katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

50 kad valstybės institucijos ir toliau teiktų jiems paramą, kuribus įmanoma tuo metu.POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUŠvietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų institutų veiklaKaro metu jų veikla tęsiama, tačiau galimybių tai daryti yramažiau – ypač švietimo įstaigoms ir moksliniams tyrimo institutamspatekus į karo veiksmų zoną.Aplinkos apsaugaKaro metu deramas dėmesys skiriamas prognozėms bei patikimaiinformacijai teikti, o prireikus – didelę žalą aplinkaidarantiems padariniams šalinti.Sveikatos apsaugaVykstant karui gali būti daug nukentėjusių karių ir civilių, dėlto tokiu atveju asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrossvarbiausių paslaugų svarba tik išauga. Ligoninės ir kitos sveikatospriežiūros įstaigos, karui tebesitęsiant, gali susidurti sumedikamentų, įrangos ir personalo trūkumu.Žemės ūkio sektoriaus veiklos tęstinumasKaip rodo paskutinių karinių konfliktų įvykiai, mūšiai daugiausiaivyksta miestuose (dėl juose esančių operacinę ir strateginęreikšmę turinčių objektų), tad tiesioginė žala žemės ūkiosektoriui gali būti ne tokia didelė. Žemės ūkio veiklos tęstinumuidaugiau įtakos gali turėti karinių veiksmų pasekmės: pavyzdžiui,kuro trūkumas, žemės ūkio technikos rekvizavimas.Pramonės sektoriaus veiklos tęstinumasKaro metu šio sektoriaus veiklos tęstinumas priklauso nuokarinių veiksmų apimties: agresorius gali naikinti kai kuriuospramonės objektus, jei jų produkcija susijusi su karinių daliniųaprūpinimu. Dėl kai kurių pramonės objektų, kuriuose saugomospavojingos medžiagos, naikinimo gali kilti ekologiniųnelaimių, o tai gali paveikti šalia gyvenančius gyventojus.Tokiu atveju vertėtų įvertinti, ar saugu likti šalia pramoninioobjekto.

More magazines by this user
Similar magazines