trečiasis Delamain konjako namų šimtmetis - Delamain Cognac

delamain.cognac.fr
  • No tags were found...

trečiasis Delamain konjako namų šimtmetis - Delamain Cognac

Rubrikaà la carteTrečiasis Delamain konjakonamų šimtmetisNida Degutienė„Delamainkonjakokolekcija parduotuvėje„Cognac Boutique“.Iš Sentonžo (Vakarų Prancūzija)kilęs protestantas Nikola Delamenas(Nicholas Delamain), Anglijos karaliausKarlo I nuotakos Henrietos Marijosde Burbon rūmų virėjas, 1625 metaisiškeliavo į Londoną. Įsikūręs šalyje,palankiau nusiteikusioje jo išpažįstamosreligijos atžvilgiu, po keturiolikosmetų tapo tituluotu protestantužemvaldžiu. Vienas jo palikuonių– Henris Delamenas (Henry Delamain),Dublino puodžius, Airijos parlamentobuvo apdovanotas 100 svarų sterlingųpremija už tai, kad pirmasis užkūrėkrosnį akmens anglimi (iki tol naudotosdurpės ir medis). Henrio sūnėnasDžeimsas, Dublino pilies sargybiniosūnus, 1759 metais grįžo į savo protėviųžemę Prancūziją ir ėmėsi verslo.Tai ne ištrauka iš istorinės novelės, ovieno iš seniausių pasaulyje – Delamainkonjako namų atsiradimo istorija.Du pusbroliai – Patrikas Peirelongas (PatrickPeyrelongue) ir Čarlis Brastadas (CharlesBraastad), kurių senelės buvo seserys Delamen,šiandien pietvakarių Prancūzijoje, Žarnakomiestelyje sėkmingai puoselėja trečiąšimtmetį gyvuojančias konjako gamybostradicijas. Delamenų šeimos palikuonimspadeda profesionalus degustuotojas OlivjėGijato (Olivier Guillateau). 40 metų šiuosenamuose gėrimą degustavo ir maišė jo tėvas,o prieš 25 metus šias garbingas pareigasperėmė Olivjė. Jis nenaudoja kompiuterio– patirties semiasi tik iš knygų.Mažųjų konjako gamintojų yra daugiau kaip200, Delamain – vieni iš jų, todėl jiems itinsvarbu būti išskirtiniams ir atpažįstamiems.Susitelkę į tobulo skonio aukščiausios kokybėsgėrimo gamybą, jie įvardija mažiausiaišešias priežastis, kuo unikalus yra jų gaminamaskonjakas.„Išskirtiniai esame visų pirma dėl to, kadpuoselėdami šeimos tradicijas ir vertybeskonjaką gaminame taip, kaip jį gamino ištisosDelamenų šeimos kartos, – sako ponasOlivjė Žado (Olivier Jadeau), šių konjakonamų eksporto vadovas. – Delamenų šeimospalikuonys kartu su 13 pagalbininkųkasdien triūsia savo archaiškame fabrikėlyje,be to, važinėja po pasaulį, pristato savogaminius.“Džeimsas Delamenas.Antras svarbus dalykas, kuriuo didžiuojasiDelamain konjako namai, – tai žaliava jųgaminamam gėrimui. „Naudojame nedideliameGrand Šampanės regione užaugintųvynuogių spiritą. Šio regiono dirvožemisyra ypatingas, todėl tik čia sunoksta mūsųstandartus atitinkančios vynuogės. Iš jų pagamintaseaux-de-vie (du kartus distiliuotasvynuogių vynas) yra itin aromatingas, be to,gali būti brandinamas ypač ilgai“, – pasakojaponas Olivjė.Elegantiškuoju konjaku garsėjantys Delamainnamai patys vynuogių neauginair vyno nedistiliuoja, o superka kokybiškąkonjako spiritą iš Grand Šampanės ūkių,kurie daugiau nei šimtmetį gamina eauxde-viepagal Delamain instrukcijas. Namųsavininkai džiaugiasi, kad šitaip jie įgyja pranašumąprieš kitus, mat, turėdami nuosavusvynuogynus, būtų priversti distiliuoti vynąkasmet, o juk būna metų, kai derlius nėrageras. Gamintojai įsitikinę, kad tik skrupulingaipasirinkus kokybišką eaux-de-vie galimaužtikrinti pastovią gaminamo konjako kokybę,todėl jie nėra pasirašę nė vienos tiekimosutarties, o kasmet perka tik tokį konjakospiritą, kuris idealiai atitinka šimtamečiųnamų keliamus reikalavimus.Didieji konjako gamintojai paprastai gaminaV.S., kas reiškia, kad konjakas brandintasstatinėse ne trumpiau nei dvejus metus,V.S.O.P. – ilgiau kaip 4 metus brandintas gėrimas,ir X.O. – 6 ir daugiau metų išlaikytaskonjakas. Delamain negamina nei V.S., neiV.S.O.P. (nors pasaulyje parduodama net90 proc. šių dviejų kategorijų konjako, Lietuvoje– 80 proc.), o tik X.O. konjaką ir į buteliusjį išpilsto tik po 25 metų brandinimo.Visame pasaulyje puikiai žinomą „Pale & DryX.O.“ Delamain gamina nuo 1920-ųjų.Dar vienas šių namų išskirtinumas – taigėrimo brandinimui naudojamos statinės.Konjako spiritą brandinant naujose statinėse,jis persismelkia taninų. Taninai – puikusjaunų konjakų ingredientas, tačiau gaminantkeliasdešimties metų senumogėrimą, jie kenkia skonio subtilumui ir daroįtaką spalvai. Delamain konjako namai perkaprancūziško ąžuolo statines, kuriose prieš taijau buvo brandintas Grand Šampanės regioneužaugintų vynuogių spiritas. Panaudotųstatinių rievės prisisotinusios konjako, todėlgėrimas bręsta pamažu. Statinės su eaux-devielaikomos prieš kelis šimtmečius pastatytuosetam tikros temperatūros ir drėgnumorūsiuose. Tokiu būdu per keliasdešimt metųsubręsta išskirtinio skonio gėrimas.„Konjako gamybos pagrindas – tai jo maišymomenas, – autentiško gėrimo gimimosubtilybes aiškina O. Žado. – Norint, kadkonjakas natūraliai pasiektų įstatymais reglamentuojamąstiprumą (40–43 proc.),ąžuolinėje statinėje jį tektų laikyti apie 60metų. Gėrimo stiprumą galima sumažinti082 | istorijos istorijos | 083


