katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

Redaktoriaus baigiamasis žodisLietuvos piliečių domėjimasis saugumo ir gynybos klausimais beijų informuotumas apie elgesį karo ar kitokios grėsmės valstybeiatveju neabejotinai yra vieni svarbiausių valstybės saugumoveiksnių.Akivaizdu, kad šalies piliečiai neabejingi Lietuvos saugumui.Siekėme, kad šiame leidinyje jie gautų visapusiškos informacijosapie valstybės ir galimus savo veiksmus ištikus nelaimėms ar prasidėjuskarui. Stengėmės pateikti visą būtiną informaciją, tačiausuprantame, kad galėjo likti klausimų, kuriems reikėtų dar papildomųatsakymų ir paaiškinimų.Tiems, kurie norėtų plačiau pasidomėti išgyvenimo karo sąlygomisbūdais, rekomenduojame paskaityti Pilietinio pasipriešinimorengimo centro 2002 metais parengtą leidinį Pilietinis pasipriešinimas– ypač tas dalis, kur aprašomas savanorio išgyvenimas karometu ir pasipriešinimo dalyvių bei amunicijos slėptuvės. Su šiosknygos turiniu galima susipažinti ir Krašto apsaugos ministerijosinterneto svetainėje http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/leidiniai/leidiniai_876.html.Norime atkreipti dėmesį ir į Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvoskariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos, Generolo Jono ŽemaičioLietuvos karo akademijos leidžiamus leidinius, kuriuosetaip pat rašoma apie įvairius įdomius krašto apsaugos sistemosaspektus.Besidomintiesiems galimybėmis prisidėti prie Lietuvos saugumoir gynybos stiprinimo siūlome plačiau susipažinti su Krašto apsaugossavanorių pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos veikla, taippat su būsimų Lietuvos karininkų – kariūnų – kasdienės veiklos

More magazines by this user
Similar magazines