katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

64 ir ekonominį nebendradarbiavimą (pvz., boikotai ir streikai) beipolitinio nebendradarbiavimo aktus. Įsikišimo metodu laikomosbadavimo akcijos, nesmurtinis patalpų ar vietos užėmimas. Kompleksinisšių metodų taikymas kiekvienam agresoriui ir okupantuisukelia papildomų problemų ir silpnina jo valią.PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮ!Pilietinės gynybosuždaviniaiPasiekti, kad agresorius negalėtų valdyti okupuotos valstybėsir palenkti visuomenės savo valiai;sukliudyti agresoriui pasiekti savo tikslus;neleisti sudaryti veiksmingos okupacinės administracijos;pasiekti, kad agresoriui jo ginkluoto užpuolimo ir okupuotosvalstybės valdymo kaštai būtų nepriimtini;silpninti agresoriaus karinius ir administracinius pajėgumus.Piliečiai gali patys pasirinkti, kuriuos iš šių metodų taikyti. Politiniaisnebendradarbiavimo aktais ir protestu piliečiai nepripažįstaagresoriaus ar okupanto teisės į valdžią, nebendradarbiauja suokupantų režimu, boikotuoja neteisėtus rinkimus. Pradinė trukdomojiveikla ir nesmurtinio pasipriešinimo okupantų kariuomenėsdislokavimui aktai kiekvienam agresoriaus kareiviui aiškiaiparodo, kad, nepaisant visko, kas jiems buvo sakoma, čia jie yranelaukti įsiveržėliai. Norėdami parodyti, kad yra nusiteikę priešintis,žmonės taip pat gali užsirišti gedulo raiščius, neiti iš namų, surengtiribotą visuotinį streiką ar nepaisyti komendanto valandos.Per miestus judantys okupantų kariniai vienetai gali būti sutinkamineįprastai tuščiomis gatvėmis ir uždengtais langais, bet kokievieši kolaborantų organizuojami sutikimai turi būti boikotuojami.Tokie veiksmai ir draugui, ir priešui parodo, kad okupacijai bus

More magazines by this user
Similar magazines