katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

24 nesvarbu, kur jie gyvena – mieste ar kaime, nesvarbu, kur jie yra –namie, darbe ar kelyje.CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUPerspėjimas visuomenės informavimopriemonėmisGyventojų perspėjimas ir informavimas yra vienas iš pirmiausiaiatliekamų veiksmų. Dažnai pirminė informacija apie įvykius gaunamaiš visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos). Taiyra normalu – be jų neįmanoma tinkamai perspėti ir informuoti,be to, viešosios informacijos teikėjai yra civilinės saugos sistemosdalis. Jų pareiga yra pranešti visuomenei apie tai, kas vyksta. Lietuvosįstatymuose numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijųir įstaigų pranešimai ir perspėjimai apie gresiančią ar susidariusiąekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius bei priemonesjai pašalinti ir apie apsisaugojimo nuo jos būdus perduodamiper įvairias visuomenės informavimo priemones (televiziją, radiją,spaudą, interneto portalus, naujienų agentūras ir kitas priemones).Taip pat numatyta, kad gaivalinių nelaimių, didelių avarijųar epidemijų, karo ar nepaprastosios padėties atveju viešosiosinformacijos rengėjai ir skleidėjai turi įstatymų ir (ar) Vyriausybėsnustatytais atvejais ir tvarka nemokamai ir operatyviai skelbtioficialius valstybės pranešimus.!Gyventojų perspėjimoir informavimo būdaiPranešimai ir perspėjimai per įvairias visuomenės informavimopriemones;trumpieji pranešimai į gyventojų mobiliuosius telefonus;įspėjamasis garsinis signalas (jungiamos sirenos);transporto priemonių ir įmonių garsiniai signalai, pasiuntiniai.

More magazines by this user
Similar magazines