katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Pilietinė gynyba informacinėjeir kibernetinėje erdvėseJau dabar Lietuva susiduria su informacinėmis atakomis, kuriomissiekiama sumenkinti Lietuvos istoriją, konstitucinę santvarką,piliečių pasitikėjimą ir pasididžiavimą savo valstybe. Kibernetinėsatakos dažnai yra neatskiriama informacinio karo dalis. Todėl labaisvarbu, kad piliečiai galėtų veiksmingai kovoti informaciniame irkibernetiniame „frontuose“, kai to prireiks.Pilietinė gynyba informacinėje erdvėjeŠiuolaikinis karas pasižymi tuo, kad informacinės kovospriemonės yra ne mažiau svarbios nei konvencinės karinėspriemonės. Informacinėmis kovos priemonėmis siekiamapalaužti valią priešintis, daryti įtaką sprendimo priėmimo procesuiir įtvirtinti savo galią. Valia priešintis palaužiama atvirospropagandos būdu per visas informavimo priemones platinanttam tikrus simbolius, iškraipytus faktus arba tiesioginįmelą (falsifikatą). Piliečių veiksmai tokiu atveju turėtų apimtivisas valios priešintis palaikymo formas, taip pat tiesioginįpriešo propagandos naikinimą, melo demaskavimą. Galimaveikti per socialinius tinklus, mobiliojo ryšio tinklus, tiesioginiubūdu skleidžiant tiesą – organizuojant atsišaukimusar spausdintu žodžiu – ar naikinant priešo propagandiniussimbolius, išvedant iš rikiuotės elektronines ir kibernetinespropagandos platinimo priemones. Sprendimo priėmimoprocesą efektyviausia veikti per priešo visuomenę. Būtinaišnaudoti visas priemones, parodant priešo visuomenei josautoritetų, lyderių, vadų ar vyriausybės vykdomas nusikalstomasveikas, agresiją ir pan. Rekomenduotina kreiptis laiškais,per socialinius tinklus, žiniasklaidą, tarptautines informavimopriemones. Taktiniais veiksmais būtina neleisti įtvirtintipriešui savo galios okupuotose teritorijose – rengiant taikiusmitingus, streikus ir demonstracijas, blokuojant technikosjudėjimą parankinėmis priemonėmis, naudojant klaidinimo69PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮ

More magazines by this user
Similar magazines