katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

52 vykti. Istorinės vertybės taip pat turi būti apsaugotos, prireikusevakuotos į kitas šalis, kur joms būtų užtikrinta reikiamaapsauga.POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUTarptautinis bendradarbiavimas ir pagalbaKaro atveju NATO sąjungininkai užtikrins kolektyvinę Lietuvosgynybą, o Lietuva diplomatinėmis priemonėmis siektųtarptautinių sankcijų agresoriui, taip pat pagalbos nukentėjusiemsgyventojams.Gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos parodo, kas jai yra svarbiausiamobilizacijos ir karo atveju. Už kai kurias funkcijas atsakoviena valstybės institucija, tačiau yra ir tokių, už kurias yra atsakingoskelios. Pagal gyvybiškai svarbias funkcijas nustatomoskonkrečios mobilizacinės užduotys ministerijoms, savivaldybėmsir kitoms institucijoms. Remdamasi tomis užduotimis, kiekvienajų pasirengia mobilizacinius planus, kuriuose apibrėžia, kaipužtikrins, kad tos užduotys būtų įvykdytos mobilizacijos ir karoatveju.Karo prievolininkų šaukimasPaskelbus visuotinę mobilizaciją ir esant poreikiui visi Lietuvos kariuomenėsparengtojo personalo rezervo karo prievolininkai (nuo18 iki 55 metų karo prievolininkai, kurie yra įgiję pradinį karinįparengtumą; atsargos karininkai, generolai (admirolai) ir atsargoskariai, turintys gydytojo ar gydytojo padėjėjo specialybę, iki 60metų) šaukiami į karo tarnybą. Pašauktieji į karo tarnybą privaloatvykti į karo prievolės ir komplektavimo padalinį. Pašaukus karoprievolininkus, gali būti nurodoma atvykti ir į karinių vienetųdislokacijos ar kitas nurodytas vietas. Karo prievolės ir komplektavimopadaliniuose suteikiama informacija ir karinio parengtumoneturintiems karo prievolininkams. Patikrinus sveikatą, tinkamiatlikti tarnybą karo prievolininkai nukreipiami į paskirtas tarnybosvietas – karinius vienetus.

More magazines by this user
Similar magazines