katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Valstybinius planus, kuriuose aprašoma, kaip bus valdomosvalstybės lygio ekstremaliosios situacijos, rengia valstybės institucijospagal savo kompetencijos (veiklos) sritį. Ūkio subjektų(įstaigų) rengiamuose ekstremaliųjų situacijų valdymo planuosenumatoma tuose ūkio subjektuose kilusių įvykių likvidavimo ir jųpadarinių šalinimo organizavimo ir koordinavimo tvarka bei juoseesančių ir dirbančių žmonių apsaugos teikimo eiga: informavimasir perspėjimas, evakavimas, asmeninės bei kolektyvinės darbuotojųapsaugos organizavimas ir t. t.Gyventojams svarbiausi yra savivaldybių ekstremaliųjų situacijųvaldymo planai. Kodėl? Teritorinis principas yra vienas iš esminiųcivilinės saugos organizavimo ir veikimo principų. Jis reiškia, kadcivilinė sauga valstybėje organizuojama pagal jos teritorijos administracinįsuskirstymą, t. y. pagal savivaldybių teritorijas. Ir būtentsavivaldybių administracijos turi suplanuoti, kaip organizuoti jųsavivaldybės teritorijose gyvenančių ar esančių gyventojų apsaugąįvykus nelaimei.15CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUSavivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planai yra skelbiamijų interneto svetainėse. Juose yra aprašoma savivaldybės:gyventojų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusiąekstremaliąją situaciją tvarka;gyventojų evakavimo organizavimo eiga;kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės:nurodomi adresai, galimas priimti žmonių skaičius;ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo ir koordinavimotvarka;medicinos, socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimo,viešosios tvarkos palaikymo organizavimo, švietimo ir kitųbūtiniausių paslaugų teikimo gyventojams ekstremaliųjųįvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu eiga (kas teikia ir kaiporganizuoja).

More magazines by this user
Similar magazines