katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

• užjauskite nukentėjusius žmones, paskatinkite juos kalbėtiir išklausykite. Padrąsinkite ir nuraminkite. Suteikite viltiesir tikėjimo, kad sunkumai bus įveikti;• nesakykite „viskas bus gerai“ – nukentėjusiems taip neatrodo,geriau sakykite „taip, buvo baisu“, „taip, buvo liūdna“,bet „pavojus jau praėjęs“, „mes esame saugūs“;• skatinkite žmones pasitikėti savimi. Žmonės jaučiasi blogai,kai yra bejėgiai ir labai priklausomi nuo tų, kurie juos globoja.Suraskite visiems kokios nors veiklos;• skatinkite bendrauti tarpusavyje. Adekvačiau į situaciją reaguojančiusžmones galima paskatinti pasikalbėti su aštriaiį situaciją reaguojančiais žmonėmis;• padėkite susisiekti su šeimos nariais. Nežinoma šeimosnarių buvimo vieta, nežinia, ar jie saugūs, didina nerimą irsunkina psichologinę būklę. Darykite viską, kas įmanoma,siekdami išsiaiškinti šeimos narių kontaktus ir su jais susisiekti;• norėdami pagelbėti tiems, kurių artimieji žuvo, elkitės pagarbiaiir užjaučiamai. Neverskite kalbėti, nekamantinėkite,leiskite pabūti vieniems.87PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS8. Kaip elgtis prasidėjus karui(ar pasirodžius priešiškiems kariamsjūsų mieste ar gyvenvietėje)Pirmiausia reikia įsisąmoninti, kad jūs – civilis gyventojas, kuriamrūpi išlikti gyvam ir saugiai pasitraukti iš karo veiksmų zonos. Jūsnesate pareigūnas, karys, rezervistas ar savanoris – jie turi elgtispagal iš anksto numatytą planą ir organizuotai. Kol kas jūs neturitespecialių žinių ir įgūdžių, kaip kariauti. Jūsų tikslas – pasiektisaugią zoną ir ten apsispręsti, kaip elgtis toliau.

More magazines by this user
Similar magazines