katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Energetikos sektoriaus veiklos tęstinumasVykstant karui energetiškai svarbiems objektams (suskystintųgamtinių dujų terminalui, elektrinėms, kuro saugykloms ir kt.)kiltų grėsmė, todėl jų apsaugai karo metu sustiprinti teikiamaypatinga svarba.Ryšio priemonių ir pašto veiklaRyšio priemonės, gyventojų informavimas ir pašto paslaugosyra ypač svarbios karo atveju. Valstybė skiria deramą dėmesį,kad jų veikla karo atveju būtų užtikrinta ir būtų apsisaugotanuo galimo agresoriaus pasinaudojimo jomis.Transporto sistemos veiklaŠi sistema yra gyvybiškai svarbi dėl Lietuvos ginkluotųjųpajėgų ir atvykstančių sąjungininkų įrangos pervežimo beigyventojų evakavimo darbų. Visi turimi valstybinės ir vietinėsreikšmės keliai, geležinkeliai, oro ir jūrų uostai turi išlikti funkcionalūskaip galima ilgiau.Valstybės finansų valdymas ir mokesčių administravimasVykstant karo veiksmams, mokesčių surinkimas nenutrūksta:tai užtikrina ne tik ginkluotųjų pajėgų finansavimą, bet ir kitųvalstybei gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą.51POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUKredito įstaigų, mokėjimo įstaigų ir mokėjimosistemų veiklaEsant karo padėčiai, finansiniai atsiskaitymai vyksta.Gyventojų aprūpinimas maisto produktaisir geriamuoju vandeniuKaro metu valstybė skiria ypatingą dėmesį gyventojų aprūpinimuimaistu ir geriamuoju vandeniu. Pajutusi maisto irgeriamojo vandens stygių, valstybė gali kreiptis tarptautinėspagalbos.Kultūros paveldo apsaugaKaro atveju kultūros paveldo objektams numatoma skirti ypatingąapsaugą. Kariniai veiksmai šalia tokių objektų neturėtų

More magazines by this user
Similar magazines