katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Civilių gyventojų informavimasKiekviena savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarkayra pasiruošusi įgyvendinti valstybės ir savivaldybių mobilizacijosplanus ir vykdyti mobilizacinius nurodymus. Savivaldybėseyra už mobilizaciją atsakingi pareigūnai, kurie pagal turimusplanus ir nurodytus poreikius atitinkamos grėsmės atveju turiinformuoti savivaldybių gyventojus apie jų teises, pareigas ir visaspriemones, kurios taikomos mobilizacijos metu. Priešgaisrinėsapsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją gyventojamsperduoda, naudodamas korinio transliavimo technologiją: siųsdamastrumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus.Tai įdomuISTORINIAI FAKTAI APIE MOBILIZACIJĄ• Mobilizacijos istorija labai artimai susijusi su visuotinės karoprievolės atsiradimu XVIII a. pabaigos Prancūzijoje, o XIX a. –ir kitose Europos valstybėse. Išaugus kariuomenių skaičiui,šalys buvo priverstos taikos metu didelę kariuomenės dalįpaleisti, o karo metu – vėl mobilizuoti. Mobilizacija paliesdavovisas žmonių veiklos sritis: pramonę, geležinkelius,nuosavybę. Anksčiau mobilizaciją įvykdžiusi valstybė įgaudavoesminį pranašumą. Pavyzdžiui, sėkminga mobilizacijaPrūsijai leido primesti savo karo planą Prancūzijos imperijai,priversti pastarąją stoti į kovą esant nepilnos sudėties daliniamsir galų gale gėdingai kapituliuoti 1870–1871 metųkare. Prūsijos mobilizacijos planuotojai buvo gerai išmokę1866 metų Prūsijos–Austrijos karo pamokas. Per karą suPrancūzija jų parengtas mobilizacijos planas, kurio sudėtinedalimi tapo geležinkelių veiklos optimizavimas ir sinchronizavimas,buvo įgyvendintas tiksliai pagal planuotą grafiką.57POKYČIAI VALSTYBĖJE MOBILIZACIJOS IR KARO METU

More magazines by this user
Similar magazines