katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

kam, kas prievarta ar kitais neteisėtais būdais kėsinasi į Lietuvosvalstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinęsantvarką. Taigi Lietuva ir jos piliečiai pradės gintis nuo tomomento, kai šalis bus užpulta, nelaukdami NATO sąjungininkųpagalbos (ji bus suteikta).Lietuvos piliečio teisės ir pareigos ginti valstybę negali suvaržytijokia valstybės institucija ar pareigūnas, priimdamas sprendimąarba duodamas įsakymą, draudžiantį ginti Lietuvos nepriklausomybę,teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką. Tokssprendimas ar įsakymas būtų niekinis, o jo nevykdymas neužtrauktųjokios atsakomybės. Ir priešingai – Lietuvos piliečio veikimasprieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumąir konstitucinę santvarką yra traktuojamas kaip nusikaltimasir užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Atkreiptinas dėmesys ir įtai, kad pilietis, gindamas šalį, turi laikytis įstatymų ir tarptautinėsteisės normų.59PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮJeigu priešas okupuotų dalį ar net visą Lietuvos teritoriją, net irtada galiotų tik Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai,taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Priešo okupuotojeLietuvos Respublikos teritorijoje okupavusios valstybėsvaldžia ir okupacinė administracija būtų neteisėtos. Lietuvos Respublikospiliečiai ir gyventojai nėra įpareigoti laikytis okupacinėsadministracijos įsakymų ir kitų teisės aktų. Teisėta valdžia priešookupuotoje Lietuvos teritorijoje būtų laikomos pagal LietuvosRespublikos Konstituciją sudarytos valstybės valdžios institucijos,valstybės gynybos civilinė ir karinė vadovybė bei jos paskirtipareigūnai, o jiems negalint veikti, – tautos pasipriešinimo vadovybėir jos paskirti pareigūnai. Lietuvos Respublikos teritorijoje,įskaitant priešo okupuotą teritoriją, teisingumą vykdytų tikLietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarkasudaryti teismai, o, jiems negalint veikti, – tautos pasipriešinimovadovybės sudaryti karo lauko teismai. Priešo okupuotoje LietuvosRespublikos teritorijoje veikiančios vietos savivaldos instituci-

More magazines by this user
Similar magazines