katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

II. CIVILINĖ SAUGATAIKOS IR KARO METUPasirengimo ekstremaliosioms situacijomsorganizavimasBendrieji veikimo principaiŠalies pasirengimas reaguoti į kilusius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsiassituacijas – tai strategija, sudaranti prielaidas aktyviaiapsaugai nuo gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų.Jis apima ekstremaliųjų situacijų valdymo planavimą, pajėgų irišteklių išdėstymą bei rezervo kaupimą, komunikacijos, informacijosvaldymo bei koordinavimo procesų sureguliavimą, personalokvalifikaciją, pratybas bei visuomenės mokymą. Jokia viena institucijanegali sėkmingai ir veiksmingai suplanuoti ir įgyvendintiprevencinių priemonių, pasirengti reaguoti į paties įvairiausiopobūdžio įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, atlikti visų gelbėjimoir padarinių likvidavimo darbų. Todėl Lietuvoje, organizuojantcivilinę saugą, yra numatytos funkcijos ir pareigos visomsLietuvoje veikiančioms valstybės, savivaldybių institucijoms, ūkiosubjektams bei kitoms įstaigoms. Civilinės saugos srities funkcijų

More magazines by this user
Similar magazines