katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

!Humanitarinės užduotys siekiantapsaugoti civilius gyventojus karo artarptautinių ginkluotų konfliktų metuPerspėjimas, evakuacija;slėptuvių įrengimas ir jų tvarkymas;šviesos maskavimo priemonių naudojimas;gelbėjimo operacijos;medicininis aptarnavimas, įskaitant ir pirmąją pagalbą,taip pat religinė pagalba;kova su gaisrais;pavojingų vietovių nustatymas ir pažymėjimas;dezinfekavimas ir kitos panašios apsaugos priemonės;skubus būsto suteikimas ir aprūpinimas;skubi pagalba nelaimę patyrusiose vietovėse atkuriant irpalaikant tvarką;skubus būtinų komunalinių tarnybų atkūrimas;skubus mirusiųjų laidojimas;pagalba siekiant išsaugoti būtinus objektus;papildoma veikla, būtina bet kuriai minėtai užduočiai įvykdyti,įskaitant planavimą ir organizavimą.21CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUTarptautinis civilinės gynybos skiriamasis ženklas – lygiakraštisžydras trikampis oranžiniame fone. Jis naudojamas civilinės gynybosorganizacijų, jų personalo, statinių ir inventoriaus, taip patcivilių slėptuvių apsaugai žymėti (šis ženklas pavaizduotas galiniamešio leidinio viršelyje).

More magazines by this user
Similar magazines