katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

18 ir įrenginių, valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sustiprinta(ginkluota) apsauga;CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METU valstybės sienos apsaugos sustiprinimas arba valstybės sienospriedanga; draudimas įsigyti, prekiauti, laikyti šaunamuosius ginklus, šaudmenis,sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokiaspavojingas medžiagas ar priemones, sprogmenis; laikinasjų paėmimas iš Lietuvos gyventojų, įstaigų ir organizacijų; transporto priemonių judėjimo apribojimas; komendanto valandos įvedimas; draudimas be specialaus leidimo atvykti į teritoriją, kuriojeįvesta nepaprastoji padėtis, arba pakeisti nuolatinę gyvenamąjąvietą; užsieniečių buvimo ir tranzito per Lietuvos Respublikos teritorijąapribojimas, jų priežiūros bei vizų režimo sugriežtinimas; nustatant leidimų tvarką, ne ūkinės veiklos ir privačių suėjimų,į kuriuos susirenka daugiau nei 50 žmonių, ribojimas; transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas siekiantsurasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus,šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsiasir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatytibei sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką irvisuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą irturtą; Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šaliesparamos įstatymo nustatyta tvarka transporto priemonių arkito turto laikinasis paėmimas arba rekvizicija siekiant užkirstikelią itin pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiemslikviduoti, žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti; nepaprastosios padėties metu teritorijoje įvedamas medicininisar veterinarinis karantinas; laikinas gyventojų perkėlimas (evakuacija) iš nepaprastosiospadėties teritorijos;

More magazines by this user
Similar magazines