katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

42 Už privalomuosius darbus gyventojams gali būti atlyginama įstatymųnustatyta tvarka.CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUŠeimos veiksmų planavimasAr jūsų šeima yra pasirengusi rimtiems išbandymams? Ar kiekvienasjūsų šeimos narys žino, ką turi daryti, ištikus nelaimei, kadpadėtų ne tik sau, bet ir kitiems? Jeigu ne, laikas apie tai pagalvotiir pradėti planuoti šeimos veiksmus nelaimės atveju. Planas padėssumažinti baimę ir paniką ir išsaugoti gyvybę, sveikatą bei turtą.Norint būti tinkamai pasirengus ištikus nelaimei, reikia iš ankstoapgalvoti daugelį dalykų.Gresiantys pavojaiDrauge su visa šeima pasikalbėkite apie tai, kas gali atsitikti,kokios gali būti nelaimės pasekmės ir ką konkrečiai reikėtųdaryti, jeigu, pavyzdžiui, kiltų gaisras, didelė audra ar potvynis.Planuokite veikti kaip komanda, bet atminkite, kadkiekvienas komandos narys turi žinoti, ką privalo daryti irtuomet, jeigu kai kurių šeimos narių, įvykus nelaimei, nebusnamie.Susitikimo vietaNumatykite, kur susitiksite su šeimos nariais, jeigu, nutikusnelaimei, visi būsite skirtingose vietose ir jeigu reikės staigapalikti namus. Numatykite dvi šeimos narių susitikimo vietas:vieną – lauke, kitą – pas jums artimus žmones. Kiekvienas šeimosnarys turi gerai žinoti susitikimo vietų adresus ir artimųžmonių telefonus.Saugios namų vietosIšsiaiškinkite su visais šeimos nariais, kurios vietos namuosesaugiausios, kokiais atvejais reikėtų slėptis kuo toliau nuolangų, kokiais atvejais slėptis negalima.

More magazines by this user
Similar magazines