katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

16CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METU!Ekstremaliųjų situacijų atvejaiskariniai vienetai gali būti pasitelkiamipadėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimodepartamentui vykdyti šias užduotis:perspėti gyventojus apie gresiantį pavojų;organizuoti ir evakuoti gyventojus ir turtą;pasitelkus turimas priemones bei darbo jėgą, įrengti laikinoapgyvendinimo vietas (pvz., statyti palapines, įrengtiprausyklas, lauko virtuves ir t. t.);aprūpinti ir aptarnauti evakuotuosius (pirmoji medicinospagalba, apsauga, maisto ir labdaros dalijimas);nustatyti cheminio, biologinio, radiacinio, branduoliniopavojaus atvejais panaudotas kovines nuodingąsias medžiagasir jų išplitimo ribas;padėti palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti gyventojų ir turtosaugumą nustatytuose nelaimės rajonuose;naudojant specialiąją aviacinę įrangą (vandens krepšį) gesintimiškų ir durpynų gaisrus, likviduoti kitus incidentus;atlikti žvalgybą iš oro kilus potvyniui, miškų ir durpynųgaisrui bei kitoms ekstremaliosioms situacijoms arbaįvykiams;orlaiviais, laivais gabenti specialistus, medikus, gelbėtojus,įrangą ir reikalingas priemones į ekstremaliosios situacijosvietas ar įvykio židinį, o ligonius ar nukentėjusiuosius– į gydymo įstaigas;teikti kai kurias medicinos pagalbos ir sveikatos priežiūrospaslaugas;organizuoti ir atlikti evakuojamų gyventojų ir technikossanitarinį švarinimą.

More magazines by this user
Similar magazines