katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

užtikrinti šalies ir visuomenės saugumą). Prireikus 2014 m. lapkričio1 d. pradėjusios veikti Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimopajėgos reaguotų ir neutralizuotų tokio pobūdžio grėsmes.Pasirengimo pilietinei gynybai galimybėsRengiantis pilietinei gynybai, reikia žinoti, kokios yra gyvybiškaisvarbios valstybės funkcijos, nusimanyti apie potencialių agresoriųsilpnybes. Veiksminga pilietinė gynyba neįsivaizduojama besvaraus visuomeninių organizacijų, ypač Lietuvos šaulių sąjungos,indėlio. Siekiant stiprios Lietuvos šaulių sąjungos būtina, kad: piliečiai aktyviai dalyvautų Lietuvos šaulių sąjungos veikloje.Lietuvos šaulių sąjunga, kaip savanoriška sukarinta pilietinėssavigynos asociacija, agresijos ar okupacijos metu taptų itinsvarbia pilietinio pasipriešinimo dalimi; net tuo atveju, kaišaulys tiesiogiai nedalyvauja ginkluotame pasipriešinime,buvimas organizacijos nariu neabejotinai stiprina jo valiąpriešintis kitomis priemonėmis ir būdais;67PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮ jaunieji Lietuvos piliečiai (vaikai ir paaugliai nuo 11 iki 18metų) būtų skatinami tapti jaunaisiais šauliais. Jaunieji šauliai,dalyvaudami praktiniuose ir kitokiuose užsiėmimuose (pvz.,poilsinėse ir sukarintose stovyklose), taptų pilietiškesni, puoselėjantystautines vertybes, sportiški; būtų stiprinamos Lietuvos šaulių sąjungos rinktinės visojeLietuvoje – agresijos ar okupacijos metu jos padėtų užtikrintiryšių palaikymą. Stiprios Lietuvos šaulių sąjungos rinktinėsvisoje šalies teritorijoje taip pat padėtų piliečiams veiksmingiauvykdyti ir nebendradarbiavimo, politinio nepaklusnumokampanijas.Rengiantis visuotinei krašto gynybai taip pat svarbu, kad: piliečiai nagrinėtų nesmurtinio pasipriešinimo pavieniui irgrupėmis būdus, diskutuotų apie tai su šeimos nariais, kai-

More magazines by this user
Similar magazines