katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

78 priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausiąkolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą;PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS• jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas,slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje;• nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.„Perspėjimo sistemos patikrinimas“ – tai balsu skelbiamas signalas-pranešimas,įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemospatikrinimą. Šis signalas skelbiamas ir tuomet, kai įvyksta nesankcionuotassirenų įjungimas. Jis transliuojamas per radiją ir (arba)televiziją, garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektroninessirenas ne vėliau kaip per 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signaloperdavimo pradžios.2. Kaip elgtis įvykus nelaimeiIšgirdus pranešimą, kad įvyko nelaimė ar artinasi pavojus, patariama:• išgirdę pranešimą apie nelaimę, elkitės ramiai;• išgirdę informaciją apie pavojų, nesinervinkite, susikaupkiteir nurimkite;• nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingo reikalo;• išklausę pranešimą apie įvykusią ar artėjančią nelaimę,toliau vadovaukitės nurodymais, be ypatingos priežastiesniekur nevažiuokite;• jeigu jūs vis dėlto privalote vykti, išjunkite elektrą, užsukitedujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines,užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuosdarote išvykdami bent kelioms dienoms;• automobilyje įsijunkite radiją. Klausykitės informaciniųpranešimų ir rekomendacijų;• išgirdę informaciją apie pavojų, neperkraukite ryšio linijos;

More magazines by this user
Similar magazines