katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

90 7. Neaukoti gyvybės dėl nuosavybės. Prisiminkite, kadjokie pasaulio turtai neverti jūsų gyvybės. Jeigu į jūsų butąatėję ginkluoti kariai ėmė kraustyti spintas, jokiu būdu neprovokuokitekonflikto. Gerai, jei pavyks ramiai išeiti pro duris.Kiekvienas bandymas pasipriešinti, apginti bet kokį savo turtą(būstą, automobilį, vertingus daiktus ir pan.), įrodinėti savoteises tik iššauks agresiją. Tai būtina atsiminti, ypač jei šalia yrajūsų vaikai. Dažniausiai jokie prašymai ir maldavimai, kad keliaujatesu vaikais, nepadės. Jau aptarėme, kad reikia dėtis dvikuprines – didesnę ir mažesnę. Didelė tikimybė, kad, atėmusdidesniąją kuprinę, mažesnioji liks jums, jei parodysite, kadjoje yra tokie patys daiktai, kaip ir didžiojoje, – vanduo, maistas,šilti rūbai (jei lauke šalta). Prisiminkite, kad karo veiksmaine vien jus paskatins palikti namus. Keliaudami didesnėmisgrupėmis, žmonės paprastai padeda vieni kitiems, padidėjajų galimybės apsiginti nuo plėšikų.PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMS8. Pamiršti smalsumą. Jūsų tikslas – ištrūkti iš miesto ar kovosveiksmų zonos. Jokių nukrypimų nuo kurso, kad pasižiūrėtumėte,kas vyksta. Per mūšius miestuose abi kariaujančiosgrupės plačiai naudoja diversantų grupes, todėl bet kokssusitikimas su jais gali būti lemtingas – galite būti palaikytaspriešu, šnipu ar panašiai ir sunaikintas.9. Keliauti tik dieną. Vykstant karo veiksmams su nešuliaisper parą nueiti 10–15 kilometrų yra normalu. Nesitikėkiteištrūkti greitai, ypač jei keliaujate su vaikais. Vaikams tokia kelionėyra rimtas išbandymas, todėl itin venkite judėti tamsoje.Dėl savo saugumo jūs turite būti gerai matomi. Naktį civilįnuo kario atskirti labai sunku, todėl tikimybė sulaukti kulkosišauga kelis kartus. Pasirinkite tinkamą vietą nakvynei. Nedekiteugnies. Pamirškite cigaretes – jų kvapas ir liepsna lengvaipatrauks nereikalingą dėmesį.10. Neiti bet kur – ieškoti kontrolės punkto. Šiuolaikiniaimiestai dažnai supami žiedinių kelių. Tai leidžia miestą apsupti

More magazines by this user
Similar magazines