katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

teikia socialinę pagalbą: padeda paskirstyti gautas maisto medžiagasir geriamąjį vandenį evakuotųjų stovyklose arba laikinojoapgyvendinimo vietose įkurdintiems nukentėjusiesiems; atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus; organizuoja tarptautinės pagalbos teikimą, paskirsto gautąhumanitarinę pagalbą; ieško Lietuvos gyventojų giminių užsienyje ir užsieniečių giminiųLietuvoje, pasimetusių kilus ginkluotiems konfliktamsar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.Ištikus didelei nelaimei, prireiktų daug Lietuvos Raudonojo Kryžiausdraugijos savanorių, galinčių ir gebančių pagelbėti nukentėjusiemsžmonėms. Norintieji jais tapti gali tai padaryti jaušiandien. Tereikia susisiekti su LRKD atstovais ir užpildyti savanorioanketą (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos kontaktai:A. Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 262 8037, faks.(8 5) 261 9923, el. p. info@redcross.lt, LRKD interneto svetainėhttp://www.redcross.lt).23CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUPerspėjimas ir informavimas: perspėjimosistema, civilinės saugos signalaiŽmonės visuomet nori žinoti, kas atsitiko, ką jiems daryti, kas yradaroma situacijai suvaldyti, padėtis gerėja ar blogėja. Informuotivisuomenę apie artėjančias grėsmes ar susidariusias ekstremaliąsiassituacijas yra labai svarbu. Informacija apie artėjantį pavojųmažina pavojaus laukimo baimę, o informacijos stoka kelia nerimąir sudaro sąlygas formuotis klaidingoms nuomonėms ir plistigandams. Gyventojų perspėjimo informacija turi būti gausi ir kuoiš įvairesnių šaltinių, tuomet tikėtina, kad ją išgirs daugiau žmoniųir kad žmonės labiau paisys perspėjimų. Lietuvoje veikia gyventojųperspėjimo ir informavimo sistema. Per ją galima informuotigyventojus apie artėjančias ar gresiančias pavojingas situacijas,

More magazines by this user
Similar magazines