 -5 -9 -16 -21 -26 -4,1(į ortakius) Išpūtime -8 -2 -1 -1 -5 -12 -16 -20 0,0Į aplinką (3 metrų atstumu) -26 -22 -23 -30 -34 -41 -47 -51 -27,4Įrenginių kodavimasOTK 700 P E/W – CXOTK 1200 P E/W – CXOTK 2000 P E/W – CXOTK 3000 P W – CXOTK 4000 P W – CXĮrenginio kodavimo pavyzdysOTK 3000 P W – C3Valdiklio tipasElektrinis / vandeninis šildytuvasVariantas - palubinėĮrenginio dydis (atspindi nominalųįrenginio našumą)Vėdinimo įrenginio tipasOTK - oro tiekimo kameraValdiklio tipasVandeninis šildytuvasVariantas - palubinėĮrenginio dydis (atspindi nominalųįrenginio našumą)Vėdinimo įrenginio tipasOTK - oro tiekimo kameraUAB AMALVA pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi.11

More magazines by this user
Similar magazines