katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

6 aktyvus stojimas į Lietuvos šaulių sąjungos gretas, auganti šaliespiliečių finansinė parama Lietuvos kariuomenei ir jų pritarimastam, kad būtų didinamas kariuomenės finansavimas, rodo, kadpasiryžimo ir valios gintis mums netrūksta. Išaugusį visuomenėssusidomėjimą saugumu ir gynyba rodo ir dažno Lietuvos piliečiopateikiami svarbūs, su Lietuvos gynyba susiję klausimai, pavyzdžiui:ką reikėtų daryti mobilizacijos paskelbimo atveju; kaipbūti naudingam Lietuvai, kai ją prireiks ginti; ar turime slėptuvių,kuriose galėtume slėptis įvykus nelaimėms ar prasidėjus karui.Tai ir paskatino Krašto apsaugos ministeriją bendradarbiaujant suPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidausreikalų ministerijos parengti leidinį „Ką turime žinoti apie pasirengimąekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“.ĮŽANGINIS ŽODISŠio leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supratimąapie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas,pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugotipiliečius), be to, ypač svarbu, kad jie žinotų, ką, norint apsisaugotinuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems ir kaip prireikus prisidėtiprie šalies gynybos.Pirmoje leidinio dalyje trumpai apibūdiname teisinius režimus irteisines padėtis, kurios gali būti skelbiamos valstybėje taikos irkaro metu, bei pateikiame informacijos apie valstybės veiksmusekstremaliosios situacijos ar ginkluoto užpuolimo atveju.Antroje leidinio dalyje supažindiname, kaip valstybė užtikrina civilinęsaugą taikos metu ir kaip tai būtų daroma, jei būtų paskelbtakaro padėtis. Knygoje rasite vertingos informacijos apie tai,kaip įvykus nelaimei šalies piliečiai būtų perspėjami, evakuojamiį saugias teritorijas, kokios galimybės slėptis kolektyvinės apsaugosstatiniuose, kaip atliekamas sanitarinis švarinimas, kaip tokiuatveju rekomenduojama planuoti šeimos veiksmus.

More magazines by this user
Similar magazines