katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

labai greitai. Retai kada prasidėjus karo veiksmams vykdomavisiška miesto blokada. Dažniausiai bėgantys civiliai išleidžiamipro tam skirtus punktus. Būtent jų ir ieškokite, neikite betkur. Kontroliniai punktai tam ir įrengti, kad iš apsupties civiliaigalėtų saugiai išeiti. Nenustebkite, jei punkte iš jūsų bus atimtaviskas, ką nešatės vertinga. Jūs – priešiškos valstybės gyventojas.Kariams jūsų mantos tampytis nereiks, todėl jie galipaimti viską ir tai sandėliuoti. Jums svarbiausia pasitraukti iškaro veiksmų zonos. Apsuptį palikti be jokių asmeninių daiktųyra normalu. Net jei manote, kad papuošalus paslėpėte labaigerai, patikėkite, būtent ten kariai ieškos pirmiausia. Ištrūkę iškaro veiksmų zonos aiškiai nusibrėžkite tolimesnį maršrutą.Galbūt pasiekiamu atstumu yra jūsų sodas, kur turite maistoir šiltų drabužių. Galbūt žinote artimiausią kaimo sodybą,kur galima gauti geriamojo vandens. Eiti žinomu maršrutubus patogiau ir saugiau. Stenkitės nepasiklysti. Atgavę jėgasturėsite priimti sprendimą. Jei norite toliau trauktis – jūsųgalutinis tikslas turi būti artimiausios draugiškos valstybės siena.Jei jūsų valstybė apsupta priešų, be dokumentų ir pinigųtrauktis į užsienį bus beveik neįmanoma. Turėsite likti šalyje irįsitraukti į pasipriešinimo judėjimą: būti pasiuntiniais, maistotiekėjais, o gal ir tiesiogiai su ginklu ginti savo šalį arba tiesiogstengtis išgyventi ten, kur karo veiksmai nėra tokie aktyvūs.91PRAKTINIAI PATARIMAI GYVENTOJAMSJeigu evakuotis nepavyko, būtina:1. Pasirūpinti maistu. Išgyvens tie, kurie turės ką valgyti, kągerti, ką mainyti į tai, ko trūksta (arba, pavyzdžiui, turės kąišmainyti į teisę pereiti pro saugomą sargybos postą). Jeigueinate į parduotuvę – pasikvieskite draugų. Taip galėsite parsineštidaugiau produktų, mažesnė tikimybė, kad grįžtantį jusapiplėš.2. Įsigyti ginklą. Tai priemonė apsisaugoti nuo banditų.Atkreipiame dėmesį, kad ginklą naudoti galima tik savigynostikslu.

More magazines by this user
Similar magazines