katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Karo prievolininkų informavimas55Pranešimas apie karo prievolininkų šaukimo pradžią skelbiamasper visuomenės informavimo priemones (radiją, televiziją, spaudą),krašto apsaugos sistemos (KAS) informacinės visuomenės informavimopriemones (Krašto apsaugos ministerijos ir kitų kraštoapsaugos sistemos institucijų interneto svetainėse: www.kam.lt,http://kariuomene.kam.lt, www.karys.lt, socialinio tinklo „Facebook“puslapiuose; KAS leidiniuose, plakatuose, informacinėseskrajutėse) arba karo prievolininkai informuojami asmeniškai.Paskelbus mobilizaciją, užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikospiliečiams galioja ta pati tvarka, atsakomybė, teisės ir pareigos,kaip ir Lietuvoje gyvenantiems piliečiams. Atsižvelgiant įpaskelbtos mobilizacijos mastą, poreikį, karo prievolininkų karinioparengtumo lygį ir amžių, piliečiai šaukiami atlikti karinę tarnybąLietuvoje.Užsienyje gyvenantys piliečiai atnaujinti asmeninius ryšio duomenisgali kreipdamiesi (asmeniškai, telefonu ar el. paštu) į artimiausiąpagal savo registruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje karoprievolės ir komplektavimo padalinį. Paskelbus mobilizaciją visareikalinga informacija taip pat teikiama užsienio šalyse esančioseLietuvos ambasadose ir konsulatuose.POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METUSvarbu žinoti, kad karo prievolininkai privalo: pateikti papildomą,dokumentais pagrįstą informaciją, būtiną karinei įskaitaitvarkyti, jeigu taip nurodo karo prievolę administruojanti kraštoapsaugos sistemos institucija; pagal karo prievolę administruojančioskrašto apsaugos sistemos institucijos nurodymą laiku atvyktiį karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemosinstituciją ar šaukimo punktą, krašto apsaugos sistemos sveikatospriežiūros įstaigą ar šios įstaigos siuntimu – į kitą sveikatos priežiūrosįstaigą. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad karo prievolę atliekantysLietuvos Respublikos piliečiai įstatymų nustatyta tvarka

More magazines by this user
Similar magazines