katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

teršalai nuo drabužių nepatektų ant veido, akių). Su nusivilktaisdrabužiais reikia elgtis kaip su pavojingomis atliekomis: suvyniotiužterštu paviršiumi į vidų, sudėti į maišus (supakuoti du kartus) irpadėti saugioje vietoje. Ką su jais daryti toliau, priklauso nuo to,kokie teršalai buvo pasklidę, kokia jų koncentracija, ar žmogusbuvo toli nuo teršalų paskleidimo vietos. Galbūt juos reikės atvežtiį nurodytą vietą ir priduoti kaip pavojingas atliekas, o gal pakaksišskalbti skalbyklėje.Praustis reikia po tekančiu ne karštu, o tik šiltu (38–40 0 C) arbašaltu vandeniu ir būtinai su muilu – efektyviausiai teršalus šalinaūkinis muilas. Pirmiausia gerai nuplaunamos rankos, toliau –veidas, kaklas, akys, ausys, skalaujama nosis ir burna, kruopščiaiplaunamos sunkiau prieinamos kūno vietos. Buvusieji vietoje, kurpasklido cheminės medžiagos, turi praustis ne trumpiau kaip 3–5minutes. Radioaktyviosios taršos atveju praustis reikia ne trumpiaukaip 10 minučių.39CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUPagalbos nukentėjusiesiems organizavimasVienas iš pagrindinių civilinės saugos organizavimo ir veikimoprincipų yra saugumo ir paramos principas. Likviduojant įvykiųir ekstremaliųjų situacijų padarinius, turi būti teikiama pagalbagyventojams ir užtikrinama minimali gyvenimo kokybė.Nukentėjusieji – tai nebūtinai tiesiogiai paveikti ir sužaloti asmenys.Žmonės gali likti be namų (sugriauti, sudegę) arba jų namaigali būti netinkami gyventi dėl potvynio, cheminės ar radioaktyviostaršos, degančio miško dūmų, nutraukto komunaliniųpaslaugų (elektros, dujų, šildymo, vandens) teikimo. Visais tokiaisir daugeliu kitų atvejų būtina organizuota pagalba. Organizuotipagalbos teikimą nukentėjusiesiems dėl ekstremaliųjų įvykių irekstremaliųjų situacijų yra pavesta savivaldybių administracijosdirektoriams. Esant nepaprastajai padėčiai, savivaldybės toliauatlieka civilinės saugos funkcijas. Kaip bus organizuojama tokia

More magazines by this user
Similar magazines