katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Kas yra gyventojų perspėjimoir informavimo sistemaĮvykus nelaimei, dėl kiekvienos uždelstos valandos gali labai padidėtiaukų skaičius ir materialiniai nuostoliai, todėl gyventojų perspėjimoir informavimo sistema turi veikti greitai ir nepriekaištingaiir aprėpti kuo daugiau šalies gyventojų. Nuo 2012 m. Lietuvojeveikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS), kuriveiksmingai realiu laiku perduoda informaciją apie gresiančiuspavojus, siųsdama trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojųmobiliuosius telefonus. Tam naudojama korinio transliavimo (CellBroadcast) technologija GSM tinkluose. Pagrindiniai korinio transliavimotechnologijos privalumai, užtikrinant patikimą gyventojųperspėjimą, yra tai, kad vienu metu galima išsiųsti labai didelįtrumpųjų pranešimų skaičių, neapkraunant tinklo; trumpuosiuspranešimus galima perduoti net ir esant perkrautam tinklui; nereikiažinoti gavėjo telefono numerio – pranešimą galima perduotipavojaus zonoje esantiems žmonėms (vienos GSM stoties aprėptieszonos tikslumu). Trumpąjį pranešimą galima kartoti – taipgalima įspėti ne tik pavojaus zonoje esančius, bet ir atvykstančiusį ją žmones. Pranešimai gali būti siunčiami skirtingomis kalbomis– dėl to galima informuoti skirtingomis kalbomis kalbančiusšalies gyventojus bei atvykusius kitų šalių piliečius. GPIS galimanaudoti ne tik siekiant perspėti apie ekstremaliąsias situacijas, betir skelbiant skubią dingusiųjų paiešką ar atliekant kraujo donorų,nusikaltėlių paiešką tam tikrame rajone bei kitoms funkcijoms,susijusioms su tvarkos ir visuomenės gerovės užtikrinimu.25CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUTrumpuosius pranešimus gali siųsti Priešgaisrinės apsaugos irgelbėjimo departamentas, Bendrasis pagalbos centras, apskričiųpriešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei savivaldybių administracijos.Visgi GPIS efektyvumas priklauso nuo žmogaus subjektyvausapsisprendimo norėti ar nenorėti būti perspėtam. Tam, kadgyventojai gautų trumpuosius pranešimus, jų mobiliuosiuosetelefonuose turi būti aktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija.

More magazines by this user
Similar magazines