katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

22 Kadangi Lietuvoje civilinės saugos organizavimo funkcijas organizuojanti,koordinuojanti ir vykdanti valstybės institucija yraPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidausreikalų ministerijos, jo vadovaujamų priešgaisrinių gelbėjimopajėgų personalas bei visi ištekliai karo metu būtų skirti civilineisaugai organizuoti ir civilinės gynybos humanitarinėms užduotimsvykdyti. Tačiau karo metu ši institucija nebūtų vienintelė,vykdanti humanitarines užduotis. Visi civilinės saugos sistemossubjektai (valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkiosubjektai, kitos įstaigos), o, esant būtinybei, – ir kariniai vienetai,turėtų atlikti civiliams gyventojams apsaugoti reikalingas civilinėssaugos funkcijas (humanitarines užduotis).CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METULietuvos Raudonojo Kryžiausdraugijos vaidmuoLietuvoje nuo 1919 metų veikianti Lietuvos Raudonojo Kryžiausdraugija (LRKD) yra humanitarinio pobūdžio asociacija, priklausantiTarptautiniam Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnuliojudėjimui. Ji yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklossrityje, taikos ir karinių konfliktų metu veikianti pagal 1949 m. Ženevoskonvencijas dėl karo aukų apsaugos ir jų papildomus protokolus.Draugijos savanoriai teikia įvairią pagalbą nukentėjusiemsgyventojams, padeda surasti dingusius artimuosius, dalyvaujakitose ekstremaliųjų situacijų, nepaprastosios padėties valdymoveiklose. Įvykus didelei nelaimei, LRKD savanoriai padeda valstybėsinstitucijoms teikti pagalbą nukentėjusiesiems: padeda evakuoti, identifikuoti, registruoti nukentėjusiuosius; teikia pirmąją ir psichologinę pagalbą; teikia materialinę ir moralinę pagalbą vaikams, žmonėms, turintiemsnegalią, taip pat sergantiems lėtinėmis ligomis, vyresnioamžiaus bei kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms;

More magazines by this user
Similar magazines