katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

70PILIEČIŲ VAIDMUO GINANT ŠALĮtaktiką (pranešant apie neva užminuotas vietas). Tikslingakenkti okupacinėms pajėgoms (turint omenyje jų logistikąir išsilaikymą), klaidingai pranešant apie ligas, sprogdinimą,gaisrus, dujų, vandens ar kuro nuotėkius bei geriamojo vandensrezervuarų užteršimus.Pilietinė gynyba kibernetinėje erdvėjeJeigu prasidėjus kariniam konfliktui, išlieka galimybė naudotisinternetu (t. y. jei jis nebus „išjungtas“ atitinkamomis slopinimopriemonėmis), piliečiai, kurie yra informacinių technologijųspecialistai, turi galimybę rengti kibernetines atakas priešagresoriaus ar okupanto informacines sistemas (ypač kariniųpajėgų ir ypatingos svarbos infrastruktūros) bei padėti kovotiinformacinę kovą. Tai galima daryti užtikrinant informaciniųportalų, skleidžiančių pilietinio pasipriešinimo žinutes, kibernetinįsaugumą. Kibernetinio saugumo specialistai taippat turi galimybę kurti tarptautines kibernetinių savanoriųkoalicijas, kurios galėtų organizuoti kibernetines atakas priešagresoriaus ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą.!Informacinėje kovojesvarbuIšlaikyti valią priešintis.Siekti paveikti agresoriaus ar okupanto sprendimų priėmimoprocesą.Neleisti įtvirtinti priešui savo galios okupuotose teritorijose.

More magazines by this user
Similar magazines