katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

48 Mobilizacijos sistemą sudaro trys mobilizacijos subjektų grupės:savarankiški mobilizacijos subjektai (Vyriausybė, Krašto apsaugosministerija, Lietuvos kariuomenė ir Mobilizacijos departamentasprie Krašto apsaugos ministerijos); civilinės mobilizacijos institucijos(kitos valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos); ūkio mobilizacijossubjektai (valstybės ir privačios įmonės, kiti ūkio subjektai).Paskelbus mobilizaciją, mobilizacijos sistemos subjektaiatlieka mobilizacijos planuose numatytus veiksmus (šie planai irjų turinys nėra viešai skelbiami). Ūkio subjektai atlieka mobilizaciniusužsakymus ir vykdo priimančiosios šalies paramos teikimoįsipareigojimus 1 . Visos kitos valstybės ar savivaldybių institucijos,įstaigos ir ūkio subjektai, kurie nedalyvauja mobilizacijoje, bendradarbiaujair padeda mobilizacines užduotis vykdantiems subjektams.Paskelbus mobilizaciją, institucijos, įstaigos, ūkio subjektaiir gyventojai, kurie neturi mobilizacinių ar priimančiosiosšalies paramos teikimo užduočių, dirba toliau – tęsia savo veikląkaip įprasta.POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUGyvybiškai svarbių valstybės funkcijų užtikrinimasSkelbiant mobilizaciją siekiama pertvarkyti valstybės veiklą,ruošiantis atremti ginkluotą agresiją ar vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.Tai darant būtina užtikrinti visuomenės saugumą irstabilumą valstybėje. Šiems siekiams įgyvendinti yra apibrėžtosgyvybiškai svarbios valstybės funkcijos, kurios bus užtikrinamosmobilizacijos ir karo metu:Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklostęstinumasPrezidento, Seimo, Vyriausybės, savivaldybių, ministerijų,Valstybės saugumo departamento veikla yra vienas svarbiau-1 Priimančiosios šalies parama – reikiamų prekių, paslaugų ar darbų teikimaspajėgoms, kurios atvyksta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėsekarinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arbavyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

More magazines by this user
Similar magazines