katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

sirenas ne vėliau kaip per 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signaloperdavimo pradžios.Išgirdę šį signalą:• likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų,nesislėpkite prie lengvų konstrukcijų ar didelių medžių;• užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamuselektros prietaisus ir užsukite dujas. Uždarykiteduris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkitevėdinimo angas;• iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite.Nepalikite automobilių prie didelių medžių;• jei gyvenate mediniuose arba lengvos konstrukcijos namuose,slėpkitės rūsiuose;• atidėkite planuotas keliones;• nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus;• įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai turi perspėti darbuotojusapie artėjantį uraganą ir informuoti, kokie darbaituri būti nutraukti. Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtintilaikinieji pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai irįrenginiai.77PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS„Oro pavojus“ – tai balsu skelbiamas signalas-pranešimas, įspėjantisapie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Jis transliuojamasper radiją ir (arba) televiziją, garsines avarinio signalizavimo sistemas,elektronines sirenas ne vėliau kaip per 3 min. nuo įspėjamojogarsinio signalo perdavimo pradžios.Išgirdę šį signalą:• privalote išjungti iš elektros tinklo nenaudojamus elektrosprietaisus, dujas ir vandenį;• pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens,turimas asmeninės apsaugos ir medicinos pagalbos

More magazines by this user
Similar magazines