katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

smarkiai priešinamasi ir žmonių kovingumas bei ryžtas neleis pasiduotiir kolaboruoti. Nebendradarbiaujama gali būti ir kovojantsu tam tikra agresoriaus politikos linija. Ekonominis nebendradarbiavimaspasižymi tuo, kad piliečiai skelbia visuotinius streikus,specialiai sulėtina darbo tempą, o išskirtinę kompetenciją turintyspiliečiai atsisako padėti okupantui. Piliečiai gali rinktis aktyvesnespasipriešinimo formas, pavyzdžiui, platinti proklamacijas, dirbtipogrindžio spaustuvėje, skelbti bado streikus. Gyventojai taip patgali įkalbinėti okupantų karius netikėti savo vadų propaganda,juos informuoti, kad gyventojai priešinsis, tačiau tas pasipriešinimasbus savitas, nukreiptas prieš pastangas užgrobti šalies valdžią,bet visai nekeliantis grėsmės jiems, kaip atskiriems žmonėms. Nemažiau veiksmingos gali būti ir kitos, galbūt mažiau rizikingospasipriešinimo formos: užuot streikavus, eiti į darbus, bet dirbtilėčiau arba prasčiau nei paprastai arba „susirgti“ ir „nebesugebėti“dirbti; apsaugoti vaikus nuo okupantų propagandos, atsisakytistoti į tam tikras okupanto kuriamas organizacijas.65PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮKalbant apie pilietinį pasipriešinimą, svarbus ir valstybės institucijų(jeigu jos dar veiks) bei visuomeninių grupių vaidmuo. Pavyzdžiui,teismai, paskelbę, kad užpuolėjų valdžia yra neteisėta, turiir toliau dirbti vadovaudamiesi prieš užpuolimą galiojusiais teisėsaktais. Švietimo ir mokslo institucijų vadovybė turėtų atsisakytiskleisti okupanto propagandą. Profesinės sąjungos ir darbuotojųgrupės galėtų priešintis okupantų valdžiai, tvirtai laikydamosigaliojusių prieš okupaciją savo įstatų ir darbo tvarkos, nepripažindamosnaujų organizacinių darinių, sukurtų okupantų arba jų kolaborantų,atsisakydamos mokėti nario mokesčius ar lankyti naujų,okupantus palaikančių organizacijų susirinkimus, rengdamosstreikus, boikotus ir taikydamos įvairias politinio nebendradarbiavimoformas. Šie pavyzdžiai rodo, kaip valstybės institucijos ir visuomeninėsgrupės gali nepripažinti okupantų valdžios teisėta irsu ja nebendradarbiauti. Tokie pilietinio pasipriešinimo būdai neleistųokupantui palaužti visuomenės ir palengvintų tolesnį pasipriešinimą.

More magazines by this user
Similar magazines