Olivjė Žado.Lietuva užima 29 vietą (iš 70) pasaulinėje parduodamokonjako rinkoje, lenkdama Ispaniją ir Lenkiją. 2007-aisiais,rekordiniais konjako pardavimo metais, Lietuvojenupirkta 360 tūkstančių butelių (2002 m. – 20 tūkstančiųbutelių) konjako, o visame pasaulyje šio gėrimo mėgėjainupirko net 160 milijonų Konjako regione pagamintųbutelių.Pasaulyje 70 proc. konjako išgeriama jį panaudojant alkoholiniuosekokteiliuose.Daugiau nei 90 proc. viso Konjako regione pagamintokonjako eksportuojama. Tai gausiausiai eksportuojamasproduktas pasaulyje.Delamain konjako namuose vyrauja rankinė gamyba. Permetus čia pagaminama tiek konjako, kiek didieji namaipagamina per vieną darbo dieną.atskiedus jį distiliuotu vandeniu. Mes vienojestatinėje per kelis kartus sumaišome15 proc. ir 54 proc. stiprumo konjaką – taivadinama vedybomis. Senoviškame rūsyjevykstantis maišymas trunka dvejus metus– per tiek laiko skystis pasiekia idealią harmoniją.O „apvesdinti“ galima tik panašausamžiaus gėrimus, todėl išrinkti maišymuitinkamus konjakus yra menas.“Delamain konjako gamintojai gėrimą į buteliuspila tik tuomet, kai turi konkretų užsakymą.Taip daro todėl, kad, skirtingai neivyno, konjako branda baigiasi tą minutę,kai jis patenka į stiklo indą. Prieš supilantbuteliai kruopščiai išskalaujami tuo pačiukonjaku, vėliau rankomis užklijuojama estetiškaetiketė. Prieš dedant į dėžes dar kartąpatikrinamas kiekvieno butelio švarumas irgėrimo spalva.„Konjakas negali būti laikomas statinėjeilgiau kaip 60 metų, nes tuomet tampasilpnesnis nei 40 proc. ir jį jau tenka skiesti„Le Voyage de Delamain“.jaunesniu, stipresniu konjaku. Todėl kai ragaudaminustatome, kad konjako skonistobulas, jį perpilame į didžiulį stiklinį indąir tokiu būdu sustabdome tolesnį gėrimobrandinimą, išlaikydami jo kokybę, – pasakojaDelamain konjako namų atstovas.– Mūsų rūsiuose yra speciali patalpa, vadinama„biblioteka“, skirta stikliniuose induoselaikomam konjakui. Šiuos pačius geriausiuskonjako pavyzdžius norime išsaugoti ateitieskartoms, nes juk tai – gyva istorija. Kadpatektų į „biblioteką“, konjakas turi būti ištiesišskirtinis. Seniausias mūsų eksponatas– 1847 metais distiliuotas gėrimas.“Konjako namų vizitinėmis kortelėmis žinovaivadina seniausią jų gaminamą gėrimą„Tres Venerables“ bei nuo 1950-ųjų gaminamą„Vesper“. O štai ypatingą produktą „DelamainReserve de La Famille“ dar neseniaigėrė tik pati Delamenų šeima ir garbingiausinamų svečiai. Pastarasis konjakas nėra maišytas:statinėje jis laikomas tol, kol alkoholiostiprumas natūraliai nukrenta iki 43 proc.2007 metais Delamain konjako namų įkūrėjogarbei buvo sukurtas unikalus konjakas„Le Voyage de Delamain“. „Tai išskirtinisgėrimas, – rankoje laikydamas ištaigingąkrištolo dekanterį didžiuojasi konjako namųatstovas. – Jis pagamintas iš pačių seniausiųir vertingiausių mūsų konjako „bibliotekos“eksponatų. Šiame inde tūno kelių šimtmečiųDelamenų šeimos istorija, unikali dvasia,virtusi tikru eliksyru. Rankiniu būdu pučiantprabangius „Baccarat“ krištolo dekanterius,iš 5000 vienetų tinkami buvo tik 500. Todėlpagaminome tik pusę tūkstančio butelių šioypatingo gėrimo.“Žinomas Lietuvoje konjako ekspertasp. Juozas Kabašinskas įsigijo penkis konjako„Le Voyage de Delamain“ butelius. Senovinįlagaminą primenanti pusapvalė odinėdėžutė su grakščiu buteliu greičiausiai neužsigulėsjo konjako parduotuvėje „CognacBoutique“ lentynoje – artėjant Kalėdomsprabangus gėrimas turbūt kam nors tapsįspūdinga šventine dovana.–SAULĖS JONUŠAITYTĖS nuotraukos 084 | istorijos istorijos | 085

More magazines by this user
Similar magazines