katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

priemonėmis, per vidaus ar lauko garsiakalbius, transporto priemoniųir įmonių garsiniais signalais, išsiunčiant policijos, ugniagesių,greitosios medicinos pagalbos ir kitų tarnybų transportopriemones, turinčias garso stiprinimo įrangą, taip pat siunčiantpasiuntinius.Gyventojai nėra linkę iš karto patikėti gauta informacija. Tikėtina,kad, net ir išgirdę kaukiančias sirenas ar gavę pranešimą į mobilųjįtelefoną, jie gali ieškoti papildomos informacijos: skambinti draugams,artimiesiems, pareigūnams. Dėl didelio skambučių kiekioryšio tinklas gali būti pernelyg apkrautas, o tai taptų nepakeliamanašta institucijoms, valdančioms susidariusią situaciją. Todėlsusidarius didelio masto ekstremaliajai situacijai, nepaprastajaipadėčiai, numatyta įkurti pasiteirauti skirtas karštąsias linijas, informacijoscentrus, o gyventojų prašoma susilaikyti nuo nebūtinųskambučių.27CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUEvakavimasis į saugias teritorijasSituacijų, kai reikia evakuoti žmones iš nelaimės zonos, pasitaikogerokai dažniau negu daugelis gali įsivaizduoti. Kiekvienaismetais skirtingose valstybėse daug žmonių priverčiami skubiaipalikti savo namus dėl įvairių ekstremaliųjų situacijų. Dažniausiaižmonės būna priversti evakuotis dėl karinių konfliktų, siaučiančiųstichinių nelaimių, gamtinių gaisrų ir potvynių. Gali atsitiktiir taip, kad daugeliui mūsų įprastos gyvenamosios vietos tapsnetinkamomis gyventi dėl cheminių avarijų ar pasklidusios radioaktyviostaršos.Žmonių evakavimas – tai organizuotas gyventojų perkėlimas išteritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinaisuteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. Tai vienas iš pagrindiniųgyventojų apsaugos būdų, kuris gali būti taikomas, gresiantar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties atveju.

More magazines by this user
Similar magazines