katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

sandėlius, produktų bazes ar didesnius prekybos centrusperims pasipriešinimo ir šalies gynybos veiksmus vykdantyskariškiai, nes jie privalo užsitikrinti maisto atsargas.4. Apsirūpinti vandeniu. Vanduo – itin didelė problema.Vykstant aktyviems kariniams veiksmams dažniausiai jistiesiog išjungiamas. Be to, gali būti ir dėl diversijos aktų, ir atsitiktinaipažeisti vandentiekio vamzdžiai. Nereikia panikuoti.Yra vietų, kuriose vanduo kaupiasi. Viena jų – tualeto bakelis.Prisipilkite šio vandens į indus. Jo vienam žmogui pakakssavaitei. Vandens gali būti ir tirpstančiame šaldytuve. Be to,daugelis mūsų namuose laikome skysčių ir maisto atsargų.Prieš pasitraukdami iš būsto pasiimkite tai, kas būtiniausia.5. Nelaikyti visko vienoje vietoje. Jei rengiatės pasitraukti iškonflikto ar karo zonos, susidėkite atsargas į krepšius, kuriuosgalėsite panešti. Jei aplinkui šaudo, į automobilį nesėskite – jistaps lengvu taikiniu ir nė viena kariaujanti pusė jums laisvaijudėti neleis. Karo zonoje galimas pavojaus šaltinis yra likviduojamas.Juo labiau kad prasidėjus karui keliai sugadinamiarba uždaromi. Būtinai susidėkite vieną mažesnę kuprinę, kuriojebūtų maisto ir vandens. Jos niekada nenusiimkite. Kuprinęneškite tik ant nugaros. Ant pilvo neturi būti jokių daiktų,nes nuaidėjus šūviams jūs turėsite kristi ant žemės. Jei nešuliaineleis jums priglusti prie žemės, tapsite lengvu taikiniu.89PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS6. Aiškiai parodyti, kad esate civilis. Pasiimkite baltą antklodęar paklodę ir apvyniokite ja kuprinę. Jokių maskuojamųjųspalvų ar kariškų simbolių negali būti jūsų aprangoje,jokių specialių pirštinių, matomoje vietoje pakabintų medžiokliniųpeilių ar gertuvių. Jūs esate civilis ir turite tai iš kartoparodyti. Karo lauke kas atrodo kaip karys, tas ir kariauja.Jei esate civilis ir tai aiškiai parodote, vargu ar kas nors skubėsjus žudyti. Aišku, tai nereiškia, kad galite laisvai vaikščiotimiesto gatvėmis visiškai nesisaugodami. Atsitiktinė kulka galiatlėkti bet kuriuo metu.

More magazines by this user
Similar magazines