katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

26 Šios funkcijos aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose instrukcijasgalima rasti GPIS interneto svetainėje http://gpis.vpgt.lt.CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUPerspėjimas sirenomisPerspėjimo sirenomis sistema – tai elektromechaninių sirenųtinklas; daugiausia sirenos yra įrengtos savivaldybių centruose.Įjungus sirenas, perduodamas įspėjamasis garsinis signalas „Dėmesiovisiems“. Tai įspėjamasis pulsuojančio 3 minučių trukmėskaukimo garsinis signalas (9 sekundės kaukimo – 6 sekundėspauzė). Ne vėliau kaip po 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signaloperdavimo pradžios per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją,kitus transliuotojus perduodamas pranešimas apie tai, koks konkretuspavojus gresia (cheminis, radiacinis, potvynio, uragano, kt.)ir ką reikia daryti norint išlikti saugiems.Svarbu žinoti, kad sirenų gausmas nesuteikia jokios informacijos.Išgirdę kaukiančią sireną, gyventojai privalo įjungti radiją ar televizoriųir išklausyti informaciją bei rekomendacijas.Šiuo metu gyventojams perspėti naudojamos 489 centralizuotovaldymo elektros sirenos. Jomis perspėjama apie 50 proc. visųšalies gyventojų. Didžioji centralizuoto valdymo elektros sirenųdalis yra įrengta miestuose bei savivaldybių centruose ir kaimogyvenvietėse Ignalinos ir Zarasų rajonuose, kur gyventojų skaičiusyra 100 ir daugiau. Į bendrą perspėjimo sistemą įeina ir 485vietinio valdymo sirenos. Vietinio valdymo perspėjimo sistemosdaugiausia yra įrengtos kaimo vietovėse. Jas įjungia iš ankstopaskirti asmenys. Šiomis sistemomis perspėjama dar apie 3 proc.gyventojų. Sirenų įjungimo pultai yra sumontuoti savivaldybiųcentruose.Gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra sirenų, apie artėjantįdidelį pavojų gyventojai perspėjami naudojant visas įmanomastechnines ir organizacines priemones, numatytas savivaldybėsekstremaliųjų situacijų valdymo plane: visomis veikiančiomis ryšio

More magazines by this user
Similar magazines