katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

68 mynais bei visuomeninėse organizacijose. Geriau suprasdamišiuos būdus, piliečiai bus geriau pasirengę juos panaudoti, jeigutėvynei iškils pavojus. Tuo tikslu gali būti organizuojamospratybos, per kurias įsivaizduojamą okupaciją piliečiai sutiktųpilietiniu pasipriešinimu. Tai būtų galima daryti savo gyvenamosevietose, įstaigose ar gamyklose, miestuose, rajonuose irnet visoje šalyje.PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮ profesinės grupės (atstovaujančios sektoriams, kurie užtikrina,kad būtų atliekamos gyvybinės valstybės funkcijos) tiksliaižinotų, kaip jų veikla ir pareigos galėtų padidinti nesmurtiniopasipriešinimo veiksmingumą. valstybei numatant, kad agresoriaus užpuolimas yra neišvengiamas,gyventojams būtų nurodytos pagrindinės pasipriešinimokryptys. Pagal šiuos nurodymus, kai agresorius užpuls,gyventojai turėtų priešintis net ir negavę konkrečių gynybosvadovybės instrukcijų. piliečiai žinotų, kad savo iniciatyva pogrindinės ryšių sistemosnereikėtų organizuoti iki karo veiksmų pradžios, kad priešininkamsbūtų sunkiau sužinoti, kokia yra asmeninė pasipriešinimojudėjimo sudėtis ir struktūra. Pratybos taikos metu galisuteikti pilietinės gynybos specialistams galimybę išnagrinėtialternatyvias tokios ryšių sistemos organizavimo galimybes.!Turint įtarimą dėl neaiškių ginkluotų asmenųgrupių atsiradimo šalies teritorijoje ar kitųvalstybės saugumui grėsmę keliančių ženklųgyventojams rekomenduojamakreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112,kur pateikta informacija bus perduota atitinkamomsgreitai reaguoti galinčioms valstybės institucijoms.

More magazines by this user
Similar magazines