katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

• Prasidėjus branduolinio ir kitų masinio naikinimo ginklų erai,civilinei gynybai skirtas didelis dėmesys. Tačiau tokių ginklųgalia buvo tokia didelė, kad jais ir buvo tikimasi atgrasytipriešą, todėl grandioziniai pilietinės gynybos planai dažnailikdavo popieriuje. Totalitarinėse valstybėse, taip pat Šveicarijoje,Izraelyje ir kai kuriose kitose šalyse buvo įrengtosvalstybinės slėptuvės nemažai gyventojų daliai, slėptuvesstatėsi įmonės ir privatūs gyventojai. Deja, sukurtos sistemosjau negalėjo apsaugoti nuo masinio naikinimo ginklų.Slėptuvės išliko iki Šaltojo karo pabaigos, o vėlesniais laikais,nesant realaus didelio karo pavojaus, ėmė nykti, buvo privatizuojamosar keičiama jų paskirtis.Žmonių sanitarinis švarinimas37CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUKada gali būti reikalingas sanitarinisžmonių švarinimasSanitarinis švarinimas (nukenksminimas, kenksmingumo pašalinimas)– tai biologinio, radioaktyviojo, cheminio užterštumo pašalinimasnuo nukentėjusių žmonių. Jis reikalingas, siekiant sustabdytiar sumažinti neigiamą cheminių, biologinių, radioaktyviųjų(toliau – ChBR) medžiagų poveikį, be to, tokiu būdu apsaugoma,kad ChBR medžiagomis neužsiterštų asmenys, galintys turėti kontaktąsu nukentėjusiaisiais.Sanitarinis žmonių švarinimas gali būti reikalingas, kai ChBR medžiagospasklinda žmonių susibūrimo vietoje, kai yra nukentėjusiųžmonių ir kai tikėtina, kad teršalai pateko ant įvykio vietoje (arnetoli jo) buvusių žmonių.Sanitarinis žmonių švarinimas nėra automatinis ar neišvengiamasprocesas. Sprendimą atlikti žmonių sanitarinį švarinimą įvykio

More magazines by this user
Similar magazines