katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

76 • išvykdami iš namų, išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandenį,pasiimkite dokumentus, pinigus, kitus vertingusdaiktus. Jei neturite galimybės išvykti, pakilkite į viršutiniusnamų aukštus;PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS• ruoškitės galimam evakavimui;• nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.„Potvynio pavojus“ – tai balsu skelbiamas signalas-pranešimas,įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčiųupėse pakilus vandens lygiui iki pavojingos ribos. Jis transliuojamasper radiją ir (arba) televiziją, garsines avarinio signalizavimosistemas, elektronines sirenas ne vėliau kaip per 3 min. nuo įspėjamojogarsinio signalo perdavimo pradžios.Išgirdę šį signalą:• būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybę, gyvulius ir turtą;• paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkitepaprasčiausiais plaustais, neperšlampama apranga(žvejų batais, apsiaustais ir pan.);• pasirūpinkite, kad turėtumėte ilgai negendančių maistoproduktų, geriamojo vandens, būtiniausių vaistų;• automobilius palikite saugioje teritorijoje, vertingus daiktussukelkite kuo aukščiau;• sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, nuvalykite lietausnutekėjimo groteles;• ruoškitės galimam evakavimui;• nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.„Uragano pavojus“ – tai balsu skelbiamas signalas-pranešimas,įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukeltiekstremaliąją situaciją. Jis transliuojamas per radiją ir (arba)televiziją, garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines

More magazines by this user
Similar magazines