katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

I. VALSTYBĖ TAIKOSIR KARO METUKiekviena valstybė gali susidurti su įvairiais iššūkiais, keliančiaispavojų ir grėsmę jos tolesniam veikimui ir piliečių sveikatai, saugumuiir gyvybei. Kadangi iššūkiai yra labai skirtingi, jiems atremtireikia nevienodų priemonių. Taikos metu (kol nėra paskelbta karopadėtis), atsižvelgdama į susidariusią padėtį, Lietuva gali imtistrijų atsako būdų: skelbti ekstremalią situaciją, įvesti nepaprastąjąpadėtį ar paskelbti mobilizaciją.Ekstremalioji situacijaEkstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusioekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio,ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtaiarba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius.Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimėsapimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijosdirektorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiaunegu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situacijąskelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tik paskelbus ekstremaliąjąsituaciją galima pasitelkti trūkstamus materialinius išteklius

More magazines by this user
Similar magazines