katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

sių agresoriaus taikinių, todėl tos veiklos tęstinumui užtikrintiskiriamas ypatingas dėmesys. Jei šių institucijų veikla iš taikosmeto buveinių tampa nebeįmanoma, jos perkeliamos į specialiaiparuoštas darbo vietas.Teisinės sistemos institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumasGyvybiškai svarbios teisinės sistemos funkcijos, kurias užtikrinavalstybė, yra šios: ikiteisminių tyrimų atlikimas, teismų,prokuratūros, advokatūros, antstolių, bausmių vykdymo sistemosveikla.Valstybės karinė gynybaEsant karo padėčiai, vykdomi ginkluotųjų pajėgų gynybosveiksmai ir karinės operacijos, gynybai rengiamas kariuomenėspersonalo rezervas.Vidaus saugumasIšaugus užsienio valstybių saugumo ir žvalgybos tarnybų,teroristinių organizacijų keliamai grėsmei, siekiama nustatytijų veikimą ir jį pašalinti.Viešasis saugumasViešasis saugumas apima daugybę aspektų: valstybinės sienosapsaugą, valstybės ir savivaldybių svarbių objektų apsaugą,viešosios tvarkos palaikymą, priešgaisrinę ir civilinę saugą,kovą su nusikalstamomis veikomis, gaisrų gesinimą, strateginęreikšmę nacionaliniam saugumui turinčių infrastruktūrosobjektų apsaugą. Esant karo padėčiai, viena iš didesnių grėsmiųlaikoma kova su nusikalstamomis grupuotėmis – jos galibandyti pasinaudoti valstybės persitvarkymu ir „patikrinti“,kaip iš tiesų veikia viešojo saugumo sistema.49POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUSocialinė apsaugaEsant karo padėčiai, valstybė užtikrina dirbančių, pensinioamžiaus žmonių, našlaičių, kitų remtinų asmenų socialinę apsaugą.Dėl karo padarinių asmenų, kuriems reikalinga valstybėsparama, skaičius gali labai išaugti. Tokiu atveju numatyta,

More magazines by this user
Similar magazines