katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

82 3. Kaip elgtis įvykus sprogimuiPRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS• Kriskite ant žemės ir rankomis užsidenkite galvą. Jei yragalimybė, būtinai pasinaudokite bet kokia priedanga – taigali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatviobortas, patalpos viduje – spintelė, stalas, siena;• neskubėkite palikti priedangos. Kai kurios skeveldros skrendabumerango principu ir apsukusios ratą nukrenta netolisprogimo vietos;• jeigu nenukentėjote, o skeveldros daugiau nekrenta, pasitraukiteiš sprogimo vietos. Žinokite, kad sprogimas galipasikartoti – tokią taktiką labai dažnai naudoja teroristai:įvykdę gana nedidelį sprogimą, jie lukteli, kol atvykstaspecialiosios tarnybos, ir tada įvykdo tikrąjį teroro aktą,taip sutrikdydami specialiųjų tarnybų darbą;• jeigu sprogimas įvyko pastate, išeidami naudokitės avariniaisišėjimais. Naudotis liftais ir kitais elektriniais įrenginiaisgriežtai draudžiama;• padėkite sužeistiesiems evakuotis į saugią vietą ir suteikitepirmąją pagalbą. Rinkdamiesi saugią vietą, venkite apgriuvusiųpastatų, nes jie ar jų dalis gali visiškai sugriūti;• apie įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112.4. Kaip elgtis, patekus po nuolaužomis• Svarbiausia – neprarasti vilties. Kvėpuokie giliai, įvertinkitesituaciją ir stenkitės bet kokia kaina išgyventi;• atlaisvinkite prispaustas rankas ir kojas. Tai daryti reikia atsargiai,iš lėto judinant prispaustas galūnes žemyn ir į šonus,stengiantis nesujudinti virš jūsų kabančių nuolaužų,kad jos nesugriūtų ant jūsų;• rūpinkitės savimi. Apsižiūrėkite žaizdas, jeigu stipriai kraujuojate,prispauskite žaizdos vietą. Jeigu lauke šalta, reikia

More magazines by this user
Similar magazines